Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Щербакова Надія Миколаївна

Доцентка катедри педагогіки

Кандидатка педагогічних наук

Наукометрика

Google Scholar

ovv33lgAAAAJ

Researcher iD

F-2600-201

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

 

Надія Миколаївна Щербакова в 1999 р. закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Українська мова і література», отримала кваліфікацію «Учитель української мови і літератури». З 1999 р. працювала вчителькою української мови і літератури в Першотравенській СШ № 1 Дніпропетровської обл. та в Азовському регіональному ліцеї м. Бердянськ.
З 2006 по 2009 рр. навчалася в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету. У 2012 році захистила дисертацію «Формування пізнавальної самостійності учнів 7–9 класів у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – «Теорія навчання» у Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Є. М. Павлютенков).
З 2009 р. працює в Бердянському державному педагогічному університеті. Із вересня 2012 р. – старша викладачка катедри педагогіки БДПУ. З 2015 р. – доцентка катедри педагогіки БДПУ.

 

Сфери наукових інтересів: проблеми професійної підготовки вчителя, впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій, сучасних методів та організаційних форм навчання.

 

Нагороди:

 • Почесна грамота департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2013);
 • Грамотами Бердянського державного педагогічного університету за сумлінне виконання своїх професійних обов’язків (2013, 2015),
 • Подяка міністерства науки і освіти України (2018).

Авторка близько восьмидесяти наукових статей, навчальних та навчально-методичних посібників, монографій.

 

Головні з них:

 1. Щербакова Н. М. Формування пізнавальної самостійності школярів: навч.-метод. посіб. Харків: Основа, 2013. 96 с.
 2. Щербакова Н. М. Формування пізнавальної самостійності підлітків: теорія та практика: монографія. Бердянськ, 2014. 224 с.
 3. Щербакова Н. М. Основи етикету та методика навчання школярів етикетним нормам: навч.-метод. комплекс. Бердянськ: Ткачук О. В., 2015. 182 с.
 4. Щербакова Н. М. Підготовка вчителя до виховання культури поведінки молодших школярів. Актуальні проблеми формування особистості в навчально-виховному процесі освітніх закладів: кол. монографія / за ред. Попової О. І. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2016. С. 230–265.
 5. Щербакова К. Й., Щербакова Н. М. Методологія та організація наукового дослідження: навч. посіб. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. 196 с.
 6. Щербакова Н. М. Організація самостійної роботи студентів магістратури. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ. БДПУ. 2018. С. 260–267.
 7. Holub O. Lesik A. Shcherbakova N. Serhiyenko S. The Heritage of the Progressive Ukrainian educators of the Northern Azov Region (the Second Half of the 19th Century). Journal of History Culture and Art Research (ISSN: 2147-0626) Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi Vol. 8, No. 3, September, 2019. Р. 201–208.
 8. Щербакова К., Макаренко Л., Щербакова Н. Трансформація форм і методів навчання у закладах вищої освіти: сучасний вимір. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. Т. М. Турчин. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2020. № 2. С. 82‒88.
 9. Shcherbakova N., Shcherbakova К. Professional training of pedagogical disciplines teachers in the masteris trend sand prospect sof the education Trend sand prospect sof the education system and educators’ professional training development: monograph / editors M. Oliinyk, O. Clipa, M. Stawiak-Ososińska, Lumen, 2020. Р.83‒105.
 10. Щербакова Н. М. Педагогіка: навч.-метод. посіб. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. 273 с.
 11. Shcherbakova N., Shcherbakova К. Preparedness of future primary school teachers for partnership cooperation with student’s parents. Innovative Approaches to Ensuringи the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes. Publishing House of University of Technology. Katowice, 2021. P. 365–374.
 12. Щербакова Н. Готовність учнів до гуманних взаємин із однолітками. Інноватика у вихованні: зб. наук. праць. Вип.13. Том 2. / упоряд. О.Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. Б. Грицай, Т.С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2021. С. 203–212.
 13. Щербакова Н. Педагогічні умови формування гуманних взаємин учнів початкової школи. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. Т. М. Турчин. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2021. № 1. С. 110–116.
 14. Щербакова Н. М. Підготовка майбутніх викладачів педагогічних дисциплін до професійної діяльності в умовах магістратури. Формування особистості в освітньому процесі: теорія і практика: колективна монографія / за ред. І. Барбашової, Л. Ярощук. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2022. С. 176–199.
 15. Щербакова Н., Голуб А., Толкачова А. Шляхи удосконалення пізнавальної самостійності майбутніх учителів.  Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ: БДПУ, 2022. С. 463–472.
 16. Щербакова Н., Голуб А., Толкачова А. Педагогічні умови ефективної діяльності вихователя групи продовженого дня. Молодь і ринок. 2022. № 2. С. 82–87.

 

 

Е-mаіl: nadiaserbakova1@gmail.com