Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Малихін Андрій Олександрович

Associate Professor of the Department of Pedagogy

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

Наукометрика

Google Scholar

Wc_FzLwAAAAJ

Researcher iD

F-2795-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Андрій Олександрович Малихін народився 23 серпня 1963 р. в м. Бердянську.

Після закінчення в 1980 році середньої загальноосвітньої школи працював модельником на заводі «Південгідромаш». У 1981 році вступив на факультет загальнотехнічних дисциплін Бердянського державного педагогічного інститути ім. П. Д. Осипенко, який закінчив у 1985 році. З 1985 по 1991рр. за призначенням працював учителем праці Давидівської середньої школи Якимівського району Запорізької області.

1991–1994 рр. – асистент катедри педагогіки і психології Бердянського державного педагогічного інституту  ім. П. Д. Осипенко, з 1992 по 1993 рік виконував обов’язки заступника декана новоствореного фізико-математичного факультету БДПІ. З 1994 р. по 1997 р. перебував у цільовій аспірантурі БДПІ зі спеціальності «Педагогіка». У 1997 році переведений на посаду старшого викладача катедри педагогіки і психології БДПІ. У 2000 році захистив кандидатську дисертацію «Виховання моральної свідомості учнів 5-7 класів на уроках трудового навчання» (науковий керівник – доцент О. О. Худяков) З вересня 2003р. у зв’язку з реорганізацією катедр переведений на посаду завідувача катедри соціальної педагогіки, а з серпня 2004 по грудень 2007 рр. – завідувач катедри педагогіки БДПУ.

З 1.12.2007 по 1.12.2010 року навчався в докторантурі НПУ  ім. М.П. Драгоманова. Тема докторської дисертації «Методична підготовка майбутнього вчителя технологій»( науковий консультант – доктор пед. наук, професор В.К. Сидоренко).

З грудня 2010 року по березень 2011 рр. – доцент катедри професійної педагогіки та методики трудового навчання. У березні 2011 року призначений директором Інституту фізико-математичної і технологічної освіти, з 2013 по вересень 2016 року – декан факультету фізико-математичної і технологічної освіти, з вересня 2016 року доцент катедри педагогіки.

Сфери наукових інтересів: питання теорії та методики професійної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій.

Автор 121 наукової праці: це 1 монографія,4 навчальних посібники, 48 статей, 2 брошури, 66 тез доповідей на Всеукраїнських та Міжнародних конференціях.

Нагороди: Почесна Грамота Міністерства освіти УССР (1988); Почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації (2005); Почесна Грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012); Грамота Національної академії педагогічних наук України (2013); Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України (2013); Нагрудний знак «Відмінник освіти» (2015); Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України (2016); Медаль «За вагомий внесок у розвиток міста Бердянська» (2016); Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (2018).

 

Основні наукові праці

 

Монографії

 1. Малихін А. О. Теоретичні основи компетентнісного підходу до методичної підготовки майбутнього вчителя технологій. Формування професійної компетенції майбутнього вчителя технологій: колект. моногр. / за заг. ред. Малихіна А. О. Бердянськ: БДПУ, 2012. С. 38–65.

 

Посібники

 1. Малихін А.О., Кірєєва І. В. Вступ до фаху. Курс лекцій: навчальний посібник. Бердянськ: БДПУ, 2013. 163 с.
 2. Малихін А. О. Педагогіка в поняттях, схемах, таблицях, коментарях: навчальний посібник. Бердянськ: БДПУ, 2015. 178 с.
 3. Малихін А. Методика виховної роботи в поняттях, схемах, таблицях, коментарях. Бердянськ: БДПУ, 2016. 186 с.
 4. Малихін А. Історія педагогіки в схемах, таблицях, ілюстраціях. Харків: ПромАрт, 2019. 344с.
 5. Малихін А. Тестові завдання з педагогіки та історії педагогіки. Бердянськ: БДПУ, 2019. 225с.

 

Фахові статті за останні 5 років

 1. Малихін А. О. Теоретичні аспекти використання структурно-логічних схем для організації пізнавальної діяльності студентів в умовах сучасного ВНЗ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 47. / за заг. ред. проф. В. Д. Сиротюка. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. С. 177–183.
 2. Малихін А. О. Сутність та принципи праксеологічного підходу в методичній підготовці майбутнього вчителя технологій. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.В. Гнатюка. Серія: Педагогіка, 2014. №3. С. 68–73.
 3. Малихін А. О. Теоретичні аспекти проблеми змісту методичних знань та вмінь майбутнього вчителя технологій. Вісник донбаського державного педагогічного університету. Серія: Технологічна та професійна освіта:зб. наук. пр. Вип. 3. Слов’янськ: ДДПУ, 2014. С. 78–86.
 4. Малихін А. О. Стан методичної підготовки вчителів технологій (трудового навчання) у вищих педагогічних навчальних закладах України. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. прВип 3. Бердянськ, БДПУ, 2014. С. 89–98.
 5. Малихін А. О. Використання положень морфології у визначенні змісту методичної підготовки майбутніх вчителів технологій. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія№5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 52: зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. В. Д. Сиротюка. Київ: Вид-во НПУ ім.М. П. Драгоманова, 2015. С. 158–163.
 6. Малихін А. О. Теоретичні основи використання дистанційного навчання у методичній підготовці майбутніх вчителів технологій. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: ФОП Жовтий О.О., В.1. 2015. С. 211–219.
 7. Малихін А. О. Применение положений системного подхода к методической подготовке учителя технологий (трудового обучения). L’Association1901 “SEPIKE”, 2015. № 11. Р. 56–60.
 8. Malykhin A. Essenceandfeaturesaction-competen ceapproach to methodical preparation of futureteachers L’Association 1901 “SEPIKE”, 2016. № 12. Р. 38–41.
 9. Malykhin A. O. Psychological-pedagogical condition sofprov idingeffectivene ssofthe process of methodical trainin goffuture teachers of labour education and L’Association 1901 “SEPIKE”, 2017. №16. P. 23–28.
 10. Малихін А. О. Система навчально-методичних завдань як засіб формування методичної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання та технологій. Scientific Issue #14, May, 2017. P. 83–86.
 11. Бабій І. В., Максимчук Б. А., Малихін А. О., Сивохоп Е. М., Короткіх М. А., Грицун В. М., Маляр,  Максимчук І. А. Історичні передумови розвитку педагогічної майстерності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): збірник наукових праць / за ред. О. В. Тимошенка. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. Випуск 11 (119) 19. С.12–17
 12. Максимчук І. А., Малихін А. О., Демченко І. І., Височан Л. М., ФілоненкоЛ. В., Білозерська Г. О., Лісніченко Ю. М., Максимчук Б. А. Структура педагогічної майстерності в контексті інтровертних характеристик фахівця. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): збірник наукових праць / за ред. О. В. Тимошенка. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. Вип.12 (120) 20. С.14–19
 13. Малихін А. Навчально-методичне забезпечення методичної підготовки майбутнього вчителя трудового навчання та технологій. Scientific Journal VirtusIssue #45, 2020. P. 83–99.