Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Голуб Олена Вікторівна

доцентка

кандидатка педагогічних наук

Наукометрика

Google Scholar

Researcher iD

F-5167-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Олена Вікторівна Голуб народилася 23 лютого 1962 р. у с. Прибитки Гомельського району Гомельської області.

У 1983 р. закінчила з відзнакою факультет підготовки вчителів початкових класів Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання».

Працювала вчителькою початкових класів у загальноосвітньому навчальному закладі № 87 м. Запоріжжя (1983–1986 рр.) та в обласній школі-інтернаті для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки м. Бердянська (1986-1992 рр.).

Працює в Бердянському державному педагогічному інституті ім. П. Д. Осипенко з 1992 р. Пройшла шлях від асистентки до доценти катедри педагогіки.

1997–2000 рр. – аспірантка Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію «Формування самостійності учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів для дітей-сиріт у позаурочній діяльності» зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Б. С. Кобзар).

Із 2003 р. по 2006 р. – заступниця декана з навчальної роботи соціально-гуманітарного факультету, а із 2006 р. по 2008 р. – заступниця декана з навчальної роботи Інституту початкової освіти та практичної психології.

Із 2008 р. по 2011 р. – завідувачка катедри педагогіки БДПУ.

Сфери наукових інтересів: особливості виховного процесу в закладах інтернатного типу; стратегії та тактики виховного процесу в сучасній початковій школі.

Авторка 78 наукових статей, монографії «Катедри педагогіки і психології: історія та сучасність (1932–2012 рр.)», навчального посібника «Історія педагогіки».

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2007), Знак «Відмінник освіти України» (2011), Знак «Василь Сухомлинський» (2016).

 

Основні наукові праці

Монографії

 1. Кафедри педагогіки і психології: історія та сучасність (1932-2012 рр.) / упор. О. В. Голуб. Бердянськ: БДПУ, 2012. 354 с.
 2. Формування самостійності учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності. Сучасні проблеми виховання учнів шкіл-інтернатів: теорія і практика: колект. монографія / за ред. О. В. Голуб. Донецьк: ЛАНДОН–ХХІ, 2013. С. 6–66, 345–359.
 3. Виховання самостійності учнів початкової школи: теорія і практика.Актуальні проблеми формування особистості в навчально-виховному процесі освітніх закладів: колект. монографія / за ред. О. І. Попової. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2016. С. 115–146.

 

Навчальні посібники

 1. Історія педагогіки: навч.-метод. комплекс. Бердянськ: БДПУ, 2013. 248 с.

 

Фахові статті за останні 5 років

 1. Роль Я. П. Новицького у становленні земських шкіл Північного Приазов’я (друга половина ХІХ ст.). Педагогічні науки: зб. наук. пр. Бердянського державного педагогічного університету. Бердянськ: БДПУ, 2014. № 4. С. 36–42.
 2. Тактика допомоги – важлива умова виховання самостійності учнів початкової школи. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Хмельницький: ХГПА, 2015. Вип. 18. С. 70–74.
 3. Психолого-педагогічні засади виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку в позаурочний час. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. Вип. 52. С. 158–165.
 4. Особливості соціальної адаптації першокласників – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – до умов інтернатного закладу. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни: Міжнар. наук.-практ. вид. Варшава-Київ: ПАН-Гнозис, 2018. Т3. С. 153–168.
 5. Holub O.,  Lesik A., Shcherbakova N., Serhiyenko S. The Heritage of the Progressive Ukrainian educators of the Northern Azov Region (the Second Half of the 19th Century). Journal of History Culture and Art Research (ISSN: 2147-0626) Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi Vol. 8, No. 3, September 2019. Р. 201–208.
 6. Голуб О. В., Лесик А. С. Педагогічні умови соціальної адаптації першокласників – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – до умов інтернатного закладу: Наукові записки БДПУ: Серія: Педагогічні науки. Вип.1. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 187–195.
 7. Голуб О. В., Лесик А. С. Потенціал освітньо-розвивального середовища ЗВО у професійному становленні вчителів початкової школи: практичний аспект. Наукові записки БДПУ: Педагогічні науки. Вип.1. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 213–223.
 8. Голуб О. В., Лесик А. С. Підготовка майбутніх учителів до формування сімейних цінностей в учнів початкової школи. Наукові записки БДПУ: Педагогічні науки. Вип. 2. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 266–279.
 9. Голуб О. В. Педагогічні умови активізації пізнавальної діяльності студентіву процесі вивчення історії педагогіки: Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 68. Т. 1. С. 221–225.

 

Е-mаіl: dove_ov@ukr.net