Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Барбашова Ірина Анатоліївна

Докторка педагогічних наук

Професорка катедри педагогіки

Наукометрика

Google Scholar

XPjFwAAAAJ

Researcher iD

E-7209-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Iryna_Barbashova

Біографія

Ірина Анатоліївна Барбашова в 1997 р. захистила кандидатську дисертацію “Система дидактичних ігор та вправ як засіб формування зорових сенсорних умінь учнів 1–2 класів” (науковий керівник – О. Я. Савченко), у 2002 р. присвоєно звання доцента катедри педагогіки. З 2004 по 2008 рр. була деканом факультету підготовки вчителів початкових класів Бердянського державного педагогічного університету, з 2008 по 2009 рр. – директором Інституту педагогіки і психології Бердянського державного педагогічного університету, з 2009 по 2012 рр. навчалась у докторантурі Інституту Педагогіки НАПН. У 2018 захистила докторську дисертацію “Дидактична система сенсорного розвитку молодших школярів” (науковий консультант – О. Я. Савченко).

 

Сфера наукових інтересів: розробка психолого-дидактичних основ сенсорного розвитку молодших школярів.
Нагороджена знаком “Антон Макаренко”, Почесною грамотою Кабінету міністрів України.
Під керівництвом науковиці захищено кандидатську дисертацію “Розвиток сенсорного виховання учнів початкової школи в Україні у ХХ столітті” (В. В. Чорна, 2014 р.)

 

Авторка понад 100 наукових статей, навчальних посібників, монографій, головні з них:

 1. Барбашова І. А. Форми навчання молодших школярів перцепції. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2017. V. 51, Is. 112. Р. 7–10.
 2. Барбашова І. А. Обґрунтування структурно-функціональної моделі дидактичної системи сенсорного розвитку молодших школярів. Scienceand Educationa New Dimension. Pedagogyand Psychology. 2017. V. 53, Is. 114. P. 11–14.
 3. Барбашова І. А. Навчально-перцептивне завдання як форма організації сенсорного розвитку молодших школярів. ScienceandEducationaNewDimension. PedagogyandPsychology. 2017. V. 54, Is. 126. P. 10–13.
 4. Барбашова І. Сенсорний розвиток молодших школярів. Формуємо колірні еталони. Учитель початкової школи. 2017. № 4. С. 18–21.
 5. Барбашова І. А. Застосування статистичних методів у вимірюванні якості сенсорного розвитку молодших школярів. Scientific Journal Virtus. 2017. April, Is. 13. P. 44–51.
 6. Барбашова І. Сенсорний розвиток: колірна перцепція. Способи застосування еталонів кольору в обстеженні об’єктів. Учитель початкової школи. 2017. № 7. С. 22–25.
 7. Барбашова І. Сенсорний розвиток: зорова просторова перцепція. Формування вміння сприймати просторові властивості об’єктів. Учитель початкової школи. 2017. № 12. С. 46–50.
 8. Барбашова І. Сенсорний розвиток: формуємо фонематичні вміння. Учитель початкової школи. 2018. № 4. С. 10–15.
 9. Барбашова І. А. Дидактична система сенсорного розвитку молодших школярів: теорія і практика : монографія. Мелітополь: Видавничій дім Мелітопольської міської друкарні, 2018. 499 с.
 10. Барбашова І. А. Дидактична система сенсорного розвитку молодших школярів : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.09. Київ, 2018. 38 с.
 11. Барбашова І. Сенсорний розвиток: формуємо еталонні уявлення про властивості звуків музики. Учитель початкової школи. 2019. № 4. С. 4–7.
 12. Барбашова І. Сенсорний розвиток: формуємо вміння досліджувати звуки музики. Учитель початкової школи. 2019. № 5. С. 26–29.
 13. Barbashova І. Mass pedagogical experience of sensory development of primary school students. Integration of traditional and innovation processes of development of modern science: collective monograph/edited by authors. 1st ed. Riga: Baltija Publishing, 2020. Р. 57–78. DOI:https://doi.org/10.30525/978-9934-26-021-6-4(дата звернення: 16.02.2021) [in Ukrainian].
 14. Barbashova І. FORMATION OF ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN’S VISUAL-SPATIAL PERCEPTION. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2021. V. 11. Is. 1. Spec. Is. XV. P. 15–20. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110115/papers/A_03.pdf (Web of Science).
 15. Barbashova І. PSYCHOLINGUISTIC FOUNDATIONS FOR THE FORMATION OF PHONEMATIC SKILLS OFYOUNGER SCHOOLCHILDREN. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2021. V. 11. Is. 1. Spec. Is. XV. P. 21–25. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110115/papers/A_04.pdf (Web of Science).
 16. Барбашова І. А. Формування дотикового сприймання молодших школярів. ScienceandEducationaNewDimension. PedagogyandPsychology. 2021. Feb. IX(96). Is. 245. P. 7–12.
 17. Barbashova І. FORMATION OF COLOR PERCEPTION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN.AD ALTA:Journal of interdisciplinary research. 2021. V. 11. Is. 1. Spec. Is. XVII. P. 102–107.URL:
  http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110117/papers/A_20.pdf (WebofScience).
 18. Barbashova I. FORMATION OF MUSICAL PERCEPTION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN ON AN INTERMODAL BASIS. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2021. V. 11. Is. 2. Spec. Is. XХ. P. 6–13. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110220/papers/A_01.pdf (Web of Science).
 19. Барбашова І. Дидактика : навч. посіб. 3-тє вид. оновл. та випр. Мелітополь : Видавничій дім Мелітопольської міської друкарні, 2022. 248 с.
 20. Барбашова І. Основи педагогіки : навч. посіб. 3-тє вид. оновл. та випр. Мелітополь : Видавничій дім Мелітопольської міської друкарні, 2022. 132 с.
 21. Барбашова І. Основи едукології : навч. посіб. Мелітополь : Видавничій дім Мелітопольської міської друкарні, 2022. 172 с.
 22. Барбашова І. А. Експериментальне формування зорових, просторових сенсорних умінь здобувачів початкової освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах :зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ, 2022. № 80. Т. 1. С. 63–70.
 23. Барбашова І. А. Якість колірних сенсорних умінь здобувачів початкової освіти в умовах експериментального формування. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах :зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ, 2022. № 82.С. 83–90.
 24. Барбашова І. А. Динаміка якості музичних сенсорних умінь молодших учнів: результати формувального експерименту. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Бердянськ : БДПУ, 2022. Вип. 1. С. 39–54.
 25. Барбашова І. А. Фонематичні сенсорні вміння молодших школярів: результати експериментального формування. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах :зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ, 2022. № 83.

 

 

Е-mаіl:  i.a.barbashova@gmail.com