Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Навчання

 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 

Перший рівень вищої освіти

 

 

 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Хореографія). Фітнес»

Спеціальність 014 Середня освіта (Хореографія):

Цикл професійної підготовки

 • Теорія і методика навчання класичному танцю (Теорія і методика класичного танцю);
 • Теорія і методика навчання народно-сценічному танцю (Теорія і методика народно-сценічного танцю);
 • Теорія і методика навчання сучасному танцю та сучасному бальному танцю (Теорія і методика історико-побутового та сучасного бального танцю)
 • Основи теорії музики та гра на музичному інструменті;
 • Мистецтво балетмейстера (Композиція і постановка танцю);
 • Шкільний курс хореографії. Фітнес в ЗЗСО.
 • Теорія і методика роботи з хореографічним колективом;
 • Сучасні фітнес технології. Дитячий фітнес.

Практика:

 • Навчальна практика;
 • Виробнича практика.

 

Освітньо-професійна програма «Хореографія»

Спеціальність 024 Хореографія:

Цикл професійної підготовки

 • Мистецтво балетмейстера;
 • Теорія і методика класичного танцю;
 • Теорія і методика народно-сценічного танцю;
 • Теорія і методика історико-побутового та сучасного бального танцю;
 • Теорія і методика сучасного сценічного танцю;
 • Теорія і методика роботи з хореографічним колективом;
 • Основи теорії музики та гра на музичному інструменті;
 • Дихання в хореографії. Балетна гімнастика;
 • Зразки та критика балетмейстерських постановок;
 • Танцювальна терапія. Контактна та безконтактна імпровізація;
 • Теорія та історія мистецтв. Історія хореографічного мистецтва;
 • Народознавство та хореографічний фольклор України.

Практика:

 • Навчальна практика в ХК;
 • Виробнича практика в ХК;
 • Переддипломна (виконавська, балетмейстерська).

 

Освітньо-професійна програма «Хореографія. Фітнес»

Спеціальність 024 Хореографія:

Цикл професійної підготовки

 • Мистецтво балетмейстера;
 • Теорія і методика класичного танцю;
 • Теорія і методика народно-сценічного танцю;
 • Теорія і методика історико-побутового та сучасного бального танцю;
 • Теорія і методика сучасного танцю;
 • Теорія і методика роботи з хореографічним колективом.

Практики:

 • Навчальна практика в ДХК;
 • Виробнича практика в ДХК;
 • Виробнича практика в ХК.

 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова)

Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Цикл професійної підготовки

 • Теорія і методика музичної освіти;
 • Теорія і методика навчання мистецтв у ЗЗСО (інтегрований курс «Мистецтво», музичне мистецтво);
 • Практикум вокально-хорової підготовки (постановка голосу, хорове диригування, хоровий клас);
 • Практикум інструментально-виконавської підготовки (основний музичний інструмент, додатковий музичний інструмент, оркестровий клас);
 • Теорія музики і сольфеджіо;
 • Гармонія та аналіз музичних творів;
 • Історія мистецтв (Історія музичного мистецтва, Історія образотворчого мистецтва та ін.);
 • Хорознавство;
 • Практикум шкільного репертуару;
 • Теорія та методика роботи з дитячим хоровим колективом;

 

Практики:

 • Навчальна практика;
 • Виробнича практика в ЗЗСО.

 

 

Другий рівень вищої освіти

 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Хореографія)»

Спеціальність 014 Середня освіта (Хореографія):

Цикл професійної підготовки:

 • Теорія і методика неокласичного танцю;
 • Теорія і методика викладання класичного танцю;
 • Теорія і практика виконання народно-сценічного танцю;
 • Історія і теорія сучасного театрального танцю;
 • Режисура театру народно-сценічного танцю;
 • Режисура сучасного танцтеатру;
 • Методика викладання сучасного сценічного танцю у ЗВО з практикумом;
 • Методика викладання народно-сценічного танцю у ЗВО з практикумом;
 • Практикум роботи з хореографічним ансамблем сучасного танцю;
 • Практикум роботи з хореографічним ансамблем народного танцю;
 • Теорія і методика викладання дисциплін кваліфікації;
 • Мистецтво балетмейстера.

Практика:

 • Асистентська практика;
 • Переддипломна практика.

 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (музичне мистецтво та художня культура)»

Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво):

Цикл професійної підготовки:

 • Музична психологія;
 • Цифрові технології в музичному мистецтві;
 • Теорія і методика викладання музичного мистецтва у закладах вищої освіти;
 • Виконавський практикум (основний музичний інструмент, хорове диригування, постановка голосу);
 • Теорія і методика викладання курсу «Художня культура»;
 • Методика викладання фахових дисциплін.

 

Практики:

 • Виробнича практика (асистентська);
 • Виробнича практика в ЗЗСО.