Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Погребняк Марина Миколаївна

доцент кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін.

кандидат мистецтвознавства

Подяка Полтавського обласного центру народної творчості (2000 рік)
Почесна грамота та нагрудний знак Полтавської обласної Ради за заслуги у розвитку танцювального мистецтва, професійну майстерність, вагомі здобутки у культурно-естетичному вихованні молоді, активну концертну діяльність (2002 рік)
Грамота Полтавської обласної держадміністрації управління освіти і науки за значні успіхи у справі навчання та виховання підростаючого покоління (2002 рік)
Почесна грамота Зіньківської райдержадміністрації та районної Ради за багаторічну сумлінну працю, вагомі досягнення і високі показники в роботі та значний особистий внесок в розвиток культурно освітньої галузі району (2003 рік)
Грамота Полтавської обласної держадміністрації управління освіти і науки за високу професійну майстерність та особистий внесок у підготовці кадрів освітян вищої кваліфікації (2009 рік)
Почесна грамота виконавчого комітету Полтавської міської ради за сумлінну працю на благо територіальної громади міста, плідну наукову діяльність, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у підготовку високо кваліфікованих спеціалістів (2010р.)
Почесна грамота і нагрудний знак Президії українського фонду культури за активну творчу, громадську та благодійницьку діяльність на ниві відродження і розвитку національної культури (2014)
Наукометрика

ORCID iD

0000-0001-6863-6126

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 31 серпня 1959 р. у місті Череповці Вологодської обл.

Кандидат в майстри спорту СРСР з фігурного катання на ковзанах (1974 -й р.); інструктор та суддя зі спорту (1976-й р.); випускниця Ленінградської студії – театру танцю “модерн” О. Кукіна (1983-й р.).

У 1981-му р. закінчила Ленінградський інженерно-будівельний інститут;

У 1998-му р. – Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю “Народна художня творчість” (кваліфікація: “балетмейстер – педагог,  викладач фахових дисциплін”).

З 1995 – 2005-й рр. працювала Завідуючою школою-театром танцю при Національному музеї-заповіднику українського гончарства; заступником директора з мистецьких дисциплін, вчителем хореографії та керівником народного ансамблю сучасного балету “Марія” ДСХШІ – I-III cт. “Колегіум мистецтв” в Опішні.

З 1998 – 2007 рр. – асистент кафедри хореографії Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

З 2008 – 2010 рр. – старший викладач цієї кафедри.

У 2009-му р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему “Танець “модерн” у художній культурі ХХ ст.” і одержала диплом кандидата мистецтвознавства зі спеціальності “Теорія й історія культури” (спеціалізована вчена рада Д 26.807.02 Київського національного університету культури і мистецтв; наук. керівник – кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри оперної підготовки та музичної режисури Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського Касьянова Олена Василівна).

У 2012-му році Погребняк М. М.  присвоєне вчене звання доцента кафедри хореографії.

З 2010 – до кінця 2019 року працювала доцентом кафедри хореографії Полтавського національного педагогічного університету імені                              В.Г. Короленка.

Марина Миколаївна є художнім керівником і балетмейстером народного ансамблю сучасного балету “Марія” Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Докторантка Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Г. Рильського НАН украіни (з квітня 2018 р.) Член Міжнародної Ради Танцю при ЮНЕСКО (з 2019 р.). З 2020-го року працює на кафедрі теорії та методики навчання мистецьких дисциплін, викладає навчальний курс “Теорія і методика contemporary dance”, є керівником курсових робіт з дисципліни “Теорія та методика навчання сучасного танцю”.

 

   

 

Публікації

2003

 1. Погребняк М. М. Біля витоків вітчизняної школи модерну в хореографії М. М. Погребняк // Вісник КНУКіМ : Зб. наук. праць. – К., 2003. – Вип. 9. – С. 93–105. – (Серія: «Мистецтвознавство») (фахове видання).

 

2004

 1. Погребняк М. М. Теоретичне підґрунтя «новизни» в українській сучасній хореографії // Вісник КНУКіМ : Зб. наук. праць. – К., 2004. – Вип. 11. – С.103–109. – (Серія: «Мистецтвознавство») (фахове видання).
 2. Погребняк М. М. Китайський танець. Історія розвитку : [навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М. М. Погребняк. – Полтава : ПДПУ імені В. Г. Короленка, 2004. – 88 с.
 3. Погребняк М. М. Теоретичне підґрунтя «новизни» в українській сучасній хореографії / М. М. Погребняк // Театральне і хореографічне мистецтво України в контексті світових соціокультурних процесів : всеукр. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2004 р. : тез. доп. – К., 2004. – С. 109–111.

 

2005

 1. Погребняк М. М. Становлення експресіоністичної моделі вітчизняної сучасної хореографії (20-50-ті роки XX ст.) / М. М. Погребняк // Вісник КНУКіМ : Зб. наук. праць. – К., 2005. – Вип. 13. – (Серія: «Мистецтвознавство»)(фахове видання).

 

2006

 1. Погребняк М. М. «Модерн» у балетному театрі дореволюційної Росії / М. М. Погребняк // Вісник КНУКIM. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 78–83. – (Серія: «Мистецтвознавство»)(фахове видання).
 2. Погребняк М. М. Естетико-теоретичнi аспекти постмодерністської хореографії / М. М. Погребняк // Вісник КНУКIМ. –К., 2006. – Вип. 14. – С. 77–81. – (Серія: «Мистецтвознавство»)(фахове видання).
 3. Погребняк М. Н. Теории «выразительного движения» как основа методик рекреативного танца / М. Н. Погребняк // Європейська наука ХХІ ст. : стратегія і перспективи розвитку – 2006 : Перша міжнар. наук.-практ. конф., 22-31 травня 2006 р. : тез. доп. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 6–9.
 4. Погребняк М. М. Танець «модерн» в Україні XX ст. / М. М. Погребняк // Українська культура в контексті сучасних наукових досліджень та практичних реалій : всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 груд. 2006 р. : тез. доп. – К., 2006. – С. 99–103.
 5. Погребняк М. М. «Модерн» у балетному театрі дореволюційної Росії / М. М. Погребняк // Театральне і хореографічне мистецтво України в контексті світових соціокультурних процесів : всеукр. наук.-практ. конф., 13-14 квіт. 2006 р. : тез. доп. – К., 2006. – С. 35–37.
 6. Погребняк М. М. Становлення експресіоністичної моделі вітчизняної сучасної хореографії (20-50 рр. ХХ ст.) / М. М. Погребняк // Театральне і хореографічне мистецтво України в контексті світових соціокультурних процесів : всеукр. наук.-практ. конф., 13-14 квіт. 2006 р. : тез. доп. – К., 2006., С. 28–30.

 

2009

 1. Погребняк М. М. Японський танець «анкоку-буто» як спадкоємець німецького «Ausdrucktanz» / М. М. Погребняк // Міжнар. наук.-теор. конф. «Кроскультурність у сучасному світі» (11 груд. 2009 р.) : тез. доп. – К., 2009. – С. 91–99.

 

2010

 1. Погребняк М. М. «Contemporary dance»: етапи формування школи
  / М. М. Погребняк // Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного мистецтва : всеукр. наук.-практ. конф., 6-7 груд. 2010 р. : тез. доп. – Полтава, 2010. – С. 14–18.
 2. Погребняк М. М. Стилізований народний танець: ґенеза та перші представники / М. М. Погребняк, Д. О. Денисенко // Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного мистецтва : всеукр. наук.-практ. конф.,
  6-7 груд. 2010 р. : тез. доп. – Полтава, 2010. – С. 60–63.
 3. Погребняк М. М. Композиційні знахідки К. Я. Голейзовського / М. М. Погребняк, Д. А. Погребняк // Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного мистецтва : всеукр. наук.-практ. конф., 6-7 груд. 2010 р. : тез. доп. – Полтава, 2010. – С. 57–60.
 4. Погребняк М. М. «Contemporary dance»: формування школи, теорія і методика викладання: навч.-метод. посіб. [для студ. виш навч. закл.] / М. М. Погребняк., О. В. Рязанов. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2010. − 70 с.

 

2011

 1. Погребняк М. М. Естетико-теоретичні засади танцю «модерн» та його стильова типологія / М. М. Погребняк // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 44.– С. 152–159(фахове видання).
 2. Погребняк М. М. Японський танець «анкоку-буто» як спадкоємець німецького «Ausdrucktans» / М. М. Погребняк // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв : зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 25. – С. 125–132. – (Серія: «Мистецтвознавство»)(фахове видання).
 3. Погребняк М. Н. Христианская этика и хореография : антиномия или гармония / М. Н. Погребняк // Біблійна історія та християнська етика : міжнар. наук.-практ. конф., 7 лют. 2011 р. : тез. доп. – Полтава, 2011. – С. 111–116.
 4. Погребняк М. М. Сутність, ґенеза та естетика постмодерного танцю / М. М. Погребняк // Проблеми розвитку сучасного хореографічного мистецтва та шляхи їх вирішення : всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 лист. 2011 р. : тез. доп. – Луганськ, 2011. – С. 86–92.
 5. Погребняк М. М. Теорія і методика викладання сучасного танцю : метод. реком. [для студ. вищ. навч. закл. ] / М. М. Погребняк. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. − 60 с.
 6. Погребняк М. М. Стилізований народний танець: теорія, історія, методика викладання: навч.-метод. посіб. [для магістр. і аспірантів вищ. навч. закл.] / М. М. Погребняк, Д. О. Денисенко. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. − 91 с.
 7. Погребняк М. М. Теоретична спадщина Василя Верховинця і школа українського народного танцю : навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. М. Погребняк, С. М. Губа. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. – 68 с.
 8. Погребняк М. М. Теорія і методика викладання сучасного танцю : навч. прогр. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. М. Погребняк. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. − 21 с.

 

2012

 1. Погребняк М. М. Композиційні хореографічні знахідки Касьяна Голейзовського (20-i роки ХХ ст.) / М. М. Погребняк // Вісник Державної академії керівних кадрів культури i мистецтв : науковий журнал. – К., 2012. – № 1. – С. 123–127 (фахове видання).
 2. Погребняк М. М. Стилізований народний танець: ґенеза, визначення поняття та естетичні особливості / М. М. Погребняк // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : зб. наук. праць. – Луганськ, 2012.– Вип. 20-21.– С. 286–298 (фахове видання).
 3. Погребняк М. М. Постмодерний танець: сутність, ґенеза та естетика / М. М. Погребняк // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць. – К., 2012.– Вип. 45. – С. 308–316 (фахове видання).
 4. Погребняк М. М. Танець «модерн» як світоглядна система та його виховний потенціал / М. М. Погребняк // Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку : між. нар. наук. конф., 19-21 жовт. 2012 р. : тез. доп. – Львів, 2012., С. 30–39.
 5. Погребняк М. М. Неокласичний стиль в хореографії: ґенеза і стильові особливості»: навч.-метод. посіб. [для студ., маг. і аспірантів вищ. навч. закл.] / М. М. Погребняк, О. Д. Павлюк. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – 99 с.
 6. Погребняк М. М. Класичний танець в українській хореографічній культурі: шляхи розповсюдження (20-60-і рр. ХХ ст.) : навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. М. Погребняк, А. Ю. Лобінцева. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – 100 с.

 

2013

 1. Погребняк М. М. Неокласичний танець: ґенеза та формування його естетико стильових особливостей у театрі Джорджа Баланчіна
  / М. М. Погребняк // Вісник Львівського університету. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 481–490. – (Серія: «Мистецтвознавство») (фахове видання, ScholarGoogle).
 2. Погребняк М. М. Театр сучасного танцю ХХ ст. / М. М. Погребняк // Проблеми розвитку сучасного хореографічного мистецтва та шляхи їх вирішення : всеукр. наук.-практ. конф., 5-6 груд. 2013 р. : тез. доп. – Луганськ, 2013. – С. 17–23.
 3. Погребняк М. М. Театральний джаз-танець: ґенеза та його естетичні особливості / М. М. Погребняк, А. С. Горовецька // Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного і музичного мистецтва : всеукр. наук.-практ. конф., 18-19 лист. 2013 р. : тез. доп. – Полтава, 2013. – С. 78–80.

 

2014

 1. Погребняк М. М. Кафедра хореографії / М. М. Погребняк, Т. О. Благова // Психолого-педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історична, організаційно-педагогічна і науково-методична ретроспектива : монографія / Авт. кол.: В.І. Березан, Т. О. Благова, Н. В. Гiбалова та ін., за ред. Н. Д. Карапузової. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – С. 245–264.
 2. Погребняк М. М. «Contemporary dance»: поняття та етапи формування школи / М. М. Погребняк // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. – Rzeszow: Uniwersytet Rzeszowski, 2014. – С. 241–255 (наукове видання інших держав).
 3. Погребняк М. М. Тенденції i перспективи розвитку світового хореографічного мистецтва (всеукраїнські науково-практичні конференції, Полтава, 2010, 2013) / М. М. Погребняк // Естетика i Етика педагогічної дії : зб. наук. праць. – Київ-Полтава, 2014. – Вип. 7. – С. 191–196 (фахове видання).
 4. Погребняк М. Театральний (сценічний) джаз-танець: витоки, естетичні особливості, основні техніки та методики вивчення : навч.-метод. посіб. [для студ. вид. навч. закл.] / М. Погребняк, А. Горовецька. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 67 с.

 

2015

 1. Погребняк М. М. Танець «модерн» ХХ ст.: витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція : монографія. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. 312 с. : іл.. – Бібліогр. : С. 264–286.
 2. Pogrebnyak M. Neoclassicism in choreographic theatres after L. Massin, B. Nijinska, L. Lopukhov as a step to the neoclassical style in the George Balanchin’s theatre. Вісник Львівського університету. Серія: «Мистецтвознавство». 2015. Вип.16(2). С. 147–156. (фахове видання, ScholarGoogle).
 3. Погребняк М. М. Авторський театр сучасного танцю Марини Погребняк. Культурні практики як чинник соціокультурної модернізації сучасного українського суспільства : всеукр. наук.-прак. конф., 21-22 квітня 2015 р. : тез. доп. – Полтава, 2015.
 4. Погребняк М. М. Авторський театр сучасного танцю: сакральні витоки та характерні особливості. «Sacrum et profanum» : мiжн. наук.-практ. конф., 3-4 листопада 2015 р. : мат-ли конф. – Львiв, 2015.

 

2016

 1. Погребняк М. М. Естетичні ідеї Мерса Каннiнгема як підґрунтя естетики постмодерного танцю. Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-практические решения и подходы: международ. науч.-практ. конф., 27-28 октября 2016 г. : тез. доп. – Баку, 2016. С.95–98.
 2. Погребняк М. М. Постмодерний танець: сутність, ґенеза та естетика. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку: наук.-метод. посiб. [ для студ. вищ. навч. закл.] / упор. О. Плахотнюк. Львів: СПОЛОМ, 2016. – С. 19–29.

 

2017

 1. Pogrebnyak M. Author’s theatre of modern dance: sacread origins and characteristic features. Norwegian Journal of development of the International Science. Oslo, 2017. №6, part 1. P. 8–14 (наукове видання інших держав).
 2. Погребняк М. Танець «модерн» Галичини 20-30-х років ХХ століття. Молодий вчений. 2017. №8.1(48.1). С.52–57 (Index Copernicus, ScholarGoogle).
 3. Погребняк М. Суб’єктивістський театр танцю Марти Грехем 20-30-х рр. ХХ ст. Хореографічна освіта і мистецтво України в контексті європейських та світових тенденцій : всеукр. наук.-практ. конф.,
  21-22 квітня 2017 р. : тез. доп. – Київ, 2017. С. 139–144.
 4. Погребняк М. Авторський сучасний танцтеатр ХХ – поч. ХХІ ст.: «Ідея свободи» в теорії драми та її вплив на форму. Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності: всеукр. наук.-практ. конф., 29-31 березня 2017 р. : тез. доп. – Полтава, 2017. С.32–37.
 5. Погребняк М. Танець «модерн» Галичини 20-30-х років ХХ століття. Культурологічна регіонал істика: теорія, історія, практика: всеукр. наук.-практ. конф., 15 березня 2017 р. : мат-ли конф. – Полтава, 2017. – С.52–57.
 6. Погребняк М. Фольклорний танець Полтавщини у авторській сценічній обробці балетмейстерів країни / М. Погребняк, А. Сєров : навч.-метод. посіб. [для студ. вид. навч. закл.]. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. 91 с.

 

2018

 1. Погребняк М. М. Сценічний (театральний) джаз-танець: витоки та естетичні особливості. Молодий вчений. 2018. №2.2 (54.2). С.44–50 (Index Copernicus, ScholarGoogle).
 2. Погребняк М. Підтримка у сучасному балеті: особливості естетики і лексичні новоутворення / М. Погребняк, А. Грущенко : навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. 98 с.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: № 81830 від 27.09.2018. Науковий твір Психолого-педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: монографія / Авт. кол.: Сулаєва Н.В., Степаненко М.І….Погребняк М.М. Полтава, 2018.

 

2019

 1. 53. Погребняк М. М. Німецький експресіоністичний («виразний») танець: формування естетики, композиції, школи (20-і рр. ХХ ст.). Вісник Львівського університету. Серія: «Мистецтвознавство». Вип. 19. С. 157–166. (фахове видання, ScholarGoogle).
 2. 54. Погребняк М. М. Культурно-історичні передумови виникнення театральних форм джаз-танцю у США на початку ХХ ст. Студії мистецтвознавчі Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. 2019 (фахове видання, ScholarGoogle)
 3. 55. Pogrebnyak Maryna. Stylized folk dance as a type of modern dance: genesis, meaning of the concept, aesthetic features. International Congress on Dance Research 9-11 August 2019. Lviv, Ukraina.
 4. 56. Погребняк М. М. Постмодерний танцтеатр Раду Поклітару. Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), 7-8 жовтня 2019 р. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С. 47–50.
 5. 57. Погребняк М. М. Нові форми театрального танцю в авторських версіях українських балетмейстерів фольк-опери-балету «Цвіт папороті». Актуальні проблеми сучасного культурно-освітнього простору : міжнар. наук.-практ. інтернет конф., 6-7 листопада 2019 р. : тез. доп. Полтава, 2019.
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: № 88215 від 06.05.2019. Хореографічний твір — хореографічна мініатюра «Люблю і пам’ятаю».
 7. 59. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: № 88216 від 06.05.2019. Хореографічний твір — хореографічна картина «Предстояння» з авторського балету «Наречена».
 8. Погребняк М. М. Загальноестетичні засади та світогдядні ідеї художньої культури Європи кінця ХІХ — поч. ХХ ст. як передумови виникнення нових напрямків театрального танцю. Розвіток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисціплін як фактор їх професійної самореалізації : колективна монографія / за ред. А. І. Омельченко. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. С. 292–308.

2020

 1. Pogrebnyak M. Modern dance and neoclassical dance in the Ukrainian ballet of the second half of the XX century. Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area: monograph / edited by authors4the Ed. Riga. Latvia: «Baltija Publishing», 2020. P. 2043.
 2. Pogrebnyak M. General aesthetic principles and ideological ideas of artistic culture of Europe in the late XIX – early XX centuries as a prerequisite for the emergence of new directions of theatrical dance. Sciences of Europe. 2020. Vol. 4. No. 53. P. 3(наукове видання інших держав, Index Copernicus International).
 3. Pogrebnyak M. The concept of the art of dance and total theatre («Gesamthustwerh») artists «New Russian Ballet» in the early XX centure. Sciences of Europe. 2020. Vol. 3.No. 52. P. 3–8.Pogrebnyak M. Martha Graham’s subjectivist dance theatre of 1920-s – 1940-s. Norwegian Journal of development of the International Science. Oslo, 2020. № 46. Part 2. P. 9–13 (наукове видання інших держав, Index Copernicus International).
 4. Pogrebnyak M. Alvin Ailey’s creative method and modern jazz dance. Sciences of Europe. 2020. Vol. 3. No. 54. P. 3(наукове видання інших держав, Index Copernicus International).
 5. Pogrebnyak M. The aesthetic ideas of Merce Cunningham as the basis of the aesthetics of post-modern dance. Norwegian Journal of development of the International Science. Oslo, 2020. № 44. P. 3(наукове видання інших держав, Index Copernicus International).
 6. Погребняк М. М. Професійні передумови реформування академічного балету та виникнення нових напрямків театрального танцю на початку ХХ ст. Вісник НАКККіМ. 2020. № 3.  С. 139–144. (Index Copernicus International, категорія «Б», фахове).
 7. Погребняк М. М. Культурно-історичні передумови виникнення театральних форм джаз-танцю у США на початку ХХ ст. Українське мистецтвознавство Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / гол. ред. Г. Скрипник. 2019. Вип. 19. С. 196–206. (ScholarGoogle, фахове). Видано у 2020-му р.
 8. Погребняк М. М. Творчий метод і театральний танець Сержа Лифаря як продовжувача традицій неокласичного танцю балетмейстерів «Нового Російського балету». Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. № 31. Т. 1. С. 190–196. (Index Copernicus International, категорія «Б», фахове).
 9. Погребняк М. М. Творчий метод і неокласичний танець У. Форсайта. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. № 32. Т. 2. С. 17–22. (Index Copernicus International, категорія «Б», фахове).
 10. Погребняк М. М. Танцтеатр Раду Поклітару: особливості естетики, класифікація авторських творів. Студії мистецтвознавчі Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. 2020. № 1/2 (69/70). С. 95–101. (ScholarGoogle, фахове).
 11. Погребняк М. М. Танець «модерн» та неокласичний танець в українському балеті ХХІ ст.: шляхи асиміляції та форми презентації. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. № 30. Т. 1. С. 195205. (Index Copernicus International, категорія «Б», фахове)
 12. Погребняк М. М. Джаз-танець в українському музичному театрі ХХ – поч. ХХІ ст.: шляхи впровадження та форми презентації. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. № 28. Том 5. С. 158–166. (Index Copernicus International, категорія «Б», фахове).

 

 

Нагороди:

 • Подяка Полтавського обласного центру народної творчості за активну творчу роботу у школі-театру танцю “Колегіуму мистецтв у Опішньому” по втіленню в життя духовної культури (2000 рік);
 • Почесна грамота та нагрудний знак Полтавської обласної Ради за заслуги у розвитку танцювального мистецтва, професійну майстерність, вагомі здобутки у культурно-естетичному вихованні молоді, активну концертну діяльність (2002 рік);
 • Грамота Полтавської обласної держадміністрації управління освіти і науки за значні успіхи у справі навчання та виховання підростаючого покоління (2002 рік);
 • Дипломи II і III ступеню Управління культури Полтавської обласної держадміністрації за високу виконавську майстерність в обласному огляді народної творчості «Квітни. Полтавщино, в єдиній Україні!» (2002 рік);
 • Грамота Полтавської обласної держадміністрації управління культури за педагогічну майстерність та велику творчу роботу по підготовці учнівдоконкурсу відділівхореографіїпочатковихспеціальнихмистецькихнавчальнихзакладів «Срібний черевичок” (2002 рік; 2005 рік);
 • Почесна грамота Зіньківськоїройдержадміністрації та районної Ради за багаторічну сумлінну працю, вагомі досягнення і високі показники в роботі та значний особистий внесок в розвиток культурно освітньої галузі району (2003 рік);
 • Дипломи ІІІ ступеню VI міжнародного фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва (2004 рік);
 • Грамоти єпископа Філіпа Полтавського і Кременчуцького в благословення за старанні труди во славу Божу, на благо Св’ятої церкви (2007 р.; 2016 р.; 2017 р.; 2018 р.; 2019 р.):
 • Грамота Полтавської обласної держадміністрації управління освіти і науки за високу професійну майстерність та особистий внесок у підготовці кадрів освітян вищої кваліфікації (2009 рік);
 • Почесна грамота виконавчого комітету Полтавської міської ради за сумлінну працю на благо територіальної громади міста, плідну наукову діяльність,високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у підготовку високо кваліфікованих спеціалістів (2010р.);
 • Дипломи II-III-IVміжнародних конкурсів «Artpremier»за високий рівень професійної підготовки студентів до конкурсів (Київ, 2011; 2012; 2013 рр.);
 • Подяка головного управління освіти і науки Полтавської обласної держадміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток професійного мистецтва та активну участь у відзначенні 75-річниці від дня утворення Полтавської області (2012р.);
 • Почесна грамота і нагрудний знак Президії українського фонду культури за активну творчу, громадську та благодійницьку діяльність на ниві відродження і розвитку національної культури (Київ, 2014р.);
 • ПодякиV; VI; VII; VIII Міжнародних конкурсів “Premier” за високий рівень подготовки конкурсантів (Київ, 2015; 2016; 2017; 2018);
 • Подяки міського голови за сумлінну творчу працю, високу професійну майстерність, активну концертов діяльність, вагомий особистий внесла у розвиток духовності підростаючого покоління, популяризацию танцювальногомистецтва та з нагоди Дня працівників освіти (2015 р.);
 • Подяка від міського голови за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів та з нагоди професійного свята – Дня працівників освіти (2015 р.);
 • Подяка Полтавского областного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради (2016 р.);
 • Грамоти ректора Полтавского національногопедагогічного университета імені В.Г. Короленка (2007 р., 2009 р. 2010р.,2012 р., 2014 р.,2015 р., 2016 р.);
 • Відзнака четвертого міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва “Superdance- 2016” за високий професійний рівень Народного ансамблю сучасного балету “Марія (Львів, 2016);
 • Подяка за високу професійну майстерність в роботі у складі журі в номінації «Хореографія» VII Міжнародного конкурсу «Premier- 2017; 2018» та вагомий внесок музичної культури України ( Київ, 2017 р., 2018 р.);
 • Грамота управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну працю, активну громадську діяльність та з нагоди 40-річчя заснування психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2018 р.);
 • Грамота департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну працю, активну громадську діяльність та з нагоди 40-річчя заснування психолого-педагогічного факультету (2018 р.).