Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кривунь Наталя Сергіївна

викладач кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін

Грамота міністерства освіти і науки України, Бердянський державний педагогічний університет, за вагомий внесок в організацію міжнародного співробітництва (Ректор БДПУ Зарва В.А., 16 травня 2014 р.)
Грамота відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради, за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, ефективне прияння формуванню та забезпеченню реалізації державної політики у сфері освіти в місті Бердянську, вагомий внесок у розвиток позашкільної освіти, результативне представництво відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради на Міжнародному, Всеукраїнськму, обласному рівні за підсумком освітнього процесу 2017-2018 навчального року (Начальник відділу освіти В.М.Липський, наказ відділу освіти від 05.05.2018 № 98-к)
Грамота за сумлінну працю на освітянській ниві, особистий внесок у розвиток творчих здібностей дітей і молоді та з нагоди 20-річчя спеціальності «Хореографія» (Міський голова В.Чепурний, 2019 р.)
Наукометрика

Біографія

Народилася 14 жовтня 1990 року у місті Бердянськ. У 2011 році закінчила  Бердянський державний педагогічний університет та отримала освітній ступінь бакалавр за напрямом «Хореографія». У 2013 році – отримала освітній ступінь магістр за спеціальністю: «Хореографія» та здобула кваліфікацію «Викладач сучасного танцю, вчитель хореографії».

У 2012 році прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання (відділення хореографії) БДПУ, у 2013 році прийнята на посаду викладача кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін. У Бердянському державному педагогічному університеті викладає такі навчальні дисципліни: «Теорія і методика історико-побутового та сучасного бального танцю», «Спортивні танці», «Дихання в хореографії. Балетна гімнастика», «Віртуозні техніки в хореографії», «Ритміка».

Приймає участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях (м. Бердянськ, м. Полтава, м. Умань, м. Житомир, м. Київ). В період навчання в БДПУ проявила наукові здібності. На «відмінно» захистила магістерську роботу на тему: «Формування готовності майбутнього вчителя хореографії до професійної діяльності».

Постійно підвищує свою хореографічну підготовку, відвідуючи майстер-класи провідних хореографів України та зарубіжжя: «Modern jazz dance» (викладач кафедри сучасної хореографії КНУКіМ, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів за кращу балетмейстерську роботу, художній керівник зразкової хореографічної студії «Fors» Тетяна Вінокурова (м. Луганськ, 2012 р.)); «Класичний танець: сучасні вимоги» (випускниця Ризького державного хореографічного училища та Державної академії балету ім. Джона Кранко (м. Штутгарт), солістка Штутгарт балету Юлія Гофман (м. Луганськ, 2012 р.)); «Сontemporary jazz dance» (керівник театру танцю «Black О!Range», директор та засновник міжнародного фестивалю професійних танцювальних театрів «ZELYONKA-FEST» Антон Овчинніков (м. Луганськ, 2012 р.)); фітнес конвенція «Pro Fit Convention» (дипломований спеціаліст тренажерного залу та групових програм Ігор Воскобойніков (м. Київ, 2014 р.)).

Педагогічну діяльність Наталя Сергіївна поєднує з роботою в Центрі дитячої та юнацької творчості ім. Є. Руднєвої, з 2011 року працює   педагогом-хореографом в Народному ансамблі естрадного танцю «МарЛен». Проводить різні види занять: ритміка, партерна гімнастика, джаз-модерн танець та сучасні напрямки хореографії.

Наталя Сергіївна активно приймає участь у різних заходах, які відбуваються на кафедрі та в університеті. Вона неодноразово нагороджувалася почесними грамотами ректором Бердянського державного педагогічного університету, міським відділом освіти та культури м. Бердянськ, міським головою.

 

Публікації

2012

 1. Авєтіс’янц Н.С. Впровадження ігрових методів і прийомів у зміст уроків партерної гімнастики/Наталя Авєтіс’янц//Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного і музичного мистецтва, 2013. – С. 132-135.

2013

 1. Авєтіс’янц Н.С. Педагогічні умови формування хореографічних умінь студентів засобами сучасного танцю/Наталя Авєтіс’янц//Проблеми розвитку сучасного хореографічного мистецтва та шляхи їх вирішення: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Луганськ: Луганська державна академія культури і мистецтв, 2013.
 2. Авєтіс’янц Н.С. Інтерактивні методи педагогічного впливу на формування готовності майбутніх учителів хореографії до професійної діяльності/Наталя Авєтіс’янц// Збірник тез наукових доповідей студентів БДПУ на Днях науки 23 травня 2013 р. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – С. 214-217.
 3. Авєтіс’янц Н.С. Педагогічні умови формування хореографічних умінь студентів засобами сучасного танцю//Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного і музичного мистецтва: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава: 2013. – С. 132-135.
 4. Авєтіс’янц Н.С. Педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів хореографії до професіної діяльності//Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців мистецької освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Бердянськ: 2013.
 5. Діяльність відділення хореографії кафедри мистецьких дисциплін та методики їх навчання Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ (2012-2013 навчальний рік)/за заг. ред. О.В.Мартиненко, Н.С. Авєтіс’янц. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013, – 124 с.

2014

 1. Авєтіс’янц Н.С. Імпровізація як засіб розвитку творчих здібностей майбутніх учителів хореографії//Проблеми розвитку сучасного хореографічного мистецтва: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон: Херсонський державний університет, 2014.

2015

 1. Авєтіс’янц Н.С. Імпровізація як засіб розвитку творчих здібностей майбутніх учителів хореографії//Проблеми розвитку сучасного хореографічного мистецтва: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон: Херсонський державний університет, факультет культури і мистецтв, 2015.
 2. Авєтіс’янц Н.С. Принципи використання реквізиту у сучасному танці//Динаміка розвитку вищої хореографічної освіти як складова художньої культури Україні (до 45-річчя заснування кафедри хореографії): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ: Київський національний університет культури і мистецтв, 2015.
 3. Кривунь Н.С. Дуетно-сценічний танець. Гімнастика. Фізичне виховання//Збірник програм нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки студентів напряму 6.020202 Хореографія*/[ред. О. В. Мартиненко]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 308.
 4. Кривунь Н.С. Імпровізація як засіб розвитку творчих здібностей майбутніх вчителів хореографії//Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії на основі інтегративного підходу: колективна монографія/за заг. ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 155–166.

2016

 1. Кривунь Н.С. Специфіка викладання дисципліни «Фізичне виховання» для студентів спеціальності «Хореографія» //Педагогічні, психологічні та методико-біологічні аспекти в хореографії та спорті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів, 2016.
 2. Кривунь Н.С. Впровадження інноваційних методів і прийомів у зміст уроків партерної гімнастики в дитячих хореографічних колективах//Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон, 2016.

2019

 1. Кривунь Н.С. Метод імпровізації як композиційний прийом в сучасній хореографії. Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю). Полтава, 2019.
 2. Кривунь Н.С. Формування ціннісних орієнтацій студентів-хореографів в умовах євроінтеграції. Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. Умань, 2019.
 3. Кривунь Н.С. Вплив хореографічної школи А.Саркісянца на розвиток танцювальної самодіяльності Бердянщини. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (18 вересня 2019 року, м. Бердянськ). Бердянськ: БДПУ, 2019. 331с.
 4. Кривунь Н.С.Інноваційні освітні технології в процесі підготовки майбутніх учителів хореографії. : колективна монографія/Мартиненко О.В. та ін.; ред. А.І.Омельченко. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. С.5

2020

 1. Martynenko O., Kryvun N. Modern landmarks of choreographic work with preshool children The recommended citationfor this publication is: Pedagogy theory: collective monography/Aksonova O., Avdieieva S., Kobets V., ets. – International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020.321 p. Available at : DOI 10.46299/isg.2020.MONO.PED.I
 2. Кривунь Н.С. Впровадження засобів танцювальної терапії в практично-орієнтоване навчання здобувачів вищої освіти спеціальності ”Хореографія” за матеріалами Ш Міжнародної науково-практичної конференції “Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін” 9-10 квітня 2020 р., м.Умань
 3. Кривунь Наталя, Голощапов Олександр, Підготовка студентів-хореографів до проведення дитячого фітнесу відповідно до вимог НУШ матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2020 р., Бердянський державний педагогічний університет) /за ред. проф. Л.Коваль, А.Крамаренко, доц. О.Попової та ін. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. 206-208 с.