Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Фурманова Тетяна Ігорівна

старший викладач кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін

Почесна грамота Запорізької обласної ради, за багаторічну сумлінну роботу. Високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, упровадження сучасних методів навчання й виховання молоді, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди 50-річчя від дня народження (Розпорядження голови обласної ради від 02.07.2019 року № 247-н)
Грамота міністерства освіти і науки України, за багаторічну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (Міністр Ганна Новосад)
Медаль «За вагомий внесок у розвиток міста Бердянськ» (08.10.2017 р., міський голова Чепурний В.П.)
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася в 1969 році в м. Запоріжжі. Закінчила Мелітопольське культурно-освітнє училище (1987 р.) та Київський інститут культури (1996 р.). Має кваліфікацію балетмейстера, викладача фахових дисциплін.

З 1998 р. входить до складу викладачів кафедри «Теорії та методики дошкільного виховання» БДПІ. З 2000 р. викладає фахові дисципліни на спеціальності «Хореографія». Закінчила аспірантуру БДПУ (2004 р.).

Фурманова Т.І. входить до складу педагогів кафедри хореографії БДПУ, викладає такі дисципліни: «Теорія та методика класичного танцю», «Сучасні підходи до класичного танцю», «Теорія та методика викладання класичного танцю», «Режисура театралізованих заходів», «Основи акторської майстерності», «Підвищення хореографічної майстерності» та ін. У науковій сфері досліджує тему: «Розвиток професійної майстерності майбутніх учителів хореографії у процесі самостійної роботи» під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента О.В. Мартиненко.

Тетяна Ігорівна керує студентським науковим гуртком, який  працює над науковою проблемою «Мистецтво класичного танцю. Пошуки та здобутки». За результатами роботи студенти друкують наукові тези та статті, виступають на наукових конференціях. Фурманова Т.І. постійно керує курсовими, магістерськими, кваліфікаційними роботами студентів спеціальності «Хореографія».

Наукову та викладацьку діяльність Фурманова Т.І. поєднує з роботою художнього керівника БК ПрАТ «Бердянський райагропромпостач», є режисером-постановником  багатьох тематичних та концертно-розважальних заходів,  засновником та художнім керівником ансамблю естрадного танцю «Міріданс».

Фурманова Т.І. неодноразово нагороджувалася почесними грамотами ректорату Бердянського державного педагогічного університету за сумлінну працю та досягнення у професійній діяльності, почесними грамотами міського голови, Запорізької обласної державної адміністрації.

 

Наукові публікації

2013

 1. Фурманова Т.І. Самостійна робота як засіб формування професійної майстерності майбутнього педагога-хореографа. Вісник Луганського національного університету імені Т. Шевченка. «Серія: Педагогічні науки». Луганський національний університет імені Т. Шевченка, 2013. – С. 85-92.

2014

 1. Фурманова Т.І. Готовність майбутніх учителів хореографії до самостійної роботи у позаурочний час. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. Зб. статей: Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип. 44. – Ч. 4. С. 233-239.
 2. Наскрізна програма практики студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*, спеціальностей 7.02020201, 8.02020201 Хореографія* (за видами) / за заг. ред. О.В.Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – 252 с.
 3. Фурманова Т.І. Особливості використання лейтруху під час організації самостійної роботи студентів на уроці класичного танцю. Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного мистецтва : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ.конф., 18-19 листоп. 2013 р., Полтава / упоряд. М.М. Погребняк. – Полтава : ППНУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 208 с.

2015

 1. Фурманова Т.І. Навчальна програма з дисципліни «Дихання в хореографії». Збірка навчальних програм для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія* / За заг. ред. О.В.Мартиненко. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – 9 с.
 2. Фурманова Т.І. Навчальна програма з дисципліни «Теорія і методика класичного танцю». Збірка навчальних програм для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія* / За заг. ред. О.В.Мартиненко. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – 15 с.
 3. Фурманова Т.І. Навчальна програма з дисципліни «Режисура театралізованих заходів». Збірка навчальних програм для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія* / За заг. ред. О.В.Мартиненко. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – 15 с.
 4. Фурманова Т.І. Тести з дисципліни «Теорія і методика класичного танцю». Збірка «Засоби діагностики студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія* / За заг. ред. О.В. Мартиненко. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – 10 с.
 5. Фурманова Т.І. Міжпредметні зв’язки як засіб підвищення професійної майстерності майбутнього вчителя хореографії. Колективна монографія / за заг. ред. О.В.Мартиненко. – Бердянськ: Видавец Ткачук О.В., 2015. – 20 с.

2016

 1. Фурманова Т.І. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів хореографії. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету «Серія: Педагогічні науки». Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2016. – С. 139-144.
 2. Фурманова Т.І. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів хореографії. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету «Серія: Педагогічні науки». Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2016. – С. 139-144.
 3. Фурманова Т.І. Запис комбінацій класичного екзерсису в контексті професійної підготовки майбутнього вчителя хореографії / Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – С. 59-62.

2018

 1. Фурманова Т.І. Теорія та методика класичного танцю. Теорія і методика хореографії у питаннях та відповідях : навчальний посібник для студентів спеціальності Хореографія / колектив співавторів за заг. ред. О.В.Мартиненко : О.В.Мартиненко, Т.І.Сердюк, Т.І.Фурманова, Р.В. Павленко, Ю.П. Тараненко – Мелітополь : ПП Скребейко П.В., 2018. – 344 с.

2020

 1. Мартиненко О. Підготовка майбутніх учителів до застосування танцювально-рухової терапії в освітньому процесі / Олена Мартиненко, Тетяна Фурманова // Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia (Фізична культура, педагогіка, здоров’ята фізична терапія) : монографія / наук. ред. Oksana Zabolotna, Dariusz Skalski, Igor Grygus, Bogdan Kindzer, Andrzej Sushchenko. – Старогард Гданський : Видавництво Поморського університету, 2020. – Розд. 16. – С. 238-248.