Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Ємельянова Олена Юріївна

викладач, концертмейстер кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін

Почесні грамотами ректорату Бердянського державного педагогічного університету за сумлінну працю та досягнення у професійній діяльності
Почесні грамотами міського голови, Запорізької обласної державної адміністрації
Подяка міністерства освіти і науки України, за багаторічну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (Міністр Л.М.Гриневич)
Наукометрика

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Народилася 30 травня 1959 року у місті Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського краю.

У 1980-му році закінчила з відзнакою Хабаровське училище мистецтв і отримала кваліфікацію «Викладач фортепіано, концертмейстер».

У 1985-му році закінчила Далекосхідний педагогічний інститут мистецтв зі спеціальності «Виконавське мистецтво». Отримала кваліфікацію «Виконавець, концертмейстер, соліст камерного ансамблю, викладач фортепіано».

З 1980 року почала педагогічну діяльність в Центральній музичній школі викладачем спеціального фортепіано та  концертмейстером на кафедрі оркестрового диригування у Далекосхідному педагогічному інституті мистецтв.

У 1991 році була прийнята на роботу до Бердянського державного педагогічного інституту на кафедру естетичного виховання дошкільного факультету. Викладала дисципліну «Спеціальне фортепіано» для майбутніх музичних керівників дошкільних навчальних закладів.

З 2003 – 2013 рр. – асистент кафедри хореографії БДПУ. Викладала дисципліни: «Гра на музичному інструменті», «Основи теорії музики», «Аналіз музики в хореографії».

У 2009 році пройшла стажування у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова на кафедрі фортепіанного виконавства та художньої культури.

З 2013 – 2017 рр. – старший викладач кафедри хореографії.

У 2016 році пройшла підвищення кваліфікації у Херсонському державному університеті на кафедрі музичного мистецтва і хореографії.

З 2017 р. – старший викладач кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін. Викладає дисципліну «Основи теорії музики та гра на музичному інструменті».

У 2020 році пройшла стажування при кафедрі хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Олена Юріївна  є керівником наукового гуртка «Теоретичні підходи до балетмейстерського аналізу музичних творів», метою якого є забезпечення усвідомлення студентами ролі і значення музики як невід’ємної частини хореографічного мистецтва, що є важливою складовою професійної підготовки майбутнього вчителя хореографії; підготовка їх до самостійного планування уроків хореографії.

Є учасником майстер-класів, науково-методичних семінарів як з музичного мистецтва, так і хореографії. Олена Юріївна активно бере участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, є постійним членом журі регіональних конкурсів та фестивалів дитячої та юнацької творчості.

Неодноразово її робота відзначалася почесними грамотами ректора університету, міського голови, Управління освіти і науки Запорізької області, Міністерства освіти і науки України.

 

 

 Публікації

 

2016

 1. Ємельянова О.Ю. Музичне оформлення уроку класичного танцю : [навч.-метод. посібник для роботи зі студентами першого – другого курсів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*] / Олена Юріївна Ємельянова. – Бердянськ : Видавець БДПУ, 2016р.
 2. Ємельянова О.Ю. Особливості музичного змісту в хороводах і хороводніх танцях: «Наукова дискусія: питання педагогіки та психології», науково-практична конференція, грудень 2016 р., Київ.
 3. Ємельянова О.Ю. Музичне оформлення хореографічних занять у системі позашкільної освіти: «Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування», грудень 2016 р, Львів.

2017

 1. Ємельянова О.Ю. Взаємодія музики та хореографії в балетмейстерської діяльності: «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стардантізації початкової освіти», всеукр. науково-практична онлайн-коференція, вересень 2017 р., Бердянськ.
 2. Ємельянова О.Ю. Музичне оформлення уроку класичного танцю ІІ частина : навч.-метод. посібник. Бердянськ: Вид. БДПУ, 2017. 85 с.

2018

 1. Ємельянова О.Ю. Розвиток відчуття ритму в музично-ритмічній діяльності молодших школярів на заняттях з хореографії: «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференцїї з міжнародною участю. Бердянськ, 2018. 223с.

2019

 1. Ємельянова О. Ю. Особливості співпраці концертмейстера та викладача класичного танцю: Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (18 вересня 2019 р, Бердянськ). Бердянськ, 2019. 314с.
 2. Ємельянова О.Ю. Музична інтонація як засіб формування хореографічної пластики: Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми, та перспективи. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 жовтня 2019 р, Умань).
 3. Ємельянова О.Ю.Теоретичні засади естетичного виховання студентів-хореографів засобами музичного мистецтва. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 жовтня 2019 р). Полтава, 2019.
 4. Ємельянова О.Ю. Музичне мистецтво як засіб розвитку творчої уяви майбутніх учителів хореографії: Розвиток творческого потенциала будущих специалистов художественных дисциплины как фактор их профессиональной самореализации: коллективная монография/под ред. А. И. Омельченко. Мелитополь: Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2019. С. 213-225.

2021  

 1. Ємельянова О.Ю. Професійна компетентність концертмейстера як умова якісної підготовки майбутнього фахівця хореографічного профілю. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 79. Том 1. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 137С.(Науковий журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)
 2. Мартиненко О.В., Ємельянова О.Ю. Бінарний підхід у формуванні музичної компетентності майбутнього хореографа. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. No 3. 122 с. .(Науковий журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).