Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Ємельянова Олена Юріївна

викладач, концертмейстер кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін

Почесні грамотами ректорату Бердянського державного педагогічного університету за сумлінну працю та досягнення у професійній діяльності
Почесні грамотами міського голови, Запорізької обласної державної адміністрації
Подяка міністерства освіти і науки України, за багаторічну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (Міністр Л.М.Гриневич)
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Народилась 30 травня 1959 року в місті Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського краю. У 1980 році закінчила з відзнакою Хабаровське училище мистецтв і отримала кваліфікацію «Викладач фортепіано, концертмейстер». У 1985 році закінчила Далекосхідний педагогічний інститут мистецтв з відзнакою з спеціальності «Виконавське мистецтво» де отримала кваліфікацію «Виконавець, концертмейстер, соліст камерного ансамблю, викладач фортепіано».

Свою педагогічну діяльність почала будучи студенткою, викладаючи уроки фортепіано в Центральна музична школа і працювала концертмейстером на кафедрі оркестрового диригування у Далекосхідному педагогічному інституті мистецтв.

У 1991 році була прийнята на роботу до Бердянського державного педагогічного інституту на кафедру естетичного виховання дошкільного факультету, де викладала гру на фортепіано для майбутніх музикальних робітників дитячих дошкільних закладів. З 2003 року працює на кафедрі хореографії БДПУ і викладає такі дисципліни: «Гра на музичному інструменті», «Основи теорії музики», «Аналіз музики в хореографії».

У 2009 році пройшла стажування у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова, кафедра фортепіанного виконавства та художньої культури.

Має 35-річний стаж роботи за спеціальністю.

 Публікації

2012

 1. Ємельянова О.Ю. Розвиток творчої уяви студентів-хореографі під час вивчання дисциплін музичного циклу // Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління : матеріали Міжвузівських психолого-педагогічних Демиденківських читань. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С.43-46.

2013

 1. Ємельянова О.Ю. Роль музичних дисциплін у розвитку творчої уяви майбутніх учителів хореографії // Збірник матеріалів X Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької. Вип. № 4. – Чернівці: Зелена Буковина, 2013. – С. 315-320.
 2. Ємельянова О.Ю. Готовність майбутніх вчителів хореографії до роботи з музичним матеріалом // Вісник Луганського національного університету: Педагогічні науки, № 10 (269), травень, 2013, частина І. – Луганськ: ЛНУ ім.Т.Шевченка, 2013. – С. 174-180.

2014

 1. Ємельянова О.Ю. Музичне оформлення уроку класичного танцю : [навч.-метод. посібник для роботи зі студентами першого-другого курсів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*]– Бердянськ : Видавець БДПУ, 2014. – 74 с. (Вчена рада ІППОМ, протокол № 11 від 24 червня 2014 року).
 2. Ємельянова О.Ю. Програма практики з художньої культури: Наскрізна програма практики студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*, спеціальностей 7.02020201, 8.02020201 Хореографія* / За заг. ред. О.В.Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – 252 с. (С.141-165). (Вчена рада ІППОМ, протокол № 5 від 24 грудня 2013 року).
 3. Ємельянова О.Ю. Одухотворення танцю (елементи танцювальності в творчості Ф.Шопена) – Бердянськ : Видавець Кафедра хореографії БДПУ, 2015. – 24 с.

2015

 1. Ємельянова О.Ю. Роль концертмейстера у розвитку професійних компетенцій майбутнього вчителя хореографії : колективна монографія / за заг. ред. О.В.Мартиненко. – Бердянськ: Видавец Ткачук О.В., 2015. – 20 с.
 2. Ємельянова О.Ю. Сучасні підходи до музичного оформлення уроку класичного танцю : «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки».
 3. Ємельянова О.Ю. Тести з дисципліни «Основи теорії музики» до збірки «Засоби діагностики студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія* / За заг. ред. О.В. Мартиненко.
 4. Ємельянова О.Ю. Навчальні програми з дисциплін «Основи теорії музики», «Гра на музичному інструменті» до збірки навчальних програм для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія* / За заг. ред. О.В.Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 345 с.
 5. Збірка конспектів лекцій з дисципліни «Основи теорії музики» для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*. – Бердянськ : Видавець Кафедра хореографії БДПУ, 2015. – 78 с.
 6. Ємельянова О.Ю. Особливості діяльності концертмейстера на уроці класичного танцю: «Тенденції розвитку психології та педагогіки», Київська наукова організація педагогіки та психології, міжнародна науково-практична конференція,листопад, 2015 р., Київ.

2016

 1. Ємельянова О.Ю. Музичне оформлення уроку класичного танцю : [навч.-метод. посібник для роботи зі студентами третього – четвертого курсів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*] / Олена Юріївна Ємельянова. – Бердянськ : Видавець БДПУ, 2016р.
 2. Ємельянова О.Ю. Особливості музичного змісту в хороводах і хороводніх танцях: «Наукова дискусія: питання педагогіки та психології», науково-практична конференція, грудень 2016 р., Київ.
 3. Ємельянова О.Ю. Музичне оформлення хореографічних занять у системі позашкільної освіти: «Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування», грудень 2016 р, Львів.

2017

 1. Ємельянова О.Ю. Взаємодія музики та хореографії в балетмейстерської діяльності: «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стардантізації початкової освіти», всеукр. науково-практична онлайн-коференція, вересень 2017 р., Бердянськ.

2018

 1. Ємельянова О.Ю. Розвиток відчуття ритму в музично-ритмічній діяльності молодших школярів на заняттях з хореографії: «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференцїї з міжнародною участю. Бердянськ, 2018. 223с.

2019

 1. Ємельянова О. Ю. Особливості співпраці концертмейстера та викладача класичного танцю: Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (18 вересня 2019 р, Бердянськ). Бердянськ, 2019. 314с.
 2. Ємельянова О.Ю. Музична інтонація як засіб формування хореографічної пластики: Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми, та перспективи. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 жовтня 2019 р, Умань).
 3. Теоретичні засади естетичного виховання студентів-хореографів засобами музичного мистецтва. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 жовтня 2019 р). Полтава, 2019.
 1. Ємельянова О.Ю. Музичне мистецтво як засіб розвитку творчої уяви майбутніх учителів хореографії: Розвиток творческого потенциала будущих специалистов художественных дисциплины как фактор их профессиональной самореализации: коллективная монография/под ред. А. И. Омельченко. Мелитополь: Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2019. С. 213-225.