Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Крамаренко Алла Миколаївна

Наукометрика

Крамаренко Алла Миколаївна (16.11.1975, м. Бердянськ Запорізької обл.) – доктор педагогічних наук (2014 р.), професор (2015 р.).

У 1997 р. закінчила Бердянський державний педагогічний інститут ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Початкове навчання та образотворче мистецтво». Протягом 1997-2005 рр. працювала вчителем образотворчого мистецтва в ЗОШ № 20 м. Бердянська.

З 2002 р. – методист відділу практики в Бердянському державному педагогічному університеті.

З 2003 по 2005 рр. – навчалась в аспірантурі. У 2006 р. захистила дисертацію «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до гуманізації педагогічного процесу» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (науковий керівник – д. пед. н., професор Сущенко Т. І.). У 2006 р. на базі Гуманітарного університету «Запорізького інституту державного та муніципального управління» здобула кваліфікацію магістра педагогіки вищої школи.

2008-2010 рр. – декан факультету початкової освіти та практичної психології, доцент кафедри початкової освіти.

2011-2014 рр. – навчалася в докторантурі Класичного приватного університету.

16 жовтня 2014 р. захистила дисертацію «Теоретичні і методичні засади формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (науковий консультант – д. пед. н., професор Сущенко Т. І.).

З 1 листопада 2014 р. – завідувач кафедри початкової освіти Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ.

У грудні 2015 р. отримала вчене звання професора кафедри початкової освіти.

Сфери наукових інтересів: еколого орієнтована підготовка майбутніх учителів початкової школи, професійна освіта в умовах сталого розвитку, екологізація педагогічного процесу початкової школи.

Авторка 160 наукових праць: 4 монографії (2 – у співавторстві), 11 навчально-методичних посібників з грифом МОН (6 – у співавторстві), 2 збірники тестів, 2 збірники методичних рекомендацій у співавторстві, понад 100 статей і тез.

Нагороди: грамоти Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2006 р.), МОН України (2009 р.), Грамоти БДПУ (2007, 2008, 2009, 2010 рр.), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2015 р.), Подяка від міського голови за плідну науково-педагогічну діяльність (2016 р.).

Під керівництвом Крамаренко А. М. захищено 1 кандидатську дисертацію (2013 р.).