Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Черезова Ірина Олександрівна

Наукометрика

Черезова Ірина Олександрівна (20.10.1969, с. Дмитрівка Бердянського р-ну Запорізької обл.) – кандидат психологічних наук (1997 р.), доцент (2004 р.).

У 1991 р. закінчила з відзнакою факультет підготовки вчителів початкових класів, у 2001 р. – філологічний факультет Бердянського державного педагогічного університету.

Із 1992 по 1995 рр. навчалася в аспірантурі БДПУ за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. У 1997 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Психологічні особливості розвитку писемного мовлення учнів другого класу» (науковий керівник – д. психол. н., професор, член-кореспондент АПН України Демиденко В. К.).

Із 1995 р. працює в Бердянському державному педагогічному університеті. Обіймала посади проректора з виховної роботи БДПУ (2002-2009 рр.) та завідувача кафедри психології (2004-2011 рр.). У 2004 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри психології.

Протягом 2009-2012 рр. навчалася в докторантурі Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Працює над докторською дисертацією «Теоретико-методологічні засади психолого-лінгвістичної організації учбової діяльності молодших школярів» (науковий консультант – д. психол. н., професор, академік НАПН України Максименко С. Д.).

Сфера наукових інтересів: психолінгвістичний розвиток особистості та психологія особистості в кризових життєвих ситуаціях.

Авторка 70 наукових публікацій, серед яких – розділ колективної монографії та 6 навчально-методичних посібників (3 – у співавторстві).

Нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2004 р.), Почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації (2005 р.), Грамота Верховної Ради України (2009 р).