Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

План роботи факультету

ПЛАН

роботи вченої ради факультету

фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти

на 2019-2020 н.р.

 

№ з/п Зміст роботи Відповідальні Термін

виконання

1 2 3 4
1 Засідання 1

1.     Про результати вступної кампанії на спеціальності ФФМКТО БДПУ.

 

2.     Основні завдання щодо перспектив розвитку факультету на 2019-2020 навчальний рік.

 

3.     Затвердження навчальних програм з дисциплін на 2019/2020 навчальний рік.

 

4.     Закріплення кураторів за академічними групами.

 

5.     Про заходи щодо усунення зауважень за звітами голів Підсумкових атестаційних комісій

 

 1. Про підготовку до проведення всеукраїнської конференції
 2. Різне.
 

 

Декан  факультету

 

 

Декан  факультету

 

 

Заступник декана з навчальної роботи

 

 

 

Заступник декана з виховної роботи

 

 

Завідувачі кафедр

 

 

 

 

К.п.н.,доцент Єфименко Ю.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень 2019

2 Засідання 2

 

1.      Затвердження індивідуальних графіків навчання (студентів і аспірантів).

 

2.      Затвердження тем, виконавців та наукових керівників магістерських робіт на 2019/2020 навчальний рік.

 

3.      Шляхи оптимізації індивідуальної та самостійної роботи студентів в умовах сучасної освітнього простору.

 

4.      Про стан матеріально-технічного забезпечення напрямів підготовки студентів на факультеті.

 

5.      Про організацію та проведення профорієнтаційної роботи кафедрами ФФМТО БДПУ.

 

6.      Про поселення в гуртожиток студентів факультету.

 

7.      Про студентів пільгових категорій на факультеті та призначення їм соціальних стипендій.

 

8.      Про результати проведення всеукраїнської конференції

 

9.      Різне

 

 

Заступник декана з навчальної роботи та завідувачі кафедр

 

Заступник декана з навчальної роботи

 

 

 

Завідувачі кафедр,

 

 

Завідувачі кафедр.

 

 

 

 

Завідувачі кафедр.

 

 

Заступник декана з виховної роботи

 

Заступник декана з виховної роботи

 

Доктор пед..наук, професор Школа О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень 2019

3 Засідання 3

 

 1. Про роботу Методичної Ради факультету та про підготовку НМК

 

 1. Про оновлення веб-сторінок кафедр щодо розташування навчальних матеріалів викладачів.

 

 1. Про вдосконалення організації всіх видів  практик за напрямами підготовки факультету.

 

 

 1. Про затвердження переліку програм навчальних дисциплін за вибором студентів на 2020-2021 н.р.

 

 1. Про стан роботи з першокурсниками

 

6.     Про стан відвідування аудиторних занять

 

7.     Різне

 

 

К.п.н.,доц..

Кравченко Н.В.

 

К.п.н., доц. Овсянніков О.С.

 

Завідувачі кафедр

К.п.н., доц.Чуприна Г.П., К.п.н.,доц.Павленко Л.В

 

Заступник декана з навчальної роботи

 

 

Куратори 1курсу

 

К.п.н.,доц..

Панова С.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень 2019

4 Засідання 4

 

 1. Про результати навчальних досягнень студентів за результатами виконання ректорських контрольних робіт.

 

 1. Про підготовку до проведення олімпіад з фізики, математики, інформатики, трудового навчання та профосвіти.

 

 1. Про посилення міжнародної співпраці й участі в грантових програмах.

 

 1. Звіт ради Молодих вчених факультету.

 

 1. Про готовність до зимової екзаменаційно-залікової сесії 2019-20 н.р.

 

 1. Про стан виконання та результати попереднього захисту магістерських робіт.

 

 1. Затвердження програм державних екзаменів для осітнього рівня магістр.

 

 1. Різне
 

 

 

Заступник декана з навчальної роботи.

 

 

Завідувачі кафедр

 

 

 

Заступник декана з наукової роботи

 

 

К.п.н., доцент.

Онищенко С.В.

 

Заступник декана з навчальної роботи.

 

 

Завідувачі кафедр

 

 

 

Заступник декана з навчальної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад 2019

5 Засідання 5

 

 1. Про матеріально-побутові проблеми у гуртожитку.

 

 1. Про стан виховної роботи зі студентами.

 

 1. Про затвердження індивідуальних планів аспірантів старших курсів.

 

 1. Звіт про роботу Студентської ради факультету за 1 півріччя.

 

 1. Звіт голови Підсумкової Атестаційної комісії (магістранти)

 

 1.  Різне.

 

 

К.п.н.,доц.

Пелагейченко М.Л.

 

 

Заступник декана з виховної роботи

 

Завідувачі кафедр

 

 

Голова студентської Ради

 

Голова Підсумкової Атестаційної Комісії

 

 

 

 

 

 

Грудень

2019

6 Засідання 6

 1. Підсумки навчальних досягнень студентів факультету за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії (аналіз результатів).

 

 1. Про затвердження та подовження графіків індивідуального навчання студентів на друге півріччя 2019/2020 навчального року.

 

 1. Про роботу Методичної Ради факультету та про підготовку НМК на 2 семестр 2019-2020 н.р.

 

 1. Про затвердження плану профорієнтаційної роботи на факультеті.

 

 1. Різне

 

 

 

Заступник декана з навчальної роботи.

 

 

 

Заступник декана з навчальної роботи.

 

 

 

К.п.н.,доц..

Кравченко Н.В.

 

 

К.п.н.,доц..

Алексєєва Г.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

2020

7 Засідання 7

 1. Затвердження робочих навчальних планів на 2020-2021 н.р.

 

 1. Про стан підготовки монографій, підручників та навчальних посібників.

 

 1. Звіт про роботу креативної групи факультету.

 

 1. Затвердження програм вступних іспитів.

 

 1. Різне.

 

 

Заступник декана з навчальної роботи.

 

Заступник декана з наукової роботи.

 

 

К.п.н., доц. Овсянніков О.С.

 

Завідувачі кафедр

 

 

 

 

 

 

Березень 2020

8 Засідання 8

 1. Про підготовку до проведення Днів науки на ФФМТО БДПУ.

 

 1. Про результати проведення тижня фізико-математичної, комп’ютерної, технологічної та професійної освіти.

 

 1. Про стан міжнародного співробітництва.

 

 1. Про результати навчальних досягнень студентів за результатами виконання ректорських контрольних робіт.

 

 1. Затвердження програм проведення підсумкових державних іспитів.

 

 1. Про затвердження звітів аспірантів

 

 1. Різне
 

 

Завідувачі кафедр

 

 

Завідувачі кафедр

 

 

Заступник декана з наукової роботи.

 

Заступник декана з навчальної роботи.

 

 

 

Заступник декана з навчальної роботи.

 

Завідувачі кафедр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень 2020

9 Засідання 9

 1. Про стан виконання та результати попереднього захисту дипломних робіт.

 

 1. Про результати участі у предметних всеукраїнських олімпіадах.

 

 1. Про стан роботи наукових семінарів на кафедрах факультету.

 

 1. Про готовність до літньої заліково-екзаменаційної сесії.

 

 1. Затвердження плану роботи вченої ради факультету на 2020-2021 н.р.

 

 1. Про роботу Студентської Ради у ІІ семестрі.

 

 1. Різне.
 

Завідувачі кафедр

 

 

 

Завідувачі кафедр

 

 

Завідувачі кафедр

 

 

Заступник декана з навчальної роботи.

 

 

Декан  факультету

 

Голова Студентської Ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень 2020

10 Засідання 10

 1. Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії.

 

 1. Про результати проведення Підсумкової Атестації.

 

 

 1. Затвердження плану виховної роботи на 2020-21 н.р.

 

 1. Затвердження планів роботи кафедр на 2020/2021 навчальний рік.

 

 

Заступник декана з навчальної роботи.

 

Голови Атестаційних Комісій

 

Заступник декана з виховної роботи.

 

Завідувачі кафедр

 

 

 

 

 

 

 

Червень 2020

 

 

Декан факультету

В.І. Жигірь