Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Єфименко Юрій Олександрович

доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти БДПУ

кандидат педагогічних наук

Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народився 15.09.1984 р. М. Бердянськ, Запорізька обл., Україна.

З 2002 по 2008 роки навчався у Бердянському державному педагогічному університеті на фізико математичному факультеті за спеціальністю «Фізика». З 2007 р. по 2011 р. навчався в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету.

З 2008 по 2010 працював асистентом на кафедрі обробки і захисту інформації БДПУ.

З 2010 по 2012 працював на кафедрі фундаментальних та інженерно-педагогічних дисциплін (спочатку асистентом, з 2011 року — старший викладач).

У 2012 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Методичні засади використання інформаційних технологій у процесі вивчення електротехнічних дисциплін майбутніми вчителями фізики» за спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

З 2012 по 2016 працював на кафедрі технічних дисциплін (спочатку старшим викладачем, з 2013 року – на посаді доцента). У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри технічних дисциплін.

З 2016 року працює доцентом кафедри професійної освіти.

 

Наукова діяльність

 

  1. Бардус І.О., Єфименко Ю.О. Використання системи комп’ютерної математики Matlab при фізико-технічній підготовці майбутніх інженерів-педагогів / І.О. Бардус, Ю.О. Єфименко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 47 : збірник наукових праць / за заг. ред. проф.. В.Д. Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 7-13.
  2. Єфименко Ю.О. Комп’ютерний лабораторний практикум з цифрової техніки / Ю.О. Єфименко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр.. – Вип. 3. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 85-90.
  3. Єфименко Ю.О. Комп’ютерний практикум з моделювання фізичних процесів у електричних колах / Ю.О. Єфименко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільского національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред..) та ін.]. – Кам’янець-Подільский : Кам’янець-Подільский національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 20: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю. – С. 196-199.
  4. Єфименко Ю.О. Методичні засади використання інформаційних технологій при фізико-технічній підготовці майбутніх учителів фізики / Ю.О. Єфименко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 1. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 53-58.
  5. Єфименко Ю.О., Богданов І.Т. Використання NI Labview у лабораторному практикумі з фізико-технічних дисциплін / Ю.О. Єфименко, І.Т. Богданов // Науково-дослідна робота в системі підготовки  фахівців-педагогів у природничій, технологічній  та  економічній  галузях: матер.  V Всеукр.  наук.-практ.  конф.  з  міжнар.  участю.  – Бердянськ : БДПУ, 2015. ¬ С.61-62.
  6. Богданов І.Т. Моделювання фізичних процесів у електричних колах : навч. посіб. / Богданов І.Т., Єфименко Ю.О., Стеценко М.О. – Бердянськ, ФО-П Ткачук О.В., 2014. – 304 с. Лист МОНМС України №1/11-4474 від 27.02.13.
  7. Цифрова техніка: лабораторний практикум : навч. посіб. / [за ред. Г. М. Тимонькіна] І. Т. Богданов, Г. М. Тимонькін, Ю. О. Єфименко, М. О. Стеценко. – Бердянськ, ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 112 с. Лист МОНМС України № 1/11-19816 від 17.12.2013.

Наукові інтереси

Фізико-технічна підготовка фахівців, методика фізики, інформаційні технології, енергетика.