Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Рогозіна Ольга Василівна

доцент кафедри трудового навчання та технологій факультету фізико-математичної, комп’ютерної і технологічної освіти БДПУ

кандидат педагогічних наук

Грамота МОН України 2016 рік
Подяка МОНУ за сумлінну, бездоганну і плідну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомий особистий внесок у навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди Дня працівників освіти, 2013 рік
Грамота БДПУ за активну наукову роботу, публікацію монографії, 2009 рік
Грамота БДПУ за захист кандидатської дисертації, 2008 рік
Грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за сумлінну роботу, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, 2006 рік
Грамота за кращу доповідь на науково-практичній конференції викладачів БДПІ ім. П.Д. Осипенко, 2002 рік
Наукометрика

ORCID iD

0000000174243986

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

У 1997 році закінчила Бердянський державний педагогічний інститут імені П.Д. Осипенко факультет трудового та економічного навчання за спеціальністю «Трудове навчання» та отримала кваліфікацію: вчитель трудового навчання та обслуговуючої праці.

З 1998 року працює в Бердянському державному педагогічному університеті.

У 2006 році закінчила факультет комп’ютерних технологій та систем БДПУ за спеціальністю: «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» і отримала кваліфікацію: інженер-педагог-викладач дисциплін фахової підготовки в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. У червні 2007 року захистила дисертацію на тему: «Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів технологій» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання, у 2009 році отримала диплом доцента. З 2012 року працювала на посаді завідуючого кафедри теорії та методики технологічної та професійної освіти факультету фізико-математичної і технологічної освіти БДПУ.

Наукова діяльність

  1. Рогозіна О.В. Методика організації навчально-дослідної роботи / О.В. Рогозіна / навчальний посібник / – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 202 с.
  2. Рогозіна О.В, Даннік Л.А. Методичні рекомендації до написання та захисту випускної роботи для слухачів курсів підвищення кваліфікації / О.В. Рогозіна, Л.А.Даннік. – Бердянськ : 2015. – 64 с.
  3. Рогозіна О.В. Підготовка майбутніх учителів технологій до організації технічної творчості учнів. / О.В. Рогозіна / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 54 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 158-162.
  4. Рогозіна О.В. Підготовка майбутніх учителів технологій до використання дослідницької технології. / О.В. Рогозіна / Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського держ. пед. ун-та імені П. Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – С. 74-79.

 

Наукові інтереси

Науково-дослідна робота студентів, методика позашкільної освіти.

Email викладача: rogozina@bdpu.org.ua