Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Перегудова Валентина Іванівна

доцент кафедри трудового навчання та технологій факультету фізико-математичної, комп’ютерної і технологічної освіти БДПУ

кандидат педагогічних наук

Відзнака Міністерства освіти і науки України «Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» 2015 рік.
Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (наказ МОН № 228-а від 18.05.2011) 2011 рік
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (№ 127109) 2009 рік
Почесна грамота Запорізької облдержадміністрації (розпорядження №178-к від 06.10.2006) 2006 рік
Наукометрика

ORCID iD

0000000279659494

Google Scholar

0zX3zTEAAAAJ

Researcher iD

E96772019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

 

Базова освіта – Бердянський державний педагогічний інститут, факультеті загальнотехнічних дисциплін. Диплом з відзнакою за спеціальністю «Загально технічні дисципліни з додатковою спеціальністю механізація сільського господарства». Кваліфікація – вчитель загально технічних сільськогосподарських дисциплін та трудового навчання.

У 2000 році успішно захистила кандидатську дисертацію за темою «Застосування конструкторсько-технологічної системи на уроках з обробки тканин в 5-7 класах загальноосвітньої школи» у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (диплом ДК № 009225).

З 2005 – доцент кафедри машинознавства (атестат 02 ДЦ № 014932).

У 2011 році закінчила магістратуру Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Професійне навчання. Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент» і отримала диплом з відзнакою з кваліфікацією економіста-педагога-менеджера.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III-ІV рівня акредитації більше 20 років, у тому числі в Бердянському державному педагогічному університеті.

 

Наукова діяльність

 

  1. Перегудова В.І. Стандартизація, управління якістю і сертифікація [навчальний посібник] / В.І. Перегудова – Бердянськ: БДПУ, 2015. – 250 с. (лист МОН України № 1/11 – 5247 від 17.04.12р.)
  2. Перегудова В. Flash-технологія як засіб активізації самостійної роботи студентів. / В. Перегудова // Молодь і ринок. – 2017. – № 12. – С. 12-15.
  3. Перегудова В.І. Основи виробництва [навчально-методичний комплекс] / В.І. Перегудова. – Бердянськ: БДПУ, 2018. – 395с.
  4. Перегудова В.І. Розвиток умінь самоосвітньої діяльності майбутніх учителів трудового навчання. Теоретико-методичні засади підготовки фахівців педагогів технологічного профілю в умовах освітньо-інформаційного середовища: колективна монографія / за заг. ред.. С.В.Онищенка. К.: ВД «Освіта України», 2019. С.176-194.

 

 

E-mail викладача: vi_peregudova@bdpu.org.ua