Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Хоменко Світлана Валеріївна

доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти БДПУ

кандидат педагогічних наук

Наукометрика

ORCID iD

0000000299587272

Google Scholar

peJYvywAAAAJ

Researcher iD

svitlana-khomenko

Scopus iD

ResearchGate iD

Svitlana-Khomenko-2

Біографія

У 1989 р. закінчила Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю „Педагогіка і методика початкового навчання ” (диплом ТВ-І № 170787).

У 1997 р. закінчила у 1997 р. Запорізький державний університет за спеціальністю 7.050201 «Менеджмент у виробничій сфері» (диплом про перепідготовку ДСК № 017598).

З 1999 р. і по сьогодні працює в Бердянського державного педагогічного університету.

22.05.2008 р. захистила дисертацію у спеціалізованій раді К 64.108.01 в Українській інженерно-педагогічній академії зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)», отримала диплом ДК № 047251 (протокол № 68-06/6 від 02.07.2008р.).

Нагороджена почесними грамотами Бердянського державного педагогічного університету та Міністерства освіти і науки України, посвідченням «Відмінник освіти України» та нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За освітні та наукові досягнення».

Наукова діяльність

  1. Хоменко С.В. Роль компьютерных технологий в формировании экономических знаний будущих инженеров-педагогов / С.В. Хоменко // сборник статей Международной научно-практической конференции: в 9 ч. Ч. 7 / отв. ред. А.А. Сукиасян. – Уфа, РИЦ БашГУ, 2014. – Уфа, РИЦ БашГУ, 2014. – С.116–1
  2. Хоменко С.В. Самостійна робота у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / С.В. Хоменко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 38-39. – Харків, Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2016. – С. 367-372.
  3. Хоменко С.В. Підвищення якості підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей економічного профілю засобами інформаційних технологій / С.В. Хоменко // Молодь і ринок. Науково-педагогічний журнал. Випуск 5. – Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2014. – С.29-32.
  4. О.Е. Коваленко, Н.О. Брюханова, С.В. Хоменко Формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів технічного профілю засобами комп’ютерних технологій: Монографія. – Харків УІПА, 2017
  5. Кравченко Н.В., Хоменко В.Г., Хоменко С.В. «Вступ до спеціальності» навчальний посібник. – Бердянськ : БДПУ, 2017.

Наукові інтереси

Керівництво науковим гуртком «Економічні ігрові методики та їх використання у навчальному процесі».