Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Буянов Павло Георгійович

доцент кафедри трудового навчання та технологій факультету фізико-математичної, комп’ютерної і технологічної освіти БДПУ

кандидат педагогічних наук

Грамота обласної профспілки 2016 рік
Подяка МОНУ 2014 рік
Грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації 2011 рік
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народився 14 лютого 1978 року, м. Бердянськ, Запорізької області.

Освіта – повна вища, Бердянський державний педагогічний інститут імені П.Д. Осипенко, 2000 рік – спеціальність «Трудове навчання (технічна і обслуговуюча праця)»; Бердянський державний педагогічний університет, 2010 рік – спеціальність «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні і навчанні».

Науковий ступінь, вчене звання – кандидат педагогічних наук, доцент.

Працює у Бердянському державному педагогічному університеті з 2000 р.

З 2014 року Буянов П.Г. навчається в докторантурі Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Буянов П.Г. є автором понад 50 наукових і навчально-методичних праць, зокрема монографії «Формування графічної культури у майбутніх учителів трудового навчання України та Російської Федерації (порівняльний аналіз)» (2008), є співавтором колективної монографії «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя технологій» (2012), є співавтором навчально-методичного комплексу професійно-орієнтованих дисциплін напряму підготовки 6.010103. Технологічна освіта, рекомендованого Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (2008), автором  навчально-методичного посібнику «Основи нарисної геометрії» рекомендованого Міністерством освіти і науки України (2009), є співавтором навчально-методичного посібнику «Практикум у навчальних майстернях» рекомендованого Міністерством освіти і науки України (2009), автором електронного навчально-методичного посібника  «Основи нарисної геометрії» (2011) тощо.

 

Наукова діяльність

 

  1. Буянов П. Г. Взрослый человек как субъект процесса обучения в российской педагогической науке / Буянов П. Г. // Стратегия качества в промышленности и образовании ХІІ международная конференция (30 мая –2 июня 2016г., Варна, Болгария): сост.: Т. С. Хохлова, В. А. Хохлов, Т. В. Кимстач. – Днепропетровск-Варна, 2016. – С. 341 – 343.
  2. Буянов П. Г. До питання про поняття «освіта дорослих» у світовій педагогічній думці / Буянов П.Г. // Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія: мат. всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю присвяченої 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Берштейна (16-17 вересня 2016 року) : в 2-х т. / МОН України. – т1. – С. 83 – 85.
  3. Буянов П. Г. Освіта людей поважного віку (з досвіду Російської Федерації) / Буянов П. Г. // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. праць / ред. кол.: С.М.Прийма (голов. ред.) та ін. – Мелітополь: Вид-во «Мелітополь», 2016. – (Серія «Педагогіка»; вип. 17 (2)). – С. 136 – 141.
  4. Буянов П. Г. Використання моделі Колба у професійній освіті дорослих / Буянов П. Г. // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.2. – С. 27 – 29.
  5. Буянов П. Г. Використання хмарних технологій у професійній освіті дорослих (з досвіду країн СНД) / Буянов П. Г. // З Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. Матеріалів у І Всеукраїнської інтернет-конференції, 19 трав. 2017 р., м. Київ ун-т ім. Б. Грінченка; Відповід. за вип..: М. М. Астаф’єва, О. В.Бушма, О. М. Глушак, О. С. Литвин, І. В. Машкіна, В. В. Прошкін. – К. : Київ ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. 17 – 20.

 

Наукові інтереси

Освіта дорослих. Технологія освіти дорослих. Сучасні технології освіти дорослих.

E-mail кафедри: kaftnt@ukr.net
Email викладача: smallest@ukr.net