Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Богданов Ігор Тимофійович

ректор БДПУ, професор кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій

доктор педагогічних наук

Нагрудний знак «За наукові досягнення» (Нак. № 228-к від 18.05.2011 р.)
Почесна грамота НАПН України 2012 рік.
Медаль НАПН «Ушинський К. Д.» 2015 рік.
Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки» 2015 рік
Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України 2015 рік.
Почесна грамота Запорізької обласної ради 2014 рік.
Державна нагорода кавалер ордена «За заслуги» III ступеня (2019).
Грамота Верховної Ради України (Розпорядження голови Верховної Ради України № 162-к від 22.03.2017)
Наукометрика

ORCID iD

Igor Bogdanov

Researcher iD

Scopus iD

Bogdanov, I. T.

ResearchGate iD

Біографія

Народився 6 березня 1967 року в м. Бердянську Запорізької області.
У 1991 році закінчив з відзнакою Запорізький машинобудівний інститут імені В. Я. Чубаря за спеціальністю «Електропостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства»; у 1999 році – Бердянський державний педагогічний інститут імені П. Д. Осипенко за спеціальністю «Психологія».
Богданов Ігор Тимофійович працює в Бердянському педінституті імені П. Д. Осипенко з вересня 1991 р. Протягом 1991–2001 років Богданов І. Т. обіймав різні посади керівника структурних підрозділів інституту: завідувача молодіжного комп’ютерного центру, завідувача економічного центру, завідувача центру перепідготовки та підвищення кваліфікації, завідувача кафедри технічних дисциплін.
З 1992 р. Богданов І. Т. працював асистентом, з 1995 р. – старшим викладачем, з 2004 р. – доцентом, з 2010 р. – професором кафедри фізики та методики викладання фізики, у 2011 році призначений завідувачем кафедри технічних дисциплін факультету фізико-математичної та технологічної освіти.
У 2003 році Богданов І. Т. успішно захистив кандидатську дисертацію «Методика навчання загальної фізики на факультетах нефізичних спеціальностей у вищих навчальних педагогічних закладах» у спеціалізованій вченій раді Д. 26.053.03 при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова й одержав диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика). У 2006 році Богданову І. Т. присвоєно вчене звання доцента кафедри фізики та методики викладання фізики.
У 2010 році Богданов І. Т. успішно захистив докторську дисертацію «Теоретичні і методичні засади формування фізико-технічних знань у процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізики» у спеціалізованій вченій раді Д. 26.053.06 при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова й отримав диплом доктора наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). У 2011 році Богданову І. Т. присвоєно вчене звання професора кафедри фізики та методики викладання фізики.
У 2010 році Богданова І. Т. призначено проректором з наукової роботи БДПУ. За час його перебування на посаді в БДПУ вперше в історії університету відкрито докторантуру (2011 р.), розширено перелік наукових спеціальностей в аспірантурі та докторантурі, створено дві спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій (К 18.092.01 та К 18.092.02), започатковано видання серій наукових збірників «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету». Він є головою редакційної колегії збірника «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки)». За сприяння Богданова І. Т. 18 серпня 2015 р. Міжнародний центр ISSN, розташований у Парижі (Франція), присвоїв унікальні номери, що використовуються для ідентифікації друкованих або електронних періодичних видань, фаховим періодичним серійним виданням Бердянського державного педагогічного університету:

 

 • «Науковим запискам Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки.» (ISSN 2412-9208);
 • «Науковим запискам Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки.» (ISSN 2412-933Х).

 

З 1 жовтня 2015 року Богданов І. Т. призначений на посаду першого проректора БДПУ.
З червня 2016 року Богданов І. Т. призначений на посаду ректора БДПУ.
Богданов Ігор Тимофійович є головою спеціалізованої вченої ради Бердянського державного педагогічного університету Д 18.092.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика); 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. З 2015 р. є членом спеціалізованої вченої ради Української інженерно-педагогічної академії Д 64.108.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 – теорія та методика (технічні дисципліни) та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Богданов І. Т. має понад 200 наукових і навчально-методичних публікацій, із них 19 в наукометричних базах даних Scopus, 12 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки України.
24 грудня 2019 року Ігор Богданов був обраний членом-кореспондентом НАПН України (Постанова НАПН України № 1-1/2-4 від 18.12.2019).
Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.11.2021 р. №461-к Богданова І. Т. призначено ректором Бердянського державного педагогічного університету на другий термін.
Із 2021 року Ігор Богданов керує державною бюджетною темою № 0121U109426 «Теоретико-методичні засади системної фундаменталізації підготовки майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства до продуктивної професійної діяльності», МОН України, 2021.

 

Навчальна діяльність
«Електротехніка», «Основи електротехніки».

 

Статі у наукометричних базах даних (за останні 5 років):

 1. Suchikova, Y., Bogdanov, I., Onishchenko, S., …Vambol, V., Kondratenko, O. Morphologies and photoluminescence properties of porous n-InP. Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2017, 2017, 2017-January, 01PCSI17 (Scopus)
 2. Suchikova, Y., Bogdanov, I., Onishchenko, S., …Vambol, V., Kondratenko, O. Photoluminescence of porous indium phosphide: Evolution of spectra during air storage. Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2017, 2017, 2017-January, 01PCSI30 (Scopus)
 3.  Vambol, S., Vambol, V., Bogdanov, I., Suchikova, Y., Rashkevich, N. Research of the influence of decomposition of wastes of polymers with nano inclusions on the atmosphere. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, 6(10-90), pp. 57–64 (Scopus, SNIP 0.755)
 4. Vambol, S., Bogdanov, I., Vambol, V., …Lopatina, H., Tsybuliak, N. Research into effect of electrochemical etching conditions on the morphology of porous gallium arsenide. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, 6(5-90), pp. 22–31 (Scopus, SNIP 0.755)
 5. Vambol, S.O., Bohdanov, I.T., Vambol, V.V., …Nestorenko, T.P., Onyschenko, S.V.Formation of filamentary structures of oxide on the surface of monocrystalline gallium arsenide. Journal of Nano- and Electronic Physics, 2017, 9(6), 06016 (Scopus, SNIP 0.425, Web of Science)
 6. Vambol, S., Bogdanov, I., Vambol, V., …Hurenko, O., Onishchenko, S. Research into regularities of pore formation on the surface of semiconductors. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, 3(5-87), pp. 37–44 (Scopus, SNIP 0.755)
 7.  Vambol, S., Vambol, V., Suchikova, Y., Bogdanov, I., Kondratenko, O. Investigation of the porous GaP layers’ chemical composition and the quality of the tests carried out. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2018, 86(2), pp. 49–60 (Scopus, SNIP 0.429)
 8. Vambol, S.O., Bogdanov, I.T., Vambol, V.V., Suchikova, Ya.O., Kovachov, S.S. Correlation between technological factors of synthesis of por-gap and its acquired properties. Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 2018, 16(4), pp. 657–670 (Scopus, SNIP 0.249)
 9.  Vambol, S., Bogdanov, I., Vambol, V., Suchikova, Y., Kondratenko, O. Forming the low-porous layers of indium phosphide with the predefined quality level. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018, 3(12-93), pp. 48–55 (Scopus, SNIP 0.755)
 10.  Vambol, S.O., Bohdanov, I.T., Vambol, V.V., …Nestorenko, T.P., Onyschenko, S.V. Improvement of electrochemical supercapacitors by using nanostructured semiconductors. Journal of Nano- and Electronic Physics, 2018, 10(4), 04020 (Scopus, SNIP 0.425)
 11.  Sychikova, Y.O., Bogdanov, I.T., Kovachov, S.S. Influence of current density of anodizing on the geometric characteristics of nanostructures synthesized on the surface of semiconductors of A3B5 group and silicon. Functional Materials, 2019, 27(1), pp. 29–34 (Scopus, SNIP 0.393, Web of Science Core Collection)
 12.  Suchikova, Y.O., Bogdanov, I.T., Kovachov, S.S. Oxide crystals on the surface of porous indium phosphide. Archives of Materials Science and Engineering, 2019, 98(2), pp. 49–56 (Scopus, SNIP 0.478)
 13.  Suchikova Y., Bogdanov I., Kovachov S., Lopatina H., Tsybuliak N., Panova N. Research of the Structure of Nanomaterials by Analysis of Micromorphology Images. Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii. 2020. V. 18, № 4, Р. 875–888 (Scopus)
 14.  Suchikova, Y.O., Bogdanov, I.T., Kovachov, S.S., …Myroshnychenko, V.O., Panova, N.Y. Optimal ranges determination of morphological parameters of nanopatterned semiconductors quality for solar cells. Archives of Materials Science and Engineering, 2020, 101(1), pp. 15–24 (Scopus, SNIP 0.478, Web of Science Core Collection)

 

Монографії в українських виданнях (за останні 5 років):

 1. Богданов І. Т. . Системи управління якістю та стабілізація властивостей наноструктур, сформованих на поверхні напівпровідників. Монографія. Київ: Освіта України, 2018. 380 с.
 2. Богданов І. Т., Вамболь С. О., Вамболь В. В.,Кондратенко О. М., Я. О. Сичікова. Сучасні технології отримання наноматеріалів для відновлювальної енергетики з урахуванням екологічної безпеки. Монографія. Київ: Освіта України, 2018. 64-188 с.

 

Монографії закордонні (за останні 5 років):

 1. Multi-authored monograph «Innovative approaches to ensuring the quality of education, scientific research and technological processes.» Multi-authored monograph, Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek Yana Suchikova. Monograph 43. 2021. 1239 p.

 

Патенти

 1.  Богданов І.Т., Ковачов С.С. Спосіб отримання макропоруватого фосфіду галію з низьким рівнем поруватості. Патент на корисну модель № u201810247. Опубл.: 25.03.2019, бюл. № 6.
 2. Сичікова Я.О., Богданов І.Т., Ковачов С.С. Спосіб отримання мезопоруватого фосфіду індію. Патент на корисну модель № u201810253. Опубл.: 25.03.2019, бюл. № 6.
 3.  Сичікова Я.О., Богданов І.Т., Ковачов С.С. Спосіб отримання макропоруватого арсеніду галію із середнім рівнем поруватості. Патент на корисну модель № u201810246. Опубл.: 25.03.2019, бюл. № 6. .
 4. Сичікова Я.О., Богданов І.Т., Ковачов С.С. Спосіб отримання низькопоруватих шарів на поверхні фосфіду індію. Патент на кори сну модель № u201810291. Опубл.: 25.03.2019, бюл. № 6.
 5.  Сичікова Я.О., Богданов І.Т., Ковачов С.С. Спосіб отримання високопоруватого арсеніду галію. Патент на корисну модель №u201810292. Опубл.: 25.03.2019, бюл. № 6
 6. Сичікова Я.О., Богданов І.Т., Ковачов С.С. Спосіб отримання текстурованих наноструктур на поверхні фосфіду індію. Патент на корисну модель №u201810251. Опубл.: 10.05.2019, бюл. № 9.
 7. Сичікова Я.О., Богданов І.Т., Вамболь С.О., Вамболь В.В. Спосіб отримання блокових наноструктур на поверхні фосфіду індію Пат. 128769 Україна, МПК C30B 33/10 (2006.01). № u 2018 03056; заява 26.03.2018; опубл. 10.10.2018, Бюл. № 19/2018.
 8.  Сичікова Я.О., Богданов І.Т., Вамболь С.О., Вамболь В.В. Спосіб виготовлення обкладок суперконденсаторів на основі поруватого фосфіду індію. Пат. 127110 Україна, МПК H01L 31/0735 (2012.01). № u 2018 03121; заява 26.03.2018; опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13/2018.
 9.  Сичікова Я.О., Богданов І.Т., Вамболь С.О., Вамболь В.В. Спосіб отримання нанодротів на поверхні арсеніду галію Пат. 129114 Україна, МПК C30B 33/10 (2006.01). № u 2018 03097; заява 26.03.2018; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20/2018.
 10.  Сичікова Я.О., Богданов І.Т., Вамболь С.О., Вамболь В.В. Спосіб пасивації поверхні поруватого фосфіду індію Пат. 129113 Україна, МПК C30B 33/10 (2006.01). № u 2018 03095; заява 26.03.2018; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20/2018.

 

 

Контакти

Email кафедри: fmkto.profosv@bdpu.org.ua
Email викладача: it_bogdanov@bdpu.org.ua