Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Бєлова Юлія Юріївна

доцент кафедри трудового навчання та технологій факультету фізико-математичної, комп’ютерної і технологічної освіти БДПУ

кандидат педагогічних наук,

Нагрудний знак «Відмінник освіти» (нак. № 468-к від 19.09.2014) 2014 рік
Почесна грамота МОН України 2007 р
Наукометрика

ORCID iD

000000029949034X

Google Scholar

Qn1ICSQAAAAJ&hl

Researcher iD

F69952019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Бєлова Юлія Юріївна народилася у м. Бердянськ Запорізької області 20 серпня 1973 року.

У 1990 році закінчила загальноосвітню школу №2 м. Бердянська, після чого поступила до Запорізького державного машинобудівного інституту ім. В. Я. Чубаря.

З 1993 року вона навчалася у Бердянському державному педагогічному інституті на факультеті загальнотехнічних дисциплін, який успішно закінчила у 1996 році за спеціальністю «Загально технічні дисципліни та обслуговуюча праця» та здобула кваліфікацію викладача загально технічних дисциплін, праці та обслуговуючої праці.

Бєлова Ю.Ю. з 1996 року до сьогодення працює в Бердянському державному педагогічному університеті.

Вона працювала старшим лаборантом кафедри машинознавства з 27.06.1996 р. по 8.04.1997 р. З 8.04.97 р. працювала асистентом кафедри та займала посаду заступника декана з навчальної роботи факультету трудового та економічного навчання. З 2000 р. – старший викладач кафедри машинознавства та обслуговуючої праці.

У 1999 році поступила до аспірантури Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання та креслення. У 2004 році, 10 лютого успішно захистила кандидатську дисертацію за темою «Формування національних цінностей у студенті – майбутніх вчителів трудового навчання в процесі художньо-трудової діяльності».

Бєлова Ю. Ю. систематично працює над підвищенням свого наукового рівня. Так, у 2002 році вона закінчила факультет післядипломної освіти БДПУ за спеціальністю «психологія» і здобула кваліфікацію практичного психолога.

З 01.09.2005 р. займає посаду доцента кафедри машинознавства та обслуговуючої праці.

З 2003 року у зв’язку із реорганізацією факультету трудового та економічного навчання займала посаду заступника декана з навчальної роботи на факультеті комп’ютерних технологій та систем.

З 2011 року навчалась у докторантурі Української інженерно-педагогічної академії м. Харкова за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти та працює над написанням докторської дисертації «Теоретичні та методичні засади об’єктно-орієнтованої інтеграції знань в процесі проектувальної підготовки майбутніх інженерів». Рік затвердження – 2013.

Наукова діяльність

 

  1. Бєлова Ю.Ю. Енергетичні машини : [навч. посіб.] / Сергій Онищенко. – Бердянськ : «БДПУ», 2016. – 320с.
  2. Бєлова Ю.Ю. Історія науки і техніки (курс лекцій) : [навч. посіб.] / Ю.Ю. Бєлова. – Бердянськ : «БДПУ», 2017. – 220с.
  3. Бєлова Ю.Ю. Інтеграція технічних знань – шлях до удосконалення проектувальної підготовки інженера / Ю.Ю. Бєлова // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів І-ї Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. − С. 26-30. Фахове видання.
  4. Бєлова Ю.Ю. Проектна діяльність майбутнього інженера-педагога// Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, випуск 51, С.17-22. Фахове видання.
  5. Бєлова Ю.Ю. Проектувальна діяльність як складова професійної діяльності майбутнього інженера // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Випуск 1. С.30-36. Фахове видання.
  6. Бєлова Ю.Ю. Модель професійної компетентності майбутнього інженера машинобудівної галузі/ Бєлова Ю.Ю. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – Бердянськ, 2014. – №2. – С. 13–19. Фахове видання.

 

Наукові інтереси

Удосконалення процесу підготовки вчителів трудового навчання та технологій.

E-mail викладача: uu_belova@bdpu.org.ua