Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Кравченко Наталія Володимирівна

завідувачка кафедри математики та методики навчання математики

кандидат фізико-математичних наук

Грамота ректора БДПУ (2009)
Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2010)
Подяка Міністерства освіти і науки України (2017)
Наукометрика

Google Scholar

b8NyOqUAAAAJ&h

Publons

T-8781-2018

Scopus iD

16022580800

ResearchGate iD

Nataliya_Kravchenko2

Біографія

Кравченко Наталія Володимирівна закінчила Донецький державний університет у 1997 році за спеціальністю “Математика”.

З 1997 року по 2001 рік працювала асистентом кафедри вищої математики та математичних методів в економіці Донецького інституту економіки та господарського права.

З 2001 року по 2004 рік навчалася в аспірантурі Інституту прикладної математики і механіки НАН України з відривом від виробництва за спеціальністю 01.02.01 – “теоретична механіка”.

З 2004 по 2009 рік працювала інженером І категорії відділу технічної механіки Інституту прикладної математики і механіки, де у листопаді 2009 року була захищена кандидатська дисертація “Стабілізація динамічних систем за частиною змінних розривним та імпульсним керуванням із застосуванням до задач механіки твердих тіл” за спеціальністю 01.02.01 – “теоретична механіка”.

З вересня 2007 року по грудень 2009 року працювала за сумісництвом старшим викладачем кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні Бердянського державного педагогічного університету.

З грудня 2009 року працює доцентом кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні Бердянського державного педагогічного університету.

У 2010-2012 рр. працювала заступником декана факультету освітніх та інженерно-педагогічних технологій з наукової та міжнародної роботи.

У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні.

За серію робіт «Стабілізація керованих динамічних систем» Кравченко Н.В. присуджено премію ім. П.В.Харламова (2007).

Навчальна діяльність

Викладає дисципліни:

 • Шкільний курс математики,
 • Практикум розв’язування конкурсних задач з математики,
 • Профільно-орієнтоване навчання математики,
 • Методологія наукового дослідження,
 • Основи академічного письма,
 • Організація навчання математики в цифровом уосвітньому просторі.

Відомості про підвищення кваліфікації

 1. Українська інженерно-педагогічна академія; Свідоцтво С № 0070; «Інноваційна педагогіка в галузі викладання дисциплін: «Теоретико-правові основи професійної освіти», «Основи наукових досліджень», «Патентознавство та авторське право», «Комп’ютерна підтримка навчальної діагностики»; 03.03.2014 р.
 2. Wyższa Szkoła Tehnichna w Katowicach, м. Катовіце, Республіка Польща; Сертифікат # 21/04/2018; «Інноваційні технології в освіті»; 16.04.2018 р.
 3. BRAIN BASKET foundation, курс з «Комп’ютерної графіки та веб-дизайну»; Сертифікат, березень 2019р.
 4. Житомирська політехніка, сертифікатна освітня програма “Інформаційні системи та хмарні технології  в освітньому процесі”; Сертифікат ПК 05407870/208-20, 06.04.2020 р.

Наукова діяльність

Авторка більше 90 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. 2 монографії та 7 навчальних посібників.

Наукові інтереси

 • Математична теорія керування,
 • Теорія стійкості,
 • Сучасні освітні технології,
 • Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів.

Монографії

 1. Using mobile applications for learning of foreign languages in institutions of higher education // Innovative technologies in the formation and development of human capital. Edited by Iryna Ostopolets, Paweł Mikos. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Katowice School of Technology. Monograph 16. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2018, 269 p. – p.184-197. ISBN: 978 – 83 – 947093 – 6 – 5 (in co-authorship with Larysa V. Horbatyuk). http://ceur-ws.org/Vol-2105/10000365.pdf
 2. Формування творчого педагогічного потенціалу майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю /Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх інженерів-педагогів в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій / [В.Г. Хоменко, М.П. Павленко, Л.В. Павленко та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Хоменко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – С. 131–138.

Посібники

 1. Кравченко Н.В. Правові основи захисту інформації: навчальний посібник / Н.В. Кравченко. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – 138 с.
 2. Кравченко Н.В. Патентознавство та авторське право: навчальний посібник [для студентів спеціальності 8.01010401 “Професійна освіта (Комп’ютерні технології)”] / Кравченко Н.В. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – 162 с.
 3. Кравченко Н.В. Теоретико-правові основи професійної освіти: навчальний посібник [напрям підготовки 6.010104 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)] / Кравченко Н.В. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – 177 с.
 4. Кравченко Л.М. Практикум з метрологічного контролю у фізичному вихованні: навч.-метод. посіб. / Кравченко Л.М., Кравченко Н.В. – Бердянськ: БДПУ, 2015. – 52 с.
 5. Кравченко Н. В. Вступ до спеціальності: навчальний посібник [спеціальність 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)]/ Н. В. Кравченко, В.Г. Хоменко, С.В. Хоменко / Бердянськ: БДПУ, 2017. – 198 с.
 6. Хоменко В. Г. Випускна кваліфікаційна робота: навчальний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) / Віталій Хоменко, Наталія Кравченко, Лілія Павленко. – Бердянськ: БДПУ, 2017. – 89 с.
 7. Випускна кваліфікаційна (дипломна) робота: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.040302 Інформатика* / [В. Г. Хоменко, Н. В. Кравченко, Л. В. Горбатюк, М. П. Павленко] – Бердянськ: БДПУ, 2018. – 52 с.
 8. Кваліфікаційна робота: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) / [В. Г. Хоменко, Н. В. Кравченко, Л. В. Горбатюк, М. П. Павленко, О. С. Овсянніков] – Бердянськ: БДПУ, 2019. – 52 с.

Статті у наукометричних базах даних Web of Science та Scopus

 1. Shchetynina, O., Horbatiuk, L., Alieksieieva, H., Kravchenko, N. Project Management Systems as Means of Development Students Time Management Skills // ICT in Education, Research, and Industrial Applications. Proc. 15 th Int. Conf. ICTERI 2019. Volume I: Main Conference. Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019, CEUR Workshop Proceeding. – – Vol 2387. – P. 370–384
 2. Gorbatiuk, L.,Kravchenko, N.V.,Alekseeva, H.M. & Rozumna T.S. (2019). Mobile applications as a means of foreign language lexical competence formation of non-philological specialties’ students. (Формування іншомовної лексичної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей засобами мобільних додатків).Information Technologies and Learning Tools, 74 (6),150-164.
 3. Horbatiuk, L., Alieksieieva, H., Kravchenko, N., Lipych, V., & Rozumna, T. Use of Mobile Applications for Foreign Language Lexical Competence Formation. Journal of History Culture and Art Research, 2019. 8(3), 113-124. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i3.2093
 4. Kravchenko, H. Alekseeva, L. Gorbatyuk Curriculum Optimization by the Criteria of Maximizing Professional Value and the Connection Coefficient of Educational Elements, Using Software Tools // CEUR Workshop Proceeding. – 2018. – Vol 2105. – P. 365–378
 5. Hurenko, O. I., Alekseeva, H. M., Lopatina, H. O., & Kravchenko, N. V. Use of computer typhlotecnologies and typhlodevices in inclusive educational space of university. Information Technologies and Learning Tools, – 2017. 61(5), 61-75.
 6. Kovalev, A. M., N. V. Kravchenko, and V. N. Nespirnyi. “Problems of control and stabilization of impulsive-control dynamic systems with application to nonholonomic mechanics.” Automation and Remote Control8 (2007): 1444-1458.
 7. Kovalev, A. M., N. V. Kravchenko, and V. N. Nespirnyi. “Necessary condition for the stabilizability of nonlinear systems with respect to a part of variables in the class of discontinuous controls.” Ukrainian Mathematical Journal10 (2006): 1626-1634.

Публікації

2015

 1. Кравченко Н.В. Проектування автоматизованої системи розробки стандартів ВНЗ / Н. Кравченко, Є. Щербіна // Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: РВВ РДГУ. – 2015. – С. 57-59.
 2. Кравченко Н.В. Формування творчого педагогічного потенціалу майбутніх інженерів-педагогів засобами дистанційного навчання / Н. Кравченко / Нові інформаційні технології в освіті для всіх: Збірник праць десятої міжнародної конференції ITEA-2015. – Київ, – 2015.C. – 255-261. ISBN 978-966-02-7867-

2016

 1. Кравченко Н.В. Формирование творческого педагогического потенциала будущих инженеров-педагогов средствами LMS Moodle / Н.В. Кравченко / Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXV международной научно-практической конференции, г. Минск, 12 мая 2016 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2016. С. – 100-101.
 2. Кравченко Н. В. Автоматизація перевірки категоріального апарату наукового дослідження / Н.В. Кравченко, О. М. Узяков / Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку, матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Черкаси, 2016. С. – 210-212.

2017

 1. Гуренко О.І. Використання комп’ютерних тифлотехнологій та тифлозасобів у інклюзивному освітньому просторі університету / О. І. Гуренко, Г. М. Алєксєєва, Г. О. Лопатіна, Н. В. Кравченко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. – Т. 61. – № 5. – С. 61-75
 2. Кравченко Н.В. Особливості побудови змісту дисциплін професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / Н. В. Кравченко // Інформаційні технології в освіті та науці: Збірник наукових праць. Мелітополь: вид-во МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2017. – 2017 р. – 1(9). – С. 142-145
 3. Кравченко Н.В. Аналіз рейтингу сайту Бердянського державного педагогічного університету / Кравченко Н.В , Ктіторова В.В. // Теоретко-практичні проблеми використання математичних методів та компютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. матеріалів І Всеукраїнської інтернет-конференції (19 травня 2017 року) . – К.: Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 42-45.
 4. Кравченко Н.В. Проектування організаційно- інформаційної підтримки наукової та міжнародної діяльності ВНЗ / Кравченко Н.В , Димова І. А. // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.1. – С. 161-162.
 5. Кравченко Н.В. Проектування організаційно- інформаційної підтримки навчально-виховної діяльності ВНЗ / Кравченко Н.В , Узяков О. М. // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.1. – С. 162-163.
 6. Кравченко Н.В. Принципи проектування змісту дисциплін професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / Н. В. Кравченко // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (13-15 вересня 2017 р., м. Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 96-97
 7. Кравченко Н.В. Інваріантність як принцип проектування змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / Н. В. Кравченко // Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (11-13 вересня 2017 р., м. Мелітополь). – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2017. – С. 71-72
 8. Використання ігрових технологій в процесі професійної підготовки студентів педагогічних закладів вищої освіти / А.Н. Алєксєєва, Н.В. Кравченко, О.В.Антоненко, Л.В. Горбатюк // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Випуск 6(119). – Серія : Педагогіка. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2017. – С. 7-14.
 9. Підвищення академічної відкритості закладів вищої освіти засобами web-технологій / Н.В. Кравченко , А.Н. Алєксєєва, Л.В. Горбатюк, О.В.Антоненко // Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 4 (14) Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2017. – С. 330-335.
 10. Сучасні підходи до розробки стандартів вищої освіти для спеціальності професійна освіта / А.Н. Алєксєєва, Н.В. Кравченко, О.В.Антоненко // Актуальні питання природничо-математичної освіти. – 2017. – № 2 (10). – С. 88-93

2018

 1. Using mobile applications for learning of foreign languages in institutions of higher education // Innovative technologies in the formation and development of human capital. Edited by Iryna Ostopolets, Paweł Mikos. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Katowice School of Technology. Monograph 16. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2018, 269 p. – p.184-197. ISBN: 978 – 83 – 947093 – 6 – 5 (in co-authorship with Larysa V. Horbatyuk). http://ceur-ws.org/Vol-2105/10000365.pdf
 2. Моделювання симулятору збирання та діагностики ПК в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / А.Н. Алєксєєва, О.В.Антоненко, Н.В. Кравченко // Молодь і ринок. – 2018. – № 1 (156). – С. 125-130.
 3. N. Kravchenko, H. Alekseeva, L. Gorbatyuk Curriculum Optimization by the Criteria of Maximizing Professional Value and the Connection Coefficient of Educational Elements, Using Software Tools      // CEUR Workshop Proceeding. – 2018. – Vol 2105. – P. 365–378
 4. Современные подходы к проектированию содержания дисциплин профессиональной подготовки специалистов компьютерного профиля / Н.В. Кравченко, Л.В. Горбатюк, А.Н. Алєксєєва // Conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; ISBN 978 – 83 – 62683 – 25 – 3 (Paper), pp.208-209.
 5. Kravchenko N., Gorbatyuk L., Alieksieieva H. Modeling of control of learning information and communication technology // Сonference Proceedings of the International Scientific Conference Economic and SocialFocused Issues of Modern World (October 24 – 25, 2018, Bratislava, Slovak Republic). The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2018; ISBN 978-80-89654-48-2;. – 2018. – pp. 35-39.

2019

 1. Shchetynina, O., Horbatiuk, L., Alieksieieva, H., Kravchenko, N. Project Management Systems as Means of Development Students Time Management Skills // CEUR Workshop Proceeding. – 2019. – Vol 2387. – P. 370–384
 2. Nataliia Kravchenko, Larysa Horbatiuk, Ganna Alieksieieva. Formation of the motivation of achievements of future engineers-teachers. / Тerritories’ development: social, economic and humanitarian issues. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, ISBN 978- 83-946765-9-9– 2019. – pp. 412-425.
 3. Ganna Alieksieieva, Nataliia Kravchenko, Larysa Horbatiuk, Ganna Сhuprina. Modern  approaches to the professional training of future teaching engineers in the context of visualization of didactic material / Тerritories’ development: social, economic and humanitarian issues. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, ISBN 978- 83-946765-9-9– 2019. – pp. 474-481.
 4. Алєксєєва Г. Технології візуалізації в професійній підготовці спеціалістів / Г.М. Алєксєєва, Л.В. Горбатюк, Н.В. Кравченко, Г.П. Чуприна, О.С. Овсянніков // Молодь і ринок. – 2019. – №. 6 (173). –  С. 35-42.
 5. Алєксєєва Г.М. Розробка засобів позиціонування в координатному просторі в процесі навчання студентів: [Електронний ресурс] / Г.М.Алєксєєва, Л.В.Горбатюк, Н.В.Кравченко, О.Панченко, Г.П.Чуприна // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць, 31.01.2019 р. – Переяслав-Хмельницький, 2019 р. – С. 147-151.
 6. Алєксєєва Г.М. Мобільний додаток як засіб формування іншомовної лексичної компетентності студентів вишу/ Г.М.Алєксєєва, Л.В.Горбатюк, Н.В.Кравченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку», 11-17 березня 2019 року. – Черкаси, 2019. – С. 242-244.
 7. Алексеева А.Н. Системы управления проектами как средство развития навыков управления временем студентов вузов / А.Н. Алексеева, Н.В. Кравченко, Л.В. Горбатюк, Е.А. Мурзина // м-лы XXVIII международной научно-практической конференции «Управление в социальных и экономических системах», г. Минск, 16 мая 2019 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2019. – С. 91-94
 8. Кравченко Н.В. Засоби формування комп’ютерної компетенції для осіб з порушенням зору / Н.В. Кравченко, Д.С. Венецкій // Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26-29 березня 2019 р.) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 203-204.
 9. Алєксєєва Г.М. Шляхи підвищення академічної відкритості закладів вищої освіти засобами ІКТ / Г.М.Алєксєєва, Л.В.Горбатюк, Н.В. Кравченко, О.В. Антоненко, О.С.Овсянніков // Матеріали міжнародного науково-практичного форуму «Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції» (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. – Частина 2. – С.296-299.
 10. Алєксєєва Г.М. Теоретичні аспекти формування інваріантної частини змісту навчання мовам та технологіям програмування / Г.М.Алєксєєва, Л.В.Горбатюк, Н.В. Кравченко, О.В. Антоненко, О.С.Овсянніков // Інноваційна педагогіка. – 2019. – Вип. 13. – Т. 2. – С.195-200.
 11. Кравченко Н.В. Застосування методів інтелектуального аналізу даних для формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-педагогів / Кравченко Н.В., Горбатюк Л.В., Фурса О.О. / Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівцівпедагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 143-144.
 12. Горбатюк Л.В. Геометричний редактор як  інструмент розв’язання задач нарисної геометрії / Горбатюк Л.В., Кравченко Н.В. / Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 80-81.
 13. Horbatiuk, L., Alieksieieva, H., Kravchenko, N., Lipych, V., & Rozumna, T. Use of Mobile Applications for Foreign Language Lexical Competence Formation. Journal of History Culture and Art Research, 2019. 8(3), 113-124.
 14. Лариса Василівна Горбатюк, Наталя Володимирівна Кравченко, Ганна Миколаївна Алєксєєва, Тетяна Сергіївна Розумна. Мобільні додатки як засоби формування іншомовної лексичної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей. Інформаційні технології і засоби навчання, 74 (6),150-164.

 

Email: nv_kravchenko@bdpu.org.ua