Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Красножон Олексій Борисович

кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри математики та методики навчання математики факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти БДПУ

Наукометрика

ORCID iD

0000000296996038

Google Scholar

qYaIiEEAAAAJ

Researcher iD

E47982019

Scopus iD

ResearchGate iD

Oleksii_Krasnozhon

Біографія

 

У 1997 році Красножон О.Б. закінчив Бердянський державний педагогічний інститут імені П. Д. Осипенко за спеціальністю “Математика та інформатика” та отримав кваліфікацію “вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки”.

На кафедрі математики та методики навчання математики Красножон О.Б. працює з 2000 року.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему “Система математичної підготовки майбутніх учителів фізики в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій” Красножон О.Б. захистив у 2006 році у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України зі спеціальності 13.00.02 “Теорія та методика навчання (математика)”. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України у 2010 році Красножону О.Б. присвоєне вчене звання доцента кафедри математичного моделювання та обчислювальної математики.

Впродовж науково-педагогічної роботи в університеті Красножон О.Б. підготував кількох переможців всеукраїнських і міжнародних студентських математичних олімпіад. Відзначений Грамотою Міністерства освіти і науки України.

 

Науково-педагогічна діяльність

Красножон О.Б. в різні роки викладав та викладає такі навчальні дисципліни: Диференціальна геометрія і топологія, Диференціальні та інтегральні рівняння, Математична логіка і теорія алгоритмів, Варіаційні методи розв’язування задач математичної фізики, Методи обчислень, Вибрані питання шкільного курсу математики, Інформаційно-комунікаційні технології в математичній освіті, Аналітична геометрія. Здійснює керівництво випускними кваліфікаційними роботами спеціалістів і магістрів, бере участь у роботі над комплексною кафедральною темою 0116U008837 «Теоретичні та методичні аспекти впровадження інноваційних технологій у процес навчання математики в системах середньої загальної та педагогічної вищої освіти».

 

Наукові інтереси

Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у педагогічному вищому навчальному закладі.