Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Ачкан Віталій Валентинович

доцент

Доктор педагогічних наук

Наукометрика

ORCID iD

0000000186696202

Google Scholar

YvM0QVIAAAAJ&hl

Researcher iD

F19072019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Закінчив Бердянський державний педагогічний університет; спеціальність – Педагогіка і методика середньої освіти. Математика (кваліфікація – викладач математики).

З 2005 року працює у Бердянському державному педагогічному університеті. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію з теорії та методики навчання математики на засіданні спеціалізованої вченої ради в НПУ імені М. Драгоманова.

У 2015-2018 роках навчався у докторантурі Бердянського державного педагогічного університету. Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика), має вчене звання доцента. За час роботи в університеті підготував переможця та призерів всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських робіт. Відзначений грамотами ректора БДПУ, управління освіти Запорізької облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України.

В різні роки викладав та викладає навчальні дисципліни: теорія та методика навчання математики, елементарна математика, вибрані питання шкільної математики, організація дистанційного навчання математики, технології профільного навчання математики, додаткові розділи методики навчання математики.

Має понад 140 науково-методичних праць (з них 3 монографії, 6 навчально-методичних посібників).

Наукові інтереси: інноваційна педагогічна діяльність учителя математики, реалізація компетентного підходу в старшій школі та вищій школі.

Електронна пошта: vvachkan@bdpu.org.ua

Основні публікації

 

 1. Ачкан В.В. Врахування закономірностей перебігу інноваційних процесів у підготовці майбутніх вчителів математики до інноваційної педагогічної діяльності / В.В. Ачкан / Соціально-економічні проблеми просторового розвитку : монографія / За заг. ред. В. Дучмала, Т.П. Несторенко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 344 с.
 2. Ачкан В.В. Підготовка майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності : монографія / В.В. Ачкан. – К. : ФОП Маслаков, 2018. – 308 с.
 3. Теоретико-методичні засади фахової підготовки вчителів фізики та математики в умовах освітнього інформаційного середовища : монографія / Н.Л. Сосницька, О.В. Школа, В.В. Ачкан та ін. – Донецьк : ЛАНДОН XXI, 2012. – 241 c.
 4. Ачкан В.В. Додаткові розділи методики навчання математики (практикум) : навчально-методичний посібник / В.В. Ачкан, С.О. Панова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – 116 с.
 5. Ачкан В.В. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: курс лекцій : навчально-методичний посібник / В.В. Ачкан. – Бердянськ : ТОВ «Модем», 2013. – 64 с.
 6. Ачкан В.В. Технології навчання математики (практикум) : навчально-методичний посібник / В.В. Ачкан. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 64 с.
 7. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт із теорії та методики навчання математики / Уклад. Наталя Вагіна, Віталій Ачкан. – Бердянськ : Видавництво Ткачук О.В., 2016. – 50 с.
 8. Ачкан В.В. Закономерности формирования готовности будущих учителей математики к инновационной педагогической деятельности / В.В. Ачкан // «Edukacja Humanistyczna. Połrocznik myśli społeczno-pedagogicznej». – № 1 (38). – 2018. – С. 55 – 68.
 9. Ачкан В. В. Інноваційний педагогічний досвід шкільної математичної освіти у країнах Європейського союзу / В.В. Ачкан // Український педагогічний журнал. – 2016. – № 2. – С. 112 – 119.
 10. Ачкан В.В. Інтеграція математичної та методичної підготовки як передумова формування готовності до інноваційної педагогічної діяльності майбутніх вчителів математики / В.В. Ачкан // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(30), Issue: 59, 2015. – P. 23 – 26.
 11. Ачкан В.В. «Технологии обучения математике» как составляющая методической системы формирования готовности будущего учителя математики к инновационной педагогической деятельности / В.В. Ачкан // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (44), Issue: 92, 2016. – P. 7 – 10.
 12. Кугай Н.В. Методологические знания по элементарной математике как основа формирования готовности будущих учителей математики к инновационной педагогичной деятельности / Н.В. Кугай, В.В. Ачкан // Сборник научни трудове «MATTEX 2016». – Шумен : Университетско издателство «Єпископ Константин Преславски», 2016. – Том 1. – С. 226 – 235. (автором сформульовано мету та завдання статті, запропоновано шляхи формування готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності у процесі навчання елементарної математики).