Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Щетиніна Ольга Сергіївна

Доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики

кандидат педагогічних наук

Грамота управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.
Подяка Міністерства освіти і науки України
Наукометрика

Google Scholar

Cw6l7mQ”

Researcher iD

E-7111-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Olha_Shchetynina

Біографія

У 2009 році закінчила Бердянський державний педагогічний університет з відзнакою за спеціальністю «Професійна освіта. Обробка та захист інформації в комп’ютерних системах та мережах»,  кваліфікація – «Інженер комп’ютерних технологій,  викладач дисциплін в галузі комп’ютерних технологій». У 2008-2009 рр. працювала викладачем інформатики та комп’ютерної техніки в Бердянському машинобудівному коледжі ЗНТУ.

З 2009 року працювала в Бердянському державному педагогічному університеті на посаді асистента кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні. У 2009-2012 рр. навчалася в аспірантурі Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків).  У 2012 році захистила дисертацію «Методика навчання комп’ютерних технологій управління проектами майбутніх інженерів-педагогів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика навчання (технічні дисципліни), науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  Хоменко Світлана Валеріївна.

У 2012 р. прийнята на посаду старшого викладача кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні. У 2013-2017 рр. – старший викладач кафедри професійної освіти БДПУ.

У 2014 р.  закінчила Українську інженерно-педагогічну академію (м. Харків) за спеціальністю «Професійна освіта. Охорона праці» та здобула кваліфікацію інженера з охорони праці, викладача дисциплін в галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці.

З грудня 2012 по вересень 2017 рр. виконувала обов’язки заступника декана з виховної роботи факультету ФМКТО БДПУ.

З 1 листопада 2017 р. переведена на посаду доцента кафедри  комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики БДПУ.

Публікації

 1. Коваленко О.С. Тестовий контроль знань при навчанні комп’ютерних технологій управління проектами майбутніх інженерів-педагогів / О.С. Коваленко, В.Г. Хоменко, Т.В. Волкова // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. праць. Випуск VIII, (Кривий Ріг, 2010 р.), в 3-х томах. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2010. – Т. 3 : Теорія та методика навчання інформатики. – 2010. – С. 33– 40.
 2. Коваленко О.С. Формування структурно-логічного змісту навчання комп’ютерних технологій управління проектами майбутніх інженерів-педагогів / О.С. Коваленко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць. – Х. : УІПА, 2010. – Вип. 26-27. – С. 71–76.
 3. Коваленко О.С. Адаптивний комбінований метод навчання комп’ютерних технологій управління проектами майбутніх інженерів-педагогів / О.С. Коваленко, В.Г. Хоменко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2011. – № 2. – С. 291–297.
 4. Коваленко О.С. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів при навчанні комп’ютерних технологій управління проектами / О.С. Коваленко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – Луганськ, 2011. – № 13(224). – С. 74–80.
 5. Коваленко О.С. Використання методів моделювання під час навчання комп’ютерних технологій управління проектами / О.С. Коваленко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2011. –№ 3. – С. 124–129.
 6. Коваленко О.С. Розробка моделі цілей та змісту формування сегментованих умінь із комп’ютерних технологій управління проектами / О.С. Коваленко, В.Г. Хоменко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць – Х., УІПА, 2011. – Випуск 32-33. – С. 93 –103.
 7. Коваленко О.С. Використання засобів наочності при навчанні комп’ютерних технологій управління проектами / О.С. Коваленко // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Луганськ, квітень, 2011 р.), в 2-х т. : – Луганськ: Phoenix, 2011. – Том 2. – С. 57–60.
 8. Коваленко О.С. Сегментація умінь при навчанні комп’ютерних технологій управління проектами майбутніх інженерів-педагогів / О.С. Коваленко // Соціально-економічні дослідження в період ринкової трансформації : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, (Бердянськ, квітень, 2011 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 51–54.
 9. Коваленко О.С. Дидактичні засади розробки електронного засобу формування вмінь з комп’ютерних технологій управління проектами / О.С. Коваленко // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Луганськ, травень, 2012 р.). – Луганськ : Phoenix, 2012. – С. 165–167.
 10. Коваленко О.С. Комп’ютерні технології управління проектами : навчальний посібник [для студентів спеціальності 7.01010401 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»] / О.С. Коваленко, С.В. Хоменко. – Бердянськ, БДПУ, 2012. – 65 с.
 11. Коваленко О.С. Методика навчання комп’ютерних технологій управління проектами майбутніх інженерів-педагогів : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02/ Ольга Сергіївна Коваленко. – Харків, 2012. – 234 с.
 12. Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів: монографія / [І.О. Бардус, В.Г. Хоменко, Г.В. Алєксєєва та ін.]; за заг.ред. І.О. Бардус. – Донецьк: ЛАНДОН – XXI, 2013. – 267 с.
 13. Коваленко О.С. Розвиток творчих здібностей з комп’ютерних технологій управління проектами за допомогою індивідуальних завдань з використанням Microsoft Visio / О.С. Коваленко // Розвиток інженерно-педагогічної освіти на засадах компетентісного підходу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 11-13 вересня 2013 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 207 – 210.
 14. Коваленко О.С. Використання інтерактивних технологій при навчанні комп’ютерних технологій управління проектами майбутніх інженерів-педагогів / О.С. Коваленко // Особистість в єдиному освітньому просторі IV Міжнародний форум (м. Запоріжжя, 11 – 26 квітня 2013 р.). Сторінка секції: http://oeopkonf4.blogspot.com/p/3.html. Інтернет-ресурс (тези):

https://docs.google.com/document/d/1kBofWfwRvOIlycldxdrq3MXQQwkjNDDk8TjFHJwAnSg/edit?pli=1.

 1. Коваленко О.С. Обучение компьютерным технологиям управления проектами будущих инженеров-педагогов на основе методики формирования профессиональных сегментированных умений / О.С. Коваленко // Управление в социальных и экономических системах : материалы XXIII международной научно-практической конференции, г. Минск, 15 мая 2014 г. / редкол. : Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский ин-т управления. – Минск : Изд-во МИУ, 2014. – С.110 – 112.
 2. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх інженерів-педагогів в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій / [В.Г.Хоменко, М.П. Павленко, Л.В. Павленко та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Хоменко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – С. 230-269.
 3. Коваленко О.С. Організація навчальної та самостійної роботи студентів і викладачів засобами комп’ютерних технологій управління проектами / О.С. Коваленко // Матеріали ХІІ Міжнародної  науково-практичної інтернет-конференції  «Проблеми та  перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – C. 156 – 156.
 4. Коваленко О.С. Організація навчальної роботи при підготовці майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій управління проектами /О.С. Коваленко// Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.3. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2015. – С. 108 – 114.
 5. Щетиніна О.С. Реалізація змішаного навчання при викладанні комп’ютерних технологій управління проектами / О.С. Щетиніна // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С.238-239.

Наукові інтереси

Сучасні інформаційні технології; комп’ютерні технології управління проектами; формування професійних умінь; дистанційна освіта; напрямки вдосконалення навчально-виховного процесу ВНЗ; хмарні технології в освіті.

Контакти

teach_ok@ukr.net