Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Павленко Лілія Василівна

доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні

кандидат педагогічних наук

Грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету (2013, 2015, 2018, 2019)
Подякою міського голови міста Бердянська (2011, 2015)
Почесною грамотою Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації (Наказ Департаменту № 371 від 10.04.2013)
Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000178237399

Google Scholar

lwm8ldsAAAAJ”

Publons

AAZ-2296-2020

Scopus iD

57222624903

ResearchGate iD

ResearchGate iD

Біографія

З квітня 2000 р. по січень 2001 р. – педагогічний менеджер науково-дослідної групи «Інноваційний менеджмент».

З серпня 2001 р. працювала у Бердянському інституті підприємництва асистентом кафедри математики та математичних методів.

З вересня 2003р. по вересень 2010р. працювала старшим викладачем кафедри математики та математичних методів.

З вересня 2010 р. по травень 2012 р. працювала старшим викладачем кафедри економіки підприємства та економічної теорії БДПУ.

З вересня 2012 р. – старший викладач кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні. З 01.09.2014 року до теперішнього часу – доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні.

Освіта:

 1. Бердянський державний педагогічний університет, 2001 р. Спеціальність: «Математика і основи економіки». Кваліфікація: вчитель математики і основ економіки.
 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» 2007 р. Напрямом підготовки: «Економіка і підприємництво». Кваліфікація: бакалавр з обліку і аудиту
 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» 2008 р. Напрям підготовки: «Економіка підприємства». Кваліфікація : магістр з економіки підприємства.
 4. Українська інженерно-педагогічна академія. 2015 р. Напрям підготовки: «Професійна освіта (Охорона праці)». Кваліфікація: фахівець з охорони праці, викладач практичного навчання в галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.02 – Теорія та методика навчання (технічні дисципліни) 2013 р. Тема дисертації: «Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерних технологій статистичного опрацювання експериментальних даних».

 Навчальна діяльність

Викладає дисципліни:

 • Сучасні інформаційні технології,
 • Ергономіка інформаційних технологій
 • Основи ергономіки в дизайні
 • Комп’ютерні технології дистанційного навчання
 • Комп’ютерний дизайн та мультимедіа
 • Комп’ютерні технології статистичного опрацювання експериментальних даних

Відомості про підвищення кваліфікації

 1. Підвищення кваліфікації: 19.01 – 19.02.2018 р., Українська інженерно-педагогічна академія, каф. інформаційних, комп’ютерних і поліграфічних технологій, каф. педагогіки, методики та менеджменту освіти. Посвідчення СТО02071228/000047-18 від 19.02.2018 р.
 2. Пройдено курси з «Комп’ютерної графіки та веб-дизайну» Отримано сертифікат(CERTEFIKAT to certify that the course) GRAPHIC AND WEB-DESIGN №TN-1441 листопад 2017р.(BRAIN BASKET foundation )

Наукова діяльність

Авторка більше 70 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. 2 монографії та 5 навчальних посібників.

Наукові інтереси

Використання статистичних методів в педагогічних дослідженнях.
Нові інформаційній технології в освіті та професійній підготовці

Монографії

 1. Павленко Л.В. Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерних технологій статистичного опрацювання експериментальних даних Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерних технологій статистичного опрацювання експериментальних даних : монографія / М. І. Лазарєв, В. Г. Хоменко, Л. В. Павленко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 222 с. / С. 96-169.
 2. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх інженерів-педагогів в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх інженерів-педагогів в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій [В.Г. Хоменко, М.П. Павленко, Л.В. Павленко та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Хоменко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 329 с. / С. 83-110, 194-211. М.П. Павленко, В.Г. Хоменко, Л.В. Павленко та ін.

Посібники

 1. Т.І.Каткова .Вища математика,І.І. Княженко, Л.В. Павленко, В.В. Лаврик та ін Навч.-метод. Посібн Запоріжжя : Прем’єр, 2004. – 152 c. / С. 43-66, 139-145. (Лист 4/18.2-636 від 10.04.2004 р.)
 2. Л.В. Павленко Економетрія І.І. Княженко Навч.-метод. посіб. Донецьк : ТОВ ЮГО-Восток, ЛТД, 2006. – 187 с. / С. 90-187 (Лист 1.4/18-Г-2394 від 27.12.2007 р.)
 3. Павленко Л.В. Методика навчання дисципліни “Комп’ютерні технології статистичного опрацювання експериментальних даних”. Навч. посіб. / Павленко Л.В. Хоменко С.В. // Бердянськ : БДПУ, 2012. – 118 c. / C. 1-66.
 4. Павленко Л.В. Випускна кваліфікаційна робота: навчальний посібник для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) “. Навч. посіб / Укл.: Віталій Хоменко, Наталія Кравченко, Лілія Павленко. //  – Бердянськ: БДПУ, 2017. – 92 с.
 5. Сучасні інформаційні технології Навчальний посібник / Павленко Л.В. Павленко М.П. Хоменко С.В. Чуприна Г.П. // Бердянськ : БДПУ., 2017 – 395 с., С. 102-199.

Публікації

2018 рік
 1. Павленко Л.В. Вивчення перспектив впровадження змішаного навчання у вищому навчальному закладі / Павленко Л., Пушнєй О. // Електронний нукометричний журнал «Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology», Том 6, № 1 (2018), ст.69-76 (індексується у міжнародній базі даних Index Copernicus International)
 2. Павленко Л.В. Використання дидактичних засобів моделювання у навчанні технічних дисциплін/ Павленко Л., Журавльов Є. // «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 30 березня 2018 року, випуск 34 С386-389
 3. Павленко Л.В. Особливості та інструменти програми Adobe Photoshop / Павленко Л., Корзун Н.// Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26-31 березня 2018 року)
 4. Павленко Л.В. Програми-редактори WEB-сторінок. / Павленко Л., Рибалка Н. // Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26-31 березня 2018 року)
 5. Павленко Л.В. Дидактичні засоби візуалізації у навчанні технічних дисциплін./ Павленко Л., Журавльов Є. // Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26-31 березня 2018 року)
 6. Павленко Л.В. Роль та місце охорони праці при підготовці майбутніх вчителів технологій. / Павленко Л., Кривузяк С.// Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26-31 березня 2018 року).
2019 рік
 1. Павленко Л., Павленко М. Портфоліо, як засіб фіксації та накопичення освітніх досягнень студента. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2019, Вип. 2. С. 251–259 0,5 др. а
 2. Павленко М.П., Павленко Л.В., Хоменко В.Г. Розробка застосунку для проведення анкетувань та тестувань в освітньому процесі мовою Python. Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 4 (22) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2019. 0,6 др. а
 3. Павленко Л. В.  Репозитарій  розв’язаних  прикладних завдань  студентами  як  підґрунтя  для  успішного працевлаштування. Науково-дослідна  робота  в  системі  підготовки  фахівців-педагогів  у природничій, технологічній  і  комп’ютерній   галузях: матеріали  VІІ  Міжнародної  науково-практичної  конференції (19-20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 198–199.
 4. Павленко Л. В., Павленко М. П., Венецький Д. С. Застосування мови R для аналізу статистичних показників навчальної успішності студентів. Наукові  засади  підготовки  фахівців  природничого,  інженерно-педагогічного та технологічного напрямків : матеріали всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції  з  міжнародною  участю  (26-29 березня 2019 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 134–135.
 5. Павленко Л., Павленко М. Дослідження функціональних можливостей онлайн застосунків для організації й проведення онлайн анкетування та тестування. Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2019) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 грудня 2019 р., м. Суми; у 2-х частинах. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2019. – Ч. 2. [Подано до друку]
 6. Павленко М.П., Павленко Л.В. Розробка інформаційної системи подання змісту навчання теорії інформації та кодування. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. – Черкаси, 2019. С. 194–196.

Email: lv_pavlenko@bdpu.org.ua
Адреса блогу: www.vnbdpu.blogspot.com

Біографія

З квітня 2000 р. по січень 2001 р. – педагогічний менеджер науково-дослідної групи «Інноваційний менеджмент».

З серпня 2001 р. працювала у Бердянському інституті підприємництва асистентом кафедри математики та математичних методів.

З вересня 2003р. по вересень 2010р. працювала старшим викладачем кафедри математики та математичних методів.

З вересня 2010 р. по травень 2012 р. працювала старшим викладачем кафедри економіки підприємства та економічної теорії БДПУ.

З вересня 2012 р. – старший викладач кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні. З 01.09.2014 року до теперішнього часу – доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні.

Освіта:

 1. Бердянський державний педагогічний університет, 2001 р. Спеціальність: «Математика і основи економіки». Кваліфікація: вчитель математики і основ економіки.
 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» 2007 р. Напрямом підготовки: «Економіка і підприємництво». Кваліфікація: бакалавр з обліку і аудиту
 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» 2008 р. Напрям підготовки: «Економіка підприємства». Кваліфікація : магістр з економіки підприємства.
 4. Українська інженерно-педагогічна академія. 2015 р. Напрям підготовки: «Професійна освіта (Охорона праці)». Кваліфікація: фахівець з охорони праці, викладач практичного навчання в галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.02 – Теорія та методика навчання (технічні дисципліни) 2013 р. Тема дисертації: «Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерних технологій статистичного опрацювання експериментальних даних».

 Навчальна діяльність

Викладає дисципліни:

 • Сучасні інформаційні технології,
 • Ергономіка інформаційних технологій
 • Основи ергономіки в дизайні
 • Комп’ютерні технології дистанційного навчання
 • Комп’ютерний дизайн та мультимедіа
 • Комп’ютерні технології статистичного опрацювання експериментальних даних

Відомості про підвищення кваліфікації

 1. Підвищення кваліфікації: 19.01 – 19.02.2018 р., Українська інженерно-педагогічна академія, каф. інформаційних, комп’ютерних і поліграфічних технологій, каф. педагогіки, методики та менеджменту освіти. Посвідчення СТО02071228/000047-18 від 19.02.2018 р.
 2. Пройдено курси з «Комп’ютерної графіки та веб-дизайну» Отримано сертифікат(CERTEFIKAT to certify that the course) GRAPHIC AND WEB-DESIGN №TN-1441 листопад 2017р.(BRAIN BASKET foundation )

Наукова діяльність

Авторка більше 70 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. 2 монографії та 5 навчальних посібників.

Наукові інтереси

Використання статистичних методів в педагогічних дослідженнях.
Нові інформаційній технології в освіті та професійній підготовці

Монографії

 1. Павленко Л.В. Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерних технологій статистичного опрацювання експериментальних даних Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерних технологій статистичного опрацювання експериментальних даних : монографія / М. І. Лазарєв, В. Г. Хоменко, Л. В. Павленко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 222 с. / С. 96-169.
 2. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх інженерів-педагогів в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх інженерів-педагогів в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій [В.Г. Хоменко, М.П. Павленко, Л.В. Павленко та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Хоменко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 329 с. / С. 83-110, 194-211. М.П. Павленко, В.Г. Хоменко, Л.В. Павленко та ін.

Посібники

 1. Т.І.Каткова .Вища математика,І.І. Княженко, Л.В. Павленко, В.В. Лаврик та ін Навч.-метод. Посібн Запоріжжя : Прем’єр, 2004. – 152 c. / С. 43-66, 139-145. (Лист 4/18.2-636 від 10.04.2004 р.)
 2. Л.В. Павленко Економетрія І.І. Княженко Навч.-метод. посіб. Донецьк : ТОВ ЮГО-Восток, ЛТД, 2006. – 187 с. / С. 90-187 (Лист 1.4/18-Г-2394 від 27.12.2007 р.)
 3. Павленко Л.В. Методика навчання дисципліни “Комп’ютерні технології статистичного опрацювання експериментальних даних”. Навч. посіб. / Павленко Л.В. Хоменко С.В. // Бердянськ : БДПУ, 2012. – 118 c. / C. 1-66.
 4. Павленко Л.В. Випускна кваліфікаційна робота: навчальний посібник для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) “. Навч. посіб / Укл.: Віталій Хоменко, Наталія Кравченко, Лілія Павленко. //  – Бердянськ: БДПУ, 2017. – 92 с.
 5. Сучасні інформаційні технології Навчальний посібник / Павленко Л.В. Павленко М.П. Хоменко С.В. Чуприна Г.П. // Бердянськ : БДПУ., 2017 – 395 с., С. 102-199.

Публікації

2018 рік
 1. Павленко Л.В. Вивчення перспектив впровадження змішаного навчання у вищому навчальному закладі / Павленко Л., Пушнєй О. // Електронний нукометричний журнал «Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology», Том 6, № 1 (2018), ст.69-76 (індексується у міжнародній базі даних Index Copernicus International)
 2. Павленко Л.В. Використання дидактичних засобів моделювання у навчанні технічних дисциплін/ Павленко Л., Журавльов Є. // «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 30 березня 2018 року, випуск 34 С386-389
 3. Павленко Л.В. Особливості та інструменти програми Adobe Photoshop / Павленко Л., Корзун Н.// Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26-31 березня 2018 року)
 4. Павленко Л.В. Програми-редактори WEB-сторінок. / Павленко Л., Рибалка Н. // Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26-31 березня 2018 року)
 5. Павленко Л.В. Дидактичні засоби візуалізації у навчанні технічних дисциплін./ Павленко Л., Журавльов Є. // Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26-31 березня 2018 року)
 6. Павленко Л.В. Роль та місце охорони праці при підготовці майбутніх вчителів технологій. / Павленко Л., Кривузяк С.// Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26-31 березня 2018 року).
2019 рік
 1. Павленко Л., Павленко М. Портфоліо, як засіб фіксації та накопичення освітніх досягнень студента. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2019, Вип. 2. С. 251–259 0,5 др. а
 2. Павленко М.П., Павленко Л.В., Хоменко В.Г. Розробка застосунку для проведення анкетувань та тестувань в освітньому процесі мовою Python. Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 4 (22) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2019. 0,6 др. а
 3. Павленко Л. В.  Репозитарій  розв’язаних  прикладних завдань  студентами  як  підґрунтя  для  успішного працевлаштування. Науково-дослідна  робота  в  системі  підготовки  фахівців-педагогів  у природничій, технологічній  і  комп’ютерній   галузях: матеріали  VІІ  Міжнародної  науково-практичної  конференції (19-20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 198–199.
 4. Павленко Л. В., Павленко М. П., Венецький Д. С. Застосування мови R для аналізу статистичних показників навчальної успішності студентів. Наукові  засади  підготовки  фахівців  природничого,  інженерно-педагогічного та технологічного напрямків : матеріали всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції  з  міжнародною  участю  (26-29 березня 2019 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 134–135.
 5. Павленко Л., Павленко М. Дослідження функціональних можливостей онлайн застосунків для організації й проведення онлайн анкетування та тестування. Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2019) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 грудня 2019 р., м. Суми; у 2-х частинах. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2019. – Ч. 2. [Подано до друку]
 6. Павленко М.П., Павленко Л.В. Розробка інформаційної системи подання змісту навчання теорії інформації та кодування. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. – Черкаси, 2019. С. 194–196.

Email: lv_pavlenko@bdpu.org.ua
Адреса блогу: www.vnbdpu.blogspot.com