Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Лаврик Володимир Володимирович

асистент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики

Наукометрика

ORCID iD

0000000264482470

Google Scholar

XAuqVYYAAAAJ

Researcher iD

1773969

Scopus iD

56606092900

ResearchGate iD

Vladimir_Lavrik

Біографія

Народився 05.08.1975 року в Кировограді, в родині лікарів. Батько – військовий, тому за десять років навчання змінив 8 шкіл. У 1992 році поступив до Бердянського педагогічного інституту на фізико-математичний факультет, який закінчив у 1997 році за спеціальністю «Вчитель математики, інформатики та обчислювальної техники». Працював у міських школах, Бердянському медичному училіщі, Бердянському інституті підприємництва. З 2005 року працює в Бедянському державному педагогічному університеті. З 2006 по 2008 рік навчався в аспірантурі Запорізького національного університету з спеціальності 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи». У 2010 році був переведений на кафедру «Комп’ютерні системи та мережі». Одружений, має сина.

Наукові інтереси

Назва і номер спеціальності: 01.05.02. „Математичне моделювання та обчислювальна математика»
Тема дослідження: „Системи автоматизованого проектування конструкцій з еластомерів”.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Гоменюк С.І.
Форма навчання: денна.
Місце навчання: Запорізький національний університет.
Дата та місяць початку і закінчення навчання: 1.10.05. – 1.10.08.
Анотація зробленого аспірантом:
Математичне моделювання та дослідження за допомогою комп’ютера багатьох класів сучасних задач механіки еластомерів приводить до необхідності розрахунків об’єктів, які знаходяться у напружено-деформованому стані. Тому автоматизація їх створення є важливою актуальною проблемою. Лаврик В.В. на базі інструментального САПР FORTU розробив модель, в основу якої положено метод моментних схем. Таким чином, дисертаційна робота В.В. Лаврика, є актуальною, як в теоретичному, так і в прикладному відношенні.

Проведені в роботі дослідження пов’язані з тематикою наукової роботи кафедри математичного моделювання, а також виконанням низки фундаментальних науково–дослідних проектів, які фінансувалися Міністерством освіти і науки України. Побудована модель дозволяє інженеру–проектувальнику самостійно вибирати метод розрахунку конструкцій. Важливість результатів дисертаційної роботи для інженерної практики пов’язана з можливістю використання розроблених методик і програмного забезпечення у проектних установах, конструкторських бюро, а також при підготовці відповідних спеціалістів у навчальному процесі, що підтверджується актами про впровадження розробленої системи.

Результати подано у візуальних прикладах, що підтверджує можливості розробленого математичного і програмного апарату. Достовірність наукових положень, результатів і висновків дисертації зумовлена строгістю постановки задач, розвитком і застосуванням строгих математичних методів, а також підтверджується їхнім порівняльним аналізом з розрахунками об’єктів, побудованими за допомогою інших систем.