Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Хоменко Віталій Григорович

завідувач кафедри, комп'ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики

професор

Нагрудний знак «Відмінник освіти України»
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України
Наукометрика

Google Scholar

vjcUdDgAAAAJ

Publons

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Віталій Григорович Хоменко закінчив факультет загальнотехнічних дисциплін Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю загальнотехнічні дисципліни з додатковою спеціальністю фізика (диплом ТВ № 963956) у 1990 році.

Свій трудовий шлях у Бердянському державному педагогічному університеті Хоменко Віталій Григорович пройшов від оператора спеціальних засобів відділу АСК до директора Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій.

З 1987 року оператор спеціальних засобів відділу АСК. У 1990 році призначений на посаду інженера II категорії кафедри фізики та інформатики. З 1991 року асистент кафедри фізики та інформатики, 1992 р. – заступник декана факультету загальнотехнічних дисциплін, з 1994р. – старший викладач.

З 1999 року Віталій Григорович обіймає посаду завідувача кафедрою інформатики. У жовтні 2000 р. у Харківському державному університеті ”ХПІ” захистив кандидатську дисертацію “Багатопараметровий вихрострумовий перетворювач для безконтактного контролю провідних трубчатих виробів” (спеціальність 05.11.13. – прилади і методи контролю та визначення складу речовин, диплом ДК №008979  від 17 січня 2001 року).

З 2001 року В.Г. Хоменко очолює кафедру комп’ютерних технологій та методики інформатики, з 2003 р.- кафедру комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні. У вересні 2003 року Віталій Григорович обраний за конкурсом на посаду декана факультету комп’ютерних технологій та систем. Вчене звання доцента кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні присвоєно в червні 2004 р. 23 червня 2010 року шляхом об’єднання двох факультетів (комп’ютерних технологій та систем і економічного), був створений Інститут освітніх інженерно-педагогічних технологій, який очолює Хоменко Віталій Григорович.

Хоменко В.Г. успішно займається науково-дослідною роботою. Має понад 132 наукові праці, серед яких 3 посібника з грифом Міністерства освіти і науки, стандарти освіти з напрямків підготовки 6.010104, 7.010104, 8.010104 «Професійна освіта». Постійно бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях,здійснює керівництво дослідженнями магістрантів та аспірантів. Під його керівництвом захищено 3 кандидатських дисертації. Член спеціалізованої вченої ради К 64.108.01 із захисту дисертацій, член науково-методичної комісії з вищої освіти (секція комп’ютерних технологій та автоматизації), член Міжнародної академії інженерно-педагогічних наук та професійної освіти. Завдяки Хоменку В.Г. в Інститутіосвітніх інженерно-педагогічних технологій було проведено рядконференцій, серед яких Міжнародна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» та Міжнародна школа-семінар із системної інженерії; перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційно-телекомунікаційні технології в системі освіти». Розробляються нові напрями наукового співробітництва із закордонними партнерами. Підписані договори про довготривалу наукову співпрацю з Невинномиським державним гуманітарно-технічним інститутом, Воронезьким архітектурно-будівним університетом та Вищою школою агробізнесу(м. Ломже, Польша). Має патент на корисну модель, № u 2015 07816 (Пристрій для демонстрації властивостей механічних хвиль на поверхні води)

Є дійсним членом науково-методичної комісії із загальної та професійної освіти (підкомісія 015-1 Професійна освіта (інформаційні технології, автоматизація та телекомунікації)) Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.