Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Горбатюк Лариса Василівна

доцент

кандидат педагогічних наук

Грамотами ректора БДПУ (2002, 2010, 2015, 2019)
Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2011)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012)
Грамота Міністерства освіти і науки України (2016)
Нагрудний знак "Відмінник освіти" (2020)
Наукометрика

Біографія

Горбатюк Лариса Василівна у 1993 році закінчила Бердянський державний педагогічний інститут імені П.Д. Осипенко за спеціальністю «Праця, інформатика та обчислювальна техніка» з кваліфікацією «Вчитель праці, інформатики та обчислювальної техніки».

З 1999 року по 2003 рік навчалася на заочному відділенні аспірантури Бердянського державного педагогічного інституту.

У 2010 році закінчила магістратуру Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні», кваліфікація – «Інженер комп’ютерних технологій, педагог, дослідник в галузі комп’ютерних технологій».

26 червня 2014 року в спеціалізованій вченій раді К 64.108.01 при Українській інженерно-педагогічній академії (м. Харків) захистила дисертацію «Формування змісту навчання майбутніх інженерів-педагогів аналітичної діяльності в автоматизованих системах управління виробництвом і навчанням». Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

 

Основні етапи педагогічної діяльності:

 • 1987 – 1988 рр. – оператор в бюро експлуатації ОКМ та ОПМ міського відділу статистики Запорізького обласного управління статистики у м. Бердянськ;
 • 1997 – 1998 рр. – вчитель фізики у середній школі № 12 м. Бердянськ;
 • 1999 – 2000 рр. – старший лаборант кафедри інформатики Бердянського державного педагогічного інституту імені П.Д. Осипенко;
 • 2000 р. – завідуюча методичним кабінетом кафедри інформатики БДПІ ім. П.Д. Осипенко;
 • З листопада 2000 р. по вересень 2015 р.– старший викладач кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні БДПУ;
 • 09.1999 р.  – 14.06.2000 р. – асистент кафедри інформатики БДПІ;
 • 06.2000 р. – 16.11.2000 р. – завідувач методичним кабінетом кафедри інформатики БДПІ;
 • 11.2000 р. – 31.12.2015 р.– старший викладач кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні БДПУ;
 • 01.2016 р. – 31.08.2016 р. – доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні Бердянського державного педагогічного університету;
 • 09.2016 р. – до цього часу – доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянського державного педагогічного університету.
 • 2003 – 2008 рр. – заступник декана з виховної роботи факультету комп’ютерних технологій та систем.
 • 2008 – 2012 рр. – заступник декана з навчальної роботи факультету комп’ютерних технологій та систем.
 • З 2016 р. – заступник декана з навчальної роботи факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти.

 

Навчальна діяльність

Викладає дисципліни

Інженерна та комп’ютерна графіка

Основи САПР

Методика навчання інформатики та комунікаційних технологій

Комп’ютерно-аналітична діяльність

Практикум з інформатики

 

Відомості про підвищення кваліфікації

Пройшла науково-педагогічне стажування:

 1. «Кваліфікація педагогічних кадрів та лінгвістична практика» (Болгарії м. Софія Департамент інформації та вдосконалення вчителів Софійського університету ім. Св. Климента Охридського  (04.08.2016 – 17.08.2016). Посвідчення №1230 від 04.08.2016 р.).
 2. «Інноваційні технології в освіті» (Wyższa Szkoła Tehnichna w Katowicach, м. Катовіце, Республіка Польща; Сертифікат # 16/04/2018;; 16.04.2018 р.).
 3. «Хмарні сервіси відкритої науки» (Державний університет «Житомирська політехніка», 18.05.2020 – 22.05.2020).
 4. «Внутрішня оцінка вищих навчальних закладів» (Університет Маса́рика, Брно, Чехія, 20.10.2020 – 15.12.2020).
 5. «Медіаграмотність – ключова компетентність сучасної людини» (БДПУ, м. Бердянськ, 13.11.2020).

 

Нагороди

Неодноразово нагороджувалася грамотами ректора БДПУ (2002, 2010, 2015), Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2009, 2011), почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012) та грамотою Міністерства освіти та науки України (2016).

 

Наукова діяльність

Має 81 наукову публікацію, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 43 наукових праці: 40 наукового і 3 навчально-методичного характеру, з яких 5 публікацій у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 3 навчальних посібники, 5 колективних монографій, 5 статей у наукових фахових виданнях, 5 статей у наукових нефахових виданнях, 21 публікація у збірниках матеріалів міжнародних і всеукраїнських конференцій.

 

Наукові інтереси

Сучасні освітні технології

Професійна підготовка майбутніх фахівців в галузі цифрових технологій

Професійна підготовка майбутніх вчителів інформатики

 

Монографії

 1. Проблема формування навичок аналітичної діяльності у професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій // Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів : монографія / [І.О. Бардус, В.Г. Хоменко, Г.М. Алєксєєва, Л.В. Горбатюк та ін.]; за заг. ред. / І.О. Бардус. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2013. – 267 с. – С. 181–198.
 2. Сутність і структура аналітичної діяльності як провідної для майбутніх інженерів-педагогів в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій // Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх інженерів-педагогів в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій / [В.Г. Хоменко, М.П. Павленко, Л.В. Павленко, Л.В. Горбатюк та ін.]; за заг. ред. / В.Г. Хоменко. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2014. – 329 с. – С. 48–67.
 3. Методичні аспекти формування у майбутніх інженерів-педагогів знань та вмінь аналітичної діяльності на основі професіографічного аналізу // Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх інженерів-педагогів в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій / [В.Г. Хоменко, М.П. Павленко, Л.В. Павленко, Л.В. Горбатюк та ін.]; за заг. ред. / В.Г. Хоменко. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2014. – 329 с. – С. 151–176.
 4. Лазарєв М.І., Хоменко В.Г., Горбатюк Л.В. Формування змісту навчання майбутніх інженерів-педагогів аналітичної діяльності в автоматизованих системах управління виробництвом і навчанням : монографія. Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2015. 194 с.
 5. Larysa V. Horbatiuk, Nataliia V. Kravchenko Using mobile applications for learning of foreign languages in institutions of higher education: Technologie innowacyjne w tworzeniu i rozwóju kapitału ludzkiego. Edited by Iryna Ostopolets, Paweł Mikos. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Katowice School of Technology : Monograph. Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2018. P.184–197. ISBN: 978 – 83 – 947093 – 6 – 5.
 6. Larysa V. Horbatiuk, Nataliia V. Kravchenko Modern approaches to the professional training of future teaching engineers in the context of visualization of didactic material Territories’ development: social, economic and humanitarian issues : Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. P. 412–426.
 7. Larysa V. Horbatiuk, Nataliia V. Kravchenko Motivation formation of the future teaching engineers’ achievements Territories’ development: social, economic and humanitarian issues : Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. P. 474–482.
 8. Horbatiuk, N. Kravchenko, H. Alieksieieva Distance technologies of the creative abilities’ development as the component of the process of formation soft skills Contemporary technologies in the educational process. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology: Monograph. Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. P. 6–15.

 

Посібники

 1. Горбатюк Л.В., Коваленко Д.В. Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерно-аналітичної діяльності в системах управління та навчання [для студентів напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні] : навч. посіб. Бердянськ : БДПУ, 2011. 193 с.
 2. Горбатюк Л.В. Курсова робота з методики навчання інформатики: для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.040302 Інформатика* : / навч. посіб. Бердянськ, БДПУ, 2018. 48 с.
 3. Випускна кваліфікаційна (дипломна) робота: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.040302 Інформатика* : навч. посіб. / В. Г. Хоменко, Н. В. Кравченко, Л. В. Горбатюк, М. П. Павленко Бердянськ: БДПУ, 2018. 52 с.
 4. Кваліфікаційна робота : навч. посіб. / Л.В. Горбатюк та ін. Бердянськ : БДПУ, 2019. 60 с.

 

Статті у наукометричних базах даних Web of Science та Scopus

 1. Kravchenko , Alekseeva H., Gorbatyuk L. Curriculum Optimization by the Criteria of Maximizing Professional Value and the Connection Coefficient of Educational Elements. Using Software Tools: (ICTERI 2018: 14th International conference on ict in education, research, and industrial applications) [Електроний ресурс] (Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018) CEUR Workshop Proceedings – 2018. Vol-1. P.365–378. URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85048366970&origin=resultslist
 2. Shchetynina O., Kravchenko N., Alekseeva H., Horbatiuk Project Management Systems as Means of Development Students Time Management Skills. Using Software Tools: (ICTERI 2019: 15th International conference on ict in education, research, and industrial applications)   (Kherson, Ukraine, June 12–15, 2019). CEUR Workshop Proceedings, 2019. Vol-1– P. 370–384. URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068789501&origin=resultslist
 3. Horbatiuk, Kravchenko N., Alekseeva H., Rozumna T. Mobile applications as a means of foreign language lexical competence formation of non-philological specialties’ students (Формування іншомовної лексичної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей засобами мобільних додатків) Information Technologies and Learning Tools. 2019. 74 (6). Р. 150–164. URL: https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=E1uOiOMH5kbN7ENGFLf&search_mode=GeneralSearch&prID=8bb38f59-a0a5-469a-9462-9ed4c7ea6dcd
 4. Kravchenko N., Alekseeva H., Horbatiuk, Venetskyi D. Development of software for developing information systems design skills considering issues for visually impaired people inclusion. Using Software Tools: (ICTERI -2020: 16th International Conference on ICT in Research, Education and Industrial Applications) [Електроний ресурс] (Kharkiv, Ukraine, October, 06-10, 2020). CEUR Workshop Proceedings, 2020. Р. 443-450. URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096412517&origin=resultslist
 5. Alieksieieva Н., Kravchenko N., Horbatiuk, Rozumna T. ,Lipych V. Use of mobile applications for foreign language lexicial competence formation. Journal of History Culture and Art Research, 8(3), Р. 113–124. URL: https://cutt.ly/UzvXdDU

 

Публікації

2014

 1. Сутність і структура аналітичної діяльності як провідної для майбутніх інженерів-педагогів в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій // Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх інженерів-педагогів в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій / [В.Г. Хоменко, М.П. Павленко, Л.В. Павленко, Л.В. Горбатюк та ін.]; за заг. ред. / В.Г. Хоменко. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2014. – 329 с. – С. 48–67.
 2. Методичні аспекти формування у майбутніх інженерів-педагогів знань та вмінь аналітичної діяльності на основі професіографічного аналізу // Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх інженерів-педагогів в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій / [В.Г. Хоменко, М.П. Павленко, Л.В. Павленко, Л.В. Горбатюк та ін.]; за заг. ред. / В.Г. Хоменко. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2014. – 329 с. – С. 151–176.

2015

 1. Формування змісту навчання майбутніх інженерів-педагогів аналітичної діяльності в автоматизованих системах управління виробництвом і навчанням: монографія / М.І. Лазарєв, В.Г. Хоменко, Л.В. Горбатюк. – Донецьк: ЛАНДОН-XXI, 2015. – 194 с.
 2. Дослідження формування змісту навчання майбутніх інженерів-педагогів аналітичної діяльності в автоматизованих системах управління виробництвом і навчанням / Л.В. Горбатюк, П.А. Радєва // Сучасні напрями розвитку педагогічних та психологічних наук : Збірник наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції, Бердянськ, 30-31 березня 2015 р. – Бердянськ : ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2015. – С. 72 – 75.
 3. Відеолекції як елемент застосування телекомунікаційних технологій у навчальному процесі ВНЗ / Л.В. Горбатюк // Інформаційні технології в професійній діяльності : матеріали ІХ Всеукраїнської науково–практичної конференції, Рівне, 25 березня 2015 р. – Рівне : РВВ РДГУ, 2015. – С. 33–34.

2016

 1. Компетентності завдання як засіб вдосконалення методичної компетентності майбутнього учителя інформатики / Л.В. Горбатюк // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХ Міжнародної наукової інтернет-конференції, Переяслав-Хмелницький, 29 грудня 2016 р. – Переяслав-Хмелницький, 2016. – Вип. 20. – С. 108–109.

2017

 1. Автоматизація проведення та підтримки інтернет-конференції / Л.В. Горбатюк // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., Бердянськ, 13–15 вересня 2017 р. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 59–61.
 2. Горбатюк Л.В. Організація діяльності майбутніх вчителів технологій в інформаційно-освітньому середовищі навчального закладу як засіб формування інформаційно-комунікаційної компетентності / Л.В. Горбатюк // Трудове навчання та технології»: сучасні реалії та перспектива розвитку: VІІ Міжнародна науково-практична конференція пам’яті академіка Д. О. Тхоржевського, 3 березня 2017 р. – Київ, НПУ імені Н.П. Драгоманова, 2017. – С. 103-105.
 3. Алєксєєва Г. М., Кравченко Н. В., Антоненко О. В., Горбатюк Л. В. Використання ігрових технологій в процесі професійної підготовки студентів педагогічних закладів вищої освіти Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Випуск 6(119). – Серія : Педагогіка. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2017. – С. 7 – 13.
 4. Н.В. Кравченко, А.М. Алєксєєва, Л.В. Горбатюк, О.В. Антоненко. Підвищення академічної відкритості закладів вищої освіти засобами web-технологій Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 4 (14) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2017. – С. 330 – 335.

2018

 1. Наталия В. Кравченко, Лариса В. Горбатюк, Анна Н. Алексеева. Современные подходы к проектированию содержания дисциплин профессиональной подготовки специалистов компьютерного профиля // Conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2018. – С. 208–209.
 2. Наталия В. Кравченко, Лариса В. Горбатюк. Использование мобильных приложений в изучении иностранных языков в высших учебных заведениях // Proceedings International Conference Modern Innovative and Information Technologies in the Development of Society (April 11 – 13, 2018, Katowice, Poland). Katowice School of Technology, 2018.
 3. Горбатюк Л.В. Комп’ютерні графічно-інформаційні технології у системі підготовки майбутнього вчителя технологій / Л.В. Горбатюк // Матеріали V Міжнародна науково-практична конференція пам’яті член- кореспондента НАПІІ України В.К.Сидоренка, «Актуальні питання графічної підготовки: теорія, практика та шляхи розвитку» (24 березня 2018 р.) / за заг. ред. Д. Е. Кільдерова. – Київ, 2018.
 4. Горбатюк Л.В. Методичні аспекти навчання програмуванню майбутніх вчителів інформатики / Л.В. Горбатюк // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч. 1.– С. 131 – 133.
 5. Larysa V. Horbatyuk Using mobile applications for learning of foreign languages in institutions of higher education // Technologie innowacyjne w tworzeniu i rozwóju kapitału ludzkiego. Edited by Iryna Ostopolets, Paweł Mikos. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Katowice School of Technology. Monograph 16. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2018, 269 p. – p.184–197. ISBN: 978 – 83 – 947093 – 6 – 5 (in co-authorship with Nataliia V. Kravchenko).
 6. Nataliia Kravchenko, Hanna Alekseeva, Larysa Gorbatyuk. Curriculum Optimization by the Criteria of Maximizing Professional Value and the Connection Coefficient of Educational Elements, Using Software Tools // 14th INTERNATIONAL CONFERENCE on ICT in EDUCATION, RESEARCH, and INDUSTRIAL APPLICATIONS 14 – 17 May, 2018 / Kyiv, UKRAINE. – p. 365 – 378.
 7. Горбатюк Л.В. Курсова робота з методики навчання інформатики: для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.040302 Інформатика* / Л.В. Горбатюк. – Бердянськ, БДПУ, 2018. – 48 с.
 8. Випускна кваліфікаційна (дипломна) робота: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.040302 Інформатика* / [В. Г. Хоменко, Н. В. Кравченко, Л. В. Горбатюк,  М. П. Павленко] – Бердянськ: БДПУ, 2018. – 52 с.