Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Чуприна Ганна Петрівна

Доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні

Кандидат педагогічних наук

Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.
Наукометрика

Google Scholar

2vc6J4kAAAAJ&hl

Researcher iD

1715653

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

ЧУПРИНА Ганна Петрівна (01.03.1980, м. Дзержинськ, Донецька обл.) – кандидат педагогічних наук (2010 р.), доцент (2013 р.).

У 2002 р. закінчила фізико-математичний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Математика та основи інформатики».

У 2010 р. закінчила магістратуру Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні».

Також у 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Методика навчання програмних засобів захисту інформації майбутніх інженерів-педагогів», і отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності – 13.00.02 теорія та методика навчання (технічні дисципліни), науковий керівник – В. Г. Хоменко.

У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фундаментальних та інженерно-педагогічних дисциплін.

 

Відомості про підвищення кваліфікації

Українська інженерно-педагогічна академія; Свідоцтво СТ 02071228/000050-18;  «Комп’ютерне моделювання», «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерний дизайн та мультимедіа», «Інформаційно-комунікаційні технології», «Безпека інформаційно-комунікаційних систем», 19.02.2018 р.

 

Сфери наукових інтересів:

 • комп’ютерний дизайн і мультимедіа,
 • комп’ютерне моделювання,
 • комп’ютерна анімація,
 • інформаційно-комунікаційні технології,
 • засоби захисту інформації.

Авторка 3 монографій, 2 навчальних посібників  і 26 наукових публікацій.

 

Нагороди: почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2011 р.), Подяка Міністерства освіти і науки України (2016 р.).

 

 

Монографії

 1. Чуприна Г.П. Теоретичні та методичні засади навчання програмних засобів захисту інформації на основі подвійного дидактичного узагальнення / Г.П. Чуприна, В.Г. Хоменко, М.І. Лазарєв // Монографія. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 173 с.
 2. Чуприна А.П. Педагогические условия развития личности: теория и практика [монография] / Ж.С. Аникина, И.А. Бардус, К.И. Хаджиалиев, А.П. Чуприна и др.; науч. ред. К.И.Хаджиалиев. – Москва: Издательство Перо, 2012. – 148 с.
 3. Чуприна Г. П. Використання подвійного дидактичного узагальнення при вивченні дисциплін захисту інформації / Г. П. Чуприна // Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів : монографія / [І. О. Бардус, В. Г. Хоменко, Г.М. Алєксєєва та ін.] ; за заг. ред. І. О. Бардус. ‑ Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. ‑ 275 с.

 

Посібники

 1. Сучасні інформаційні технології : Навчальний посібник / Л.В. Павленко, М.П. Павленко, С.В. Хоменко, Г.П. Чуприна – Бердянськ : БЛПУ, 2017. – 395 с.
 2. Комп’ютерне моделювання (на основі фундаменталізованого підходу) : Навчальний посібник / І.О. Бардус. Г.П. Чуприна – Харків : ТОВ “ПромАрт”, 2018 – 178 с.

 

Публікації

2009

 1. Чуприна Г.П. Теоретичні засади дидактичного узагальнення змісту навчання з програмних засобів захисту інформації / Г.П. Чуприна, В.Г. Хоменко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. праць. Випуск 22-23. – Х. : Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2009. – С. 125-132
 2. Чуприна Г.П. Дидактичне узагальнення змісту навчального матеріалу з антивірусних програм / Г.П. Чуприна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. праць. Випуск 24-25. – Х. : Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2009. – С. 208-218.
 3. Чуприна Г.П. Узагальнена структурно-функціональна модель опису змісту навчання з програм захисту інформації / Г.П. Чуприна // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 13. Проблеми трудової та професійної підготовки: зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009, – Випуск 4. – С. 184-190.
 4. Чуприна Г.П. Структурна модель дидактичного узагальнення змісту навчання з програмних засобів захисту інформації / Г.П. Чуприна // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 13. Проблеми трудової та професійної підготовки. зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009, – Випуск 6. – С. 169-179.
 5. Чуприна Г.П. Узагальнена структурно-функціональна модель опису антивірусних програм / Г. П. Чуприна // Новітні комп’ютерні технології: VII міжнар. наук.-техн. конф. : Київ-Севастополь, 15-18.09.2009. – К. : Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2009. – С.120-121.

2010

 1. Чуприна Г.П. Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів програмним засобам захисту інформації на основі використання узагальненої структурно-функціональної моделі / Г.П. Чуприна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, – №2. – С. 202-207.
 2. Чуприна Г.П. Результати впровадження методичної системи навчання програмних засобів захисту інформації майбутніх інженерів-педагогів / Г. П. Чуприна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. праць. Випуск 26-27. – Х. : Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2010. – С. 209-212.
 3. Чуприна Г.П. Методика навчання програмних засобів захисту інформації майбутніх інженерів-педагогів : Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / Г. П. Чуприна; Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА). – Харків, 2010. – 23 с. – укр.
 4. Чуприна Г.П. Методика навчання програмних засобів захисту інформації майбутніх інженерів-педагогів : дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / Чуприна Ганна Петрівна; Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА). – Харків, 2010. – 206 с.

2011

 1. Чуприна Г.П. Дидактичні засоби на основі універсальної структурно-функціональної моделі подання змісту навчання програмних засобів захисту інформації / Г. П. Чуприна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : [збірник]. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, – 2011. – Вип. 13 (244). – С. 233-239.
 2. Чуприна Г.П. Розробка дидактичних засобів для дисципліни «Програмні засоби захисту інформації» / Г. П. Чуприна // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці: Матеріали VВсеукраїнської науково-практичної конференції : в 2-х т. (Луганськ, 7-9 квітня 2011р.) ­­– Луганськ : Phoenix, 2011. – Том 2. – С.114-116.
 3. Чуприна Г.П. Комбінований багатокроковий метод навчання програмних засобів захисту  інформації  з  подвійним  дидактичним узагальненням / Г.П. Чуприна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. праць. Випуск 32-33. – Х. : Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2011. – С. 248-255.

2012

 1. Чуприна Г.П. Вдосконалення змісту дисципліни «Програмні засоби захисту інформації» / Г. П. Чуприна // Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. – Випуск 11 (202). – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. — С.160-165
 2. Чуприна Г.П. Формування знань з програмних засобів захисту інформації на основі психічних моделей репрезентації понять / Г. П. Чуприна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. праць. Випуск 34-35. – Харків, Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2012. – С. 257-264.
 3. Чуприна Г.П. Теоретико-інформаційні засади моделювання змісту навчання з програмних засобів захисту інформації / Г. П. Чуприна // Освіта і наука в умовах глобальних викликів: Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції : Сімферополь-Судак, 7-9 червня 2012 р. ­­– Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2012. – С.178-181.
 4. Чуприна Г.П. Залучення студентів до викладацької діяльності як умова удосконалення методичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / І. О. Бардус, Г. П. Чуприна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Вип. 37. – Харків, Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2012. – 357 с. – С. 153-158.
 5. Чуприна А.П. Усовершенствование методической подготовки будущих инженеров-педагогов в условиях компетентностного похода / И. А. Бардус, А.П.Чуприна // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012». – Выпуск 4. Том 17. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012 – 95 с. – С. 40-44.

2013

 1. Chuprina A. Improvement of methodical training of future Engineer-pedagouges in conditions of competence Approach / I. Bardus, A. Chuprina // In Modern scientific research and their practical application, edited by Alexandr G. Shibaev, Alexandra D. Markova.Vol.J11305 (Kupriyenko SV, Odessa, 2013) – URL: http://www.sworld.com.ua/e-journal/J11305.pdf. – J11305-0112.
 2. Чуприна Г.П. Використання дидактичного узагальнення при вивченні дисциплін з захисту інформації / Г.П. Чуприна // Розвиток інженерно-педагогічної освіти на засадах компетентнісного підходу: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 11-13 вересня 2013 р.) – Бердянськ: БДПУ, 2013. – 256 с. – С. 163-166.

2014

 1. Чуприна Г.П. Методи формування організаційної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / Г. П. Чуприна // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2014 року : у 4 ч. ‑ Суми : видавничо-виробниче підприємство “Мрія”, 2014. ‑ Ч. 3. ‑ 252 с. – С. 168-171.
 2. Чуприна Г. П. Програмні засоби для створення мультимедійних курсів / Г. П. Чуприна // Материалы Международной конференции “ИНВОЛЮЦИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ В НАУКЕ” (13 декабря 2014 г.). Сборник публикаций Научно-информационного центра “Знание” : “Инволюция и эволюция в науке” : сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). ‑ Донецк : научно-информационный центр “Знание”, 2014. ‑ 82 с. – С. 44-47.

2015

 1. Чуприна Г.П. Розвиток творчого мислення майбутнього вчителя при вивченні дисциплін із захисту інформації  / Г. П. Чуприна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2015. – № 3 . – С. 374-378.
 2. Чуприна Г.П. Педагогічні прийоми для розвитку творчого мислення майбутнього вчителя інформатики / Г. П. Чуприна // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній та економічній галузях: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю : Бердянськ, 15-17 вересня 2015 р. ­­– Бердянськ : БДПУ, 2015. – С.171-172.

2017

 1. Чуприна Г.П. Аналіз програмних продуктів для створення навчальних відеокурсів / Антоненко О.В., Чуприна Г.П. // “Педагогічні науки” збірник наукових праць Херсонського державного університету.   Випуск LXXX, Том 1. – Херсон, 2017.   С. 244-247. ISSN 2413-1865
 2. Чуприна Г.П. Використання комбінованого методу навчання дисциплін із захисту інформації в процесі підготовки вчителів інформатики / Чуприна Г.П. // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (13-15 вересня 2017 р., м. Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 226-227

2019

 1. Розробка засобів позиціонування в координатному просторі в процесі навчання студентів / Г. Алєксєєва, Л. Горбатюк, Н. Кравченко, О. Панченко, Г. Чуприна // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2019 р. – 194 с.

 

E-mail: ap_chupryna@bdpu.org.ua