Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Бардус Ірина Олександрівна

доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики

доктор педагогічних наук

Наукометрика

ORCID iD

0000000286827791

Google Scholar

ZdPWvdGMvMUC

Researcher iD

irynabardus

Scopus iD

ResearchGate iD

Iryna_Bardus

Біографія

Народилася 16 січня 1984 року в м. Бердянськ у сім’ї службовця.

З 1991 по 2001 р. навчалася у Бердянській загальноосвітній середній школі №5.

У 2007 р. закінчила магістратуру фізико-математичного факультету Бердянського державного педагогічного університету й одержала диплом з відзнакою (АР № 32910233) за спеціальністю “Фізика” та здобула кваліфікацію магістра фізики, викладача. З 2008 р. по 2011 р. навчалася в аспірантурі БДПУ.

Трудову діяльність розпочала в 2006 році як лаборант кафедри комп’ютерних систем та мереж факультету комп’ютерних технологій та систем БДПУ. З 2008 по 2010 рік працювала асистентом кафедри комп’ютерних систем та мереж БДПУ, а 2010 по 2011 рік – кафедри фундаментальних та інженерно-педагогічних дисциплін того ж університету. З 2011 по 2013 рік – працювала старшим викладачем кафедри фундаментальних та інженерно-педагогічних дисциплін БДПУ.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію “Професійно орієнтоване навчання фізики майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Шишкін Геннадій Олександрович).

З 2012 р. по 2014 р. навчалася в Українській інженерно-педагогічній академії за спеціальністю “Професійна освіта. Енергетика” та здобула кваліфікацію інженера-електрика в енергетичній сфері, викладача дисциплін в галузі електроенергетики.

У 2012–2015 рр. виконувала обов’язки заступника декана з наукової роботи та міжнародної діяльності факультету комп’ютерних та енергозберігаючих технологій БДПУ.

У 2013 р. переведена на посаду доцента кафедри фундаментальних та інженерно-педагогічних дисциплін Бердянського державного педагогічного університету.

У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри фундаментальних та інженерно-педагогічних дисциплін.

З 2015 до 2018 року навчалася в докторантурі Української інженерно-педагогічної академії з відривом від виробництва за державним замовленням, у той же час працювала доцентом кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянського державного педагогічного університету за сумісництвом.

У 2018 році захистила докторську дисертацію “Теоретичні та методичні засади контекстної фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Лазарєв Микола Іванович).

З 2018 року – доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянського державного педагогічного університету.

 

Список праць

 1. Бардус І. О. Фундаменталізація професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій до продуктивної діяльності: монографія. Харків: ПромАрт, 2018. 393 с.
 2. Соціально-економічний розвиток: роль інформації та нових технологій: монографія / І. О. Бардус та ін. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. 293 с.
 3. Антоненко О. В., Бардус І. О. Архітектура комп’ютера та конфігурування комп’ютерних систем (на основі фундаменталізованого підходу): навч. посіб. Харків: ТОВ «ПромАрт», 2018. 269 с.
 4. Бардус І. О., Чуприна Г. П. Комп’ютерне моделювання (на основі фундаменталізованого підходу): навч. посіб. Харків: ТОВ «ПромАрт». 2018. 178 с.
 5. Бардус І. О., Лазарєв М. І., Ніценко А. О. Бази даних у схемах (на основі фундаменталізованого підходу): навч. посіб. Харків: Вид-во «Діса плюс», 2017. 133 с.
 6. Бардус І. О. Методика фундаменталізованого навчання об’єктно-орієнтованому програмуванню майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій. Молодь і ринок. №4 (159). С. 64–70.
 7. Бардус І. О. Метод та дидактичні засоби навчання удосконаленню програмних та апаратних засобів комп’ютерної техніки майбутніх ІТ-фахівців в умовах фундаменталізації освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. Вип. 1 (92). С. 30–36.
 8. Бардус И. А. Концепция системной дифференциально-интегративной фундаментализации профессиональной подготовки будущих ІТ-специалистов к продуктивной деятельности. East European Scientific Journal. 2018. №3(31). Vol. 5. P. 4–7.
 9. Bardus І. A. Psychological principles of fundamentalization of professional training of future IT specialists to productive activities. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2018. № VI (65). Issue: 155. P. 7–10.
 10. Lazarev M. I., Bardus I. А. Fundamentalization of content of philosophical and natural mathematical training of future IT specialists. Aktuální pedagogika: vědecký časopis. Praha: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2018. № 1. P. 7–11.
 11. Бардус І. О. Методика фундаменталізованого навчання баз даних майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 60. Т. 1. С. 28–33.
 12. Бардус І. О. Визначення закономірностей розвитку програмного забезпечення комп’ютерної техніки як умова фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. 3. С. 94–101.
 13. Бардус І. О. Ретроспективний аналіз апаратного забезпечення комп’ютерної техніки як засіб фундаменталізації професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців до продуктивної діяльності. Фізико-математична освіта. Вип. 4 (14). Т. 1. С. 23–28.
 14. Бардус І. О. Методична система фундаменталізованої професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців до продуктивної діяльності. Педагогічні науки. Херсон: Херсон. держ. ун-т, 2017. Вип. LXXІХ. Том 2. С. 92–97.
 15. Бардус І. О. Структура та зміст професійної компетентності фахівців у галузі інформаційних технологій. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Х.: УІПА, 2017. Вип. 54–55. С. 55–64.
 16. Бардус І. О. Фундаменталізація змісту професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій до продуктивної діяльності. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: педагогіка. № 3. С. 74–81.
 17. Бардус І. О. Філософські засади фундаменталізованого змісту професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій. Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні науки. №9. С. 52–64.
 18. Бардус І. О. Філософські засади методів навчання при фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій. Педагогічні науки. Херсон: Херсон. держ. ун-т, 2017. Вип. LXXV. Т. 3. С. 8–12.
 19. Бардус І. О. Метод продуктивного навчання комп’ютерних дисциплін в системі фундаменталізованої професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Х.: УІПА, 2017. Вип. 56–57. С. 222–229.
 20. Бардус І. О. Дидактичні засоби навчання створювати нові ІТ-об’єкти майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій. Педагогічні науки. Херсон: Херсон. держ. ун-т, 2017. Вип. LXXХ. Т. 2. С. 114–120.
 21. Bardus I. А., Lazarev M. I. Conceptual basis for of the fundamental training of future specialists in informational technologies. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. Ed. 17. P. 5–10.
 22. Бардус І. О. Фундаменталізація освіти як умова ефективної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 4 (58). С. 172–178.
 23. Бардус І. О. Професійне мислення та професійно важливі якості фахівців у галузі програмної інженерії. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди». К.: Гнозис, 2016. Дод. 3 до Вип. 36. Т. ІІІ (19). С. 216–222.
 24. Бардус І. О. Філософські засади концепції фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Х.: УІПА, 2016. Вип. 52–53. С. 7–17.
 25. Бардус І. О. Особистість інженера-педагога комп’ютерного профілю та проблема її розвитку засобами технічних дисциплін. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2015. Вип. 3. С. 7–12.
 26. Бардус І. О. Аналіз професійної діяльності фахівців у галузі інформаційних технологій. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Х.: УІПА, 2015. Вип. 48-49. С. 71–79.
 27. Бардус І. О. Удосконалення змісту навчання фізики майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю в умовах компетентнісного підходу. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія педагогічна. Кам’янець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2014. Вип. 20. С. 179–182.
 28. Бардус І. О. Реалізація міжпредметних зв’язків за видами та функціями діяльності при професійно-орієнтованому навчанні фундаментальних дисциплін майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: ПП Жовтий О. О., 2014. Ч. 1. С. 15–22.
 29. Бардус І. О. Система професійно орієнтованого навчання фізики студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю: монографія. Бердянськ, Видавець Ткачук О.В., 224 с.
 30. Бардус І. О. Єфименко Ю.О. Використання системи комп’ютерної математики MATLAB при фізико-технічній підготовці майбутніх інженерів-педагогів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. Вип. 47. С. 7–13.

 

Email: irina.bardus@gmail.com, io_bardus@bdpu.org.ua

Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100012182224087