Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Алєксєєва Ганна Миколаївна

доцент

кандидат педагогічних наук

грамоти ректора Бердянського державного педагогічного університету (2009, 2012, 2013, 2017, 2018 рр.)
грамота Відділу сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету БМР (2012 р.)
почесна грамота Департаменту освіти і науки молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації (2013 р.)
грамота управління освіти і науки спорту Запорізької облдержадміністрації (2008 р.)
Подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.)
Наукометрика

Google Scholar

https://goo.gl/VujHNz

Researcher iD

https://goo.gl/CdpCn6

Scopus iD

57201270838

ResearchGate iD

Alekseeva11

Біографія

У 1985-1991 р.р. навчалася у Донецькому політехнічному інституті: спеціальність: «Автоматизовані системи управління»; кваліфікація інженер-системотехнік.

Диплом УВ №925821 від. 08.06.1991 р.

З 1994 по 2002 р.р. працювала старшим викладачем інформатики та основ обчислювальної техніки в Бердянському інституті підприємництва.

З 2002 по 2011 р.р. працювала за сумісництвом в загальноосвітній школі І-ІІІ ст.№ 9 м. Бердянська вчителем інформатики. Має вищу категорію , звання старшого вчителя.

В 2008-2010 р.р. здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти в БДПУ: спеціальність «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» спеціальність: інженер комп’ютерних технологій, педагог, дослідника в галузі комп’ютерних технологій.

Диплом AP №37634931 від 23.01.2010 р.

З вересня 2006 р. по вересень 2010 р. працювала на посаді старшого викладача кафедри обробки та захисту інформації факультету комп’ютерних технологій та систем.

З вересня 2010 р. по вересень 2011 р. працювала на посаді старшого викладача комп’ютерних систем та мереж.

З вересня 2011 р. по вересень 2012 р. працювала на посаді старшого викладача кафедри професійної освіти та методики професійного навчання.

З вересня 2012 р.  по вересень 2013 р. працювала на посаді старшого викладача кафедри фундаментальних та інженерно-педагогічних дисциплін факультету комп’ютерних та енергозберігаючих технологій.

З вересня 2013 р.  по вересень 2014 р. працювала на посаді старшого викладача та виконує обов’язки заступника завідувача кафедри інформатики та програмної інженерії Бердянського державного педагогічного університету.

З вересня 2014 р.  по жовтень 2015 р. працювала на посаді старшого викладача кафедри фундаментальних та інженерно-педагогічних дисциплін і інформатики.

З жовтня 2015 р. по жовтень 2016 р. працювала на посаді доцента кафедри фундаментальних та інженерно-педагогічних дисциплін і інформатики.

З жовтня 2016 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету.

У травні 2013 р. захистила кандидатську дисертацію.

Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Диплом: ДК №  016101  від 10.10.2013 р.

Тема дисертації: «Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до застосу­вання комп’ютерних технологій у професійній діяльності».

В 2018-2021 р.р. здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти в БДПУ: спеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.02 Мова і література (англійська), професійна кваліфікація «вчитель англійської мови і зарубіжної літератури»
Диплом М20 № 127811 від 30.12.2020 р.

Навчальна діяльність

Викладає дисципліни:

 • Основи автоматизованих систем проектування
 • Шкільний курс інформатики
 • Робототехнічні системи керування
 • Сучасні інформаційні технології
 • Комп’ютерна техніка та математичні методи у ФВіС

Наукова діяльність

Авторка більше 100  наукових і навчально-методичних праць (у т.ч. 45 статей у фахових виданнях), у т.ч. 3 монографій (1 одноосібна); приймала участь у публікації підручника – друкована подяка у підручнику за надання матеріалів (ANÁLISIS Y DISEÑO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS: Teoría y práctica (Mexico, Alfajmega, 2016); 1 бібліографії (Факультет комп’ютерних та енергозберігаючих технологій  БДПУ. Бібліографія,  2015).

Наукові інтереси

ІКТ

Розробка і проектування embided systems

Відомості про підвищення кваліфікації

 1. ЗОІППО за курс «INTEL. Навчання для майбутнього.» № 1/7 РТ від 10.04.2004р.;
 2. Інтел Юкрейн Майкроелектронікс Лімітед за майстер-клас «INTEL. Навчання для майбутнього.» № 34/КВ РТ від 04.11.2004р.;
 3. ЗОІППО за курс «INTEL. Навчання для майбутнього.» № 1.2 РТ від 09.01.2007р.;
 4. APTECH  № ТЕА / ZAP -07 /162  (має право здійснювати впровадження програми   “Aptech- RLUS ”рівень Std 1) у загальноосвітніх навчальних закладах) від 22.09.2007р.;
 5. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за курс «INTEL. Навчання для майбутнього.» №156.ВНЗ  від 18.02.2008 р.;
 6. ЗОІППО Сертифікат Майстер-класу «Методика викладання курсу «Основи інформаційно-комунікаційних технологій»» № 060754 від 31.03.2008р.;
 7. БДПУ за курс «INTEL. Навчання для майбутнього.»  №115 МК_ВНЗ  від 15.06.2009р.,
 8. Курс Microsoft®Digital Literacy №929953 від 22.02.2011р.;
 9. Видавнича група «Основа».  Сертифікат семінару для керівників «Комп’ютерна програма з вивчення особистості учня (школяра). Організація науково-методичної роботи в школі» 2011 р.
 10. Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради. Тема: «Система впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інформатизації суспільства», 2016р. Свідоцтво №01-15/15  від 24.06.2016 р.
 11. Факультет комп’ютерних наук Заслуженого Автономного Університету Пуебла, Мексика. Сертифікат про стажування від 18.04.2017. Тема: Розробка і проектування embided systems як ефективний спосіб інтеграції комп’ютерних технологій у автоматизовані системи управління.
 12. Пошук у Scopus: найкращі практики (December 6, 2018) Kyiv, Ukraine, КНУ ім.Т.Шевченка.. Марина Назаровець, Керівник служби інформаційного моніторингу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ ім.Т.Шевченка

 

Співробітництва з зарубіжними партнерами

Лабораторія «Дослідження цифрових систем і поновлення джерел енергії» (LISDER)  Факультет комп’ютерних наук Заслуженого Автономного Университету Пуебла (Мексика)

Тема «Організація навчального процесу та наукові проекти на основі моделювання систем автоматизації»

 

Підписання договору про співробітництва з зарубіжними партнерами:

Договор про співробітництво між Факультетом фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету та Факультетом комп’ютерних наук Заслуженого Автономного Університету Пуебла від 17.03.2018 р.FCC-DIR-663-2017. До 2022 р.

Практичні результати від співробітництва:

Міжнародні стажування:

 1. 2017 р. Факультет комп’ютерних наук Заслуженого Автономного Університету Пуебла, Мексика (FFC / DIR / 217 /2017).
 2. 2018 р. Факультет комп’ютерних наук Заслуженого Автономного Університету Пуебла, Мексика (FFC / DIR / 184 /2018)
 3. Статті у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор (6) наукометричні бази Copernicus, Scopus або Web of Science
 4. Приймала участь у публікації підручника – друкована подяка у підручнику за надання матеріалів

ANÁLISIS Y DISEÑO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS: Teoría y práctica / [José Italo Cortez, Liliana Cortos, Alejandro Paredes Camacho, Ernest Cortez, Germán Ardul Mufloz Hernández, Gregorio Trinidad García]. – Mexico, Alfajmega, 2016.

Наукове керівництво науково-експериментальним майданчиком на базі Бердянської багатопрофільної гімназії №2

Тема: «Формування професійних компетентностей  вчителів   у  системі впровадження  у навчально-виховний процес  інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інформатизації суспільства» 2016 – 01.06. 2019 р.р.

Наукове керівництво ініціативної групи із студентів 3-4 курсів ФМКТО для спільної міжнародної науково-практичної роботи

Колективний проект між студентами факультету комп’ютерних та енергозберігаючих технологій та студентами групи УАП-CA-258 Заслуженого автономного університету Пуебла під керівництвом професора,  завідувача лабораторії цифрових систем і поновлюваних джерел енергії Хосе Італо Кортесом та  к. п. н. Алєксєєвої Г.М. за тематикою вбудованих систем:

 1. Тронін Руслан («Полупортативний газоаналізатор метану в побутових і опціональних умовах»)
 2. Кравченко Артур і Венецький Дмитро «Розробка симулятору для складання комп’ютера архітектури Х64 за допомогою Unity 3D»
 3. Магістранти Панченко Олександр («Модель позиціонування електронної палиці в 3D просторі») та Бабіч Павло («Навігація в координатному просторі»).

Керівництво аспірантами (з 2018 р)

 1. Панченко Олександр Петрович
 2. Бабіч Павло Валентинович

Наукове керівництво студентами, участь у конкурсах та олімпіадах

Всеукраїнський Конкурс студентських наукових робіт у галузі «ІКТ в освіті»

Кравченко Артур і   Венецький Дмитро «Розробка симулятору для складання комп’ютера архітектури Х64 за допомогою Unity 3D»

3 місце

(Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького)

Нагороди: грамоти ректора Бердянського державного педагогічного університету (2009, 2013, 2017 рр.); грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2013 р.); почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2013);  грамота ректора БДПУ (2017).

Наукові публікації

2013

 1. Алєксєєва Г.М. Застосування засобів програмної інженерії для електронної підтримки процесів розробки та проведення професійно орієнтованих тестів / Г.М.Алєксєєва // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2013. – № 3. –С. 16–21.
 2. Алєксєєва Г.М. Використання сучасних інноваційних технологій засобами програмної інженерії в процесі підготовки майбутніх фахівців / Г.М. Алєксєєва [Електронний ресурс] // Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-28 жовтня 2013 р.) : електронне видання. –Запоріжжя, 2013. – Режим доступу: http://confdidakt.blogspot.com/p/d.html.
 3. Алєксєєва Г.М. Деякі аспекти розробки освітніх тестів при підготовці майбутніх інженерів-педагогів / Г.М. Алєксєєва // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету : [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток інженерно-педагогічної освіти на засадах компетентнісного підходу»( 11-13 вересня 2013 р.) ], – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 189–192.
 4. Алєксєєва Г.М. Використання сучасних інноваційних технологій засобами програмної інженерії в процесі підготовки майбутніх фахівців / Г.М. Алєксєєва [Електронний ресурс] // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти : електронне видання. Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації : матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції (21-28 жовтня 2013 р.). – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 4 (14). – Режим доступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp14/Alekseeva.pdf

2014

 1.  Development of the CAD system for designing non-standard constructions from elastomers / Vladimir Lavrik, José Italo Cortez, Vitaliy Mezhuyev, Liliana Cortez, Anna Alekseeva, Gregorio T. García, Pedro G. ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ БДПУ Juarez, Javier Poblano// International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology. – Vol 3, Issue 3, March. – 2014. –Pp. 10717-10726.
 2.  Алєксєєва Г.М. Застосування засобів програмної інженерії для електронної підтримки процесів розробки та проведення професійно орієнтованих тестів / Г.М.Алєксєєва // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2013. – № 3. –С. 16–21.
 3.  Алєксєєва Г.М. Використання сучасних інноваційних технологій засобами програмної інженерії в процесі підготовки майбутніх фахівців / Г.М. Алєксєєва [Електронний ресурс] // Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-28 жовтня 2013 р.) : електронне видання. – Запоріжжя, 2013. – Режим доступу: http://confdidakt.blogspot.com/ p/d.html.
 4.  Алєксєєва Г. М., Хатько А. В. Теоретичні і практичні аспекти застосування сучасних освітніх технологій засобами програмної інженерії / Г.М.Алєксєєва, А. В. Хатько // Исскуственный интеллект : научно-практический журнал. – 2014. – № 1(63). – С. 81- 90, ISSN 1561-5359
 5.  Алєксєєва Г.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі професійної підготовки студентів педагогічних вузів / Г.М.Алєксєєва // Збірник наукових праць (Актуальні питання фізико-математичної освіти) : випуск 3 / Сум. держ. пед. ун-т імені А.С.Макаренка. – Суми : ВВП «Мрія», 2014. –С.188-195.
 6. Алєксєєва Г.М. Практичні аспекти застосування сучасних освітніх технологій в процесі професійної підготовки інженерів-педагогів / Г.М.Алєксєєва // Наукові записки (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти). – Кіровоград: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка. – 2014. – Вип.5 – Ч1 – С.189-193.
 7.  Алєксєєва Г.М. Модель формування готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності / Г.М.Алєксєєва // Молодь і ринок: Науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2014. – №6 (113) червень 2014, С.66-72.
 8.  Алєксєєва Г.М. Практичні аспекти використання комп’ютерних технологій в процесі професійної підготовки студентів педагогічних вузів / Г.М.Алєксєєва // Збірник наукових праць (Актуальні питання фізико-математичної освіти) : випуск 3 / Сум. держ. пед. ун-т імені А.С.Макаренка. – Суми : ВВП «Мрія», 2014. – С. 66-72.
 9.  Алєксєєва Г.М. Інноваційні підходи до використання комп’ютерної графіки в процесі підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей / Г.М.Алєксєєва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : Зб.наук.пр. – Вип.3. – Бердянськ : БДПУ, 2014, – С. 6-12
 10.  Алєксєєва Г.М. Деякі аспекти розробки освітніх тестів при підготовці майбутніх інженерів-педагогів / Г.М. Алєксєєва //Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету : [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток інженерно-педагогічної освіти на засадах компетентнісного підходу»( 11-13 вересня 2013 р.) ], – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 189–192.
 11.  Алєксєєва Г.М. Використання сучасних інноваційних технологій засобами програмної інженерії в процесі підготовки майбутніх фахівців / Г.М. Алєксєєва [Електронний ресурс] // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти : електронне видання. Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-28 жовтня 2013 р.). – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 4 (14). – Режим доступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp14/Alekseeva.pdf
 12.  Алєксєєва Г.М. Аспекти застосування сучасних освітніх технологій в процесі підготовки інженерів-педагогів на прикладі технологій WEB 2.0. / Г.М. Алєксєєва // Наука та сучасність: виклики XXI століття – Частина ІІІ (юридичні науки, педагогічні науки, політичні науки, державне управління): Міжнародна конференція (м. Київ, Україна, 31 січня 2014 р.). – Київ, «Центр наукових публікацій», 2014. – С. 69–71.
 13.  Алєксєєва Г.М. Пути совершенствования системы профессиональной подготовки будущих инженеров-педагогов средствами компьютерной графики / Г.М.Алєксєєва // Современные достижения в науке – 2014: материалы X Международная научно – практическая конференция. – Том 16 (Педагогические науки) (г. Прага, Чехия, 27.01 –5.02. 2014 года). – Publishing House «Education and Science» S.R.O., 2014. – С. 29–32.
 14.  Алєксєєва Г.М. Розробка електронного посібника як організаційно-педагогічна засада навчально-виховного процессу вищого навчального закладу / Г.М.Алєксєєва // «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2014»: матеріали ІІ Всеукраїнської дистанційної науково-методичної конференції з міжнародною участю (20-21 березня 2014 р., м.Суми): У 3-х частиах. Ч.2 / упорядник Чашечикова О.С. – Суми 6 видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2014. – С. 10-
 15.  Алєксєєва Г.М. Использование образовательных сервисов для разработки дидактических заданий в процессе профессиональной подготовки студентов педагогических вузов / Г.М. Алєксєєва [Електронний ресурс] // Особистість в єдиному освітньому просторі : матеріали V Міжнародного освітнього Форуму (07-18 квітня 2014 р.) : електронне видання. – Запоріжжя, 2014. – Режим доступу: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip15.html
 16.  Алєксєєва Г.М. Применение информационных технологий в области социальной компьютерной диагностики / Г.М.Алєксєєва // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXIII международной научно-практической конференции (15 мая 2014 г., г. Минск) / редкол.: Н.В.Суша (предс.) и др.; Минский институт управления. – Минск : Изд-во МИУ, 2014. – С. 132-
 17.  Алєксєєва Г.М. Практичні аспекти застосування сучасних освітніх технологій в процесі професійної підготовки інженерів- педагогів / Г.М.Алєксєєва // Засоби і технології сучасного навчального середовища: матеріали конференції (23 травня 2014 р., м. Кіровоград) / Відповідальний редактор: С.П. Величко –Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2014.– С.103-105.
 18. Алексеева А.Н. Применение информационных технологий в области социальной компьютерной диагностики / А.Н.Алексеева [Електронний ресурс] // ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події» (19-25 березня 2014 р.) : електронне видання. – Львів, 2014. – Режим доступу: http://ubgd.lviv.ua/moodle/mod/folder/view.php?id=8329
 19.  Алексеева А.Н. Разработка профориентационного сайта средствами программной инженерии в процессе обучения студентов педагогического вуза / А.Н. Алексеева // Сборник трудов пятьдесят седьмой научной студенческой конференции Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» (гуманитарные науки). – Таганрог: Изд-во Таганрог.ин-та имени А. П. Чехова, 2014. – С. 198–200
 20. Алексеева А.Н. Разработка методических и дидактических материалов средствами современных компьютерных технологий в процессе профессиональной подготовки студентов педагогических вузов / А.Н. Алексеева // Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание»: «Развитие научных связей в изменяющемся мире»: сборник со статьями (урівень стандарта, академический уровень): м-лы Международной заочной конференции (15 ноября 2014 г., г. Харьков). – Д. : научно-информационный центр «Знание», 2014. – С. 68–72
 21.  Алексеева А.Н. Разработка простого веб-браузера с использованием технологий визуального программирования / А.Н. Алексеева // Збірник центру наукових публікацій: «Формування підґрунтя для державного розвитку: роль науки»: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень): м-ли Міжнародної конференції (29.11.2014 р., м. Київ). – К.: Центр наукових публікацій, 2014. – С. 6-11.

2015

 1. Алєксєєва Г.М. Практичні аспекти використання комп’ютерних технологій в процесі професійної підготовки студентів педагогічних вузів/ Г.М.Алєксєєва // Збірник наукових праць (Актуальні питання фізико-математичної освіти) : випуск 3 /Сум. держ. пед. ун-т імені А.С.Макаренка. – Суми : ВВП «Мрія», 2014. – С.
 1. Алєксєєва Г.М., Хатько А.В. Соціальні мережі як сучасний засіб залучення абітурієнтів до ВНЗ / Г.М.Алєксєєва, А.В.Хатько // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету : педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С.
 2. Алєксєєва Г.М. Розробка простого веб-браузеру з використанням технологій візуального програмування / Г.М.Алєксєєва  // Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание»: «Междисциплинарность как тенденция современной науки»: матеріали міжнародної конференції: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень) (14 лютого 2015 г., г. Харьков). – Д. : научно-информационный центр «Знание», 2015. – С. 20–23.
 3. Алєксєєва Г.М. Проектування та розробка логічних комп’ютерних ігор в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів педагогічного вузу : [Електронний ресурс] / Г.М.Алєксєєва  // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – С. 313-315. – режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/14/conference_27-28.2.2015.pdf (Дата звернення: 09.03.2015).
 4. Алексеева А.Н. Разработка программ для работы в разных системах счисления в процессе профессиональной подготовки инженеров-педагогов / А.Н.Алексеева  // Zbior raportow naukowych. „Inżynieria i technologia. Projekty naukowe„ (27.02.2015 –02.2015 ) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – С.21-26 http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/file/zborniki/zbornik_Sopot_38_7.pdf
 5. Алексеева А.Н.. Разработка и внедрение в учебный процесс локальной поисковой системы элементов планирования расписания занятий педагогического вуза / А.Н.Алексеева  // XXIV Международная научно-практическая конференція  (14 мая 2015 года, г.Минск)
 6. Алєксєєва Г.М. Розробка простих програмних засобів в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів/ Г.М.Алєксєєва  // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Modern scientific potential», – 2015. Volume 34. Mathematics. Modern information technologies. Sheffield. Science and education LTD – С.61-65.
 7. Алєксєєва Г.М. Створення додатку для ОС ANDROID на прикладі локальної пошукової системи : [Електронний ресурс] / Г.М.Алєксєєва  // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – С. 127-129. – режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/1572 (Дата звернення: 10.04.2015).
 1. Алєксєєва Г.М. Розробка електронного посібника в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / Г.М.Алєксєєва  // Збірник наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні напрями розвитку педагогічних та психологічних наук» (м.Бердянськ, Україна, 30-31 березня 2015 року). Бердянськ : ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2015. – С.69-72.

2016

 1. Алєксєєва Г.М. Аналіз сучасних пошукових систем в рамках професійного навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю: [Електронний ресурс] / Г.М.Алєксєєва // Матеріали ХXIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць, 28-29.2.2016р. – Переяслав-Хмельницький, 2016 р. – С. 180-182. – режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/26/conference_28-29.2.2016.pdf (Дата звернення: 20.04.2016).
 2. Алєксєєва Г.М. Виконання лабораторних робіт засобами VIRTUALBOX в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів: [Електронний ресурс] / Г.М.Алєксєєва // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції // Веб-ресурс «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», 18-25 квітня 2016 р. – Запорізький ОІППО,
 3. Alekseeva G.M. The use of three-dimensional graphics to create an interactive model / G.M. Alekseeva // L’Association 1901 «SEPIKE». – 2016. – №12 .– S. 12–17. – режим доступу: http://sepik1.wixsite.com/sepikecloud/kopie-von-journal-02-2016-ed-13
 4. Алєксєєва Г. М. Розробка та впровадження блоґу вчителя засобами мережевих технологій / Г.М.Алєксєєва // Исскуственный интеллект : научно-практический журнал. – 2016. – № 3-4(69-70). – С. 125-134, ISSN 1561-5359
 5. Алєксєєва Г.М. Разработка медиа-версии выполнения лабораторных работ средствами VirtualBox/ Г.М.Алєксєєва // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXV международной научно-практической конференции (12 мая 2016г., г.Минск) / редкол.: Н.В.Суша (предс.) и др.; Минский институт управления. – Минск : Изд-во МИУ, 2016. – С. 159–162.
 6. Алєксєєва Г.М. Розробка та проектування сайту вчителя-предметника як засобу комунікації в освітньому середовищі / Г.М.Алєксєєва // Молодь і ринок: Науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2016. – №2 (133) лютий 2016, С.28-32.
 7. Алєксєєва Г.М. Определение популярных операционных систем средствами интернет-технологий в процессе профессиональной подготовки инженеров-педагогов / Г.М.Алєксєєва // Materials of the XII International scientific and practical conference, «Science without borders» (March 30 – April 7) – Volume 10. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD – 2016. – С.7-10. – режим доступу: http://www.rusnauka.com/12_NBG_2016/Pedagogica/5_209125.doc.htm (Дата звернення: 28.04.2016).
 8. Алєксєєва Г.М. Розробка блоґу вчителя-предметника засобами мережевих технологій / Г.М.Алєксєєва // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка/ Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь : [б. в.], 2016, – № 2 (17). – С. 86–93.
 9. Алєксєєва Г.М. Розробка блоґу вчителя-предметника засобами мережевих технологій / Г.М.Алєксєєва // Освіта дорослих у контексті цивілізаційних змін: досвід, проблеми, перспективи : м-ли Першої Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2016 р. , м.Мелітополь) / Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь: Изд-во МИУ, 2016. – С. 132-135.
 10. Study of the efficiency of a data compression algorithm applied in transferring information from a three-dimensional reconstruction system / Jose Italo Cortez, Jose Miguel Hurtado Madrid, Gregorio Trinidad Garcia, Liliana Cortez, Pedro Garcia Juarez, Anna Alekseeva, Consuelo Molina Garcia, Javier Poblano Romero // SYLWAN journal, WARSZAWA POLAND. [SYLWAN., 160(10)]. ISI Indexed. – October. – 2016. – Pp. 196-209.
 11. Алєксєєва Г.М. Інноваційні технології навчання у професійній освіті / Г.М.Алєксєєва, О.А. Мурзіна // Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної відео конференції з міжнародною участю (12-13 листопада 2015 року, м. Запоріжжя) – Запоріжжя, 2016. – С. 19–22.

2017

 1. Алєксєєва Г.М. Розробка електронного інтернет-ресурсу з управління навчальним закладом / Г.М. Алєксєєва [Електронний ресурс] // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс-2017» : Матеріали Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції (1-2 березня 2017 року, м. Суми) режим доступу: http://laboratoriyasspu.hol.es/content/rozrobka-elektronnogo-internet-resursu-z-upravlinnya-navchalnym-zakladom (Дата звернення: 02.03.2017).
 2. Алєксєєва Г.М. Практичні аспекти використання сучасних освітніх технологій в управлінні навчальним закладом / Г.М.Алєксєєва // Збірник наукових праць (Актуальні питання фізико-математичної освіти) : випуск 1(9) / Сум. держ. пед. ун-т імені А.С.Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2017. – С.145-151.
 3. Алєксєєва Г.М. Роль сучасних інформаційних технологій у історичних дослідженнях / Г.М.Алєксєєва [Електронний ресурс] // Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (3-8 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С.100-102.
 4. Алєксєєва Г.М. Впровадження сучасних інформаційних технологій в професійну підготовку студентів педагогічних вузів / Г.М.Алєксєєва [Електронний ресурс] // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21квітня 2017 року). – ) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.1. – С. 249-251.
 5. Алєксєєва Г.М. Інтернет-аудиторія в Україні: стан, динаміка, тенденції / Г.М. Алєксєєва [Електронний ресурс] // Електронний збірник наукових праць КЗ «ЗОІППО» ЗОР : електронне видання. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-22 травня 2017 р.). – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 2(28). – Режим доступу: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip28.html
 6. Алєксєєва Г.М. Использование компьютерной графики для моделирования объектов в процессе профессионального обучения инженеров-педагогов / Г.М.Алєксєєва // м-лы XXVI международной научно-практической конференции, г. Минск, 18 мая 2017 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2017. – С. 47–49.
 7. Alekseeva Anna. Development and Application of Interactive Virtual Tour to Berdyansk State Pedagogical University / Anna Alekseeva, Jose Italo Cortez, Vitaliy Mezhuyev, Gregorio Trinidad Garcia, Liliana Cortez,Jose Miguel Hurtado Madrid, Carlos A. Rios Acevedo, Monserrat Huerta Chiqu // International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA), –Vol. 7, Issue 7, ( Part –4) July 2017, pp.62-69.
 8. Алєксєєва Г.М. Застосування Embedded Systems у професійній підготовці фахівців в умовах євроінтеграції / Г.М. Алєксєєва, Хосе Італо Кортес // Фундаментальна підготовка фахівців в природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічних галузях : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (Мелітополь, 11-13 вересня 2017 р.) / [авт.кол. : Благодаренко Л.Ю., Кюрчев В.М., Сосницька Н.Л., Шут М.І. та ін.]. – Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 2017. – С. 65-67.
 9. Алєксєєва Г.М. Застосування Embedded Systems у професійній підготовці фахівців вищого навчальго закладу/ Г.М. Алєксєєва, І.К.Хосе // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VІ Всеукр.наук.-практ.конф.з міжнар.участю. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 92-94
 10. Алєксєєва Г.М. Software tools for optimization training content : [Електронний ресурс] / Г.М.Алєксєєва, І.К.Хосе, Н.В.Кравченко // Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Запоріжжя, у режимі інтернет-конференції), 19-20 жовтня 2017 р. – Запорізький ОІППО
 11. Hanna M. Alekseeva «Використання комп’ютерних тифлотехнологій та тифлозасобів у інклюзивному освітньому просторі університету.» Інформаційні технології і засоби навчання. Теорія, методика і практика використання ІКТ в освіті. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН Україн, т. 61, № 5, 2017. [Електроний ресурс]. Доступно: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1782. Дата звернення: Лист. 8, 2017.
 12. Алєксєєва Г.М. Використання ігрових технологій в процесі професійної підготовки студентів педагогічних закладів вищої освіти євроінтеграції / Г.М. Алєксєєва, Н. В. Кравченко, О. В Антоненко, Л. В. Горбатюк // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Випуск 6(119). – Серія : Педагогіка. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2017. – С.7-14.
 13. Alieksieieva Ganna. A novel data compression algorithm for a three-dimensional reconstruction system / J.I.Cortez, G.T.Garcia, P.G.Juarez, J.M.Hurtado Madrid, G.Alieksieieva // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.3. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С.294-311.
 14. Алєксєєва Г.М. Впровадження офісних програм в професійну підготовку студентів педагогічного вузу / Г.М.Алєксєєва // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції (13-19 березня 2017 року). – Черкаси, 2017. – С. 184–186.
 15. Алєксєєва Г.М. Практичні аспекти проектування та розробки файлового менеджеру для ОС ANDROID/ Г.М.Алєксєєва // Молодь і ринок: Науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2017. – №2 (145) лютий 2017, – С.83-87.

2018

 1. Алєксєєва Г.М. Підвищення академічної відкритості закладів вищої освіти засобами WEB-технологій : [Електронний ресурс] / Г.М.Алєксєєва Н.В. Кравченко, Л.В. Горбатюк, О.В. Антоненко // Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 4 (14) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2017. – С. 330-336.
 2. Алєксєєва Г.М. Использование специального программного обеспечения в процессе профессиональной подготовки будущих инженеров-педагогов / Г.М.Алєксєєва // м-лы XXVII международной научно-практической конференции, г. Минск, 17 мая 2018 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2018. – С. 47–49.
 3. Алєксєєва Г.М. Роль информационно-образовательной среды в оптимизации учебного процесса высших учебных заведений / А.Н.Алексеева, Е.А.Мурзина, Е.Н. Разнатовская, А.А.Каблуков // м-лы XXVII международной научно-практической конференции, г. Минск, 17 мая 2018 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2018. – С. 47–49.
 4. Алєксєєва Г.М. Інформаційно-освітнє середовище вищого навчального закладу як складова оптимізації навчального процесу студентів / Г.М.Алєксєєва, Хосе Італо Кортез, О.А. Мурзіна, О.М.Разнатовська [Електронний ресурс] // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року). – ) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч.1. – С. 249-251.
 5. Алєксєєва Г.М. Роль імітаційного моделювання в професійному навчанні / Г.М.Алєксєєва, І.К.Хосе [Електронний ресурс] // Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26-31 квітня 2018 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – С.100-102.
 6. Алєксєєва Г.М. Моделювання симулятору збирання та діагностики ПК в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / Г.М.Алєксєєва, О.В. Антоненко, Н.В. Кравченко // Молодь і ринок: Науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2018. – №1 (156) січень 2018, – С.125-129.
 7. Алєксєєва Г.М. Інформаційно-освітнє середовище вишу в навчанні та управлінні навчальним процесом / Г.М.Алєксєєва, О.А. Мурзіна, О.М.Разнатовська // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку», 12-18 березня 2018 року. [Електронний ресурс] – Черкаси, 2018. – С. 188-190. – [Укр. мова.] – Режим доступу: https://conference.ikto.net/pub/akit_2018_12-18march_black_cat.pdf
 8. Alyeksyeyeva H.M. Curriculum Optimization by the Criteria of Maximizing Professional Value and the Connection Coefficient of Educational Elements, Using Software Tools: (ICTERI 2018: 14th International conference on ict in education, research, and industrial applications) [Електроний ресурс] (Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018) / Nataliia Kravchenko, Hahha Alyeksyeyeva, Larysa Gorbatyuk  // CEUR Workshop Proceedings – 2018. – Vol-1– pp. 365-378. – Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-2105/
 9. Алєксєєва Г.М. Програмно-методичне забезпечення навчання фундаментальним фізико-математичним дисциплінам / Г.М.Алєксєєва, Н.Л.Сосницька, Х.І.Кортез, Г.О.Онищенко // Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: зб. наук. Праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 30 травня – 1 червня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 51-54.
 10. Алєксєєва Г.М. Актуальність впровадження в освітній процес студентів медиків інтерактивних методів навчання / О.М. Разнатовська, О.А. Мурзіна, О.І. Потоцька, Г.М. Алєксєєва // Медична освіта. – 2018. – №4. – С. 85-89.
 11. Alieksieieva Hanna. Modeling of control of learning information and communication technology / Nataliia Kravchenko, Larysa Gorbatyuk, Hanna Alieksieieva // Conference Proceedings of the International Scientific Conference Economic and SocialFocused Issues of Modern World (October 24 – 25, 2018, Bratislava, Slovak Republic). The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2018. – pp. 35-39.
 12. Алєксєєва Г.М. Використання платформи ARDUINO для професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів: [Електронний ресурс] / Г.М.Алєксєєва, П.М.Бабич // Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 4 (14) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2018. – С. 12-17.
 13. Алєксєєва Г.М. Досвід використання засобів електронного навчання у інклюзивному освітньому ВНЗ: [Електронний ресурс] / Г.М.Алєксєєва, О.В. Антоненко, К.О. Жадан, М.В.Лифенко // Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 4 (14) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2018. №4(18). С.17-25.
 14. Кравченко Н.В. Современные подходы к проектированию содержания дисциплин профессиональной подготовки специалистов компьютерного профиля / Н.В. Кравченко, Л.В. Горбатюк, А.Н. Алєксєєва // Conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; ISBN 978 – 83 – 62683 – 25 – 3 (Paper), pp.208-209.
 15. Alyeksyeyeva H.M. European Union Education System: Portugal (Scientific and methodical seminar: Integration of science and practice in the education system of EU COUNTRIES) (Katowice, Poland, Аpril 23, 2018) / Nataliia Kravchenko, Hahha Alyeksyeyeva, Larysa Gorbatyuk  // Katowice School of Technology (Poland).

2019

 1. Алєксєєва Г.М. Розробка засобів позиціонування в координатному просторі в процесі навчання студентів: [Електронний ресурс] / Г.М.Алєксєєва, Л.В.Горбатюк, Н.В.Кравченко, О.Панченко, Г.П.Чуприна // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць, 31.01.2019 р. – Переяслав-Хмельницький, 2019 р. – С. 147-151. – режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/4806 (Дата звернення: 08.01.2019).
 2. Alyeksyeyeva H.M. Use of mobile applications for foreign language lexicial competence formation, Using Software Tools: (ICTERI 2018: 14th International conference on ict in education, research, and industrial applications) [Електроний ресурс] (Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018) / Nataliia KravchenkoHahha Alyeksyeyeva,  Larysa Gorbatyuk , T. Rozumna // CEUR Workshop Proceedings – 2019. – Vol-1– pp. 365-378. – Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-2105/
 3. Alyeksyeyeva H.M. Project Management Systems as Means of Development Students Time Management Skills, Using Software Tools: (ICTERI 2018: 14th International conference on ict in education, research, and industrial applications) [Електроний ресурс] (Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018) / Nataliia KravchenkoHahha Alyeksyeyeva,  Larysa Gorbatyuk , O. Shchetynina // CEUR Workshop Proceedings – 2019. – Vol-1– pp. 365-378. – Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-2105/
 4. Алєксєєва Г.М. Досвід використання засобів електронного навчання студентів в закладах вищої освіти в умовах інклюзії / Г.М.Алєксєєва, К.О.Жадан, Лифенко М.В. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку», 11-17 березня 2019 року. [Електронний ресурс] – Черкаси, 2019. – С. 154-157. – [Укр. мова.] – Режим доступу: https://conference.ikto.net/pub/akit_2019_11-17march_black_cat.pdf
 5. Алєксєєва Г.М. Мобільний додаток як засіб формування іншомовної лексичної компетентності студентів вишу/ Г.М.Алєксєєва, Л.В.Горбатюк, Н.В.Кравченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку», 11-17 березня 2019 року. [Електронний ресурс] – Черкаси, 2019. – С. 242-244. – [Укр. мова.] – Режим доступу: https://conference.ikto.net/pub/akit_2019_11-17march_black_cat.pdf\ (Дата звернення: 08.05.2019)
 6. Alieksieieva H.M. The use of facilities of electronic studies under conditions of inclusion at universities / H.M. Alieksieieva, O.V. Antonenko, J. I. Cortez // Materials of the XV International scientific and practical Conference Science without borders – 2019 , March 30 – April 7, Vol. 10, 2019 Pedagogical sciences. : Sheffield. Science and education LTD – p.p. 82-88.
 7. Алieкsieieva H.М. Electronic support for testing the training of future social educators /H.М. Алieкsieieva, O.A.Chernieha // Materials of the XV International scientific and practical Conference Science without borders – 2019 , March 30 – April 7, Vol. 11, 2019 Pedagogical sciences. Philological sciences. Psychology and sociology. : Sheffield. Science and education LTD – p.p. 35-39. – Режим доступу: http://www.rusnauka.org/cgi-bin/search/step7_info_new.cgi?id=248770&idw=3VmK27nIzLxyz1Ji0u (Дата звернення: 08.05.2019)
 8. Алєксєєва Г.М. Візуалізації дидактичних матеріалів в професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів: [Електронний ресурс] / Г.М.Алєксєєва, Г.П. Чуприна, О.В. Антоненко // Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Запоріжжя, у режимі інтернет-конференції), 1-5 квітня 2019 р. – Запорізький ОІППО. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1Lf2hKWbS8He4peeb4-dx5ty5GGODJ3MV/view (Дата звернення: 12.04.2019).
 9. Алieкsieieva H.М. Electronic support in diagnostics, monitoring and evaluation of education results of future social educators. /H.М. Алieкsieieva, O.A.Chernieha // Збірник наукових праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах» / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 62. Т. 2. – С. 6-10. – Режим доступу: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2019/62/part_2/3.pdf (Дата звернення: 08.05.2019)
 10. Alieksieieva H. Motivation formation of the future teaching engineers’ achievements [ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕНЬ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ]/ N. Kravchenko, L. Horbatiuk, H. Alieksieieva //PROBLEMS AND PROSPECTS OF TERRITORIES’ SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 8 th International Scientific Conference (May 10, 2019 (Wednesday)) The Academy of Management and Administration in Opole, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opolu, Polska.
 11. Alieksieieva H. Modern approaches to the professional training of future teaching engineers in the context of visualization of didactic material [СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВПЕДАГОГОВ В КОНТЕКСТЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА]/ N. Kravchenko, L. Horbatiuk, H. Alieksieieva //PROBLEMS AND PROSPECTS OF TERRITORIES’ SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 8 th International Scientific Conference (May 10, 2019 (Wednesday)) The Academy of Management and Administration in Opole, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opolu, Polska.
 12. Алексеева А.Н. Системы управления проектами как средство развития навыков управления временем студентов вузов / А.Н. Алексеева, Н.В. Кравченко, Л.В. Горбатюк, Е.А. Мурзина // м-лы XXVIII международной научно-практической конференции, г. Минск, 16 мая 2019 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2019. – С. 43-
 13. Алєксєєва Г.М. Використання засобів електронного навчання в умовах інклюзії ВНЗ/ Г.М. Алєксєєва, Х.І.Кортез // Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26-29 березня 2019 р.) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 145-148. – Режим доступу: https://bdpu.org.ua/naukovi-zasady-26-29-bereznya-2019/ (Дата звернення: 08.05.2019)
 14. Алєксєєва Г.М. Використання платформи Arduino для професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / Г.М. Алєксєєва, П.М.Бабич // Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26-29 березня 2019 р.) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 122-125. – Режим доступу: https://bdpu.org.ua/naukovi-zasady-26-29-bereznya-2019/ (Дата звернення: 08.05.2019)
 15. Алєксєєва Г.М. Удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю з використанням платформи ARDUINO / Г.М.Алєксєєва, О.В. Антоненко, Л.В.Горбатюк// Молодь і ринок: Науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2019. – №2 (169) лютий 2019 – С.64-70. – Режим доступу: http://mr.dspu.edu.ua/publications/2019/2_169_2019.pdf (Дата звернення: 08.05.2019)
 16. Алєксєєва Г.М. Технології візуалізації в професійній підготовці спеціалістів / Г.М.Алєксєєва, Л.В.Горбатюк, Н.В. Кравченко Г.П.Чуприна, О.С.Овсянніков // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – №6 (173). – Дрогобич : ДДПУ, 2019. – С.35-42. – Режим доступу: http://mr.dspu.edu.ua/publications/2019/6_173_2019.pdf (Дата звернення: 12.09.2019). DOI: https://doi.org/10.24919/2308­4634.2019.174456
 17. Alieksieieva H.  Metamodelling Architecture for Computer Aided Design of Mechanical Systems / Mezhuyev V., Lavrik V., Alieksieieva H. // Proceedings of the 2nd International Conference on Computer Science and Software Engineering. – ACM, 2019. – С. 132-136. – Режим доступу: http://www.csse2019.net/ (Дата звернення: 12.09.2019).
 18. Алєксєєва Г.М. Шляхи підвищення академічної відкритості закладів вищої освіти засобами ІКТ / Г.М.Алєксєєва, Л.В.Горбатюк, Н.В. Кравченко, О.В. Антоненко, О.С.Овсянніков // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 2. – 420 с. С.296-298.
 19. Alieksieieva G. Estudio de la eficiencia en la compresión de datos en un sistema de escaneo tridimensional / G. Alieksieieva, M. H. Madrid, G. T. García, J. I. Cortez // Матеріали міжнародного науково-практичного форуму «Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції» (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. – Частина 2. – С.17-19.
 20. Алєксєєва Г.М. Теоретичні аспекти формування інваріантної частини змісту навчання мовам та технологіям програмування / Г.М.Алєксєєва, Л.В.Горбатюк, Н.В. Кравченко, О.В. Антоненко, О.С.Овсянніков // Інноваційна педагогіка: науковий журнал Причорноморського науково-дослідний інституту економіки та інновацій. –№13. Т.2 Одеса, 2019. – С.195-199. – Режим доступу: http://innovpedagogy.od.ua/archives/2019/13/part_2/44.pdf (Дата звернення: 12.09.2019). DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085- 2019-13-2-42
 21. Алєксєєва Г.М. ІКТ як інструмент вивчення фізики дітьми з особливими освітніми потребами / Алєксєєва Г.М., Панченко О.П., О.С.Овсянніков// Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах  :  зб.  наук.  пр.  /  [редкол.:  А.В.  Сущенко  (голов.  ред.)  та  ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 64. 170 с. Т. 1. – С.51-55. – Режим доступу: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2019/64/part_1/12.pdf (Дата звернення: 08.09.2019). DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2019.62-1.10
 22. Алєксєєва Г.М. Підходи до проектування комп’ютерного середовища науково-дослідної роботи студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю / Г.М.Алєксєєва, О.С.Овсянніков // Інноваційна педагогіка: науковий журнал Причорноморського науково-дослідний інституту економіки та інновацій. –№14. Т.2 Одеса, 2019. – С.192-196. – Режим доступу: http://innovpedagogy.od.ua/archives/2019/14/part_2/41.pdf (Дата звернення: 08.09.2019). DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085- 2019-14-2-39
 23. Алєксєєва Г. М. Використання засобів електронного навчання в закладах вищої освіти /  Х. І. Кортес, Г. М. Алєксєєва // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С.135-138.
 24. Horbatiuk, L., Alieksieieva, H., Kravchenko, N., Lipych, V., & Rozumna, T. (2019). Use of Mobile Applications for Foreign Language Lexical Competence Formation. Journal of History Culture and Art Research, 8(3), 113-124. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i3.2093
 25. Serbova, O., Lopatina, H., Alieksieieva, H., & Tsybuliak, N. (2019). Features of Economic Socialization of Children with Disabilities. Journal of History Culture and Art Research, 8(3), 162-178. doi: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i3.2195
 26. Gorbatiuk, L.,Kravchenko, N.V.,Alekseeva, H.M. & Rozumna T.S. (2019). Mobile applications as a means of foreign language lexical competence formation of non-philological specialties’ students. (Формування іншомовної лексичної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей засобами мобільних додатків).Information Technologies and Learning Tools, 74 (6),150-164. https://doi.org/10.33407/itlt.v74i6.2529
 27. Кортес, Х. І., Алєксєєва Г. М. (2019). ІКТ як інструмент для професійної підготовки студентів факультету фізичного виховання. Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : зб. наук. матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Бердянськ, 12–14 вересня 2019 р.) / [гол. ред. С. Г. Кушнірюк]. – Бердянськ : Ф–ОП Ткачук О.В., 2019. – С. 63-65.
 28. Katkova T., Alieksieva H., Horbatiuk L., Kravchenko N. Mathematical Methods for Assessing the Financial Condition of an Enterprise and Diagnosing Bankruptcy // Empowering Actions to Achieve Global Goals: Implications for Economics, Business, Management and Related Disciplines. EDAMBA-2019. Conference Proceedings of International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. 23-24 October 2019, 568, 243-258, the University of Economics in Bratislava, Bratislava. ISBN 978-80-225-4704-8 https://edamba.euba.sk/www_write/files/archive/edamba2019_proceedings.pdf
 29. Alieksieieva G. Miguel Hurtado Madrid, Gregorio Trinidad Garcia, Ganna Alieksieieva, Jose I. Cortez, Natalia Tsosnitskaya, Jose Luis Ameca, Fernanda Merlo Simoni, Cesar Antonio Aguilar Rodríguez (2019). Study of the efficiency of data compression in a three-dimensional scanning system using the rle algorithm. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип.19, Т.3., С.276-288. ISSN 2078-0877. DOI: https://doi.org/31388/2078-0877-19-3-276-288.
 30. Хохлова С., Алєксєєва Г.М. (2019). Використання powerpoint для розробки дидактичних матеріалів. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні»: збірка наукових праць / Під редакцією Г.О. Райко. – Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2019. – с.199-201.
 31. Кочкін В.В., Алєксєєва Г.М. (2019). Створення сайту за допомогою конструктора wordpress для шкільного курсу інформатики. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні»: збірка наукових праць / Під редакцією Г.О. Райко. – Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2019. – с. 154-156.
 32. Марченко О., Алєксєєва Г.М. (2019). Застосування комп’ютерних технологій в освіті дітей з особливими можливостями. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні»: збірка наукових праць / Під редакцією Г.О.Райко. – Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2019. – с. 350-352.

2020

 1. Алексеева А.Н. Новые информационные и образовательные технологии в условиях инновационного развития общества / А.Н. Алексеева, Н.В. Кравченко, Л.В. Горбатюк // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXIХ Международной научно-практической конференции, г. Минск, 14 мая 2020 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2020. – с. 37-40. [Электрон. ресурс]. http://media.miu.by/files/store/items/uses/xxix/miu_uses_xxix_02001.pdf.
 2. Алексеева, А.Н. Из опыта создания инклюзивного образовательного пространства высшего учебного учреждения / А.Н. Алексеева, Л.В. Горбатюк, Н.В. Кравченко // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXIX международной научно-практической конференции, г. Минск, 14 мая 2020 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2020. [Электрон. ресурс] – Режим доступа : http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxix/article.17.html. – Дата доступа : 07.09.2020.
 3. Алєксєєва Г.М. SOFT SKILLS ВЗО: національний досвід / Г.М. Алєксєєва, Х.І. Кортез, О.В. Антоненко, Т.М. Мельник [Електронний ресурс] // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: електронне видання. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (12-18 травня 2020 р.). – Запоріжжя, 2020. – Вип. № 2(39). – Режим доступу: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip39.html#top%202.
 4. Алєксєєва Г.М., Кортес Хосе Італо, Дік Ю.В. Із досвіду дистанційного навчання очима студентів. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 27-29 травня 2020 р.) / ред. кол. : В.М. Кюрчев, В.Т. Надикто, Н.Л. Сосницька, М.І. Шут та ін. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – с. 189-194.
 5. Арабаджі С.І, Алєксєєва Г.М., Чуприна Г.П. Використання ІКТ при вивченні вищої математики засобами «MATHCAD» / Молодь у світі сучасних технологій за тематикою: Використання інформаційних та комунікаційних технологій в сучасному цифровому суспільстві:матеріали  міжнар.  наук.-практ.   конф.   (4-5   червня   2020 р., м. Херсон) / за заг. ред. Г.О. Райко. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2020. – 13-16.
 6. Стойчева Є.Р., Алєксєєва Г.М., Кравченко Н.В. Використання динамічної комп’ютерної програми GEOGEBRA на уроках математики / Молодь у світі сучасних технологій за тематикою: Використання інформаційних та комунікаційних технологій в сучасному цифровому суспільстві: матеріали  міжнар.  наук.-практ.   конф.   (4-5   червня   2020 р., м. Херсон) / за заг. ред. Г.О. Райко. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2020. – 209-212.
 7. Леменік Я.А., Алєксєєва Г.М., Горбатюк Л.В. З досвіду використання технологій дистанційного навчання в ЗСО в умовах карантину / Молодь у світі сучасних технологій за тематикою: Використання інформаційних та комунікаційних технологій в сучасному цифровому суспільстві: матеріали  міжнар.  наук.-практ.   конф.   (4-5   червня   2020 р., м. Херсон) / за заг. ред. Г.О. Райко. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2020. – 107-109.
 8. Кривицька В. А., Алєксєєва Г.М., Овсянніков О.С. Освітні платнформи для контролю навчальних досягнень учнів під час дистанційного навчання / Молодь у світі сучасних технологій за тематикою: Використання інформаційних та комунікаційних технологій в сучасному цифровому суспільстві: матеріали  міжнар.  наук.-практ.   конф.   (4-5   червня   2020 р., м. Херсон) / за заг. ред. Г.О. Райко. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2020. – 94-97.
 9. Панченко О.П., Алєксєєва Г.М. Формування м’яких навичок (soft skills) як складової технологічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів засобами інтернет-технологій / Молодь у світі сучасних технологій за тематикою: Використання інформаційних та комунікаційних технологій в сучасному цифровому суспільстві: матеріали  міжнар.  наук.-практ.   конф.   (4-5   червня   2020 р., м. Херсон) / за заг. ред. Г.О. Райко. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2020. – 155-158.
 10. Жулего А.В., Алєксєєва Г.М., Антоненко О.В. Використання платформи GOOGLE CLASSROOM під час карантину для вивчення предмету фізики та інформатики у школі / Молодь у світі сучасних технологій за тематикою: Використання інформаційних та комунікаційних технологій в сучасному цифровому суспільстві:матеріали  міжнар.  наук.-практ.   конф.   (4-5   червня   2020 р., м. Херсон) / за заг. ред. Г.О. Райко. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2020. – 65-67.
 11. Цибулька В.В., Алєксєєва Г.М., Черненко О.А. ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ ДОДАТКІВ UNITY 3D / Молодь у світі сучасних технологій за тематикою: Використання інформаційних та комунікаційних технологій в сучасному цифровому суспільстві: матеріали  міжнар.  наук.-практ.   конф.   (4-5   червня   2020 р., м. Херсон) / за заг. ред. Г.О. Райко. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2020. – 227-230.
 12. Larysa Horbatiuk, Hanna Alieksieieva, Nataliia Kravchenko. Doświadczenie nauczania niewidomych studentów na uczelni wyższej (na przykładzie. Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Berdiansku). Międzynarodowa konferencja. Miejsce i rola mediacji w funkcjonowaniu szkoły. KONFERENCJA ONLINE 19/06/2020. Mediacja z uczniami. Mediacja z rodzicami. Mediacja ze środowiskiem lokalnym. (Польща, Чехія, Словакія, Україна)
 13. Kravchenko, N., Alieksieieva, H., Horbatiuk, L., Venetskyi, D. Development of software for developing information systems design skills considering issues for visually impaired people inclusion: (ICTERI 2020). CEUR Workshop Proceedings, 2740, pp. 443-450.
 14. Nataliia Kravchenko, Hanna Alieksieieva, Larysa Horbatiuk. Distance technologies of the creative abilities’ development as the component of the process of formation soft skills. Contemporary technologies in the educational process. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology. Monograph 40. Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. 6-15
 15. Ganna Alieksieieva, Oleksandr Antonenko, Oleksandr Ovsyannikov, Olena Matviichuk-Yudina. The using of modern internet messengers in the process of teaching engineering and pedagogical direction students (Використання сучасних інтернет месенджерів в процесі навчання студентів інженерно-педагогічного напряму) // Молодь і ринок: Науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2019. – №5(184), жовтень 2020., С.52-56. ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online). https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.215170
 16. Алєксєєва Г.М., Кравченко Н.В., Горбатюк Л.В. Використання інтернет-месенджерів в процесі професійної підготовки інженерів-педагогів. ІІІ Всеукр наук-практ інтернет-конф молодих вчених та студентів. Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні (30.11.2020 р., м. Херсон) / за заг. ред. Г.О. Райко. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2020. – 91-94.
 17. Веретельник В.О., Алєксєєва Г.М., Чуприна Г.П. Із практичного досвіду розробки рукавички нескінченності на базі arduino. ІІІ Всеукр наук-практ інтернет-конф молодих вчених та студентів. Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні (30.11.2020 р., м. Херсон) / за заг. ред. Г.О. Райко. / за заг. ред. Г.О. Райко. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2020. – 104-106
 18. Кисельов Д.Г., Алєксєєва Г.М., Овсянніков О.С. Використання браузерів у повсякденному житті. ІІІ Всеукр наук-практ інтернет-конф молодих вчених та студентів. Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні (30.11.2020 р., м. Херсон) / за заг. ред. Г.О. Райко. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2020. – 113-115.
 19. Медведенко О.М., Алєксєєва Г.М., Антоненко О.В. Із досвіду: проблеми програмування та використання arduino на заняттях з робототехніки. ІІІ Всеукр наук-практ інтернет-конф молодих вчених та студентів. Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні (30.11.2020 р., м. Херсон) / за заг. ред. Г.О. Райко. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2020. – 124-126.
 20. Alieksieieva, H. , Kravchenko, N. , Horbatiuk, L. , Zhyhir, V. and Chernieha, O. (2020) The Creative Abilities’ Development as the Component of the Process of Formation Soft Skills with the Help of Distant Technologies. Creative Education, 11, 2499-2511. doi: 4236/ce.2020.1112183
 21. Алєксєєва Г.М., Кортез Х.І. Організаційно-педагогічний супровід фахового зростання спеціалістів: ROBOTECH. Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26-27 листопада 2020 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – С.128-130.
 22. Гришин М., Алєксєєва Г. Удосконалення алгоритму просторової орієнтації робота при підготовці бакалаврів професійної освіти в галузі цифрових технологій. Innovation. Quality: 1st International Scientific-Practical Conference SIQ – 2020, December 17-18th, 2020: Book of Papers. – Berdyansk : BSPU, 2020, С.345-347.
 23. Петренко Артем Павлович, Улезько Дар’я Олегівна, Алєксєєва Ганна Миколаївна, Хосе Італо Кортез. Основи робототехніки при підготовці бакалаврів професійної освіти в галузі цифрових технологій. Innovation. Quality: 1st International Scientific-Practical Conference SIQ – 2020, December 17-18th, 2020: Book of Papers. – Berdyansk : BSPU, 2020, С.261-264.
 24. Андрусенко А., Алєксєєва Г., Черкатська Г. ARDUINO: підготовка бакалаврів професійної освіти в галузі цифрових технологій. Science. Innovation. Quality: 1st International Scientific-Practical Conference SIQ – 2020, December 17-18th, 2020: Book of Papers. – Berdyansk : BSPU, 2020, С.363-366.
 25. Kramarenko, Alla; Stepanyuk, Kateryna; Alieksieieva, Hanna; Bogdanov, Igor; Zhyhir, Viktoriia. Formation of the research skills of the future teachers of primary school: educational-content resource of the experimental research. Euromentor. Dec.2020, Vol. 11 Issue 4, p.92-117.

2021

 1. Білик В., Алєксєєва Г.М. Використання GEOGEBRA на уроках математики під час дистанційного навчання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку» // Збірник наукових праць, 11-21 березня 2021 р. – Черкаси, 2021. – С. 227-229.
 2. Алєксєєва Г.М., Антоненко О.В., Овсянніков О.С. Використання STARTFLOW для імітаційного моделювання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку» // Збірник наукових праць, 11-21 березня 2021 р. – Черкаси, 2021. – С.232-235.
 3. Флінта Д.Д., Алєксєєва Г.М., Чуприна Г.П. Розробка дидактичних завдань за допомогою LEARNINGSAPPS. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку» // Збірник наукових праць, 11-21 березня 2021 р. – Черкаси, 2021. – С.235-238.
 4. Алєксєєва Г.М., Кравченко Н.В., Горбатюк Л.В., Черкатська Г.О. Технології – як засіб самовдосконалення: навички SOFT CKILS. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку» // Збірник наукових праць, 11-21 березня 2021 р. – Черкаси, 2021. – С.238-240.
 5. Алєксєєва Г.М., Данилова Н.О. Технології – як необхідна складова для формування SOFT CKIL. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку» // Збірник наукових праць, 11-21 березня 2021 р. – Черкаси, 2021. – С.240-243.
 6. Білик В., Алєксєєва Г.М. Використаня PREZI для розробки відео лекцій. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку» // Збірник наукових праць, 11-21 березня 2021 р. – Черкаси, 2021. – С.243-247.
 7. Hanna Alieksieieva, Oksana Zhukova, Olena Fonariuk, Yaroslava Shvedova. Visualization technologies in the teaching professional disciplines’ process [Технології візуалізації в процесі викладання технічних дисциплін]. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.1. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С.190-201. DOI 10.31494/2412-9208
 8. Кортез Хосе Італо, Алєксєєва Г. М., Кравченко Н. В.,  Горбатюк Л. В. Діджиталізація викладання та навчання у вищій школі: із досвіду програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості,  інновації: матер. ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь,  25-27 травня 2021 р.) / ред. кол. : В. М. Кюрчев, Н. Л. Сосницька, М. І. Шут  та ін. Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С.252-256
 9. Дубяга А., Алєксєєва Г.М. проблемні аспекти професійної підготовка операторів комп’ютерного набору. Молодь у світі сучасних технологій за тематикою: Сучасні інформаційні технології: стан та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (4 червня 2021 р., м. Херсон) / за заг. ред. Г.О. Райко. Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2021. С.19-21.
 10. Веретельник В.О., Алєксєєва Г.М. Практичні аспекти підготовки операторів комп’ютерного набору. Молодь у світі сучасних технологій за тематикою: Сучасні інформаційні технології: стан та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (4 червня 2021 р., м. Херсон) / за заг. ред. Г.О. Райко. Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2021. С.11-13.
 1. Алєксєєва Г.М., Х.І. Кортез. Науково-педагогічний внесок катерини ющенко в професійно-наукову підготовку ІТ-фахівців : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С.101-104. http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4213/Naukovo-doslidna%20robota%20v%20systemi%20pidhotovky%20fakhivtsiv-pedahohiv%20u%20pryrodnychiy%2c%20tekhnolohichniy%20i%20komp%ca%bayuterniy%20haluzyakh%202021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 2. Alieksieieva G. M., Horbatiuk L. V., Kravchenko N. V., Ovsiannikov O.S., Antonenko О. V. From the experience of use of distance learning technologies at universities of Ukraine and Mexico : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти» (25–26 листопада 2021 р., м. Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С.266-268. https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2021/11/Mater_aly-konferents_i-2021-2.pdf
 3. Алєксєєва Г.М. Підготовка дидактичних та методичних матеріалів: шкільний курс інформатики [Електронний ресурс] // Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2021 р.) : електронне видання. – Запоріжжя, 2021. – Режим доступу: https://ele.zp.ua/scient-conference/speech/
 4. Березовський В., Алєксєєва Г. М., Чуприна Г. П. Методи візуалізації об’єктів: підготовка ІТ фахівців. Інформаційні технології в професійній діяльності : матеріали XІV Всеукраїнської науково-практичної конференції / Рівне : РВВ РДГУ. 2021. С.138-140. С.85-87.
 5. Напрєєнко О.Ю., Алєксєєва Г. М., Горбатюк Л. В. Використання тривимірного моделювання при підготовці інженерів-педагогів. Інформаційні технології в професійній діяльності : матеріали XІV Всеукраїнської науково-практичної конференції / Рівне : РВВ РДГУ. 2021. С.138-140.
 6. Сазонов К., Алєксєєва Г. М., Антоненко О.В. Методи візуалізації як складова підготовки інженерів-педагогів. Збірник матеріалів XII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЕКОНОМІКА, ТЕХНІКА, ОСВІТА ‘2021», 10-11 листопада 2021 року, НУБіП України, Київ. (електронне видання).

http://econference.nubip.edu.ua/index.php/itete/XII/paper/view/2718

 1. Тихонов Б., Керемеджиді Р., Алєксєєва Г. М., Овсянников А.С. Професійна підготовка інженерів-педагогів: тривимірне моделювання. Збірник матеріалів XII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЕКОНОМІКА, ТЕХНІКА, ОСВІТА ‘2021», 10-11 листопада 2021 року, НУБіП України, Київ. (електронне видання). http://econference.nubip.edu.ua/index.php/itete/XII/paper/view/2719
 2. Alieksieieva G., Kravchenko N., Kuzminska O., Horbatiuk L. Experience in using distance learning systems at universities of Ukraine and Mexico. [Досвід використання систем дистанційного навчання в університетах України та Мексики]. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.2. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С.11-27. ISSN 2412-9208, https://doi.org/31494/2412-9208-2021-1-2-11-27

Відомості про підвищення кваліфікації