Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Піменов Дмитро Олексійович

Старший лаборант кафедри фізики та методики навчання фізики

Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Піменов Дмитро Олексійович (Народився 27.07.1992 в м. Бердянськ, Запорізької області)- старший лаборант кафедри фізики та методики навчання фізики
У 2012 р. отримав базову вищу освіту в інституті фізико-математичної та технологічної освіти БДПУ та отримав диплом з відзнакою технічного фахівця у галузі фізичних наук та техніки.
У січні 2014 р. закінчив магістратуру БДПУ факультету фізико-математичної та технологічної освіти та отримав диплом з відзнакою магістра фізики, викладача.
З листопада 2013 року – технік 1 категорії кафедри математики.
З грудня 2014 року – старший лаборант кафедри методики викладання фізики та інформаційних технологій у навчанні.
З вересня 2015 року – старший лаборант кафедри математики.
З вересня 2016 року – старший лаборант кафедри фізики та методики навчання фізики
Нагороди: почесні грамоти ректора БДПУ за результатами наукової роботи (2014, 2016 р.р. )

Наукові інтереси
Імітаційне комп’ютерне моделювання стану термодинамічних систем. Синергетика

Наукові публікації
1) Піменов Д.О. Дослідження стану термодинамічної системи на основі імітаційного комп’ютерного моделювання / Н.Л. Сосницька, Д.О. Піменов // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти: – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2014. – Вип. 5. – ч. 2 – С. 160–165 (фахове видання)
2) Піменов Д.О. Дослідження газових процесів засобами об’єктно-орієнтованого програмування / В.Я. Білошапка, Д.О. Піменов // Зб. наукових праць Бердянського державного педагогічного університету ім.. П.Д. Осипенко (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ; 2013. – № 1-2. – С.10-15.
3) Піменов Д.О. Удосконалення навчального фізичного експерименту з теми «Закони теплового випромінювання» / О.В. Школа. Піменов Д.О. // Зб. наукових праць Бердянського державного педагогічного університету ім.. П.Д. Осипенко (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ; 2013. – № 1-2. – С.91-98
4) Піменов Д.О. Вивчення процесів у реальних та ідеальних газах із використанням комп’ютерної графіки «Perspektzwicyne opracowania są nauką i technikami – 2013»: Materialy IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 7-15 listopada 2013 r.: матеріали. – Przemyśl, Polska. Nauka i studia, 2013. – С.59-61
5) Піменов Д.О. Імітаційне комп’ютерне моделювання стану термодинамічних систем / Н.Л. Сосницька, Д.О. Піменов // Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю: збірник матеріалів міжнародної наукової інтернет-конференції. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. С.124-125
6) Піменов Д.О. Дислокаційний гістерезис у змішаному стані надпровідника ІІ / Білошапка В.Я., Семенова К.С., Платков В.Я.//Журнал нано- та електронної фізики. Том 10, 2018, – Вип. № 4
7) Піменов Д.О. Пружні властивості металевого скла Ni / Білошапка В.Я., Шабодаж А.М. // Елементи, прилади та системи електронної техніки (ЕПСЕТ-18):матер. першої міжнародної наук.-практ. конф.,14-16 листопада 2018р., м. Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – С. 8-9

Email: dopimenov@gmail.com