Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наші спеціальності

На факультеті фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти здійснюється підготовка фахівців за 7 спеціальностями, по 12 освітнім програмам.

Освітній ступінь: бакалавр

015.10 Професійна освіта (Цифрові технології)▼

Освітня програма: Професійна освіта. Комп’ютерні технології
Форма навчання: очна (денна) , заочна
Переваги освітньої програми: метою програми є підготовка конкурентноспроможних фахівців з високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності, здатних здійснювати як освітню діяльність з комп’ютерних технологій  так і виробничу діяльність з використання комп’ютерних технологій із урахуванням потреб суспільства та потенційних роботодавців
Посади, які може обіймати фахівець: викладач професійно-технічного навчального закладу, технік із конфігурованої комп’ютерної системи, технік із системного адміністрування, технік-програміст, фахівець з інформаційних технологій, фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівець з розроблення комп’ютерних програм

015.07 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)▼

Освітня програма:
Форма навчання:
Переваги освітньої програми:
Посади, які може обіймати фахівець:

014.09 Середня освіта (Інформатика)▼

Освітня програма: Середня освіта (Інформатика)
Форма навчання:
Переваги освітньої програми:
Посади, які може обіймати фахівець:

014.04 Середня освіта (Математика)▼

Освітня програма:
Форма навчання:
Переваги освітньої програми:
Посади, які може обіймати фахівець:

014.08 Середня освіта (Фізика)▼

Освітня програма: Середня освіта. Фізика
Форма навчання: очна (денна) , заочна (дистанційна)
Переваги освітньої програми: освітня програма спрямована на підготовку всебічно розвиненого, ерудованого і компетентного фахівця в галузі фізики як навчальної дисципліни та напрямку наукових досліджень і сучасних прикладних технологій. Здобувач освіти, що пройшов підготовку за освітньою програмою здатен на науковому рівні аналізувати і моделювати фізичні та педагогічні процеси, формулювати і розв’язувати наукові, прикладні, педагогічні задачі комплексного характеру.
Посади, які може обіймати фахівець: Фахівець із кваліфікацією бакалавра може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт (за ДК 003:2010 та НКУ «Класифікатор професій – 2016»), а саме:
вчитель закладу загальної середньої освіти (КОД КП – 2320, КОД ЗКППТР – 25157);викладач професійно-технічного навчального закладу (КОД КП – 2320 / ДК 003:2010);
викладач-стажист (КОД КП – 3340);
лаборант (освіта) (КОД КП – 3340);
технік-програміст (КОД КП – 3121, КОД ЗКППТР – 25036);
асистент вчителя (КОД КП – 3340);
методист (КОД КП – 2351);
методист закладу позашкільної освіти (КОД КП – 2359.2, КОД ЗКППТР – 23471).

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)▼

Освітня програма:
Форма навчання:
Переваги освітньої програми:
Посади, які може обіймати фахівець:

Освітній ступінь: магістр

015.10 Професійна освіта (Цифрові технології)▼

Освітня програма: Професійна освіта. Комп’ютерні технології
Форма навчання: очна (денна) , заочна
Переваги освітньої програми: метою програми є підготовка конкурентноспроможних фахівців з високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності, здатних здійснювати як освітню діяльність з комп’ютерних технологій  так і виробничу діяльність з використання комп’ютерних технологій із урахуванням потреб суспільства та потенційних роботодавців
Посади, які може обіймати фахівець: викладач професійно-технічного навчального закладу, технік із конфігурованої комп’ютерної системи, технік із системного адміністрування, технік-програміст, фахівець з інформаційних технологій, фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівець з розроблення комп’ютерних програм

014.04 Середня освіта (Математика)▼

Освітня програма:
Форма навчання:
Переваги освітньої програми:
Посади, які може обіймати фахівець:

014.08 Середня освіта (Фізика)▼

Освітня програма: Середня освіта. Фізика
Форма навчання: очна (денна) , заочна (дистанційна)
Переваги освітньої програми: освітня програма спрямована на підготовку всебічно розвиненого, ерудованого і компетентного фахівця в галузі фізики як навчальної дисципліни та напрямку наукових досліджень і сучасних прикладних технологій. Здобувач освіти, що пройшов підготовку за освітньою програмою здатен на науковому рівні аналізувати і моделювати фізичні та педагогічні процеси, формулювати і розв’язувати наукові, прикладні, педагогічні задачі комплексного характеру.

Посади, які може обіймати фахівець: Випускник може викладати фізику та астрономію у закладах вищої, фахової перед вищої освіти, а також фізику, астрономію, математику в закладах середньої освіти. Об’єкти професійної діяльності випускника:

  • середні заклади освіти;
  • вищі заклади освіти (університети, інститути, коледжі);
  • науково-дослідні інститути, центри, лабораторії;
  • установи освіти різних типів, як державних, так і приватних;
  • органи управління освіти.

Фахівець здатний виконувати професійну роботу за кодами ДК 003:2010:

2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів:

2310.2 Асистент;

2310.2 Викладач закладу вищої освіти.

2320 Викладач професійно-технічного закладу освіти.

2320 Вчитель закладу загальної середньої освіти.

2351 Професіонали в галузі методів навчання:

2351.1 Наукові співробітники (методи навчання);

2351.1 Викладач (методи навчання);

2359.2 Методист;

2359.1 Науковий співробітник (в інших галузях навчання);

2359.1 Науковий співробітник-консультант (в інших галузях навчання);

2359.2 Лектор;

2359.2 Методист позашкільного закладу;

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології).▼

Освітня програма:
Форма навчання:
Переваги освітньої програми:
Посади, які може обіймати фахівець:

105 Прикладна фізика та наноматеріали▼

Освітня програма: Прикладна фізика та наноматеріали

Форма навчання: очна (денна)

Переваги освітньої програми: ПФН: освітня програма спрямована на підготовку всебічно розвиненого, ерудованого і компетентного фахівця в галузі прикладної фізики і сучасних технологій. Спеціалізація освітньої програми визначена актуальним напрямком розробки і використання напівпровідникових структур та складових компонент для новітньої електроніки та інформаційних технологій. Здобувач освіти, що пройшов підготовку за освітньою програмою здатен на науковому рівні аналізувати і моделювати фізичні процеси, формулювати і розв’язувати наукові та прикладні задачі комплексного характеру.

Посади, які може обіймати фахівець: Випускник може викладати фізику у закладах вищої, фахової перед вищої освіти, а також фізику в закладах середньої освіти. Об’єкти професійної діяльності випускника:

  •  середні заклади освіти;
  •  вищі заклади освіти (університети, інститути, коледжі);
  • науково-дослідні інститути, центри, лабораторії;
  • установи освіти різних типів, як державних, так і приватних;
  • органи управління освіти.

Фахівець здатний виконувати професійну роботу за кодами ДК 003:2010:

2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів:

2310.2 Асистент;

2310.2 Викладач закладу вищої освіти.

2320 Викладач професійно-технічного закладу освіти.

2320 Вчитель закладу загальної середньої освіти.

2351 Професіонали в галузі методів навчання:

2351.1 Наукові співробітники (методи навчання);

2351.1 Викладач (методи навчання);

2359.2 Методист;

2359.1 Науковий співробітник (в інших галузях навчання);

2359.1 Науковий співробітник-консультант (в інших галузях навчання);

2359.2 Лектор;

2359.2 Методист позашкільного закладу