Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Гнатюк Віталій Васильович

доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини БДПУ

кандидат біологічних наук

Грамота ректора БДПУ (2012, 2017, 2018, 2019)
Грамота Ради молодих учених БДПУ (2016, 2017)
Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації (Нак. № 627 від 14.06.2013)
Подяка МОН України (Нак. № 315-к від 27.06.2017)
Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України (Постанова президії №П-33-4 від 11.09.2018)
Подяка мера (2019)
Наукометрика

Освіта:

У 2005 році закінчив Кам’янець-Подільський держаний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання і Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія»  та здобув кваліфікацію вчителя початкових класів і вчителя біології.

У 2007 році закінчив навчання у магістратурі, Кам’янець-Подільського держаного університету і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

У 2010 році успішно закінчив навчання в аспірантурі з відривом від виробництва Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка, Навчально-наукового центру «Інститут біології» кафедри фізіології та екології рослин.

У 2011 році відбувся захист дисертаційної роботи «Стан екосистем рекреаційної зони національного природного парку «Подільські Товтри» за умов антропогенного навантаження» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.16 – екологія (ДК №002874, рішення Атестаційної колегії від 17 лютого 2012 року). Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор-консультант ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка Мусієнко Микола Миколайович.

 

Трудова діяльність:

З 2011 року працює у Бердянському державному педагогічному університеті.

З 2016 по 2017 рік робота у Раді молодих учених БДПУ.

З 2016 р. по 2017 рік виконував обов’язки заступника голови Ради молодих учених та голови РМУ факультету фізичного виховання Бердянського державного педагогічного університету.

З 2016 року працює експертом у проведенні наукової і науково-технічної експертизи проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, секція: «Нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування», Рада РМУ при МОН України.

З 2016 року працює на посаді заступника декана факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини з наукової роботи та міжнародної діяльності.

 

Загальний стаж педагогічної діяльності: 8 років роботи за спеціальністю у Бердянському державному педагогічному університеті.

 

Сфера наукових інтересів: еколого-біологічні дослідження, моніторинг та аналіз стану екосистем навколишнього середовища, охорона навколишнього середовища, радіоекологія, пошук ефективних способів використання альтернативних джерел енергії на основі існуючих, екологічне виховання студентів та школярів, педагогіка, педагогіка здоров’я, спортивна екологія, фізична культура, цифрові технології, моделювання та конструювання електротранспорту (електровелосипеди).

Викладач має понад 35 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі є співавтором колективного навчального посібника «Природознавство з основами краєзнавства» (2016) та статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus і Web of Science.

 

Підвищення кваліфікації:

У 2009 році проходив підвищення кваліфікації у Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища. Свідоцтво № 12-13 від 13.06.2009 р. Тема «Еколого-правове управління у сфері охорони та збереження об’єктів, внесених до «Червоної книги України»».

У 2016 році пройшов стажування на кафедрі екології Природничого факультету  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Довідка №13 від 18.03.2016р. Тема «Екологічна парадигма у системі сталого, збалансованого розвитку суспільства».

У 2016 році  пройшов тренінг Active citizens, центр освіти дорослих, British Council, Україна у рамках Міжнародного проекту «Активні громадяни», програми Британської ради у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку.

 

Громадська діяльність:

З 2013 року керує проблемною групою «Екологічні проблеми Північного Приазов’я».

З 2013 року є членом міжнародного екологічного фонду “Азовське море”.

З 2013 року є членом Українського товариства охорони птахів (УТОП).

З 2020 року є дійсним членом  Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Активна участь в університетських та загальноміських заходах різного спрямування.

Консультування з актуальних питань біології та екології.

Виступи з доповідями на заходах різного спрямування.

 

Нагороди:

У 2012, 2017, 2018, 2019 роках нагороджено грамотою ректора БДПУ.

У 2013 році отримав Почесну грамоту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації (Нак. № 627 від 14.06.2013).

У 2015 році було нагороджено грамотою міського голови м. Бердянська.

У 2016, 2017 роках Грамота Ради молодих учених БДПУ.

У 2018 році отримав Почесну грамоту Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України (Постанова президії №П-33-4 від 11.09.2018).

У 2019 році отримав подяку мера м. Бердянська В. Чепурного.

 

Викладає дисципліни:

  • Екологія;
  • Зоологія;
  • Природознавство;
  • Біорізноманіття;
  • Заповідна справа.

 

Email: gnatyukvvbdpu@gmail.com, vv_gnatuk@bdpu.org.ua