Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Заходи та події

Олімпіада відкриває нові перспективи професійного розвитку майбутніх фахівців фізичної культури та спорту

26 лютого 2021 року на базі кафедри теорії та методики фізичного виховання БДПУ було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з фізичної культури серед здобувачів вищої освіти.
До складу журі ввійшли:  голова журі – завідувачка кафедри теорії та методики фізичного виховання доцент Наталія САМСУТІНА, голова оргкомітету – старший викладач Світлана ДАНИЛО, члени журі – старший викладач Анастасія ЄФІМОВА, апеляційна комісія – доцент Олена МАЙВАЛДОВА, секретар – Євгенія ПРИМАК.
Перший етап Олімпіади включав: завдання з творчим підходом (презентація комплексу вправ за змістовою лінією «Базова рухова активність») , тестові завдання з загальних основ фізичної культури, бліцопитування, інтерактивні форми (проблемне завдання «ТМФВ – очима дитини»).
За підсумками всіх завдань І–го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з фізичної культури переможцем став здобувач вищої освіти 4 курсу групи 4ФКС факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини Володимир ШАРАПОВ;  ІІ місце посів Данило МАЦУХОВ, здобувач другого рівня вищої освіти М11ФКС групи факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини; ІІІ місце зайняла  Олена ГАЙВОРОНСЬКА, здобувачка  першого рівня вищої освіти 306-СОХ  групи факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв .
Призери та переможці у номінаціях та за підсумками всіх завдань студентської олімпіади з фізичної культури були нагороджені пам’ятними подарунками, грамотами та солодкими призами.

 

 


 

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

 

У лютому 2021 року відбулося розширене засідання  кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ з обговорення освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2021-2025 роки.

На засіданні були присутні члени робочої групи з розробки ОПП «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», викладачі кафедри, здобувачі вищої освіти денної та заочної форм навчання, вчителі біології та основ здоров’я закладів загальної середньої освіти.

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми здійснювалося в оffline та оnline режимах. Зі вступним словом до здобувачів вищої освіти звернулась завідувач кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, доктор педагогічних наук, професор Світлана Хатунцева, яка розповіла про систематичну і планомірну роботу робочої групи та професорсько-викладацького складу щодо модернізації та оновлення змісту освітньо-професійної програми відповідно до сучасних вимог забезпечення якості вищої освіти.

Гарант освітньої програми, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Світлана Кара виступила перед присутніми з пропозиціями щодо оновлення змісту ОПП відповідно до прийнятого у грудні 2020 р. професійного стандарту за професією «Вчитель закладу загальної середньої освіти»; ознайомила з рецензіями-відгуками зовнішніх стейкхолдерів.

У ході зустрічі здобувачами вищої освіти жваво обговорювалися зміст і структура ОПП, перелік освітніх компонентів, програмні компетентності та результати навчання; особливості проходження навчальних та виробничих  практик; інформаційне, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення реалізації програми; придатність до працевлаштування та можливості щодо подальшого продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Стейкхолдерами закладів загальної середньої освіти – вчителями біології та основ здоров’я було акцентовано увагу на важливості практичної підготовки як одного з важливих засобів забезпечення ефективності та якості підготовки майбутніх учителів.

Учасниками засідання було визначено, що реалізація оновленої освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» дозволить забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти програмних результатів навчання та набути відповідних програмних компетентностей зі спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Наприкінці зустрічі учасниками розширеного засідання кафедри було прийнято рішення рекомендувати до затвердження на вченій раді факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини та університету оновлену освітньо-професійну програму «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація»  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

 


 

Залучення майбутніх фітнес-тренерів до науково-дослідної роботи

Важливим елементом у підготовці майбутніх спеціалістів у галузі фітнесу є науково-дослідна діяльність.
Здобувачка вищої  освіти освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» СЕВОСТЬЯНОВА Ксенія під керівництвом викладачки кафедри теорії та методики фізичного виховання МАЦУХОВОЇ Єлизавети взяла участь у ІV Всеукраїнській інтернет-конференції COLOR OF SCIENCE «Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні», яка проходила 29 січня 2021 року на базі Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.
Метою проведення конференції було обговорення проблемних питань функціонування та розвитку галузі фізичної культури та спорту, підвищення наукового рівня студентів, аспірантів, молодих вчених, пошук обдарованої молоді і стимулювання її творчого зростання.
Темою наукової доповіді став популярний напрям сучасних фітнес технологій «Пілатес як ефективний засіб підвищення рівня  гнучкості студенток».
Матеріали конференції розміщено на сайті Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського.

 

 


 

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ, ЗДОРОВЯ ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

  

Здобувачка вищої освіти освітньо-професійної програми «Біологія та здоровя людини. Фізична реабілітація» Корвегіна Олександра під керівництвом доцента кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету Світлани Книш  займається науковою діяльністю, що є запорукою підготовки фахівця з високим рівнем професійної компетентності.

Книш Світланою та Корвегіною Олександрою була представлена стаття на тему «Підготовка майбутніх учителів біології на заняттях анатомії в контексті вимог Нової української школи». Наукову роботу розміщено у збірнику ВАК «Наукові записки Бердянського педагогічного університету».

Професорсько-викладацький склад кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, як завжди, спонукає здобувачів освіти до творчих пошуків, що є обов’язковою умовою підготовки сучасного вчителя, здатного до здійснення ефективної методичної діяльності та проведення  наукових досліджень.

 

 

За матеріалами кафедри біології,

 здоров’я людини та фізичної реабілітації

Бердянського державного

 педагогічного університету


 

СПІВПРАЦЯ З ПРОФЕСІОНАЛАМИ ТРИВАЄ

 

10 грудня 2020 року відбувся круглий стіл на тему: «Збереження життя і зміцнення складових здоров’я» на платформі ZOOM, учасниками якого були, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я людини Маріупольського державного університету Шаповалова Тетяна Григорівна, викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету, здобувачі вищої освіти ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), ОПП Середня освіта (Здоров’я людини).

Під час круглого столу обговорювались питання: здоров’я і безпека людини, фізична складова здоров’я, психічна й духовна складові здоров’я, соціальна складова здоров’я тощо. Тетяна Григорівна звернула увагу на важливість освітньої компоненти «Методика навчання основ здоров’я» для формування в здобувачів освіти відповідальності за здоров’я, добробут, безпеку, навколишнє середовище та стабільність у майбутньому, поділилась досвідом використання нових методик. Найбільшу зацікавленість учасники заходу проявили до змісту навчальної програми «Основи здоров’я», проблеми впровадження інклюзії в загальноосвітні школи. Світлана Хатунцева наголосила на особливостях професійного самовдосконалення вчителя біології, основ здоров’я, вчителя-реабілітолога. Світлана Кара, Анастасія Єфімова, Людмила Кравченко обґрунтували умови ефективного навчання, звернули увагу на індивідуальні особливості сприйняття і навчання, Світлана Книш, Наталя Пшенична пояснили принципи формування міжособистісних стосунків, Віталій Осіпов, Лілія Томіч охарактеризували складові самореалізації майбутніх фахівців, Віталій Гнатюк, Ірина Расторгуєва звернули увагу на проблему розвитку екологічно доцільного мислення і поведінки як складової формування здорового способу життя.

Під час заходу учасники активно спілкувались. До дискусії долучились здобувачі вищої освіти освітньо-професійних програм «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Здоров’я людини. Фізична реабілітація». Катерина Бабенко охарактеризувала ознаки біологічного, психічного, соціального, духовного дозрівання людини. Олена Ніколаєва зауважила, що особливість методики проведення уроків інтегрованого предмета «Основи здоров’я» полягає в тому, що оволодіння сприятливими для здоров’я й розвитку особистості життєвими навичками потребує групової взаємодії. Після заходу здобувачі вищої освіти поділилися своїми враженнями:

Катерина Кравець відзначила важливість рухової активності, впливу рухової активності на фізичний, психологічний і соціальний добробут людини. Олена Чельтер відмітила цінність нестандартних уроків для ефективного навчання.

Борис Ярмола: «Мені сподобалось! Тетяна Григорівна ґрунтовно висвітлила питання взаємозв’язку фізичної, психічної, соціальної і духовної складових здоров’я».

Денис Лобода: «Найбільше мені сподобалось висвітлення питань про показники фізичного розвитку дітей та підлітків, способи покращення фізичного здоров’я, бо це актуально для вчителя-реабілітолога»!

Галина Пісковець (3СБЗЛз): «Такий формат спілкування сприяє засвоєнню знань про складові особистої гігієни, чинники, що впливають на показники здоров’я населення. Щиро дякую!».

Зустріч видалась надзвичайно змістовною та цікавою. Тетяна Григорівна має широке коло наукових інтересів (виявлення, розробка та експериментальне обґрунтування ефективних засобів та методів формування здоров’язбережувальної компетентності, ековалеологія рідного краю тощо), працює над докторською дисертацією. Тетяна Григорівна поділилась своїм досвідом, а студенти мали можливість поставити фахівчині свої питання щодо розповсюджених проблем і шляхів їх вирішення у роботі педагога.

Щиро дякуємо всім учасникам круглого столу за співпрацю!

 

 

  

 

За матеріалами кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ

 


 

Робоча зустріч факультету фізичної культури спорту та здоров’я людини Бердянського державного педагогічного університету з природничим факультетом Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

У процесі підготовки та вдосконалення освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» кафедрою  біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації проводяться періодичні обговорення, консультації з кафедрами інших закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Так цього року у режимі онлайн на платформі Zооm відбулася робоча зустріч викладачів кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури спорту та здоров’я людини Бердянського державного педагогічного університету та викладачів  кафедр природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, а саме: декана природничого факультету, кандидата біологічних наук, доцента Івана Федорчука; завідувача кафедри біології та методики її викладання, кандидата педагогічних наук, доцента Наталії Казанішеної; доктора біологічних наук, доцента Людмили Любінської; кандидата біологічних наук, доцента Миколи Матвєєва;  кандидата біологічних наук, доцента Максима Козака; кандидата біологічних наук Валентини Колодій; кандидата біологічних наук, доцента Інни Григорчук; кандидата біологічних наук Наталії Рубановської.

Метою зустрічі було обговорення освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», за якою здійснюється підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в БДПУ. Організатором та модератором зібрання виступив заступник декана з наукової роботи та міжнародної діяльності, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Віталій Гнатюк.

Гарант освітньо-професійної програми, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Світлана Кара презентувала основні характеристики та особливості освітньо-професійної програми, цілі та ресурсне забезпечення реалізації програми, придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання; перелік та логічну послідовність вивчення освітніх компонентів, які  сприяють формуванню загальних та фахових компетентностей, досягненню програмних результатів навчання. Також було представлено графік та план навчального процесу, види практичної підготовки, форми атестації здобувачів вищої освіти.

У ході обговорення викладачами кафедри біології та методики її викладання КПНУ імені Івана Огієнка було визначено, що освітньо-професійна програма «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» містить усі необхідні структурні за змістові складові, відображає сучасні вимоги до підготовки педагогічних фахівців та відповідає запитам практичного використання. Також було надано ряд слушних пропозицій, рекомендацій та побажань щодо вдосконалення освітньо-професійної програми.

Вважаємо, що така спільна праця допоможе покращити якість освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» та забезпечити сучасну та якісну фахову підготовку бакалаврів за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) в БДПУ.

 

Щиро дякуємо шановним колегам за співпрацю та висловлюємо сподівання на подальшу плідну працю!

 

 

 

За матеріалами кафедри біології, здоров’я людини

та фізичної реабілітації

 


 

ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

 

Гарною традицією на факультеті фізичної культури спорту та здоров’я людини БДПУ є залучення до проведення гостьових лекцій відомих науковців споріднених кафедр закладів вищої освіти. У рамках такої співпраці на запрошення завідувачки кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, професорки Світлана Хатунцевої та доцентки Світлани Кари гостьову онлайн-лекцію провела доцентка кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Маріупольського державного університету Тетяна Шаповалова.

Лекцію було проведено для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) в рамках освітнього компонента «Гігієна» на тему «Гігієна навколишнього середовища».

Лекторка наголосила на тому, що проблема формування здорового способу життя громадян шляхом гігієнічного виховання населення і, в першу чергу, учнівської молоді є однією з пріоритетних. Успішність такого виховання в значній мірі залежить від розуміння того, що наслідком порушення рівноваги між організмом і довкіллям є втрата здоров’я, передчасне старіння.

Тетяна Григорівна звернула увагу майбутніх педагогів на те, що через недотримання основних валео-гігієнічних принципів в організації освітнього про­цесу в закладах середньої, спеціальної і вищої освіти на виробництві й у побуті зростає частота гострих і хронічних захворювань у школярів та студентів, психічні та соматичні розлади тощо.

Незважаючи на онлайн-формат, лекційне заняття викликало жвавий інтерес у майбутніх учителів та пройшло в теплій атмосфері активного спілкування з викладачем. Проведення занять такого формату, на думку здобувачів вищої освіти, сприяють більш ефективному формуванню фахових компетентностей, досягненню відповідних програмних результатів навчання.

Щиро дякуємо шановній колезі за співпрацю!

 

 

 

За матеріалами кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ

 


 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА НА ФАКУЛЬТЕТІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

Кафедра біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету підтримує міцні зв’язки з закладами загальної середньої освіти.

До заходу, який відбувся 8 грудня 2020 року на платформі ZOOM, були залучені учні випускних класів КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» та їхні батьки, вчителі, здобувачі вищої освіти – майбутні вчителі біології, основ здоров’я, фізичної реабілітації, викладачі  кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини Бердянського державного педагогічного університету.

Захід було спрямовано на забезпечення професійного вибору з врахуванням індивідуальних здібностей і інтересів людини та можливостей розвивати їх в процесі навчання.

Майбутні абітурієнти цікавились інформаційним забезпеченням програм, матеріально-технічною базою БДПУ, освітніми компонентами за вибором здобувача вищої освіти, можливостями щодо працевлаштування, дозвіллям, побутом, умовами навчання та проживання в гуртожитку, умовами щодо надання освітніх послуг для осіб з особливими освітніми потребами.

Щиро дякуємо адміністрації, вчителям КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» за співпрацю!

 

 

 

 

За матеріалами кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету

 


 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ВІЛ/СНІДом

НА ФАКУЛЬТЕТІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

На сьогоднішній день таке захворювання, як СНІД, відомо в кожному куточку земної кулі. Його справедливо називають великомасштабною епідемією, чумою 20-го і 21-го століть, що реально загрожує людству.  Щороку 1 грудня весь світ відзначає день боротьби зі СНІДом. Всесвітній день боротьби зі СНІДом став щорічною подією в більшості країн світу і відзначається з 1988 року. Всесвітній день боротьби зі СНІДом – це не просто чергова значуща дата в календарі, а день скорботи за мільйонами померлих від цієї невиліковної хвороби. У цей день люди всього світу об’єднуються у прагненні підвищити обізнаність про ВІЛ-інфекції та підтримати в знак солідарності мільйони людей, що живуть з ВІЛ.

В цьому році виповнюється 32 роки з моменту проведення першого Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Це означає тридцять два роки активних дій і прояву солідарності під прапором Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Тридцять два роки боротьби за забезпечення загального доступу до послуг з порятунку життя для лікування і профілактики ВІЛ. Але і через ці 32 роки, СНІД ще не переможений остаточно. Живучі з ВІЛ, люди, які не знають свого ВІЛ-статусу, не можуть розпочати лікування, а будучи ВІЛ-негативними, не можуть оволодіти знаннями і навички, необхідні для того, щоб продовжувати залишатися ВІЛ-негативними. Якщо людина не знає свого ВІЛ-статусу, вона не може захистити себе, свою сім’ю і своїх партнерів. Якщо людина, яка живе з ВІЛ, не знає свого вірусного навантаження, вона не може бути впевнена в ефективності лікування, не може повноцінно піклуватися про своє здоров’я і зупинити передачу ВІЛ далі.

Об’єднана програма Організації Об’єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) очолює і надихає світ на досягнення спільної мети: нуль нових ВІЛ-інфекцій, нуль дискримінації і нуль смертей, пов’язаних зі СНІДом. ЮНЕЙДС об’єднує зусилля 11 організацій ООН – УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, УНП ООН, ООН-жінки, МОП, ЮНЕСКО, ВООЗ та Світового банку – і тісно співпрацює з глобальними та національними партнерами з метою припинення епідемії СНІДу до 2030 року  для забезпечення максимальних результатів при здійсненні заходів у відповідь на СНІД. У цей Всесвітній день боротьби зі СНІДом ЮНЕЙДС проводить кампанію, яка закликає людей дізнатися свій ВІЛ-статус і вірусне навантаження (дізнайтеся більше на unaids.org). За останній рік рух проти ВІЛ мобілізувався для захисту людей, які живуть з ВІЛ, та інших вразливих груп населення. Саме сила всередині спільнот, натхненна спільною відповідальністю один перед одним, багато в чому сприяла перемогам над ВІЛ.

Всесвітній день боротьби зі СНІДом 2020 року буде несхожим на інші. COVID-19 загрожує прогресу, якого світ домігся в області охорони здоров’я і розвитку за останні 20 років, включаючи успіхи, досягнуті в боротьбі з ВІЛ. У відповідь на COVID-19 світ не може зробити ті ж помилки, які він зробив в боротьбі з ВІЛ, коли мільйони людей померли чекаючи лікування. Навіть сьогодні більше 12 мільйонів чоловік все ще чекають лікування від ВІЛ, а 1,7 мільйона чоловік заразилися ВІЛ в 2019 році, тому що не могли отримати доступ до основних послуг. Наприкінці 2020 року світ перебуває в небезпечному стані і майбутні місяці будуть нелегкими. Сьогодні більше, ніж будь-коли, потрібна сила, щоб протистояти та перемогти епідемії ВІЛ та COVID-19. Тільки глобальна солідарність і спільна відповідальність допоможуть перемогти COVID-19, покласти край епідемії СНІДу та гарантувати право на здоров’я для всіх.

Як завжди, активну участь в організації та проведенні заходів, присвячених Всесвітньому Дню боротьби зі СНІДом взяли викладачі кафедри біології, здоров‘я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини Бердянського державного педагогічного університету. Проведення інформаційних заходів з профілактики поширення соціально значущих захворювань, в тому числі ВІЛ/СНІД – одне з пріоритетних напрямків діяльності викладачів кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації. Викладачі кафедри разом зі здобувачами вищої освіти провели інформаційні сесії та інформаційно-профілактичну акцію «Твоє життя в твоїх руках» приурочену до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом. Учасниками акції стали здобувачі вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету: майбутні вчителі біології, здоров’я людини, вчителі-реабілітологі, фізичні терапевти, ерготерапевти та інші. Головна мета цих заходів – підвищення знань з проблеми ВІЛ-інфекції. В ході заходів викладачі привернули увагу до достовірної інформації про ВІЛ – шляхи передачі, методи обстеження, можливості запобігання інфікування і методи профілактики поширення ВІЛ-інфекції.

В рамках проведення акції  викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації провели міні-лекції на теми: «Захисти собе від ВІЛ», «Вам потрібно це знати!», транслювалися відео-презентації, працював інтерактивний майданчик «Здоров’я – наше головне багатство», була представлена вікторина в питаннях і відповідях «Що ти знаєш про СНІД?», а також було проведено анкетування з профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу, яке показало, що в цілому здобувачі знайомі з цією проблемою, можуть грамотне обґрунтувати свою відповідь з посиланням на джерело інформації. Всі учасники акції отримали інформаційні буклети: «Що потрібно знати про ВІЛ, СНІД». Такі заходи цікаві і важливі, дають можливість отримати необхідні знання про ВІЛ-інфекції, вчать спростовувати існуючі в суспільстві міфи про ВІЛ, формують у молоді відповідальну поведінку.

 

 

 

 

 

Лілія Томіч,

к.мед.наук, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації ФФКСЗЛ БДПУ

Світлини з архіву кафедри

 


 

СТУДЕНТ РОКУ 2020

ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

Традиційно, щороку, в Бердянському державному педагогічному університеті проводиться конкурс «Студент року». Основна мета конкурсу – виявлення та підтримка обдарованої молоді, сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, створення умов для їх самореалізації.

У 2020 році на конкурс від факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини було запропоновано найкращих студентів у 4 номінаціях.

Переможцями у номінації «Студентська сім’я року» стали магістранти 1-го року навчання Мацухов Данило та Мацухова Єлизавета, а у номінації «Студент – спортсмен року» студентка 3-го курсу Самойленко Юлія. Переможці були нагороджені грамотами та пам’ятними призами.

Також подяками за участь у конкурсі були нагороджені студентки 2-го курсу Баришнікова Ольга та Корвегіна Олександра.

Щиросердечно вітаємо наших учасників конкурсу «Студент року – 2020» та бажаємо нових звершень в усіх сферах студентського життя.

 

 

За матеріалами та світлинами факультету фізичної

культури, спорту та здоров’я людини

 


 

СПІВРОБІТНИЦТВО ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ З ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ

 

Модернізація освітнього процесу, зміна вимог до всіх його учасників скеровує педагогічних працівників до пошуку та реалізації таких технологій навчання, які б викликали зацікавленість здобувачів освіти до навчання, мотивували їх до вивчення предметів, викликали бажання розвиватися. За вимогами концепції Нової української школи повинні бути змінені підходи до викладання навчальних предметів, які надали б можливість перейти від заучування матеріалу до його практичного використання.

Співробітництво викладачів кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації з закладами освіти продовжується. Так, 26.11.2020 відбувся майстер-клас  «Шкіра людини, її функції. Визначення рівня рН». Під час відеоконференції обговорювались особливості морфо-функціональної організації шкіри людини, її функції, визначався рівень безпечного рН косметичних засобів та їх вплив на шкіру.

На віртуальній зустрічі викладачів кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, здобувачів вищої освіти БДПУ спеціальностей Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), Середня освіта (Здоров’я людини)  та вчителів КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради Волошиної Оксани Іванівни та Корвегіної Віри Анатоліївни було обговорено нові методики викладання природничих наук, що особливо актуально під час прохождення здобувачами вищої освіти виробничої практики.  Учасники майстер-класу відзначили цінність таких зустрічей, адже вони сприяють формуванню здатності до критичного аналізу, діагностики й корекції власної педагогічної діяльності, оцінки педагогічного досвіду, сприяють засвоєнню сучасних освітніх технологій та методики, вчать керуватися в педагогічній діяльності етичними нормами, принципами толерантності, діалогу й співробітництва.

Учасниками відеоконференції було продемонстровано можливості цифрової лабораторії Vernier, які можна застосовувати під час вивчення  освітніх компонент, зокрема генетики, ботаніки, зоології, екології тощо. Вчителем біології Волошиною Оксаною Іванівною та вчителем хімії Корвегіною Вірою Анатоліївною продемонстровано роботу віртуальних лабораторій з хімії MolView, було проведено хімічні експерименти по визначенню рівня рН косметичних засобів з використанням цифрової лабораторії Vernier. Тема зустрічі якнайкраще сприяла здійсненню міждисциплінарних зв’язків, оскільки дозволила поєднати між собою теоретичні знання з анатомії і фізіології, хімії, біохімії, генетики, гігієни із практичним їх застосуванням. Такий формат сприяє формуванню у майбутніх педагогів здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях, використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення й теорії біології для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів, застосовувати методи й засоби навчання предмета для розвитку здібностей учнів, формувати в учнів позитивну мотивацію до навчання тощо. Вчитися і оволодівати сучасними знаннями впродовж життя цікаво!

Щиро дякуємо всім учасникам заходу, зокрема Волошиній Оксані Іванівні та Корвегіній Вірі Анатоліївні за цікавий біологічний івент і бажаємо творчої наснаги!

 

 

За матеріалами кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету

 


 

ПІДВИЩУЄМО ПРОФЕСІЙНУ МАЙСТЕРНІСТЬ

 

Викладачі  кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету постійно підвищують свою професійну майстерність. Світлана Хатунцева взяла участь у заході тривалістю 15 годин (0,5 кредиту ЄКТС) «Конструктивне узгодження у викладацькій діяльності: від ідеї до реалізації» в онлайн форматі 16 листопада 2020 року та отримала сертифікат. Теми тренінгу стосувались принципів конструктивного узгодження, навчальних цілей, очікуваних результатів навчання, таксономії Блума, формувального та сумативного оцінювання. Цікавою та корисною виявилась практична робота учасників із впровадження тем тренінгу у власну викладацьку діяльність.

Світлана Кара пройшла навчання та успішно склала тестове завдання (9 листопада 2020 року) за навчальними матеріалами на платформі «Гіппократ» та отримала сертифікат. Також Світлана Кара взяла участь у роботі фахової школи, яку було організовано національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика ТОВ «група компаній мед експерт» «Підготовка до сезону грипу та ГРВІ в рамках циклу практична педіатрія під час пандемії»  (10 листопада 2020 р.) та отримала сертифікат. Віталій Осіпов пройшов навчання, організоване українською асоціацією прикладної кінезіології, успішно склав тестування по програмі курсу «Основи анатомії, фізіології і біомеханіки для прикладних кінезіологів» (22.11.20) та отримав сертифікат.

Професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньо-професійних програм, забезпечує досягнення визначених програмами цілей та програмних результатів навчання.

 

 

За матеріалами кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету

 


 

СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Важливим елементом у підготовці майбутніх спеціалістів є співпраця викладачів закладів вищої освіти з батьками здобувачів  освіти.   У  час стрімкого розвитку комп’ютерних технологій  зв’язок між усіма  учасниками освітнього  процесу стає доступним і на великій відстані.

Так, 26 листопада 2020 року за допомогою  сервісу проведення відеоконференцій ZOOM викладачами кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету була проведена відеозустріч з батьками студентів освітньо-професійних програм «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Здоров’я людини. Фізична реабілітація». В ході зустрічі були обговорені питання організації дистанційного навчання здобувачів вищої освіти, перелік дисциплін вільного вибору студентів,  до відома батьків був доведений графік організації освітнього процесу, проведена віртуальна екскурсія приміщеннями БДПУ.

Батьки взяли активну участь в обговоренні освітньо-професійних програм  «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Здоров’я людини. Фізична реабілітація», їх освітніх компонентів, які формують загальні та фахові компетентності і запропонували додати до переліку вибіркових освітніх компонентів додати дисципліни здоров’язбережувального спрямування.

Олександр Євгенович, Світлана Володимирівна, Віра Анатоліївна та інші батьки зауважили, що кожен окремий компонент освітніх програм допомагає досягти загальних цілей та запланованих результатів навчання, які відповідають потребам і викликам Нової української школи та вважають, що запропоновані освітньо-професійні програми містять усі необхідні структурні за змістові складові для забезпечення сучасної та якісної фахової підготовки бакалаврів, дозволить випускникам Бердянського державного педагогічного університету за спеціальностями 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 014 Середня освіта (Здоров’я людини)  бути успішними у професійній діяльності та конкурентоспроможними на ринку освітніх послуг.

Батьки висловили слова щирої подяки викладачам  кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету за надання майбутнім вчителям біології, основ здоров’я, вчителям-реабілітологам міцних професійних знань та умінь.

 

 

За матеріалами кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету

 


 

ЗАЛУЧЕННЯ ДО АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ ПРОФЕСІОНАЛІВПРАКТИКІВ

 

Бердянський державний педагогічний університет залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, представників роботодавців. Доброю традицією є така практика під час підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю  Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Так, в рамках вивчення освітньої компоненти «Анатомія і фізіологія людини» (викладачі доц. С. Книш, ст.в. І. Расторгуєва) до аудиторних занять були залучені професіонали-практики КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія»  Оксана Іванівна Волошина та Віра Анатоліївна Корвегіна.  Онлайн-конференція була присвячена темі: «Сенсорні системи. Загальний покрив». Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», вчителі, викладачі кафедри зацікавлено та схвально сприйняли такий формат зустрічі. Заняття було проведено із застосуванням дистанційних технологій на платформі Zoom, де учителі-практики Волошина О. І. та Корвегіна В. А. продемонстрували можливості цифрової лабораторії Vernier,  поділилися досвідом використання віртуальних лабораторій з біології  Zygote Body 3D Anatomy Online Visualizer.  Візуалізація, трьохмірне зображення будови епідермісу, дерми і підшкірно-жирової клітковини, похідних шкіри сприяла кращому засвоєнню матеріалу. Компактна цифрова лабораторія з неймовірними можливостями – просто знахідка для сучасного педагога.

Викладачі  кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету, студенти та вчителі висловлюють щиру подяку директору КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Кривку Ігорю Олексійовичу за надану можливість та матеріально-технічну базу для проведення такої пізнавальної віртуальної зустрічі та дякують за співпрацю.

За матеріалами кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету

 

 

 


 

ЛЕКЦІЯ ВІД ФАХІВЦЯ-ПРОФЕСІОНАЛА

 

Обмін досвідом є запорукою професійного зростання. В рамках освітньої компоненти «Хімія» лекцію з теми «Розчини» здобувачам освіти ОПП «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» прочитав кандидат хімічних наук, доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Маріупольського державного університету, Академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (з 1995 р.), дійсний член Нью-Йоркської академії наук (з 1995 р.), керівник громадської організації екологічного спрямування «Міжнародний екологічний фонд «Азовське море» Олександр Петрович Мягченко.

Олександр Петрович має більше 200 наукових публікацій, серед яких 10 авторських свідоцтв, 19 підручників та навчально-методичних посібників (з яких 6 мають гриф Міністерства освіти та науки України). Науковець нагороджений знаками: «За наукові досягнення» (2006 р.), «Петро Могила» – за розвиток вищої освіти та грамотою Міністерства освіти і науки України. Праці Мягченка О.П. представлені на міжнародній арені. У Штаб-квартирі ООН (США, Нью-Йорк) 13 квітня 2017 проходила 26-та Міжнародна конференція з охорони здоров’я і навколишнього середовища «Глобальні партнери для глобальних рішень «Здоров’я і довкілля…», яку проводила  організація “World information  Transfer (WIT)”, яка має загальний консультативний статус при ООН і займається питаннями охорони навколишнього середовища та поширенням екологічної освіти. У цій конференції брав участь Олександр Петрович з доповіддю на тему «Соціально-екологічні проблеми Азово-Чорноморського басейну та шляхи подолання його екологічної кризи». Науковий доробок вченого був зацікавлено та схвально сприйнятий учасниками конференції.

Багато років Олександр Петрович працює у галузі хімічної екології, зокрема, досліджує екологічні проблеми Азовського моря. Тема лекції якнайкраще сприяла здійсненню міждисциплінарних зв’язків, оскільки дозволила поєднати між собою теоретичні знання з хімії, фізики та біології із практичними їх застосуванням у галузі екології та природозбереження.

 

 

Світлини з архіву кафедри

 


 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Підготовка майбутніх учителів передбачає формування у них загальних та фахових компетентностей.

Особливого значення для методичної підготовки здобувачів освіти ОПП «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» набуває досвід спілкування із викладачами-практиками, які поєднують науково-педагогічну діяльність із вчителюванням.

Викладач кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ Наталя Пшенична є вчителем біології та хімії Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 і праціє з дітьми, які мають особливі освітні потреби.

У рамках атестації  було підготовлено та проведено відкритий урок для вчителів міста. Такий досвід є дуже цікавим, оскільки методика викладання загальноосвітніх предметів дітям з особливими освітніми потребами є питанням надзвичайно актуальним.

Урок з теми «Обмін речовин і перетворення енергії в організмі людини. Їжа та її компоненти» (8 клас) був спрямований на формування предметних та ключових компетентностей (відповідно до концепції Нової української школи), реалізацію наскрізних змістових ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».

Діти, які здобувають освіту індивідуально, мають ущільнений навчальний план, що потребує від педагога пошуку ефективних форм та методів роботи. Під час уроку було поставлено наступні завчання: поглибити уявлення про те, які речовини входять до складу їжі; актуалізувати уявлення про хімічний склад цих речовин; визначити, скільки енергії утворюється при розщепленні цих речовин; закріпити уявлення про те, у яких відділах травної системи відбувається розщеплення харчових речовин; з’ясувати, скільки енергії потрібно людини в тій чи іншій ситуації. Для реалізації поставлених завдань було застосовано такі методи навчання, як бесіда, робота з підручником, усне опитування, узагальнення, демонстрація презентації, виконання завдань, заповнення таблиці, виконання тестування. Досягти результатів уроку дозволили  навчальні прийоми «епіграф», «формулювання очікуваних результатів», «мозковий штурм», «синтез думок», «письмовий звіт», «бліц-опитування», «рефлексія».

Обов’язковим елементом сучасного компететнісного уроку є фізкультхвилинка, яка дозволяє розслабитися та налаштуватися на виконання практичних завдань.

Урок отримав схвальні відгуки та високу оцінку присутніх.

 

 

За матеріалами Н.Пшеничної

 

 


 

КОНСТРУКТИВНЕ УЗГОДЖЕННЯ У ВИКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ: ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

 

В листопаді викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури спорту та здоров’я людини БДПУ взяли участь у тренінгу з викладацької майстерності «Конструктивне узгодження у викладацькій діяльності: від ідеї до реалізації», який проводився у межах проєкту «Тренінг освітніх тренерів» (ГО «Вище», Саксонський центр викладання та навчання вищої освіти в Лейпцигу за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини). Фасилітаторами групової роботи були Наталя Цибуляк (Бердянський державний педагогічний університет) і Юлія Кажан (Маріупольський державний університет). Учасники виявили зацікавленість до ідеї конструктивного узгодження та алгоритму реалізації цього принципу під час розробки та вдосконалення навчальних курсів освітньо-професійних програм: «Здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії»).

Під час зустрічі учасники ділилися корисними цифровими інструментами, які можна застосовувати у власній викладацькій діяльності (зокрема miro, padlet, jamboard, mentimetr, learningapps, wordwall, oncoo). Змістовна взаємодія викладачів передбачала різні види активності задля узгодження навчальних результатів курсу з оцінюванням і навчальною діяльністю.

 

 

 

 

 

Колектив кафедри

біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації

ФФКСЗЛ БДПУ

 


 

Членство в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва

Центр українсько-європейського наукового співробітництва – громадська організація, створена в 2010 році в м. Одесі.

Пріоритетними напрямами діяльності Центру українсько-європейського наукового співробітництва є допомога вченим України в участі в міжнародних наукових конференціях і в науково-педагогічних стажуваннях, які відбуваються на території країн Європейського Союзу, вивчення досвіду діяльності вищих навчальних закладів та суб’єктів публічного адміністрування у сфері освіти й науки держав ЄС щодо організації навчального процесу у вищих школах і наукової діяльності. Важливим напрямом діяльності Центру українсько-європейського наукового співробітництва є також організація інституціональних візитів для вітчизняних студентів, аспірантів, молодих науковців із метою вивчення ними найкращих досягнень країн Європейського Союзу як у сфері освіти й науки, так і в галузі державного будівництва загалом.

Центр нараховує шість відділень на території України, одне з яких, а саме «Запорізьке обласне відділення  ЦУЄНС», очолює Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету.

Директором ЦУЄНС є Віхляєв Михайло Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Ужгородського національного університету.

Новим членам ЦУЄНС надсилається вітальний пакет, до складу якого входять «Свідоцтво про членство в ЦУЄНС», що підтверджує членство власника, та брендований блокнот з логотипом Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Так, у цьому році новими членами  ЦУЄНС стали кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Коновальська Людмила Олександрівна та кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини Гнатюк Віталій Васильович.

Завдяки участі у професійному об’єднані ЦУЄНС науковці кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини БДПУ взяли участь у науково-педагогічному стажуванні в Університеті природничих наук у Любліні, (м.Люблін, Республіка Польща), основною темою якого стала «Педагогічна майстерність викладачів у галузі біології, екології, географії, геології, хімії та фізики», та отримали сертифікат про проходження стажування у науковій установі країни Європейського союзу, який враховується при отриманні звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Також науковцями кафедри теорії та методики фізичного виховання факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини планується взяти участь у науково-педагогічному стажуванні в галузі фізичного виховання (м. Влоцлавек, Республіка Польща,) провідною темою якого стане «Траєкторія модернізації у системі підготовки педагогічних кадрів із фізичної культури».

 

 

 

За матеріалами та світлинами

кафедри теорії та методики фізичного виховання

та кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації

 


 

Міжнародне Науково-педагогічне стажування викладачів кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації

Цього року в Університеті природничих наук у Любліні, Республіка Польща, за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва проходило науково-педагогічне стажування на тему «Педагогічна майстерність викладачів у галузі біології, екології, географії, геології, хімії та фізики», у якому взяли участь викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, факультету фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Бердянського державного педагогічного університету.

Усі учасники по закінченню стажування були забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та отримали сертифікати про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами). Сертифікати підтверджують проходження стажування у науковій установі країни Європейського союзу, а також враховуються при отриманні звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Навчальне навантаження стажування становило 6 кредитів (180 годин)

і розподілялося по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів та проводилося із застосуванням дистанційних технології Google Meet,  ZOOM.

Так Віталієм Гнатюком, кандидатом біологічних наук, доцентом кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, згідно з програмою стажування, було пройдено такі теми:

 1. Акмеологічний підхід до підготовки магістрів природничих наук (35 годин);
 2. Кінезітерапія як компонент інклюзивної освіти в умовах впровадження концепту Нової української школи. Досвід ЄС (10 годин);
 3. Оволодіння студентами сучасними технологіями інтенсифікації у рибництві як запорука успішного ведення рибного господарства (10 годин);
 4. Застосування асоціативного мислення при викладанні природничих дисциплін у закладах вищої освіти України та ЄС (20 годин);
 5. Екологічне виховання в Україні та Польщі в контексті сучасної парадигми сталого розвитку суспільства (25 годин);
 6. Формування готовності майбутніх викладачів фізики та хімії до самостійної експериментаторської діяльності в лабораторному практикумі. Досвід ЄС (28 годин).
 7. Інноваційні методи викладання дисциплін у галузі біології, екології, географії, геології, хімії та фізики (36 годин);
 8. Індивідуальна консультативна робота (8 годин);
 9. Участь у семінарі-тренінгу та робота над науково-методичними доповідями (8 годин).

Проходження науково-педагогічного стажування було цікавим та насиченим. Висловлюємо  величезну подяку організаторам та учасникам.

 

 

За матеріалами кафедри біології, здоров’я
людини та фізичної реабілітації
БДПУ

 


 

ЗУСТРІЧ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ФФКСЗЛ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ)

 

В листопаді 2020 року студентська рада факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини БДПУ разом з головою студентської ради університету Миколою Оверченком зустрілася зі здобувачами вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та викладацьким складом кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ за допомогою платформи zoom. Модератором зустрічі виступила Катерина Волощук.

На конференції приділили увагу інформації, що підлягає оприлюдненню, розглядали положення про організацію освітнього процесу і забезпечення якості вищої освіти в Бердянському державному педагогічному університеті. Представники студентської ради детально пояснили здобувачам вищої освіти, як саме проходить процедура дисциплін вільного вибору (60 кредитів ЄКТС). Також обговорювалися такі питання: яким чином освітньо-професійна програма «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills), що відповідають заявленим цілям; проблеми та перспективи академічної мобільності; правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті; поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньо-професійної програми тощо.

Здобувачам вищої освіти було повідомлено про анкетування, скриньку довіри та Black Book, у яких можна анонімно висловити свої скарги, побажання та розповісти про проблеми. Також учасники отримали інформацію про зворотній зв`язок зі здобувачами вищої освіти та викладачами. Студентська рада розповіла про практики, які реалізуються в університеті та фінансування студентського самоврядування.

Здобувачі вищої освіти активно обговорювали важливі питання. Жвавим виявилось обговорення процедури дотримання академічної доброчесності;  яким чином заклад вищої освіти створює умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами; політики та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією, корупцією тощо). Дискусія була змістовною, продуктивною.

В процесі роботи голова студентської ради відповів на питання здобувачів вищої освіти. Зустріч пройшла в приємній дружній атмосфері.

 

 

 

За матеріалами студентської ради ФФКСЗЛ БДПУ

 


 

ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ У ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ», ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

В листопаді 2020 року на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури спорту та здоров’я людини відбулось чергове обговорення освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії». На розширене засідання кафедри було запрошено здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227Фізична терапія, ерготерапія.

Присутні приділили особливу увагу обґрунтованості розробленої освітньо-професійної програми, їі структурній та логічній побудові,  переліку та обсягу обов’язкових і вибіркових компонентів, що сприятиме наданню системних та якісних професійних знань, вмінь та навичок.

Світлана Хатунцева (завідувачка кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації) розповіла про систематичну і планомірну роботу професорсько-викладацького складу щодо впровадження освітньо-професійної програми відповідно до сучасних вимог забезпечення якості вищої освіти. Віталій Осіпов (гарант освітньої програми, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент) наголосив на перспективах професії, придатності до працевлаштування, надав інформацію щодо моніторингу зазначеної програми, її конкурентоздатність, розповів про особливості формування компетентностей майбутнього фахівця, які необхідні для ефективної професійної діяльності.

Здобувачі вищої освіти висловили свої думки та побажання щодо освітніх компонентів та їх змісту. Крім того, відбулося обговорення процедури формування та вибору дисциплін, які будуть формувати цикл дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти.

Зустрічі такого формату дають можливість врахувати позиції здобувачів вищої освіти під час перегляду освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії», спеціальності 227Фізична терапія, ерготерапія.

 

   

 

Богдан Бугай, здобувач освітньо-професійної програми

«Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії»

Світлини з архіву автора

 


 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ БДПУ

 

Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини БДПУ беруть участь у всеукраїнських та міжнародних проєктах, конференціях, підвищують кваліфікацію.

Так С. Хатунцева, С. Кара пройшли підвищення кваліфікації на базі Національної медичної академії освіти імені П.Л. Шупика, асоціації дитячих алергологів України, асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів України. Навчальне навантаження підвищення кваліфікації проводилось за наступною тематикою: діагностика та лікування гастроентерологічних захворювань в педіатрії, мігрень у дітей та підлітків, впровадження міжнародних стандартів діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями тощо. Такий формат сприяє систематичній і планомірній роботі щодо впровадження освітньо-професійної програми відповідно до сучасних вимог забезпечення якості вищої освіти.

 

За матеріалами кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ

 


 

ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

В листопаді 2020 року на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури спорту та здоров’я людини відбулось чергове обговорення освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація». На розширене засідання кафедри було запрошено здобувачів вищої освіти, зокрема заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Світлана Хатунцева (завідувачка кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації) розповіла про особливості формування компетентностей майбутнього фахівця, які необхідні для ефективної професійної діяльності. Гарант освітньої програми, кандидат педагогічних наук, доцент Світлана Кара повідомила здобувачам вищої освіти про перспективи професії, придатність до працевлаштування, надала інформацію щодо моніторингу зазначеної програми, її конкурентоздатність.

Здобувачі вищої освіти надали свої пропозиції та побажання щодо запровадження нових освітніх компонентів та змісту вже існуючих. Надія Бородавка, Галина Омеляненко, Марія Сальнікова та інші студенти запропонували додати дисципліни «Здоров’язбережувальні педагогічні технології» та «Біологічне різноманіття» як обов’язкові; до змісту «Сучасних інформаційних технологій» включити теми з дистанційних форм роботи тощо. Крім того, відбулося обговорення дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти. Здобувачі вищої освіти зауважили, що цікаво було б вивчити такі курси: «Біотехнології», «Молекулярна біологія», «Мовленнєві, сенсорні системи та їх порушення», «Заповідна справа» тощо (Надія Бородавка, Олександра Кіріцева, Анастасія Пащенко).

Зустрічі такого формату дають можливість врахувати позиції здобувачів вищої освіти під час перегляду освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

 

 

Надія Бородавка, здобувачка освітньо-професійної програми

«Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація»

Світлини з архіву авторки

 


 

ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ)

 

11 листопада 2020 року на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури спорту та здоров’я людини відбулась презентація освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів першого курсу спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Зі вступним словом до здобувачів вищої освіти звернулась завідувачка кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, доктор педагогічних наук, професор Світлана Хатунцева, яка розповіла про систематичну і планомірну роботу професорсько-викладацького складу щодо впровадження освітньо-професійної програми відповідно до сучасних вимог забезпечення якості вищої освіти.

Гарант освітньої програми, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Світлана Кара повідомила здобувачам вищої освіти про особливості освітньо-професійної програми, основні цілі, освітні компоненти, які  сприяють формуванню загальних та фахових компетентностей, досягненню програмних результатів навчання.

Було наголошено на важливості формування індивідуальної освітньої траєкторії, яку здобувачі вищої освіти реалізують протягом навчання в університеті та акцентовано увагу на тому, що індивідуальна освітня траєкторія визначається через індивідуальний навчальний план, який формується з урахуванням особистого вибору здобувачем освітніх компонентів.

Під час зустрічі також обговорювалися особливості професійно-практичної підготовки майбутніх учителів біології, здоров’я людини, вчителів-реабілітологів; перспективи професії, придатність до працевлаштування та подальшого навчання.

Зустрічі такого формату дають можливість врахувати інтереси здобувачів вищої освіти під час розробки та реалізації освітньо-професійної програми, а також досягти поставленої мети: забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

 

Юлія Саричева, здобувачка освітньо-професійної програми

«Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація»

Світлини з архіву авторки

 


 

ЗАЛУЧЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІВПРАКТИКІВ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ВЧИТЕЛІВ-РЕАБІЛІТОЛОГІВ

 

Задля інтеграції теоретичної та практичної підготовки майбутніх учителів біології, основ здоров’я, вчителів-реабілітологів, забезпечення ефективної професійної діяльності в освітній галузі викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ залучають професіоналів-практиків до підготовки висококваліфікованих фахівців. Оскільки професійна підготовка передбачає: по-перше, формування загальних та фахових компетентностей учителя біології, основ здоров’я для закладів загальної середньої освіти та вчителя-реабілітолога для інклюзивної освіти та реабілітаційних установ; по-друге, практичну підготовку з базових спеціалізованих напрямків педагогічної діяльності вчителя біології, основ здоров’я, вчителя-реабілітолога, цікавим став досвід фахівців-практиків Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсного центру» Бердянської міської ради.

Під час проходження виробничої практики (керівники С. Хатунцева, С. Кара, В. Осіпов) здобувачі вищої освіти освітньо-професійних програми «Здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» долучилися до вебінару: «Особливості складання та перегляду індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами шкільного віку», організований директором «Інклюзивно-ресурсного центру» Бердянської міської ради Малуєвою Тетяною Владиславівною.

Фахівці інклюзивно-ресурсного центру Кідалова О.І., Волик А.С., Глущенко А.С, Тхоренко Т.В. та інші наголосили на особливостях формування та роботи команди психолого-педагогічного супроводу, пояснили механізм побудови індивідуального навчального плану, складання індивідуальної навчальної програми дитини з особливими освітніми потребами, акцентували увагу на моніторингу стану розвитку здобувача освіти та його навчальних досягнень.

Під час вебінару було висвітлено актуальні питання проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі розроблення рекомендацій щодо освітньої програми; надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами; надання консультацій та взаємодії з педагогічними працівниками з питань організації інклюзивного навчання; надання консультативно-психологічних послуг батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами тощо.

Фідбек після зустрічі та приємні слова вдячності від учасників:

Із’янов Кирило (4 СОЗЛ): «Такий вид роботи сприяє умінню формувати в здобувачів освіти ключові і предметні компетентності та здійснювати міжпредметні зв’язки!»

Кравець Катерина (4 СОЗЛ): «Вебінар є корисним, оскільки такий формат сприяє формуванню уміння проводити психолого-педагогічні дослідження педагогічних явищ, організовувати інклюзивний освітній процес. Було цікаво!».

Попова Руслана (4СОЗЛ): «Мені дуже сподобалось! Методи й засоби навчання предмета для розвитку здібностей учнів знадобляться у моїй професійній діяльності! Дякую організаторам вебінару!

Бабенко Катерина (3 СБЗЛ): «Здобувачі вищої освіти відкрили для себе нові форми та методи виховання учнів, навчились відстежувати динаміку особистісного розвитку дитини».

Цуканова Дар’я (3 СБЗЛ): «Така співпраця сприяє поглибленню й закріпленню теоретичних знань, здобутих у закладі вищої освіти, оволодінню вміннями застосовувати знання в навчально-виховній роботі з учнями».

Ярмола Борис (3 СБЗЛ): «Такі зустрічі сприяють оволодінню вміннями та навичками проводити освітню роботу з учнями з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей, використовуючи знання з психології, педагогіки та фізіології дітей».

Висловлюємо щиру подяку директору Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсного центру» Бердянської міської ради Малуєвій Тетяні Владиславівні та її команді професіоналів-практиків за цікавий та корисний вебінар і сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!

 

 

За матеріалами кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ

 


 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Студентка четвертого курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини БДПУ Олена Сарана, взяла онлайн-участь у роботі Х Міжнародної конференції «PRIORITY AREAS OF SCIENCE RESEARCH» 26-27 жовтня 2020 р., яка проходила у США (Вашингтон).

Олена підготувала доповідь про актуальну насьогодні проблему –ортопедичні порушення у дітей та підлітків та їх корекція засобами кінезотерапії. У своїй доповіді Олена розкрила актуальність проблеми ортопедичної патології у дітей, представила сучасні методи реабілітаційного обстеження ортопедичних порушень та запропонувала унікальну методику кінезотерапії «Eurospine», яка насьогодні є науково-дослідженою, визнаною і запатентованою в медичній практиці та застосовується в мережі реабілітаційних закладів України.

Наукове дослідження було проведено на базі Центру хребта «Eurospine»  м. Бердянськ під керівництвом к.н.ф.в.с., доцента кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ, фізичного терапевта Центру хребта «Eurospine» Віталія Осіпова.

Олена Сарана, також успішно поєднує своє навчання професії реабілітолога з професійною діяльністю в Центрі хребта «Eurospine».

Бажаємо успіху та натхнення на подальшу науково-дослідну роботу!

 

 

За матеріалами кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ

 


 

Залучення роботодавців

 до організації та реалізації освітнього процесу на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ

 

Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ залучають роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, тісно співпрацюють з педагогами. Під час робочої зустрічі викладач Комунального закладу «Бердянський медичний фаховий коледж» Євстратов Микола Вікторович акцентував увагу на проблемних питаннях підготовки майбутніх фахівців.

Також, результатом плідної співпраці Євстратова М.В. (спеціаліста І категорії) та викладачів кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації є участь у IІ Міжнародній науково-практичній конференції «SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS», яка відбулась 4-6 листопада 2020 року в Кіото (Японія). За результатами онлайн-конференції у збірнику було опубліковано статтю, в якій висвітлено актуальність проблеми виникнення фобій, проаналізовано види, умови прояву та шляхи подолання фобій, виявлено найбільш поширені фобії, з’ясовано основні причини виникнення страхів і фобій у студентів і їх зміни з віком. Наголошено, що причини фобій носять системний характер.

Дякуємо М. В. Євстратову за цінні поради та плідну дискусію під час обговорення змістовних навчальних складових освітньої програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» (освітні компоненти: фізіологія вищої нервової діяльності з основами патології, гігієна тощо).

 

 

Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації ФФКСЗЛ БДПУ

 


 

Знайомство майбутніх тренерів з професійною діяльністю

На факультеті фізичної культури, спорту та здоров’я людини дистанційне навчання не завадило більш детально ознайомити здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми  «Фізична культура і спорт. Тренерська діяльність з обраного виду спорту» з особливостями спеціальності, яку вони обрали для свого професійного шляху.

Доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Людмила Коновальська в рамках вивчення дисципліни «Професійна діяльність у сфері фізичної культури і спорту» за допомогою ZOOM-конференції надала можливість студентам побачити роботу тренерів-професіоналів. Майбутні тренери були присутні на навчально-тренувальному занятті з футболу для хлопців 2009 року народження, яке проводив тренер Сергій Гарін, випускник факультету. Здобувачі вищої освіти спостерігали за професійними діями тренера, його умінням реагувати на складні ситуації, керувати своїми емоціями та своєчасно надавати вказівки та методичні поради.

Також студенти онлайн відвідали навчально-тренувальне заняття з баскетболу. Тренер жіночої національної збірної команди України та жіночої баскетбольної команди «Чайка» (м. Бердянськ) Срджан Радулович дав можливість здобувачам вищої освіти побачити, як тренуються досвідчені баскетболістки. Спостерігаючи за заняттям, студенти ознайомилися з організацією тренувального процесу професійної команди, роботою тренера, який вміє поєднувати теоретичні знання з педагогіки та психології спорту з техніко-тактичною підготовкою спортсменів.

Завдяки такій організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт першого освітнього рівня бакалавр мають можливість бачити особливості тренерської діяльності у дитячому та професійному спорті.

 

 


 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ

КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

 

Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ активно беруть участь у науково-практичних конференціях, різноманітних тренінгах, підвищують свою професійну майстерність.

Епідеміологічна ситуація, яка склалася наразі в усьому світі дала нам не лише нові виклики, але й відкрила нові можливості для дистанційної освіти.

21-22 жовтня 2020 року професор кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ Світлана Хатунцева взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» у місті Тернопіль, яка відбулась на базі кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України і отримала сертифікат.

Доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, фізіотерапевт-вертебролог Центру хребта «Eurospine» Віталій Осіпов взяв участь у 2-х денному Міжнародному онлайн-тренінгу для лікарів «Мистецтво лікування: післядипломний курс професійного вдосконалення» на онлайн-платформі TicketForEvent, який відбувся 29-30 жовтня 2020 року. Організаторами були Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (Київ), Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Київ), Асоціаціація превентивної та антиейджинг медицини під егідою Міністерства охорони здоров’я та Української ради медичної освіти. Після проведеного тренінгу Віталій ОСІПОВ успішно здав атестаційний іспит і отримав СЕРТИФІКАТ підвищення кваліфікації та СЕРТИФІКАТ дійсного члена Асоціації превентивної та антиейджинг медицини.

 

 

За матеріалами кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ

 


 

ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ І ДОСЛІДЖЕНЬ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

«ЗДОРОВЯ ЛЮДИНИ. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

 

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» під керівництвом викладачів кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ залучені до науково-дослідної роботи та мають можливість брати участь в наукових заходах за кордоном.

Студенти 4 курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини Попова Руслана та Із’янов Кирило взяли участь у XI Міжнародній науково-практичній конференції «EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS», яка відбулась 1-3 листопада 2020 року в Іспанії, у Барселоні (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ Хатунцева Світлана Миколаївна). За результатами онлайн-конференції було опубліковано статтю, в якій висвітлено особливості фізичної реабілітації при переломах кісток плечового поясу. Опублікована збірка наукових статей – це науково-практичне видання, яке містить наукові статті дослідників та практиків різних країн. Статті містять дослідження, в яких відображено процеси, зміни, тенденції розвитку сучасної науки. Дякуємо всім учасникам євразійського наукового конгресу за плідну співпрацю!

 

 

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми

«Здоров’я людини. Фізична реабілітація»

Із’янов Кирило, Попова Руслана

 


 

ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ, ВИКЛАДАННЯ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЄЮ ДІЯЛЬНОСТІ НА КАФЕДРІ БІОЛОГІЇ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

 

У роботі «Осінніх шкіл 2020» в рамках програми Європейського Союзу Еразмус+ Capacity-Building projects in the field of Higher Education проекту Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine   (14–18 вересня 2020 р.) взяли участь і викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету, які готують здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами  «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Здоров’я людини. Фізична реабілітація»,  Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії». До цих лекцій також були долучені і студенти спеціальності «227 Фізична терапія, ерготерапія». Програма була наповнена як теоретичними аспектами організації, методологічного підходу, прийнятим європейським підходам у фізичній терапії, так і практичними майстер-класами.

Організовано та проведено «Осінні школи» у рамках Програми Європейського Союзу Еразмус+ «Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine 2018-2021» (Capacity-Building projects in the field of Higher Education) REHAB Тернопільським національним медичним університетом імені І. Я. Горбачевського.

До програми увійшли дистанційні лекції та майстер-класи провідних європейських фахівців фізичної терапії з Латвійської академії спортивної освіти (Рига, Латвія), Європейської федерації адаптованої фізичної активності (EUFAPA), Університету прикладних наук (Порі, Фінляндія), Академії фізичного виховання імені Йозефа Пілсудського (Варшава, Польща), Литовського університету спорту (Каунас, Литва), Національного університету фізичного виховання і спорту (Київ, Україна), Львівського державного університету фізичної культури імені Боберського (Львів, Україна).

Такі проекти сприяють нарощуванню потенціалу в галузі вищої освіти, підтримують інноваційну реабілітаційну освіту в Україні, модернізацію, доступність і інтернаціоналізацію вищої освіти в країнах-партнерах. Ці проекти ґрунтуються на успіх програм Alfa, Edu-link і Tempus та інших. Такі проекти спрямовані на заохочення співпраці між ЄС та країнами-партнерами та підтримку правомочних країн-партнерів у вирішенні проблем в освіті. Це сприяє співробітництву в різних регіонах світу за допомогою спільних ініціатив.

Всі учасники, котрі взяли участь в Осінніх школах, отримали сертифікати міжнародного зразка (2 кредити ECTS).

 

 

За матеріалами кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету

 


 

НАУКОВА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

 

Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ взяли участь в роботі ХХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення», яка відбувалась 21-22 жовтня 2020 року в Навчально-науковому інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Під час конференції обговорювалися актуальні проблеми фізичної терапії та ерготерапії, логопедії, спортивної медицини, адаптивного фізичного виховання, медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту: тощо.

Свої наукові доробки представили викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ: формування у майбутніх фахівців готовності до самовдосконалення в процесі вивчення освітніх компонент оздоровчого та превентивного спрямування (С.Хатунцева), екологічний підхід до розвитку здобувача вищої освіти (В.Гнатюк), навчальна дисципліна «Фізична реабілітація» як компонент освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти (А.Єфімова), професійний портрет вчителя-реабілітолога (С.Кара), науково-методичні аспекти підготовки вчителів основ здоров’я (С.Книш), профілактика порушень постави, сколіозу та плоскостопості у дітей (Л.Кравченко), актуальні проблеми теорії і методики фізичної реабілітації (В.Осіпов), формування поняття про енергозабезпечення м’язової роботи у майбутніх фахівців (Н.Пшенична), реабілітаційні технології при сенсорних порушеннях у дітей (І.Расторгуєва), актуальні проблеми реабілітації дітей з особливими освітніми потребами (Л. Томіч).

Дякуємо організаторам конференції, всім учасникам за продуктивну взаємодію та сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.

 

 

За матеріалами кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ.

 


 

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В БІОЛОГІЇ

 

Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ залучають роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, тісно співпрацюють з вчителями біології, екології, основ здоров’я. У ході робочої зустрічі розглянуто питання сучасного стану підготовки вчителів біології, основ здоров’я, вчителів-реабілітологів, вдосконалення якості освітньо-професійних програм «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Здоров’я людини. Фізична реабілітація», окреслено перспективи співпраці на майбутнє. Під час зустрічі викладачі біології та екології Комунального закладу «Бердянський медичний фаховий коледж» Пшенична Валентина Антонівна та Саєнко Світлана Вадимівна акцентували увагу на проблемних питаннях підготовки майбутніх педагогів.

Також, результатом плідної співпраці викладача біології та екології, медичної біології Пшеничної Валентини Антонівни (спеціаліста вищої категорії, викладача-методиста) та доктора педагогічних наук, професора кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації С.М. Хатунцевої є участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH» (секція – біологічні науки), яка відбулась 11-13 жовтня 2020 року в Мюнхені (Німеччина). За результатами онлайн-конференції у збірнику було опубліковано статтю, в якій висвітлено проблему походження українців, теорії успадкування, особливості кодування генетичної інформації, з’ясовано особливості генеалогічної схеми, проаналізовано досвід вивчення генетичного коду, що сформувався на протязі віків та відображається в життєдіяльності, менталітеті та суспільному житті українців.

Дякуємо організаторам конференції за можливість долучитися до обговорення тенденцій розвитку сучасної біологічної науки та освіти.

 

 

Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації ФФКСЗЛ БДПУ

 


 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

 

Науково-дослідна діяльність здобувачів вищої освіти є одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки майбутніх вчителів біології, основ здоров’я, вчителів-реабілітологів, здатних творчо використовувати в практичній діяльності новітні наукові досягнення. Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» БДПУ Катерина Бабенко та Дар’я Цуканова взяли участь у I Міжнародній науково-практичній конференції «SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS» яка відбувалась 7-9 жовтня 2020 року у Кіото (Японія).

Студенти обрали тему, що стосується індивідуалізації та диференціації навчання. За результатами онлайн-конференції у збірнику було опубліковано статтю в якій висвітлено сутність понять «індивідуалізація та диференціація навчання», проаналізовано функції інтерактивних методів навчання на уроках основ здоров’я тощо. Автори з’ясували, що індивідуалізацію навчання можна розглядати як реалізацію індивідуального підходу до учня, а диференціацію – як реалізацію диференційованого підходу. Наукова діяльність здобувачів вищої освіти є значущою складовою становлення майбутнього педагога, що сприяє розвитку інтелектуальних здібностей здобувачів вищої освіти, активізації емоційної сфери майбутніх педагогів, самостійному вирішенню наукових задач, інноваційному розв’язанню неординарних наукових завдань.

 

 

Катерина Бабенко, здобувачка вищої освіти

освітньо-професійної програми

«Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» ФФКСЗЛ БДПУ

 


 

«МАЛЬОВНИЧИМИ БЕРЕГАМИ РІЧКИ БЕРДИ»

У вересні цього року, проведення лекційного та практичного занять з освітньої компоненти «Екологія» зі здобувачами вищої освіти відбулося у стінах  Бердянського краєзнавчого музею, де проходив захід «Мальовничими берегами річки Берди. Проблема забруднення прісних водоймищ» приурочений до Всесвітнього Дня річок та Міжнародного Дня чистих берегів.

Мета таких занять полягає в розвитку у майбутніх фахівців за спеціальністю «014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», «032 Історія та археологія» та «081 Право» низки загальних та фахових компетентностей задля всебічного розвитку особистості та кращого опанування майбутньої професії здобувачами вищої освіти.

На заході були присутні кандидат хімічних наук, доцент Маріупольського державного університету, дійсний член Міжнародної Академії наук екології і безпеки (МАНЕБ), директор екологічного фонду «Азовське море» Мягченко Олександр Петрович; кандидат педагогічних наук, доцент Маріупольського державного університету Шаповалова Тетяна Григорівна; кандидат біологічних наук,  доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, заступник декана з наукової роботи та міжнародної діяльності факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини Бердянського державного педагогічного університету Гнатюк Віталій Васильович; студенти гуманітарно-економічного факультету та факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини Бердянського державного педагогічного університету.

Науковий співробітник відділу природи Бердянського краєзнавчого музею та ведуча заходу,  Світлана Дмитрівна Дуленко, ознайомила студентів  з унікальною степовою річкою Бердою та з існуючими екологічними проблемами які полягають у кризі чистої питної води, забрудненні прісних водойм та зникнення малих річок Північного Приазов’я.

Шаповалова Т.Г. повідомила факти про якість питної води та нестачу  прісноводних ресурсів  в Україні зауваживши що   проблема збереження малих річок  у всьому світі набула великих масштабів і вимагає дбайливого ставлення до них та негайного відновлення.

Мягченко О.П. розповів про зникнення з мапи України більше десяти тисяч малих річок зауваживши, що слід на державному рівні розробити нову водну політику щодо збереження чистоти прісних вод та визнати їх державним стратегічним ресурсом з усіма підходами до її використання.

Гнатюк В.В. доповів про сучасний стан берегів Берди та проведення екологічних акцій у місті Бердянську кафедрою біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, основна мета яких – підвищення рівня екологічної обізнаності та свідомості здобувачів вищої освіти та містян.

Людмила Федорівна Ноздріна, заслужений працівник культури України, директор Бердянського краєзнавчого музею, подякувала гостям за участь у заході та подарувала  пам’ятні сувеніри як доповідачам так і студентам.

Після заходу здобувачам вищої освіти була проведена екскурсія по експозиціям музею які тісно пов’язані з освітніми компонентами «Ботаніка», «Зоологія», «Екологія», «Природознавство», «Основи природознавства», «Археологія», «Етнографія» тощо.

Учасники заходу залишились задоволені від здобутої наукової та навчальної інформації, побачених експозицій відділів природи, археології та етнографії Північного Приазов’я, а також подарованих директором музею пам’ятних сувенірів.

 

 


 

ПОЄДНАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ НА КАФЕДРІ БІОЛОГІЇ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Теплий осінній день-чудовий привід вийти за межі навчальної аудиторії та насолодитися красою оточуючого світу. Особливо доречна така прогулянка для студентів-біологів, які вивчають ботаніку: морфологія, анатомія та систематика рослин у такі моменти сходять зі сторінок конспектів та стають більш близькими та зрозумілими ( студенти групи 1 СБЗЛ на ботанічний екскурсії територією БДПУ, викладач – Наталя Пшенична)

 

 

 


 

МІЖНАРОДНА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я, ВЧИТЕЛІВ-РЕАБІЛІТОЛОГІВ

 

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» взяли участь у XII Міжнародній науково-практичній конференції «World Science: Problems, Prospects And Innovations», яка відбувалась 1–3 жовтня 2020 року у Торонто (Канада).

Бердянський державний педагогічний університет представляли Кравець Катерина та Бушко Станіслав – студенти 4 курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ Хатунцева Світлана Миколаївна). За результатами онлайн-конференції у збірнику було опубліковано статтю, в якій висвітлено інноваційні засоби, методи навчання на уроках основ здоров’я. Авторами наголошено, що характерною тенденцією розвитку сучасної освіти є її спрямованість на розвиток особистості; з’ясовано, що контент-аналіз документів про освіту дає змогу впевнитися, що змістовою основою змін в освіті є здоров’язбережувальна спрямованість. Під час написання наукової роботи використовувалися наукові праці Хатунцевої С. М., Кари С.І., Осіпова , В.М. Книш С.І. У статті розкрито основні результати дослідження особливостей роботи вчителя основ здоров’я, вчителя-реабілітолога. Проаналізовано теоретичні та практичні аспекти використання вчителями основ здоров’я, вчителями-реабілітологами різноманітних форм та методів організації навчання та їх вплив на формування здоров’язбережувальної компетентності особистості. Наголошено, що використання сучасних інноваційних технологій, зокрема технології інтерактивного навчання, тренінгів, значною мірою сприяє формуванню в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я, забезпечує оволодіння навичками саморозвитку особистості.

Висловлюємо щиру вдячність організаторам за можливість долучитися до обговорення тенденцій розвитку сучасної науки.

 

 

 

Катерина Кравець, здобувачка вищої освіти

освітньо-професійної програми

«Здоров’я людини. Фізична реабілітація» ФФКСЗЛ БДПУ

 


 

РОБОЧА ЗУСТРІЧ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

НА КАФЕДРІ БІОЛОГІЇ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

8 жовтня 2020 року відбулося чергове засідання стейкхолдерів освітньо-професійних програм «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Здоров’я людини. Фізична реабілітація») Бердянського державного педагогічного університету.

На засіданні були присутні керівники закладів загальної середньої освіти:

Володимир Греб, директор Бердянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області – голова ради роботодавців; Максим Міщенко, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 м. Бердянська; Олена Онищенко, директорка загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 м. Бердянська; Вероніка Грєбенщикова, директорка Комунальної установи «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Бердянської міської ради; Наталія Акєнтьєва, вчителька біології та основ здоров’я вищої категорії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 м. Бердянська; викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, здобувачі вищої освіти освітньо-професійних програм «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» Бердянського державного педагогічного університету та інші.

Організаторами зустрічі виступили гаранти освітньо-професійних програм професор Світлана Хатунцева («Здоров’я людини. Фізична реабілітація») та доцент Cвітлана Кара («Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація»).

У ході робочої зустрічі зі стейкхолдерами розглядалися питання сучасного стану підготовки вчителів біології, основ здоров’я, вчителів-реабілітологів, а також переспективи вдосконалення якості освітньо-професійних програм «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Здоров’я людини. Фізична реабілітація».

На засіданні обговорювалися проєкти змісту освітньо-професійних програм та окремих освітніх компонентів навчальних планів спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 014 Середня освіта (Здоров’я людини) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, проведення спільних навчальних занять та професійно орієнтованих заходів.

Така співпраця дозволить поліпшити якість освітніх послуг та якнайкраще адаптувати підготовку здобувачів вищої освіти до потреб ринку праці.

 

Колектив кафедри  біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини Бердянського державного педагогічного університету

 

 

Світлини з архіву кафедри

 


 

«МАЛЬОВНИЧИМИ БЕРЕГАМИ РІЧКИ БЕРДИ»

У вересні цього року, проведення лекційного та практичного занять з освітньої компоненти «Екологія» зі здобувачами вищої освіти відбулося у стінах  Бердянського краєзнавчого музею, де проходив захід «Мальовничими берегами річки Берди. Проблема забруднення прісних водоймищ» приурочений до Всесвітнього Дня річок та Міжнародного Дня чистих берегів.

Мета таких занять полягає в розвитку у майбутніх фахівців за спеціальністю «014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», «032 Історія та археологія» та «081 Право» низки загальних та фахових компетентностей задля всебічного розвитку особистості та кращого опанування майбутньої професії здобувачами вищої освіти.

На заході були присутні кандидат хімічних наук, доцент Маріупольського державного університету, дійсний член Міжнародної Академії наук екології і безпеки (МАНЕБ), директор екологічного фонду «Азовське море» Мягченко Олександр Петрович; кандидат педагогічних наук, доцент Маріупольського державного університету Шаповалова Тетяна Григорівна; кандидат біологічних наук,  доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, заступник декана з наукової роботи та міжнародної діяльності факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини Бердянського державного педагогічного університету Гнатюк Віталій Васильович; студенти гуманітарно-економічного факультету та факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини Бердянського державного педагогічного університету.

Науковий співробітник відділу природи Бердянського краєзнавчого музею та ведуча заходу,  Світлана Дмитрівна Дуленко, ознайомила студентів  з унікальною степовою річкою Бердою та з існуючими екологічними проблемами які полягають у кризі чистої питної води, забрудненні прісних водойм та зникнення малих річок Північного Приазов’я.

Шаповалова Т.Г. повідомила факти про якість питної води та нестачу  прісноводних ресурсів  в Україні зауваживши що   проблема збереження малих річок  у всьому світі набула великих масштабів і вимагає дбайливого ставлення до них та негайного відновлення.

Мягченко О.П. розповів про зникнення з мапи України більше десяти тисяч малих річок зауваживши, що слід на державному рівні розробити нову водну політику щодо збереження чистоти прісних вод та визнати їх державним стратегічним ресурсом з усіма підходами до її використання.

Гнатюк В.В. доповів про сучасний стан берегів Берди та проведення екологічних акцій у місті Бердянську кафедрою біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, основна мета яких – підвищення рівня екологічної обізнаності та свідомості здобувачів вищої освіти та містян.

Людмила Федорівна Ноздріна, заслужений працівник культури України, директор Бердянського краєзнавчого музею, подякувала гостям за участь у заході та подарувала  пам’ятні сувеніри як доповідачам так і студентам.

Після заходу здобувачам вищої освіти була проведена екскурсія по експозиціям музею які тісно пов’язані з освітніми компонентами «Ботаніка», «Зоологія», «Екологія», «Природознавство», «Основи природознавства», «Археологія», «Етнографія» тощо.

Учасники заходу залишились задоволені від здобутої наукової та навчальної інформації, побачених експозицій відділів природи, археології та етнографії Північного Приазов’я, а також подарованих директором музею пам’ятних сувенірів.

 

 


 

Плідна праця зі стейкхолдерами

освітньо-професійної програми “Фізична культура”

 

08 жовтня 2020 року на факультеті фізичної культури, спорту та здоров’я людини у рамках роботи комітету роботодавців відбулася зустріч гаранта освітньо-професійної програми “Фізична культура”, викладачів кафедри теорії та методики фізичного виховання з представниками закладів загальної середньої освіти.

Одним з головних завдань зустрічі було залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу майбутніх учителів фізичної культури, визначення інтересів та пропозицій зовнішніх стейкхолдерів, а також перегляд освітньо-професійної програми “Фізична культура”.

Конструктивні пропозиції щодо удосконалення процесу професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури висловили досвідчені професіонали-практики: Наталя БОТВИНКО, вчитель вищої категорії, заступник директора Бердянського муніципального ліцею, Людмила БАЄВСЬКА, вчитель вищої категорії гімназії “Надія”, Олена ШЕСТОПАЛ, вчитель вищої категорії, методист загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, Вікторія БОТВИНКО,  вчитель вищої категорії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3, Сергій ЄФІМОВ, вчитель-спеціаліст загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11, Анжеліка БИКОВА, вчитель вищої категорії  Запорізької спеціалізованої школи №100  Запорізької міської ради м. Запоріжжя.

Результатом зустрічі зі стейкхолдерами було визначення плану співпраці у поточному навчальному році та залучення професіоналів-практиків до здійснення освітнього процесу майбутніх учителів фізичної культури.

 

 


 

ЗУСТРІЧ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ БДПУ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

 

У вересні відбулося чергове обговорення освітньо-професійних програм «Здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», зокрема з директоркою Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Бердянської міської ради Тетяною Владиславівною Малуєвою та окреслено перспективи на майбутнє.

Під час зустрічі було зауважено, що освітньо-професійні програми включають певний перелік освітніх компонент, які спрямовані на формування в майбутніх учителів біології, основ здоров’я, вчителів-реабілітологів загальних та фахових компетентностей. Наголошено, що освітні компоненти «Інклюзивна освіта», «Здоров’язберігаючі педагогічні технології», «Реабілітаційні технології при вадах розвитку у дітей», «Психологічний супровід в реабілітації з основами психофізіології», «Реабілітаційні технології при порушеннях опорно-рухового апарату» сприяють формуванню таких компетентностей як: здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні аспекти у практиці корекційно-реабілітаційної роботи; здатність розробляти та супроводжувати індивідуальні оздоровчі програми, надавати реабілітаційні послуги в межах сформованих компетентностей для дітей, які мають вади розвитку; здатність працювати в команді; здатність діяти на основі етичних міркувань; здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні аспекти у практиці корекційно-реабілітаційної роботи; здатність розробляти та супроводжувати індивідуальні оздоровчі програми, надавати реабілітаційні послуги в межах сформованих компетентностей для дітей, які мають вади розвитку. Освітньо-професійні програми спрямовані на підготовку висококваліфікованих учителів біології, основ здоров’я, вчителів-реабілітологів. У програмах передбачені складники професійної компетентності, які чітко відповідають результатам навчання. Зауважено, що особливо важливим, є можливість вибору здобувачами вищої освіти дисциплін відповідно до їхніх уподобань і потреб ринку праці. Наголошено, що освітні компоненти «Педагогічна майстерність», «Освітнє право», «Заповідна справа», сприятимуть формуванню таких компетентностей як: здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями впродовж життя; працювати в команді; застосовувати знання у практичних ситуаціях; діяти на основі етичних міркувань; здатність до адаптації та дії в новій ситуації. Зазначено, що зміст проаналізованих освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів сприяє забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам стейкхолдерів. Щиро дякуємо за співпрацю!

 

 

Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ

Світлини з архіву кафедри

 

 


 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЧИСТИХ БЕРЕГІВ

Щороку у треті вихідні вересня світова екологічна спільнота організовує масштабні прибирання у рамках «Міжнародного дня чистих берегів», яка набуває все більшої популярності.

Головна мета акції – привернення уваги громадськості до проблем засмічення водних об’єктів, правильного поводження з відходами, дбайливого ставлення до довкілля та підвищення екологічної свідомості громадян.

Акція проводиться за підтримки Європейського Союзу,  та інших міжнародних організацій і проходить по всьому світу на узбережжях річок, озер, морів та інших водних об’єктів, з метою попередження забруднення побутовими відходами водних ресурсів.

Наразі проблема засмічення побутовим сміттям для водних екосистем набрала глобальних масштабів. Велика тихоокеанська сміттєва пляма сягає розмірів, які дорівнюють чотирьом площам України. Саме тому є нагальна необхідність зупинити перенос сміття водними шляхами.

З цієї нагоди студенти біологи спеціальності «014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) і викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини Бердянського державного педагогічного університету, організували прибирання на берегах водойм по місцю проживання та берегової смуги Азовського моря міста Бердянська з дотриманням відповідних карантинних норм та обмежень.

Було зібрано чимало сміття, так лише з 50 метрів берегової смуги моря заповідної території «Заплава р. Берди», було зібрано близько двохсот літрів пластикових пляшок, більшість з яких, під дією абіотичних факторів, почали розпадатися на дрібні частки, які можуть бути мікроскопічними – близько 100 нанометрів (0.000010 см) і менше.

Нещодавні дослідження Міжнародною спільнотою науковців показали, що мікропластик проник не тільки у мешканців водних екосистем, він виявлений у тілі людини. Згідно з деякими дослідженнями, частки мікропластику ушкоджують внутрішні органи, а також виділяють всередині організму небезпечні хімічні речовини які порушують його захисні функції і можуть зупинити ріст і розмноження клітин. Також частинки мікропластику можуть призводити до утворення тромбів та проявляти канцерогенну дію.

Саме тому ми повинні спрямовувати свої зусилля в бік масштабної утилізації відходів. Пам’ятаймо, що майбутнє водойм у наших руках, а чиста Україна починається з кожного з нас!

 

 


 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ В ОСВІТІ, НАУЦІ І КУЛЬТУРІ

 

Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації  БДПУ беруть участь в міжнародних проєктах, конференціях, підвищують кваліфікацію. Бердянський державний педагогічний університет забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньо-професійних програм відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітніх програм, за якими відбувається підготовка фахівців. Так, Світлана Хатунцева взяла участь в Міжнародному проекті «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі». Науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в освіті» відбувалося з 3 грудня 2019 року по 9 липня 2020 року. Метою науково-педагогічного стажування було підвищення кваліфікації учасників стажування, оновлення їх теоретичних і практичних знань у зв’язку з підвищенням вимог до рівня кваліфікації та необхідності оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань педагогічними та науково-педагогічними працівниками. За результатами стажування учасники отримали сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування, електронну версію колективної монографії із своєю науковою роботою в якості підрозділу монографії (Інноваційні підходи до проблеми формування у майбутніх учителів готовності до здоров’язбережувальної діяльності в процесі викладання дисциплін природничого спрямування), сертифікат учасника Міжнародної наукової конференції, сертифікат учасника науково-методичного семінару. Колективна монографія видана польським науковим видавництвом (із присвоєнням індексу ISBN) та розміщена на сайті бібліотеки Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach. Семінар «Особливості організації навчального процесу в країнах ЄС» відбувся 4 квітня 2020 р. в партнерському виші – Опольському університеті. Навчальне навантаження стажування становить 180 годин. Програма включала, зокрема, участь в роботі Міжнародної наукової конференції Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

 

   

 

Щиро дякуємо організаторам та засновникам за можливість вивчення європейського досвіду організації освітньої діяльності, де освітній процес зорієнтований на вимоги роботодавців.

 


 

ЕКСКУРСІЯ МУЗЕЄМ ІСТОРІЇ БДПУ

СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СПОРТУ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

«Хто не знає своєї історії, той не вартий свого майбутнього»,  а студент який не знає історію свого закладу вищої освіти не може осягнути величі, мудрості та безмежності знань альма-матері. Саме тому, студентами-першокурсниками факультету фізичної культури спорту та здоров’я людини 17 вересня 2020 року, було відвідано Музей історії Бердянського державного педагогічного університету.

Серед груп факультету були присутні студенти 1 СБЗЛ, 1 ФТЕ, 1 ФКС т, 1 ФКС ф, 1 СФК груп у супроводі своїх наставників кураторів Кари Світлани ІванівниЄфімової Анастасії Ігорівни, Некрасова Григорія Григоровича, Майвалдової Олени Володимирівни, Данило Світлани Миколаївни.

Студенти з цікавістю та неабияким захопленням слухали розповідь про створення та етапи розвитку університету та оглянули експозиції музею, у яких представлена кожна знакова віха історії навчального закладу: Бердянська чоловіча гімназія; Бердянські педагогічні курси, Бердянський педагогічний технікум; Бердянський державний інститут соціального виховання, педагогічний інститут, державний учительський інститут; Державний педагогічний інститут; Бердянський державний педагогічний університет.

 

 


 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ, ОСНОВ ЗДОРОВ’Я, ВЧИТЕЛІВ-РЕАБІЛІТОЛОГІВ

 

В умовах модернізації вищої освіти України, наближення її до європейських стандартів, важливим є вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів біології, основ здоров’я, вчителів-реабілітологів в БДПУ.

Черговий раз було обговорено перспективи розвитку та вдосконалення освітньо-професійних програм «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» та «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» з керівником ГО «Бердянська організація осіб з інвалідністю «Родина разом»» Веронікою Петрівною Грєбєнщиковою та керівником КНП БМР «БТМО» Дмитром Володимировичем Єгоровим. Також зацікавленість у підготовці майбутніх вчителів-реабілітологів висловила Тетяна Владиславівна Малуєва, директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Бердянської міської ради Запорізької області, яка повідомила, що таких фахівців не вистачає і інклюзивно-ресурсні центри їх потребують. Оскільки освітньо-професійні програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» та «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» передбачають: формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей учителя біології, основ здоров’я для закладів загальної середньої освіти та вчителя-реабілітолога для інклюзивної освіти та реабілітаційних установ; практичну підготовку з базових спеціалізованих напрямків педагогічної діяльності вчителя основ здоров’я, біології, вчителя-реабілітолога: виробничі практики в закладах загальної середньої освіти, інклюзивних класах, реабілітаційних установах важливою є експертна думка зовнішніх стейкхолдерів. Роботодавці відмічають, що програма орієнтована на інтеграцію теоретичної та практичної підготовки майбутніх учителів біології, основ здоров’я, вчителів-реабілітологів для забезпечення ефективної професійної діяльності в освітній галузі.

Стейхолдери зауважили, що розроблені програми складені з дотриманням чинних вимог до структурування, вiдповiдностi загальних i спецiалъних компетентностей визначеним результатам навчання, що дає змоry провадити освiтню дiяльнiсть з пiдготовки бакалаврів згiдно з потребами ринку ocвiтніx послуг, а також окреслили перспективи на майбутню співпрацю.

 

 

 

Колектив кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ

Світлини з архіву кафедри

 


 

РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ – КРОК У КОМФОРТНЕ ЖИТТЯ

 

18 вересня 2020 року у Бердянську відкрили відремонтоване та оснащене приміщення сучасного реабілітаційного відділення Комунального некомерційного підприємства Бердянської міської ради «Бердянське територіальне медичне об’єднання». На захід було запрошено завідувачку кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету Світлану Хатунцеву, яка пояснила, що громада давно очікувала на відкриття сучасного реабілітаційного центру з обладнанням, що відповідає міжнародним стандартам. Керівник КНП БМР «БТМО» Дмитро Єгоров та завідувачка реабілітаційного відділення Світлана Лосевська провели екскурсію приміщенням відділення та продемонстрували результат більш ніж дворічної праці. Проєкт входить до Стратегії розвитку м. Бердянська до 2027 року. Субпроєкт «Реабілітація та відновлення – крок у комфортне життя» реалізований за ініціативи керівника ГО «Бердянська організація осіб з інвалідністю «Родина разом»» Вероніки Грєбєнщикової. Закуплено обладнання для кімнат реабілітації, кабінетів лікувальної фізкультури, фізіотерапії, масажного кабінету тощо. Основна мета проєкту – надання послуг медичної та фізичної реабілітації жителям Бердянської міської об’єднаної територіальної громади, які потребують реабілітації. Урочисту подію відвідали перший заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський та координатор субпроєкту Зураб Маісурадзе. Захід відбувся за участі керівництва міста, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів АТО та ООС, науковців, громадських організацій, лікарів.

Було наголошено на важливості продовження співпраці Бердянського державного педагогічного університету, зокрема кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації з БТМО, зосереджено увагу на тому, що здобувачі вищої освіти зможуть занурюватися в особливості реабілітаційного процесу безпосередньо на практиці, що сприятиме формуванню професійних компетентностей, студенти відчуватимуть себе частиною мультидисциплінарної команди, всі зусилля якої спрямовані на відновлення здоров’я людей. Також було зауважено, що, така потужна реабілітаційна база практики сприятиме підготовці висококваліфікованих фахівців.

 

Колектив кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації  Бердянського державного педагогічного університету

Світлини з архіву кафедри

 


 

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Корвегіна Олександра, студентка 2- го курсу факультету фізичної культури і спорту та здоров’я людини, разом зі своїм науковим керівником, кандидатом педагогічних наук, доцентом Світланою Книш взяли участь у III Міжнародній науково-практичній конференції “ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH”, яка відбулася 13-15 вересня 2020 р. у м. Мюнхен, Німеччина. Конференція була присвячена дослідженням, які відображають процеси та зміни в структурі сучасної науки.

Здобувачка вищої освіти освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» Бердянського державного педагогічного університету факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини Корвегіна Олександра розкрила питання щодо проблем формування та розвитку професійних компетентностей майбутніх вчителів біології  засобами сучасних технологій навчання.

Доповідь Олександри Корвегіної опубліковано у збірнику наукових статей, що призначений для студентів, аспірантів, докторантів, кандидатів наук, викладачів, дослідників, практикантів, які цікавляться тенденціями розвитку розвиток сучасної науки.

 

 

Олександра КОРВЕГІНА,

 здобувачка вищої освіти освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» Бердянського державного педагогічного університету

Світлини з архіву автора

 


 

ПОТУЖНА РЕАБІЛІТАЦІЙНА БАЗА ПРАКТИКИ

 

Якість професійної освіти істотною мірою залежить від педагогічних умов, які мають бути конкретними для підготовки фахівців з кожної спеціальності. У зв’язку з цим і специфікою процесу становлення і розвитку професії, практична підготовка орієнтована на формування необхідних професійних умінь і навичок, становлення стійкої мотивації до активної професійної діяльності. У вересні 2020 року відбулось знайомство викладачів кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету з оснащенням сучасного реабілітаційного відділення Комунального некомерційного підприємства Бердянської міської ради «Бердянське територіальне медичне об’єднання», де будуть проходити практику здобувачі вищої освіти.

 

 

Колектив кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету

Світлини з архіву кафедри

 


 

Кубок міста з пауерліфтингу

З нагоди святкування Дня міста Бердянськ, 17 вересня при підтримці управління молоді та спорту виконкому Бердянської міської ради проходив Кубок міста з класичного пауерліфтингу. У підготовці та проведенні змагань активно були задіяні здобувачі вищої освіти 4 курсу факультету фізичної культури спорту та здоров’я людини спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Завдяки тому, що майбутні тренери вивчають дисципліну «Теорія і методика викладання атлетизму», вони мали нагоду практично задіяти свої знання з проведення змагань силової спрямованості.

Головний суддя змагань, завідувач кафедри фізичного виховання Бердянського державного педагогічного університету, доцент Леонід Котенджи, зазначив, що здобувачам вищої освіти такий досвід корисний в майбутній роботі за спеціальністю.

 

 

 


 

Почесна нагорода

 

Факультет фізичної культури, спорту та здоров’я людини Бердянського державного педагогічного університету було нагороджено Подякою виконавчого комітету Бердянської міської ради за розвиток та популяризацію олімпійського руху з нагоди Дня фізичної культури і спорту України.

Декана факультету, Олімпійського Чемпіона, професора Сергія Кушнірюка привітав міський голова Володимир Чепурний та урочисто вручив нагороду.

 

За матеріалами факультету ФФКСЗЛ

 


 

ПРИВІТАННЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Сьогодні, 15 вересня 2020 року, у центральному корпусі Бердянського державного педагогічного університету відбулося урочисте привітання першокурсників закладу освіти. Зокрема, першокурсників факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини відеозверненням привітав ректор університету, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАПН України Богданов Ігор Тимофійович. Також, з привітальним словом виступила заступник декана з навчально-методичної роботи кандидат педагогічних наук, доцент Коновальська Людмила Олександрівна, яка від імені декана факультету, професора, кандидата наук з фізичного виховання та спорту Кушнірюка Сергія Георгійовича побажала творчої наснаги та наполегливості в оволодінні майбутньої професії.

Керівництво факультету  від усього серця бажають нашим першокурсникам  захоплюючої подорожі у світ знань, викладачам – оптимізму та здоров’я, а батькам – мудрості та терпіння. Нехай цей навчальний рік стане для всіх відправною точкою до підкорення нових вершин!

 

 

 


 

Щорічно, у другу суботу вересня відзначається день фізичної культури і спорту України. Це свято не оминуло і факультет фізичної культури, спорту і здоров’я людини Бердянського державного педагогічного університету.

Здобувачів вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт привітав зі святом випускник факультету, призер обласних змагань з кросфіту, переможець  командних змагань «Race Nation» МАЩЕНКОВ Спартак, який працює інструктором функціонального тренінгу та аеробних направлень фітнес центра «KOTENGYM». Також, до вітань приєднались здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт, інструктори тренажерного залу фітнес центру «Kotengym» ІВАНОВ Ігор та ПАПІН Костянтин .

Тренери ознайомили здобувачів вищої освіти з всесвітньовідомою системою кругових тренувань, яка складається з виконання певного комплексу вправ та з особливостями змагань з кросфіту.  Кросфіт складається з вправ стронґмену та елементів інтенсивного інтервального тренування, елементів важкої атлетики, пліометрики, пауерліфтингу, гімнастики, гирьового спорту, бігу та інших вправ. Завдяки досвіду інструкторів, здобувачі вищої освіти факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини мали можливість ознайомитись теоретично та практично з елементами вправ кросфіту.

Серед присутніх був гарант освітньої програми «Фізична культура і спорт», доцент кафедри фізичного виховання Леонід КОТЕНДЖИ, який відмітив, що це корисний досвід не тільки для здобувачів вищої освіти, але і для викладачів факультету, тому що практикуючі тренери можуть надати поради щодо удосконалення професійних навичок та теоретичних знань з освітнього компонента «Технології фітнес програм силової спрямованості».

 

 


 

Навчальний рік розпочато!

Першим етапом став національний семінар суддівства з волейболу.

Перед початком нового навчального року, у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського у співпраці з Федерацією волейболу України та Львівським конференц-бюро пройшов Національний суддівський семінар, на якому розглядалися нововведення до офіційних правил волейболу. Завдяки своєї професійної діяльності, діючий суддя І категорії з волейболу, тренер чоловічої та жіночої збірних команд Бердянського державного педагогічного університету, старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання Пономаренко Кирило та суддя ІІ категорії, здобувач вищої освіти освітнього рівня магістр, гравець команди «БДПУ» з волейболу Мацухов Данило не змогли пропустити цю подію.

Головною метою заходу було ознайомити суддів з нововведеннями до офіційних правил волейболу, прийнятими Міжнародною федерацією волейболу (FIVB). Крім президента ФВУ Михайла Мельника і наставника чоловічої збірної Угіса Крастіньша, серед почесних гостей були запрошені футбольні колеги: арбітр ФІФА Юрій Можаровський та інспектор Прем’єр-ліги України Орест Шмигельский, які мають великий міжнародний досвід та можуть порівняти та оцінити якість суддівства в Україні із суддівством у Європі.

Окремо потрібно відзначити проведення волейбольного турніру серед суддів, в якому взяли участь три команди арбітражних комісій: Запорізька, Чернівецька та Вінницька. Раніше теж були спроби зіграти у волейбол як на семінарі, так і під час змагань, але вони носили нерегулярну форму.

Невід’ємною складовою семінару є складання технічними делегатами та першими і другими суддями екзаменів з теоретичної і методичної підготовки, а також визначення рейтингу суддів.

 

 

Вітаємо наших колег з успішним складанням екзамену. Бажаємо професійного зросту та перемоги!

 


 

Онлайн-круїз на лайнері «Академія цифрового розвитку»

 

Здобувачка вищої освіти освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» Бердянського державного педагогічного університету факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини Корвегіна Олександра, придбавши квиток у комфортабельну «каюту», вирушила в креативну подорож цифровими технологіями. «Академія цифрового розвитку», під керівництвом Антоніни Букач, з нагоди річниці свого створення організувала незабутній круїз лайнером інноваційних педагогічний ідей.

А там… цікаві інструменти для дистанційного (і не тільки) навчання, робота в команді, Google Scholar для роботи над науковими дослідженнями, освітня гра Minecraft Education Edition, G Suite for Education, (+Teach from Home), хмарні інструменти для дистанційної взаємодії через призму досвіду організації МООС «Додатки Google в освітній діяльності» й становлення методики викладання від тренерів АЦР.

Насмакувавшись  креативними родзинками, квестами  для допитливих, збагатившись перлинками досвіду, ще на одну сходинку піднялась Олександра до свого становлення як педагога.

Корвегіна Олександра за результатами успішного тестування отримала сертифікат про удосконалення професійної компетентності.

Здобувачка вищої освіти переконана:  дотримання трьох «Р» (Рефлексія, Родзинки, Радість) = Ситуація Успіху.

Стверджуйтесь, розвивайтесь, приєднуйтесь…

Здобувачка вищої освіти освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація»

Бердянського державного педагогічного університету

Олeксандра Корвегіна

Світлини з архіву автора


 

Міжнародна наукова діяльність студентів

спеціальності Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

 

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» активно поєднують навчання та наукову діяльність відповідно до спеціальності. Підтвердженням є участь студентів у VIII міжнародній науково-практичній конференції «Eurasian scientific congress», яка відбувалась 9-11 серпня 2020 року у Барселоні (Іспанія). Бердянський державний педагогічний університет представляла студентка 2 курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини Ольга Баришнікова (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ Кара Світлана Іванівна). За результатами онлайн-конференції було опубліковано статтю, в якій висвітлено особливості формування здоров’язбережувальної компетентності у процесі вивчення біології. Було акценовано увагу на тому, що реалії сьогодення вимагають від вчителя біології не тільки вмінь впливати на формування у дітей уявлення про здоровий спосіб життя та його структурно-фізичні компоненти, а усвідомлено змінювати погляди особистості на збереження власного здоров’я. Також з’ясовано, що використання здоров’язбережувальних технологій, інтерактивних, групових, індивідуальних методів та прийомів на уроках біології сприяють формуванню здоров’язбережувальної компетентності.

Висловлюємо щиру вдячність організаторам за можливість долучитися до обговорення актуальних проблем використання здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі.

Здобувачка вищої освіти освітньо-професійної програми

«Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація»

Бердянського державного педагогічного університету

Ольга БАРИШНІКОВА

Світлини з архіву автора

 


 

Міжнародна наукова діяльність здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми

«Здоров’я людини. Фізична реабілітація»

 

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» взяли участь у XII Міжнародній науково-практичній конференції «Dynamics of the development of world science», яка відбувалась 5-7 серпня 2020 року у Ванкувері (Канада). Бердянський державний педагогічний університет представляли Северіна Альона та Десятник Валерія – студентки 4 курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ Хатунцева Світлана Миколаївна). За результатами онлайн-конференції було опубліковано статтю, в якій висвітлено інноваційні засоби навчання на уроках основ здоров’я. Авторами наголошено, що характерною тенденцією розвитку сучасної освіти є її спрямованість на всебічний розвиток особистості; з’ясовано, що контент-аналіз наукової літератури, нормативно-правових документів про освіту дає змогу впевнитися в суттєвій корекції світоглядних засад освітньої галузі, змістовою основою яких є здоров’язбережувальна складова, відмова від формальних детермінант педагогічної роботи на користь більш вільного вибору засобів навчання на уроках основ здоров’я в збірнику наукових статей.

Висловлюємо щиру вдячність організаторам за можливість долучитися до обговорення тенденцій розвитку сучасної науки.

 

 

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми

«Здоров’я людини. Фізична реабілітація»

Бердянського державного педагогічного університету

Северіна Альона, Десятник Валерія

Світлини з архіву авторів

 


 

Міжнародне підвищення кваліфікації викладачів кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації

 

Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету успішно пройшли програму міжнародного підвищення кваліфікації, яке відбувалось з 20 по 27 липня 2020 в місті Люблін (Республіка Польща).

Організаторами міжнародного підвищення кваліфікації були Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, а також Асоціація міжнародного освітнього та наукового співробітництва. Тема онлайн-тренінгу відповідала тенденціям та викликам сучасної системи освіти: «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи ZOOM».

Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації проводилось за наступною тематикою: основні типи комунікативної взаємодії в Інтернеті; веб-конференція (інтернет-конференція); вебінар як форма дистанційного інтерактивного навчання; сервіс вебінарів та відео-конференцій за допомогою платформи zoom.us ; загальні правила відео-спілкування за допомогою хмарних сервісів на прикладі платформи Zoom; підсумковий онлайн-тест тощо. Під час вебінару було отримано новий досвід та знання з використання хмарних сервісів для онлайн навчання з фізіології вищої нервової діяльності, генетики, методики навчання біології та основ здоров’я на прикладі платформи ZOOM. Сертифікат Хатунцевої Світлани Миколаївни про проходження міжнародного підвищення кваліфікації є документом, який підтверджує міжнародний досвід учасника. Висловлюємо щиру вдячність організаторам за змістовну і цікаву програму вебінару.

 

 

Колектив кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації

Бердянського державного педагогічного університету

Світлини з архіву кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації

 


 

Чемпіонат України з пауерліфтингу

 

З 24 по 27 липня в селище Магуш Донецької області проходить ХХХI чемпіонат України з пауерліфтингу. Від Запорізької області вчора виступила студентка III курсу факультету ФФКСЗЛ Декерменджи Ганна. У вагові категорії до 57 кілограми вона стала срібною призеркою з сумою 435 кг у сумі триборства. Лише 2,5 кілограми Ганна програла чемпіонці. Крім того в неї дві золоті медалі: У присіданнях зі штангою-175 кг та у жимі лежачи -110 кг. Та срібло у тязі- 150 кг.

  За матеріалами кафедри теорії та методики фізичного виховання

 


 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

 

Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації та здобувачі вищої освіти освітньо-професійних програм «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» та «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» Бердянського державного педагогічного університету взяли участь у Всеукраїнській інтернет-конференції «Інклюзивна освіта в умовах сучасної школи», яка відбулась 16 липня 2020.

Під час конференції було обговорено важливі питання: особливості функціонування інклюзивно-ресурсного центру; гра як засіб розвитку мовлення дітей із розладами аутичного спектра; складові успішної роботи команди супроводу дітей з порушеннями психо-фізичного розвитку; казкотерапія в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами; дитина з синдромом Дауна в інклюзії: навчання чи соціалізація; партнерство в інклюзії тощо. Особливо корисними, зауважують студенти (Ольга Баришнікова, Олександра Корвегіна, Олена Северіна, Руслан Сухарєв), були теми, що торкались проблем аутизму і дистанційного навчання: недоліки і переваги, лайфхаки і прорахунки. Софія Альянах, Аліна Бистрова, Катерина Кравець, Олександра Улитич відмітили, що цікавою та змістовною була панельна дискусія на тему: «Інклюзія у школі: плюс чи мінус?».

Цей досвід дуже цікавий для педагогів, зокрема вчителів-реабілітологів, оскільки було окреслено труднощі, які виникають під час роботи в інклюзивному класі, а також визначено ефективні підходи для роботи з дітьми з особливими освітніми проблемами. Також було проаналізовано досвід педагогів, які працюють у системі інклюзивної освіти, методистів та батьків дітей з особливими освітніми потребами.

Учасники конференції отримали: матеріали, що присвячені питанням роботи в інклюзивному класі, дидактичні ігри для дітей з затримкою психічного розвитку; ігри та вправи на розвиток пам’яті та уваги; логіки, моторики, добірку метафоричних  карток та інструкцію для роботи з ними; обговорили особливості взаємодії в інклюзивному класі. Також слухачі отримали добірку документів, що стосуються питання інклюзії та свідоцтво про участь у інтернет-конференції.

Ольга Баришнікова, здобувачка вищої освіти

Спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Бердянського державного педагогічного університету

Світлини з архіву кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації

 

 


 

Цікава та креативна виробнича практика майбутніх учителів основ здоров’я, вчителів-реабілітологів

 

У системі професійної підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» виробнича практика зі спеціальності є важливою сходинкою у набутті професійних умінь та навичок роботи майбутніх учителів у закладі загальної середньої освіти. Практика є багатоскладовим, комплексним і складним процесом професійної підготовки майбутніх фахівців. Проходження практики здійснювалося в закладах середньої освіти, зокрема на базі Бердянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» № 1 «Мрія».

Метою виробничої практики зі спеціальності було: оволодіння вміннями спостерігати та аналізувати освітній процес, узагальнювати та систематизувати педагогічний досвід; оволодіння практичними навичками підготовки та проведення навчальної і виховної роботи; поглиблення та закріплення здобутих теоретичних знань, удосконалення фахових умінь та навичок; оволодіння уміннями та навичками проводити освітню роботу з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів; підвищення мотивації до вивчення психолого-педагогічних та фахових дисциплін; розвиток і зміцнення любові до педагогічної професії.

Використання сучасних дистанційних технології (Skype, Viber, Zoom тощо) під час практики було альтернативою реалізації означених цілей, що дозволило студентам підтримати двобічний зв’язок як з викладачами кафедри біології, основ здоров’я та фізичної реабілітації БДПУ (професором Світланою Хатунцевою, доцентом Світланою Карою), так і з вчителями закладу середньої освіти (Людмилою Пилипенко, Вікторією Пелагейченко, Вікторією Щербиною) за допомогою дистанційних технологій. Результативність діяльності здобувачів вищої освіти під час практики залежала від злагодженої взаємодії всіх керівників та їхніх умінь ефективно керувати роботою студентів.

Для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Здоров’я людини) напередодні практики вчителем біології та основ здоров’я вищої категорії закладу середньої освіти Людмилою Пилипенко проведено майстер-клас на тему «Актуальні питання викладання біології та основ здоров’я», на якому зосереджено увагу на сучасних формах, методах та прийомах організації викладацької діяльності у закладах середньої освіти. Тож така організація сприяла реалізації змісту та завдань програми практики та набуття здобувачами освітньо-професійної програми відповідних програмних компетентностей.

Під час практики здобувачі освітньо-професійної програми «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» вивчали теми і розділи навчальних програм з фахових дисциплін; спостерігали та аналізували навчальні заняття з біології та основ здоров’я, виховну роботу вчителів; оволодівали методикою і технологією проведення навчальних занять зі спеціальності, вміннями і навичками підготовки та проведення виховних заходів валео-гігієнічного змісту, зокрема: бесід та інструктажів з безпеки життєдіяльності), заходів із застосуванням здоров’язбережувальних технологій (фізкультхвилинок, оздоровчих видів гімнастик для очей тощо).

Здійснюючи в online-режимі повсякденні контакти з практикантами, керівники практики кафедри біології, основ здоров’я та фізичної реабілітації БДПУ спрямовували та коригували практичну діяль­ність. Керівник практики закладу загальної середньої освіти вчитель біології та основ здоров’я Людмила Пилипенко консультувала студентів з питань організації дистанційного освітнього процесу, допомагала у плануванні уроків і виховних заходів. Така повсякденна практична допомога сприяла виникненню між учасниками освітнього процесу атмосфери доброзичливого співробітництва, а також забезпечила формування у здобувачів вищої освіти фахових компетентностей та досягненню ними успішних програмних результатів.

Наведемо приклади відгуків здобувачів вищої освіти освітньої програми «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» про виробничу практику:

Северіна Альона: «Під час виробничої практики я здобула цінний досвід, поглибила та закріпила знання, отримані раніше».

Бушко Станіслав: «Для мене важливим досвідом стало вміння точно і доступно доносити інформацію дітям».

Лобода Денис: «Практика дала можливість здобути досвід не тільки практичного втілення фахових знань, вмінь та навичок, а й формуванню вмілості, вправності та готовності використовувати нові можливості роботи в освітньому середовищі під час проведення навчально-виховних заходів в дистанційному режимі».

Кравець Катерина: «Ця практика була для мене дуже корисна, тому що вона сприяла закріпленню інтересу до професії. Практика у дистанційному режимі – це незвичайно, але реально, цікаво та креативно».

Відгуки вчителів-керівників практики Бердянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» № 1 «Мрія» про виробничу практику здобувачів вищої освіти освітньої програми «Здоров’я людини. Фізична реабілітація»:

Пилипенко Людмила (вчитель біології та основ здоров’я): «Під час виробничої практики здобувачі вищої освіти освітньої програми «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» показали високий рівень теоретичної, методичної та практичної підготовки, проявляли самостійність та сумлінне ставлення до роботи. Уважно і старанно переймали досвід роботи, цікавились методичною та науковою літературою, займались самоосвітою та самовдосконаленням».

Пелагейченко Вікторія (класний керівник 7 класу): «Студенти спеціальності 014 Середня освіта (Здоров’я людини) добре володіють сучасними методами навчання. Проведені у період практики заходи були продуманими, цікавими, досягали поставленої мети».

Щербина Вікторія (класний керівник 6 класу): «Здобувачі вищої освіти освітньої програми «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» володіють вміннями і навичками підготовки та проведення виховних заходів валео-гігієнічного змісту (бесід та інструктажів з безпеки життєдіяльності, ЗСЖ), заходів із застосуванням здоров’язбережувальних технологій.

Десятник Валерія, здобувачка вищої освіти

освітньої програми «Здоров’я людини. Фізична реабілітація»

факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини

Бердянського державного педагогічного університету

Світлини Романа Костромицького та з архіву автора

 

 


 

Дистанційне навчання очима майбутніх вчителів-реабілітологів

Дистанційне навчання – це новий освітній досвід, який ефективно був впроваджений у Бердянському державному педагогічному університеті. З метою реалізації освітніх програм у БДПУ було використано навчальні платформи Moodle, веб-сервісу, створеного Google для навчальних закладів з метою застосування завдань безпаперовим шляхом Google Classroom та інші.

Для організації дистанційного навчання викладачами кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ використовувалися різноманітні методи навчання здобувачів вищої освіти освітніх програм «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Здоров’я  людини. Фізична реабілітація»: відеотрансляції засобами Zoom (були проведені семінари, онлайн-практичні заняття, захист науково-дослідних робіт тощо), для контролю навчальних досягнен студентів були проведені тести та онлайн-опитування. Така форма організації освітнього процесу має свої переваги. Розглядаючи позитивні аспекти дистанційної освіти можна стверджувати наступне: кожен студент мав можливість навчатися у будь-якому зручному місці; був створений гнучкий графік самостійної роботи. Ми мали змогу коригувати і обирати режим засвоєння матеріалу освітніх компонент та знаходити комфортний для себе темп навчання; доступність навчальної інформації; студентам пропонувалися різні способи подачі інформації. У разі потреби була можливість накопичувати цю інформацію та повторювати, скільки потрібно для повного розуміння. Нам було легко виходити на зв’язок з викладачами. Для відправки виконаних завдань або уточнення окремих питань використовувалися месенджери Viber та Telegram, електронна пошта, відео-зв’язок.

До переваг дистанційного навчання можна віднести зростання інтересу студентів до нового цікавого методу освоєння матеріалу, економію ресурсів всіх учасників освітнього процесу, автоматизацію контролю завдань. Основним недоліком дистанційної освіти є відсутність прямого контакту з викладачем та одногрупниками, що позбавляє процес навчання емоційного забарвлення, адже живе спілкування з людиною комп’ютер не замінить ніколи.

Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини БДПУ доклали багато зусиль для ефективної реалізації дистанційного навчання. Нова форма роботи перевернула нашу свідомість, ми почали цінувати кожну хвилину, проведену у навчальному закладі, у нас сформувалися навички самоосвіти, саморозвитку та саморегуляції. Реалії сьогодення вимагають впровадження таких інновацій у систему освіти, як дистанційне навчання і можна з впевненістю сказати, що викладачі та студенти Бердянського державного педагогічного університету готові до нових викликів.

Науковий прогрес рухається із шаленою швидкістю, наша країна поступово діджиталізується, тому бажаю всім учасникам освітнього процесу впевненого руху вперед та подальших успіхів.

 

Олександра Корвегіна,

здобувачка вищої освіти ФКСЗЛ БДПУ

Світлини з архіву автора


 

КУРАТОРСЬКІ ГОДИНИ НА КАФЕДРІ БІОЛОГІЇ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Виховна робота зі студентами кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації під час карантину проводиться згідно графіку за допомогою онлайн платформи Zoom.

Викладачі кафедри за допомогою дистанційних технологій провели ряд кураторських годин та семінарів, присвячених різноманітним проблемам: було обговорено пункти освітньо-професійних програм здобувачів спеціальностей «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», «Середня освіта (Здоров’я людини)», тенденції розвитку спеціальностей кафедри, питання академічної доброчесності, особливості імплементації студентоцентрованого підходу та ряд інших питань. Здобувачі вищої освіти стали активними учасниками дискусій та внесли ряд цінних зауважень та рекомендацій.

Така форма роботи – безумовно, новий досвід і для студентів, і для викладачів. Можна зауважити, що у сучасному світі немає меж для спілкування, незважаючи на обставини.

 

Єлізавета Сачко, здобувачка першого ( бакалаврського) рівня ВО

зі спеціальності 014 Середня освіта

факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини

Світлини з архіву автора


Навчальна практика – перший важливий крок до професії вчителя біології, основ здоров’я, вчителя-реабілітолога

Реалії життя в умовах карантину вимагають від вищої освіти імплементації нових підходів як до організації навчання, так і до практичної підготовки здобувачів, що спонукає викладачів кафедри біології, основ здоров’я та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету шукати альтернативні підходи до проведення практики, зокрема, навчальної.

У загальній структурі практики навчальна практика здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) є першою сходинкою в надбанні студентами професійних умінь та навичок. Від того, наскільки вміло майбутні вчителі зроблять свої перші практичні кроки, залежить їх уявлення про професію. На цьому етапі закладаються основи практичних умінь та навичок, творчого ставлення до професійної діяльності. Цей вид практики забезпечує пізнання студентами закономірностей навчальної та виховної роботи в школі.

У зміст діяльності здобувачів вищої освіти на данному етапі практики входило виконання навчальної, виховної та дослідницької роботи. Майбутні вчителі знайомилися із навчальними програмами, річними планами з біології та основ здоров’я; готували дидактичні матеріали до уроків та виховних заходів; вивчали та закріплювали на практиці методи дослідницької роботи вивчення місцевої флори та фауни.

Дистанційна освіта – це можливість не лише навчатися та отримувати необхідні знання, вміння та навички віддалено від закладу освіти, а й здобувати досвід практичної діяльності. Так, під час практики для здобувачів вищої освіти другого курсу освітньої програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» в online-форматі були проведені навчально-методичні семінари з проблем «Сучасні засоби навчання біології» та «Шкільний кабінет біології» за участю керівника практики вчителя біології вищої категорії загальноосвітньої школи № 11 м. Бердянська Наталії Акєнтьєвої. Організаторами семінарів були викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації професор Світлана Хатунцева (завідувач кафедри), доцент Світлана Кара (керівник практики). Здобувачі вищої освіти ознайомились з комплексом навчальних посібників, моделей, об’єктів та лабораторним обладнанням шкільного кабінету біології. Зазначено, що навчальний кабінет повинен бути забезпечений підручниками, дидактичним та роздатковим матеріалом, необхідним для виконання навчальних програм. Було акцентовано увагу на тому, що застосування сучасних засобів навчання на уроках біології та основ здоров’я сприяють розвитку пізнавального інтересу, активності й самостійності учнів; є важливою умовою підвищення ефективності навчання та удосконалення освітньої роботи в школі. Використання комп’ютерної техніки в освітньому закладі та, зокрема, в кабінеті біології, дозволяє здійснювати процес навчання швидше ніж дидактичний супровід. Вирішальним фактором є готовність вчителя використовувати нові можливості на уроках.

Варіативність застосування навчального обладнання підвищує ефективність навчання за рахунок продуктивної роботи на уроці, активації пізнавальної діяльності інтерактивними засобами та наочними посібниками.

Усі учасники отримали задоволення від спілкування й обміну досвідом.

Колектив кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітаціїФФКСЗЛБДПУ

Світлини з архіву кафедри


Поєднання навчання і науково-дослідної роботи на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації

Науково-педагогічний персонал кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку освіти, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

У Бердянському державному педагогічному університеті традиційно у травні з нагоди Днів науки підбиваються підсумки наукової діяльності за минулий рік, нагороджуються кращі науковці і окреслюються перспективи подальших наукових досліджень. Співробітники кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації також підбили підсумки наукової діяльності за поточний навчальний рік.

Усі викладачі кафедри брали активну участь у конференціях, вебінарах, науково-методичних платформах на всеукраїнському та міжнародному рівнях з проблем професійної підготовки майбутніх учителів біології, здоров’я людини, вчителів-реабілітологів, фахівців з фізичної реабілітації, зокрема: ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді» (Бердянськ, 12-14 вересня 2019 р.); Міжнародна науково-практична конференції «Організація та управління у сфері послуг» (присвячена 5-річчю співробітництва Вищої школи управління і адміністрації в Ополє та ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 35-річчю факультету фізичного виховання ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» та 65-річчю факультету фізичного виховання Центрально українського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, 8 травня 2020 р.); ІІІ Міжнародний семінар із розширеної реальності в освіті AREdu 2020, May 13, 2020, Kryvyi Rih, Ukraine; ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами» (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Факультет спеціальної та інклюзивної освіти, ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів», 14-15 травня 2020 р.); VІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференції «Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості». – (Слов’янськ, 2019.); The international conference on sustainable futures «ENVIRONMENTAL, TECHNOLOGICAL, SOCIAL AND ECONOMIC MATTERS (ICSF 2020)». 20 – 22 May, 2020 / Kryvyi Rih, Ukraine; ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку» (Бердянськ, 22-23 квітня 2020 р.); вебінар використання бази даних Web of Science Core Collection від МОН України із на тему «Критерії та процедура відбору видань до Web of Science», 3 червня 2020 р., м. Київ.

Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації публікують результати своїх досліджень в фахових виданнях та в журналах, що індексуються в наукометричних базах – Web of Science, Scopus.

Співробітники кафедри брали участь у науково-дослідній роботі на тему «Наноструктуровані напівпровідники для енергоефективних екологічно безпечних технологій, що підвищують рівень енергозбереження та екологічної безпеки урбосистеми», яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

Серед напрямів наукової діяльності членів кафедри спільна науково-практична діяльність зі здобувачами освітньо-професійних програм. Навчання за освітньо-професійними програмами передбачає міцний зв’язок з науковою діяльністю завдяки таким аспектам: 1) У викладанні переважної більшості фахових ОК використовуються форми і методи навчання, засновані на дослідженнях. Для здобувачів освітньо-професійних програм «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Фізична реабілітація» базовий науково-дослідницький компонент впроваджується вже з молодших курсів, починаючи під час вивчення ОК «Основи наукових досліджень», яка спрямована на формування методологічної культури мислення учителів біології, основ здоров’я, вчителів-реабілітологів для забезпечення ефективної професійної діяльності в освітній галузі, на формування у здобувачів умінь щодо планування, організації, проведення та оформлення результатів наукового дослідження. 2) Самостійному виконанню здобувачами курсових робіт. Сприятливі умови для цього створює виробнича практика, під час проходження якої завданням кожного здобувача є опанування експериментальними методами для формування уміння планувати та проводити експеримент з використанням тих чи інших методів. Апробація результатів курсових робіт здобувачів вищої освіти відбувається під час їх захисту.

Результати наукових пошуків здобувачів презентуються у форматі круглих столів, виступів на студентських конференціях (на щорічному засіданні наукової секції «Актуальні проблеми біології та здоров’я людини» у рамках Фестивалю науки БДПУ), публікації статей і тез доповідей (у періодичному виданні Збірник наукових тез наукових доповідей студентів БДПУ – https://bdpu.org.ua/opportunities/conferences/zbirnyk-tez/), конкурсів наукових робіт, студентських олімпіад. Це дає здобувачам вищої освіти можливість вчитися аргументувати, переконувати та оприлюднювати результати своїх досліджень. Так, студентка освітньо-професійної програми «Біологія, здоров’я людини. Фізична реабілітація» Олександра Корвегіна взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація професійної підготовки фахівців в області природничо-наукової освіти», яку організували представники факультету природознавства Білоруського державного педагогічного університету. Для участі у заочному етапі конференції Олександра Корвегіна представила доповідь на тему «Науково-методичні аспекти підготовки вчителів біології», підготовлену під керівництвом к.пед.н., доц. Світлани Книш. У своїй доповіді Олександра звернула увагу на необхідність удосконалення підготовки вчителів природничого циклу, зокрема біології, наповнення її новими формами, методами і технологіями.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійних програм залучені до реалізації комплексної теми кафедри «Формування професійної компетентності майбутнього фахівця з фізичної реабілітації» та індивідуальних тем досліджень викладачів. Окрім того, для здобувачів освіти за відповідною освітньо-професійною програмою функціонують студентські наукові гуртки: «Сучасні оздоровчі технології», метою якого є залучення здобувачів закладів вищої освіти до застосування сучасних оздоровчих технологій; «Формування культури здоров’я студентської молоді», «Формування здорового способу життя студентської молоді», метою яких є залучення здобувачів ВНЗ до формування свідомого та дбайливого ставлення до власного здоров’я; «Реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку», напрям роботи якого – комплексний підхід в реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку, види, методи, технології реабілітації; «Охорона здоров’я та фізична реабілітація», метою якого є залучення здібних і талановитих здобувачів вищої освіти до науково-дослідної діяльності з питань спортивної медицина та фізичної реабілітації.

Підготовка конкурентоспроможного фахівця з високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності, зорієнтованих на подальшу фахову самоосвіту, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми в галузі освіти/педагогіки або в процесі навчання передбачає застосування набутих знань зі здоров’я людини та теорії освіти. Забезпеченню конкурентоспроможності в соціально-детермінованій діяльності фахівців з різними групами отримувачів освітніх/реабілітаційних послуг сприяє, наприклад, поєднання вивчення ОК «Реабілітаційні технології при вадах розвитку у дітей» з розробкою викладачем теми «Іпотерапія як терапевтична технологія реабілітації дітей з вадами розвитку» та науково прикладним дослідженням «Застосування іпотерапії у хворих на дитячий церебральний параліч», виконане здобувачкою ВО Примак Євгенією та взяла участь у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія».

На кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації проводяться науково-методичні семінари, присвячені сучасним тенденціям навчання біології, основ здоров’я, технологіям реабілітації та здоров’язбереження. Наукові проекти здобувачів та науково-педагогічних працівників отримують підтримку стейкхолдерів (КУ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» та ін.). Також викладачі оновлюють зміст освітніх компонент, використовуючи найновіші практики у відповідній галузі, знання які здобуті в неформальній освіті (вебінари, семінари, курси, тренінги тощо).

Колектив кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітаціїФФКСЗЛБДПУ

Світлини з архіву кафедри


Колектив кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації ФФКСЗЛ БДПУ

Моніторинг оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітнього процесу за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії»Метою моніторингу було вивчення рівня задоволеності здобувачами вищої освіти якістю освітнього процесу БДПУ з метою вдосконалення якості вищої освіти. Анкетування проведено в кінці 2019-2020 навчального року. Учасники анкетування – здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою (ОПП) « Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії».Оцінку здійснювали за 5-бальною шкалою:1 бал – все дуже погано;2 бали – задовільно;3 бали – на достатньому рівні;4 бали – добре, але може бути краще;5 балів – все дуже добре (відмінно).
№ з/п Критерій оцінювання Бали
5 4 3 2 1
1 Задоволеність навчанням за обраною

освітньою програмою

57% 43%
2 Зрозумілість мети, цілей і очікуваних

результатів вивчення дисциплін ОП

43% 28,5% 28,5%
3 Актуальність освітньої програми у світлі найновіших досягнень у відповідній галузі 57% 28,6% 14,4%
4 Прозорість та чесність

оцінювання знань

71,4% 14,3% 14,3%
5 Використання викладачами сучасних

педагогічних методів (майстер-класи, дискусії, інтерактивні презентації, ділові ігри тощо) при викладанні навчальних дисциплін

71,4% 28,6%
6 Спрямованість навчальних дисциплін на майбутню професію 28,6% 28,6% 28,6%
7 Обґрунтованість навантаження на здобувача вищої освіти (кількість дисциплін на семестр, кількість годин аудиторної і самостійної роботи на тиждень ) 57% 14,4% 14,3% 14,3%
8 Організація наукових і практичних заходів професійної спрямованості 57% 14,3% 28,6%
9 Доступність графіків освітнього процесу та розкладу занять 28,6% 28,6% 42,9%
10 Доступність навчальної і наукової літератури бібліотеки університету, репозитарію 71% 29%
11 Якість та доступність навчально-методичних матеріалів з навчальних дисциплін ОП 57% 29% 14%
12 Доброзичливість та ставлення до вас

викладачів

57% 29% 14%
13 Доброзичливість та ставлення до вас співробітників деканату 29% 42% 29%

 

Відповідно до результатів анкетування, оцінка організації освітнього процесу за ОПП «Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії» за всіма критеріями є достатньо високою, але може бути краще.

Найвищі оцінки здобувачі вищої освіти поставили за критеріями:

 • прозорість та чесність оцінювання знань;
 • використання викладачами сучасних педагогічних методів навчання;
 • доступність навчальної і наукової літератури бібліотеки університету, репозитарію.

Найнижче здобувачі вищої освіти оцінили:

 • зрозумілість мети, цілей і очікуваних результатів вивчення дисциплін освітньої програми;
 • спрямованість навчальних дисциплін на майбутню професію;
 • доступність графіків освітнього процесу та розкладу занять;
 • доброзичливість та ставлення до вас співробітників деканату.

Інші пропозиції щодо покращання якості освіти та освітнього процесу за освітньою програмою, які запропонували здобувачі вищої освіти при опитуванні:

 • більше проводити практичних занять з набуття знань для майбутньої професії;
 • більше запроваджувати на парах цікавих дискусій, тренінгів, які б стосувалися майбутньої професії;
 • запровадити більше практичного навчання, оскільки фізичні терапевти у своїй роботі працюють с пацієнтами практично;
 • більш доброзичливіше ставлення до студентів збоку викладачів і співробітників деканату.

Висновки

З метою донесення до здобувачів вищої освіти розуміння мети, цілей і очікуваних результатів вивчення дисциплін освітньої програми та спонукання їх до кращого вивчення навчального матеріалу необхідно:

 • зосереджувати увагу студентів на питаннях, які пов’язують вивчаєму дисципліну з їх майбутньою професією, конкретно формулювати основні результати навчання, які будуть формуватися у них після вивчення дисципліни;
 • при викладенні навчального матеріалу з дисципліни, необхідно посилатись на законодавчі та нормативні акти, на нові досягнення науки, які містяться у спеціальній літературі за фахом;

Для покращення показника «спрямованість навчальних дисциплін на майбутню професію», необхідно:

– зосереджувати увагу здобувачів вищої освіти на питаннях, які вирішуються або будуть вирішуватися на знаннях данної дисципліни у світлі сучасних вимог до майбутньої професії;

– відповідально підходити до розробки конкретних завдань для самостійної роботи з дисципліни, акцентуючи увагу на темах, які будуть тісно пов’язані з майбутньою професією;

– більше практикувати застосування засобів практичного навчання, а також підготовку роздаткового матеріалу, «робочих зошитів», «ситуаційних завдань», «майстер-класів», «електронних тестів» і т.д.

Для покращення показника «доброзичливість та ставлення до вас викладачів і співробітників деканату», необхідно:

– під час спілкування зі здобувачами вищої освіти проявляти більшу доброзичливість та небайдужість до їх успіхів, з розумінням ставитися до їх проблем;

– зробити більш доступними для здобувачів вищої освіти розклад, графіки освітнього процесу та критерії оцінювання з навчальних дисциплін та показати конкретно, де це все можна знайти.

 

Віталій Осіпов,
кандидат наук з фізичного виховання та спорту,
доцент кафедри біології, здоров’я людини
та фізичної реабілітації БДПУ


НА ФАКУЛЬТЕТІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ДЛЯ НАУКИ І КАРАНТИН НЕ ЗАВАДА

Уже стало доброю університетською традицією у травні з нагоди всеукраїнського фестивалю науки, підбивати підсумки наукової діяльності викладачів та студентів, і традиційно в стінах університету проходять Дні Науки. Урочисті наукові засідання цього року розпочалися з 12 травня із студентських секцій та продовжились іншими заходи впродовж тижня, не став винятком і факультет фізичної культури, спорту та здоров’я людини.

В умовах карантину, викладачами та здобувачами вищої освіти факультету було вкладено максимум зусиль на проведення наукових заходів за допомогою усіх наявних дистанційних форм та платформ інтернет простору.

Кафедра теорії та методики фізичного виховання проводила засідання студентської наукової секції: «Фізичне виховання різних груп населення». Представлення своїх досліджень студенти проводили у формі презентаційних робіт. Під час обговорення обраним журі, найкращою виявилась робота на тему «Вплив занять функціональним тренінгом «TRX» на розвиток силової витривалості жінок першого зрілого віку» студентки 4 курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини Ганни ПАРФЕНОВОЇ (науковий керівник – ст. викл. Юлія МИТЯНЕНКО).

Кафедра біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації проводили засідання студентської наукової секції «Актуальні проблеми біології та здоров’я людини». Проблеми здоров’я людини стосуються кожного, тому секція, яка присвячена проблемам біології та здоров’я людини зібрала слухачів з різних факультетів, серед яких були студенти і викладачі університету та економіко-гуманітарного коледжу БДПУ.

Студенти представили актуальні, цікаві та змістовні доповіді з проблем біології, екології, фізичної реабілітації та здоров’я людини. Ґрунтовну доповідь «Науково-методичні аспекти підготовки вчителів біології» 1 курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров`я людини Олександри КОРВЄГІНОЇ було визнано найкращою (науковий керівник – к.пед.н., доц. Світлана КНИШ).

Свято Днів науки університету на факультеті фізичної культури, спорту та здоров`я людини продовжились 13 травня заходом у формі інтелектуального брейн-рингу під назвою «Гра інтелектів» де студенти мали змогу продемонструвати свої знання з різноманітних дисциплін, які вони вже опанували та мали змогу показати свої навики у формі конкурсних завдань. Участь в інтелектуальній грі брали збірні команди 1-4 курсів двох факультетів фізичної культури, спорту та здоров`я людини і психолого-педагогічної освіти та мистецтв.

Суддівська колегія підвела підсумки гри та оголосила переможців: І місце – збірна команда студентів 2-го курсу ФФКСЗЛ (54 бали), ІІ місце – збірна команда студентів 1-го курсу ФФКСЗЛ (53 бали), ІІІ місце – команда студентів 4-го курсу ФППОМ (44 бали). Збірна команда студентів 2-го курсу ФФКСЗЛ була нагороджена електронною грамотою декана факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини.

Також на факультеті було проведено засідання наукових круглих столів викладачів. По кафедрі теорії та методики фізичного виховання було проведено круглий стіл на тему «Сучасні педагогічні технології у фізичному вихованні» на якому були присутні не тільки співробітники кафедри а й вчитель фізичної культури вищої категорії Запорізької спеціалізованої школи №100 ЗМРЗО Анжеліка БИКОВА. Керівник заходу: к.н. з фіз. вих. і спорту, проф. Сергій КУШНІРЮК.

Викладачі кафедри фізичного виховання провели науковий круглий стіл на тему «Сучасні фітнес-технології у фізичному вихованні студентської молоді». Керівник заходу: к.пед.н., доц. Олена МАЙВАЛДОВА.

Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації провели свій щорічний науковий круглий стіл на тему «Освітні та здоров’язбережувальні технології», яка в умовах карантинних заходів щодо пандемії «COVID 19» є доволі актуальною. Керівник заходу: д.пед.н., проф. Світлана ХАТУНЦЕВА.

Усі учасники секційних студентських засідань отримали електронні подяки та грамоти за найкращі доповіді. Учасники усіх заходів також отримали словесну подяку від завідуючих кафедр, замдеканів та декана факультету фізичної культури, спорту та здоров`я людини,  кандидата наук з фізичного виховання і спорту, професора, Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Кушнірюка Сергія Георгійовича.


Майстер-клас для майбутніх вчителів біології, основ здоров’я, вчителів-реабілітологівТеоретичні та методичні основи, якими оволодівають здобувачі вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) під час навчання в Бердянському державному педагогічному університеті потребують практичного відпрацювання. Практика є одним із засобів забезпечення ефективності та якості підготовки майбутніх фахівців. Вона доповнює та поглиблює теоретичну та практичну підготовку здобувачів вищої освіти, створює умови для закріплення набутих та отримання нових умінь і навичок майбутніх фахівців.Щоб зорієнтувати майбутніх вчителів біології, основ здоров’я, вчителів-реабілітологів в умовах ринку праці для здобувачів освітніх програм «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» та «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» 12.05.2020 року викладачами кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації та досвідченим вчителем Бердянського навчально-виховного комплексу № 1 «Мрія» Людмилою Пилипенко проведено майстер-клас на тему «Актуальні питання викладання біології та основ здоров’я», на якому зосереджено увагу присутніх на сучасних формах, методах та прийомах організації викладацької діяльності у закладах середньої освіти з використанням дистанційних технологій. Зауважено, що уміння самостійно проводити уроки з біології, основ здоров’я, використовуючи сучасні педагогічні технології, методи, прийоми, форми та засоби навчання сприяє швидкій адаптації молодого вчителя до професійної діяльності.

Світлини з архіву кафедри

 


Імплементація студентоцентрованого підходу на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУСтудентоцентрований підхід до навчання (student centered approach) є новою парадигмою вищої освіти. Головна його мета –підготовка конкурентоспроможного майбутнього фахівця, який з максимальною вірогідністю отримає місце на ринку праці. Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації зазначають, що це залежить як від сукупності знань, умінь та навичок фахівця, так і від володіння підходами для вирішення виробничих ситуацій, прагнення до неперервного удосконалення та професійного розвитку.Реалізація студентоцентрованого підходу відбувається в процесі узгодження освітянських структур та освітніх програм на різних рівнях, передбачає визначення переліку загальних та професійних компетентностей у рамках виділених предметних областей, аналіз і вироблення рекомендацій щодо підходів викладання та оцінювання. Серед основних принципів студентоцентрованого навчання на факультеті фізичної культури, спорту та здоров’я людини БДПУ слід означити наступні:  зміщення акцентів від викладача і того, що викладається, до студента і того, чому його потрібно навчити; зміну стосунків між студентом та викладачем (оскільки останній виконує роль фасилітатора, відповідальність за результат навчання є спільною, а весь процес навчання обговорюється); здобувач вищої освіти сприймається як особистість з власним досвідом, особливостями, здатністю сприймати інформацію, нахилами, інтересами; студенти мають змогу конструювати своє власне наповнення через використання активних методів навчання, рефлексії; зміщення акцентів на міжпредметність у викладанні, що дозволяє досягти більш високого рівня базових знань та умінь.Ми, студенти, маємо можливість обирати дисципліни та брати участь у коригуванні їх змісту відповідно до своїх потреб та вподобань, орієнтуючись на результат, а не на вхідні фактори. Необхідно зазначити, що процес навчання спрямований не тільки на передачу знань, а на сприяння формуванню критичного мислення.Здобувачі вищої освіти освітньо-професійних програм «Здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» беруть участь у формуванні освітніх програм та їх перегляді, про що відображено в протоколах засідання кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ. Навчальна та методична робота кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації ведеться із дотриманням означених вище принципів: з їх урахуванням складаються освітньо-професійні програми за спеціальностями 014 Середня освіта (Здоров’я людини) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Окремі аспекти реалізації студентоцентрованого підходу розглядаються у наукових дослідженнях викладачів кафедри. Втілення студентоцентрованого навчання відбувається через повагу й увагу до розмаїтості здобувачів вищої освіти та їхніх потреб, що уможливлює гнучкі навчальні траєкторії.

 

Здобувачка вищої освіти освітньо-професійної програми

«Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація»

Олександра Корвегіна

 


 

Тенденції розвитку спеціальності Середня освіта (Біологія та здоров’я людини): історія розроблення освітньо-професійних програм, їх

впровадження, цілі та унікальність

Підготовку фахівців за напрямом «Здоров’я людини» у Бердянському державному педагогічному університеті розпочато з 2011 року. На той час ця спеціальність мала шифр 6.010203 «Здоров’я людини», а випускники після виконання всіх необхідних вимог освітньо-професійної програми отримували кваліфікацію фахівця з фізичної реабілітації, вчителя основ здоров’я, згідно до діючої на той час Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 №1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра».

У 2015 р. постановою Кабінету міністрів України від 29.04.2015 №266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», цей перелік було оновлено. Відтоді попередні постанови про напрями та спеціальності втратили чинність, а в новому списку галузей знань і спеціальностей з’явився новий шифр 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями). Цей новий перелік предметних спеціалізацій, згідно Наказу МОН України № 506 від 12.05.2016, включав шифр 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини), а також давав можливість ЗВО, окрім предметної спеціалізації, здійснювати освітню діяльність за освітніми програмами, що передбачають здобуття другої спеціальності (спеціалізації), до цього переліку входила і спеціалізація «фізична реабілітація».

Наказом МОН України від 12.10.2017 №1368 предметну спеціалізацію 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) виключають, а предметну спеціалізацію 014.05 Середня освіта (Біологія) змінюють на 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Це стало підставою для ліцензування в БДПУ в 2018 році нової спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Наразі підготовку здобувачів за цими спеціальностями здійснює кафедра біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, на якій функціонують освітньо-професійні програми «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» і «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», випускники яких отримують професійну кваліфікацію вчителя закладу загальної середньої освіти з предметної спеціалізації біологія та здоров’я людини, вчителя-реабілітолога.

Ідея започаткування цих ОПП пов’язана з тим, що в Україні у даний час спостерігається досить напружена демографічна ситуація, коли темпи скорочення населення є стрімкими серед країн Європи. Смертність в Україні за даними Держкомстату тільки за 2017 р. склала 574,123 тис. осіб, а кількість  новонароджених 363,987 тис., що призвело до природного скорочення (–210,1 тис. осіб) населення. Станом на 2017 р. чисельність дітей віком до18 років в Україні становила 7,614 млн. осіб, що дорівнює 17,8% загальної чисельності населення країни. За період з 1990 по 2017 рр. чисельність дитячого населення України скоротилася на 5,691 млн. осіб (на 42,7%). За даними МОН України 36% учнів шкіл мають низький рівень фізичного здоров’я, 34% – нижчий за середній, 23% – середній, 7% – вище середнього і лише1% – високий. Серед учнів закладів загальної середньої освіти у 50% спостерігаються функціональні відхилення в діяльності різних систем організму: серцево–судинної системи – 26%, нервово-психічні розлади – 33%, захворювання органів травлення – 17% та ендокринної системи – 10% школярів. Згідно висновків, які роблять науковці, особливої уваги потребує стан здоров’я дітей віком від 10 до18 років, адже саме вони найближчим часом будуть формувати репродуктивний ресурс нашої держави.

Що стосується Запорізької області, то статистика виглядає наступним чином:

загальна кількість дитячого населення на 2017 рік становила 307956 осіб (дітей до 18 років), з яких дошкільного віку – 125328 осіб та шкільного віку – 182628. У зазначений період перебувало на диспансерному обліку 37527 дітей із порушеннями розвитку (13786 дошкільного віку, 23741 шкільного віку) або 12% від загальної кількості дітей по Запорізькій області. За нозологіями це: діти з порушеннями зору – 4924 осіб; діти з порушеннями слуху – 1842 осіб; діти з порушеннями функції опорно-рухового апарату – 11158 осіб; діти з тяжкими порушеннями мовлення – 3060 осіб; з РДА – 380 осіб; з інтелектуальними порушеннями – 4531 осіб; із ЗПР – 8481 осіб; з труднощами розвитку – 3151 осіб.

З огляду на цю ситуацію та потреби ринку праці з цієї спеціальності (014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) і була сформована проектна група для розробки і започаткування ОПП «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» з ліцензійним обсягом 50 осіб, 30 – денної та 20 – заочної форми навчання. Випускники цієї спеціальності по закінченні ОПП отримають диплом БДПУ встановленого зразка, який надасть їм право працювати в якості:

вчителів біології та основ здоров’я

 • закладів загальної середньої освіти, ліцеїв, гімназій, коледжів, технікумів;
 • закладів позакласної та позашкільної роботи з учнями загальноосвітніх та спеціалізованих закладів освіти (ліцеїв, гімназій), студентами коледжів, технікумів;

вчителів-реабілітологів

 • інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти;
 • шкіл-інтернатів для дітей з дефектами розвитку;
 • дитячих будинків-інтернатів;
 • дитячих закладів корекційного типу;
 • центрів інклюзивної освіти;
 • центрів медико-соціальної реабілітації дітей;

консультантів з питань здорового способу життя

 • фізкультурно-оздоровчих центрів (фітнес-клубів);
 • спортивно-оздоровчих дитячих таборів;
 • оздоровчо-реабілітаційних центрів;
 • громадських і державних органів управління у сфері фізичної культури та здоров’я людини.

Мета освітньо-професійної програми – підготовка конкурентноспроможного фахівця з високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності, зорієнтованого на самостійну педагогічну діяльність та безперервну фахову самоосвіту, здатного розв’язувати комплексні діагностичні, реабілітаційні, консультативно-просвітницькі проблеми у сфері загальної середньої освіти, що передбачає застосування певних теорій та методів психолого-педагогічної, корекційно-реабілітаційної та дослідницької діяльності.

Особливістю ОПП «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» є формування в здобувачів вищої освіти загальних та спеціальних (фахових) компетентностей вчителя основ здоров’я для закладів загальної середньої освіти та вчителя-реабілітолога для сфери інклюзивної освіти з позиції системного, компетентнісного, студентоцентованого та індивідуально-зорієнтованого підходів навчання. Також, особливість програми полягає в її спрямованості на практичну підготовку здобувачів вищої освіти до вирішення прикладних завдань і передбачає проходження різних видів практики з базових спеціалізованих напрямків педагогічної діяльності вчителя основ здоров’я, вчителя-реабілітолога. Крім того, в Україні ще велика кількість малокомплектних шкіл, тому отримання додаткової спеціалізації теж відповідає тенденціям ринку праці.

Популярність цієї спеціальності та освітньо-професійних програм «Здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» в майбутніх абітурієнтів безсумнівна, адже на сьогодні наш Запорізький край і Україна в цілому, як ніколи зацікавлені у фахівцях відповідного профілю.

Колектив кафедри

біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації

ФФКСЗЛ БДПУ

 


 

Про академічну доброчесність  на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації

Закон України «Про освіту» формалізує види порушень академічної доброчесності, які є єдиними для всіх рівнів освіти. До них належить академічний плагіат, фальсифікації, самоплагіат, фабрикації, списування, обман хабарництво, необ’єктивне оцінювання. У документі зазначається, що наукової доброчесності мають дотримуватися науково-педагогічні та наукові працівники, а також здобувачі освіти.

У нашому навчальному закладі застосування засад і правил наукової етики, моральних принципів і загальних етичних норм у відносинах між представниками університетської спільноти регулює «Положення про академічну доброчесність у Бердянському державному педагогічному університеті» .

Під академічною доброчесністю розуміють сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової/творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових/творчих досягнень.

Навчання студентів академічного письма має починатися з моменту їх вступу за ЗВО, незважаючи на те, що процес цей тривалий та складний. Така підготовка має включати в себе розуміння принципів цього виду роботи (чесно визнавати свої помилки, відповідально ставитися до навчання та дослідження, використовувати лише перевірені данні, уникати плагіату, належним чином цитувати роботи інших авторів), знайомство з небажаними прийомами підготовки письмових робіт, які суперечать означеним принципам.

Навчити цінностей доброчесності молоде покоління вчителів належить викладачам шляхом цитування першоджерел, включення відповідних видів роботи у самостійну та інші види роботи студентів, залучення здобувачів освіти до обговорення етичних норм на різних рівнях – від академічної групи до загальноуніверситетського, проведення тематичних заходів, присвячених академічній доброчесності, розробки та впровадження відповідних курсів або модулів, знайомство з інструментами, які дозволяють визначити наявність плагіату. Бердянський державний педагогічний університет з цією метою використовує різні сучасні антиплагіатні системи, зокрема «StrikePlagiarism», які дають можливість здійснити якісний аналіз тексту на предмет запозичень з інших джерел. Із особливостями роботи цієї платформи викладачі та студенти факультету мали змогу ознайомитися у рамках загальноуніверситетського вебінару.

Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації повсякчасно наголошують на дотриманні означених норм та вдосконаленні навичок академічного письма як у повсякденній навчальний діяльності, так і у виховній роботі зі студентами. Про необхідність дотримання норм академічної доброчесності йдеться у освітньо-професійних програмах за спеціальностями  014 Середня освіта (Здоров’я людини) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), методичних рекомендаціях до написання курсових робіт, проходження навчальної та виробничої практик.

 

Руслана Попова, здобувачка першого (бакалаврського) рівня ВО

зі спеціальності 014 Середня освіта факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини

Світлини з архіву автора


 

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК РЕСУРС ДЛЯ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету активно оволодівають новими вміннями та навичками та заохочують здобувачів вищої освіти до участі у різноманітних вебінарах, тренінгах, семінарах, воркшопах.

Сучасні інтерактивні методики роботи зі здобувачами освіти актуальні не тільки в умовах дистанційного навчання, а й у повсякденній педагогічній роботі.

Впродовж 2019-2020 навчального року викладачі кафедри та студенти освітньо-професійних програм «Здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» стали учасниками семінарів та майстер класів, які були присвячені особливостям роботи з інтерактивними інструментами в онлайн-освіті.

Світлана Хатунцева взяла участь у вебінарі «Правила дистанційної комунікації між учасниками освітнього процесу» (https://naurok.com.ua/webinar/pravila-distanciyno-komunikaci-mizh-uchasnikami-osvitnogo-procesu?fastreg=true), де обговорювалися питання групової роботи та використання корисних інтернет-ресурсів, проблеми створення онлайнового освітнього середовища під час карантинних заходів, використання сервісу Zoom, приклади застосування онлайн-ресурсів під час дистанційного навчання.

Наталя Пшенична стала учасником ряду семінарів та майстер-класів щодо особливостей роботи з інтерактивними інструментами в онлайн-освіті, створення та використання тестових завдань, інтернет-ресурсів для зворотнього зв’язку зі здобувачами освіти, інструментів Google для дистанційної роботи, електронних книг, інтелект-карт, інтерактивних плакатів, інтерактивних робочих аркушів, стрічок часу, квест-кімнат, дидактичних ігор тощо (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ0v14kfBov7g-1v7_TkPtzQASTt4xQxkCbFpcUHOPyHA42A/viewform).

Світлана Кара взяла участь у веб-конференції «Природничі науки: навчаємо дистанційно» (https://naurok.com.ua/conference/nature), де було актуалізовано питання як налагодити ефективне онлайн-навчання та покращити комунікацію зі студентами в умовах карантину.

Світлана Книш під час дистанційного інтерактивного навчання (https://naurok.com.ua/webinar/efektivni-osvitni-rishennya-v-umovah-karantinu-pedagogichniy-instrumentariy-vid-organizaci-hundred) звернула увагу на основні освітні онлайн-ресурси та обговорила зі студентами особливості ключових вправ та взаємодії, актуальних під час дистанційної роботи. Надзвичайно цікавим для майбутніх вчителів-реабілітологів виявився вебінар «Особливості дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами» (https://naurok.com.ua/webinar/osoblivosti-distanciynogo-navchannya-ditey-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami), де було визначено роль диференційованого підходу у дистанційному навчанні дітей з особливими освітніми потребами, корекційно-розвиткові вправи для занять разом із родиною.

Здобуті навички роблять процес навчання більш цікавим та сучасним, і безумовно, мають передаватися молодому поколінню, адже неформальна освіта є одним із напрямів професійно-особистісного становлення майбутніх фахівців, позитивно впливає на формування загальних і фахових компетентностей. Успішне проходження навчальних курсів, вебінарів у межах певних навчальних дисциплін може бути враховане здобувачам вищої освіти згідно з порядком зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті, про що зазначено в Положенні про організацію освітнього процесу в Бердянському державному педагогічному університеті.

Тож, прискорення інноваційності освітнього процесу зумовлюють підготовку таких педагогів, які були б готові до професійного самовдосконалення протягом життя.

 

Кирило Із’янов,

студент 3 курсу ФФКСЗЛ БДПУ

 


 

Дистанційна освіта на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ

З моменту оголошення карантину освітній процес для майбутніх вчителів біології, здоров’я людини, вчителів-реабілітологів, бакалаврів фізичної терапії продовжився в дистанційному режимі.

Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ активно використовують нові інформаційні можливості інтернету, щоб продовжити заняття зі здобувачами вищої освіти. Адаптувавши освітній процес до умов карантину, використовують комп’ютерні і телекомунiкацiйні технологiї, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини на рiзних етапах навчання з матерiалами iнформацiйної мережi. Доцент В. Осіпов, розробив свій персональний сайт дистанційного навчання https://sites.google.com/view/osipov-fizreab-bdpu/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0?authuser=0, на якому викладає методичні матеріали до лекцій та практичних занять, відеоролики для практичного ознайомлення з навчальним матеріалом, відповідно до розкладу занять. На сайті розміщені вкладки по академічним групам і навчальним дисциплінам, які в них викладаються.

Крім цього, на кожну академічну групу С. Хатунцева, С. Кара, І. Расторгуєва  створили  Viber-групи для зворотного зв’язку зі здобувачами вищої освіти та розміщення посилань з навчальними матеріалами. С. Книш, Н. Пшенична, Л. Томіч, В. Гнатюк та інші викладачі  активно працюють, використовуючи платформи classroom, програму Zoom у режимі відеоконференцій. В нагоді стали Facebook, Telegram, поштові скриньки тощо.


 

Міжнародна наукова діяльність майбутніх вчителів біології та основ здоров’я

Студентка освітньо-професійної програми «Біологія, здоров’я людини. Фізична реабілітація» Олександра Корвегіна взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація професійної підготовки фахівців в області природничо-наукової освіти», яку організували представники факультету природознавства Білоруського державного педагогічного університету.

Для участі у заочному етапі конференції Олександра Корвегіна представила доповідь на тему «Науково-методичні аспекти підготовки вчителів біології», підготовлену під керівництвом к.пед.н., доц. Світлани Книш.

У своїй доповіді Олександра звернула увагу на необхідність удосконалення підготовки вчителів природничого циклу, зокрема біології, наповнення її новими формами, методами і технологіями.

Участь у конференції є плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю запропонованих питань за результатами конференцій опубліковано збірку матеріалів учасників конференції.

Здобувачка вищої освіти щиро вдячна доценту кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету Світлані Книш за допомогу та підтримку у розвитку наукової освіти молоді.


ОЛІМПІАДА З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЯ»Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1580 від 17.12.2019 року «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році» кафедра біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації 27 лютого 2020 року провела I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Екологія» для студентів ІІ -IV курсів усіх спеціальностей БДПУ.Програма І етапу Олімпіади передбачала виконання завдань з базової дисципліни «Екологія» і мала чотири рівня складності.В олімпіаді взяли участь 16 здобувачів вищої освіти з різних факультетів та спеціальностей БДПУ, які наполегливо та старанно виконували завдання згідно з програмою І-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Екологія».Забезпечували проведення олімпіади та перевірку знань студентів члени журі з професорсько-викладацького складу кафедри: Віталій ГНАТЮК, Світлана ХАТУНЦЕВА, Світлана КАРА, Світлана Книш.За результатами виконання завдань олімпіади з максимальною кількістю балів перемогли такі студенти:I місце     –     Коваль Каріна студентка 21б ПО-ПП групи ФППОМ (Керівник к.б.н. Гнатюк В.В.).ІІ місце   –      Чепурненко Антон студент 2 ПР групи ГЕФ (Керівник д.п.н. Хатунцева С.М.);Пужаєнко Яна студентка 2 АМЛ групи ФФСК (Керівник к.п.н. Кара С.І.).ІІІ місце  –      Рева Оксана, студентка 2 АМЛ групи ФФСК (Керівник к.п.н. Книш С.І.).Щиросердечно вітаємо переможців і бажаємо успіхів та відмінних результатів у подальшому навчанні!


ОЛІМПІАДА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1580 від 17.12.2019 року «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році» кафедра біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації 27 лютого 2020 року провела I етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія».Захід проводився згідно з розробленим Положенням БДПУ «Про проведення першого етапу Всеукраїнських студентських олімпіад» та з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, престижу професії, пошуку обдарованої студентської молоді та стимулювання їх творчої праці.Загалом, взяли участь в І етапі олімпіади 14 здобувачів кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації. Учасники мали змогу продемонструвати свої знання та вміння з базової навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичної реабілітації». Забезпечували проведення олімпіади та перевірку знань студентів члени журі з професорсько-викладацького складу кафедри: Віталій ОСІПОВ, Лілія ТОМІЧ та Ірина РАСТОРГУЄВА.За підсумками І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Фізичної терапії, ерготерапії»  були визначені переможці, а саме: 1 місце – Катерина ТАЦІЙ, студентка 4 курсу, 2 місце посів Борис ЯРМОЛА, студент 2 курсу та  3 місце посіли три студенти: Олена РОМАНЕНКО, студентка 4 курсу, Станіслав БУШКО, студент 3 курсу і Тетяна КОЛОКОЛОВА, студентка 1 курсу.Зазначені студенти рекомендовані до участі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі cпеціальності «227 Фізична терапія, ерготерапія», що відбудеться 14-15 травня 2020 року на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.Вітаємо переможців і бажаємо успіхів та відмінних результатів у подальшому навчанні!


 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС-ЗАХИСТ  УЧНІВСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

23 лютого 2020 року в м. Запоріжжі, на базі біологічного факультету Запорізького національного університету (ЗНУ) проходив  конкурс-захист учнівських науково-дослідницьких робіт хіміко-біологічного профілю 2019/2020н.р, відділення екології та аграрних наук.

У засіданні журі ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту  учнівських науково-дослідницьких робіт відділення екології та аграрних наук секції «Екологія» взяв участь заступник декана з наукової роботи та міжнародної діяльності, кандидат біологічних наук, доцент Гнатюк Віталій Васильович.

У секції «Екологія» було представлено 15 робіт. Переможцем за найбільшою кількістю балів став учень Запорізького багатопрофільного ліцею № 99 Каряка Сергій Владиславович з темою науково-дослідної роботи «Екологічні відносини мурах Formica rufa». Науковими керівниками роботи виступили вчитель біології Дєнєжкіна Анжеліка Валеріївна та доцент кафедри загальної та прикладної екології і зоології ЗНУ Горбань Валерій Віталійович.


4 лютого 2020 року викладачі кафедри теорії та методики фізичного виховання Бердянського державного педагогічного університету доцент Наталя САМСУТІНА та старший викладач Юлія МИТЯНЕНКО взяли участь у роботі педагогічної ради тренерів – викладачів дитячо-юнацької спортивної школи імені заслуженого вчителя України Євгенія Івановича Назарова  та провели семінари на теми:«Мотивація до навчально-тренувальних занять  спортсменів високого класу.» та «Засоби стимулювання  позитивного ставлення спортсменів  до навчально-тренувальних занять.»

 

За матеріалами кафедри теорії та методики фізичного виховання


ВІЛ/СНІД: передбачити, уникнути, не захворіти28 листопада 2019 р. здобувачі вищої освіти факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини Бердянського державного педагогічного університету під керівництвом викладачів кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації взяли активну участь у проведенні заходів присвячених Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом.Здобувачі вищої освіти четвертого курсу освітньо-професійної програми «Фізична реабілітація» Євгенія Примак, Альона Романенко, Іван Дженков та Михайло Жмайло повідомили студентам першого курсу факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв про статистичні показники поширення ВІЛ-інфекції в Україні і Запорізькій області, а також запропонували оцінити ризик ВІЛ-інфікування (високий, низький, відсутній) за допомогою розв’язання ситуаційних тренінгових вправ.Майбутні вчителі основ здоров’я, вчителі-реабілітологи Станіслав Бушко, Денис Лобода, Альона Ніколаєва провели тренінгові вправи «Міфи і факти про ВІЛ/СНІД» зі здобувачами вищої освіти другого курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини і студентами першого курсу факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв.Анастасія Димова, Ольга Глущенко, Євгенія Примак, Олена Романенко, Дмитро Чирко, Михайло Жмайло розробили та представили  інформаційні буклети і пам’ятки, в яких висвітлили поширеність ВІЛ/СНІДу в областях України та в світі, чинники ризику інфікування, як виявити ВІЛ та в чому різниця ВІЛ і СНІДу, шляхи передачі та заходи профілактики ВІЛ-інфекції.Дякуємо всім за активну участь!

 

 


Вам потрібно це знати!Напередодні Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом викладачі кафедри біології, здоров‘я людини та фізичної реабілітації провели низку заходів.Майбутні вчителі біології, здоров’я людини, вчителі-реабілітологи, фізичні терапевти, ерготерапевти, як завжди, взяли активну участь в організації та проведенні заходів, присвячених Всесвітньому Дню боротьби зі СНІДом.   Студенти провели міні-лекції на теми: «Захисти себе від ВІЛ», «Вам потрібно це знати!» для здобувачів вищої освіти всіх факультетів Бердянського державного педагогічного університету, демонстрували відео-матеріали, презентації, представляли стіннівки, роздавали листівки та буклети з цікавою та корисною інформацією з даної тематики, відповідали на питання гостей.Ключовим завданням при проведенні даних заходів було проінформувати населення щодо шляхів передачі ВІЛ, профілактики СНІДу, епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції в Україні.

 


«Моє здоровя в моїх руках»Протягом листопада 2019 р. щотижня за ініціативи викладачів кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації (завідувач кафедри Світлана Хатунцева) Бердянського державного педагогічного університету були проведені освітньо-виховні семінари-тренінги: «Здоров’я, репродуктивне здоров’я, планування сім’ї», «Статеві стосунки, сексуальність», «Незапланована вагітність», «Відповідальна поведінка», «ВІЛ/СНІД: передбачити, уникнути, не захворіти», «Що ми знаємо про контрацепцію?», «Чинники ризику репродуктивного здоров’я» (керівник Світлана Кара).

У тренінгах взяли активну участь здобувачі вищої освіти факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини БДПУ освітньо-професійних програм «Фізична реабілітація» та «Здоров’я людини. Фізична реабілітація».

Мета тренінгів: спонукати молодь до усвідомлення власної відповідальності за стан репродуктивного здоров’я.

Під час проведення тренінгів здобувачі отримали інформацію про стан репродуктивного здоров’я в Україні, етапи формування сексуальності, статеву зрілість, планування сім’ї і засоби регуляції народжуваності; шляхи передачі, основні прояви, наслідки та заходи профілактики ІПСШ, ВІЛ/СНІДу, дізналися  про можливості уникнення цих хвороб. Студенти взяли активну участь в обговоренні питань щодо факторів, які впливають на стан репродуктивного здоров’я людини.

У програмі тренінгових семінарів були: лекції-бесіди, робота в малих групах, демонстрації презентаційних матеріалів, перегляд тематичного відеофільму, інтерактивні ігри, розв’язання ситуаційних задач, анкетування.

Учасниками тренінгу розроблено пам’ятки та інформаційні буклети: «Ні абортам», «Зупинимо СНІД», «Обирай життя» тощо.

Дякуємо всім за активну участь та небайдужість до власного здоров’я!


Щиро вітаємо Ростоцьку Аліну з перемогою у конкурсі «Міс Бердянськ 2019» та Коноплю Анжеліку яка отримала титул «друга віце – міс Бердянськ 2019».Бажаємо нашим красуням не зупинятися на досягнутому, впевнено йти до своєї мети, бути завжди попереду, творчих успіхів та натхнення! Зачаровуйте своєю красою весь світ! Ви-найкращі!

 


На факультеті фізичної культури, спорту та здоров’я людини оновилась галерея спортивної слави.Факультет вже має власну спортивну гордість – галерею видатних спортсменів, які зробили вагомій внесок у становлення та розвиток нашого університету на всеукраїнському та міжнародному рівнях! Світлини оновлюються кожного разу, коли студенти або викладачі беруть участь та займають призові у різноманітних офіційних змаганнях. Поповнивши галерею спортивної слави чотирма новими плакатами, факультет має намір показати шляхи розвитку різних видів спорту починаючи з 20 століття до сьогодення. Більше інформації за посиланням https://us.bdpu.org.ua/onovlena-halereia-sportyvnoi-slavy.html

На факультеті фізичної культури, спорту та здоров’я людини оновилась галерея спортивної слави


4 листопада 2019 року в 5-б корпусі БДПУ, за підтримки ректорату та завдяки злагодженій роботі факультету фізичної культури,спорту та здоров‘я людини і кафедри біології,здоров‘я людини та фізичної реабілітації, відбулося довгоочікуване відкриття кабінету фізичної реабілітації! Відтепер майбутні вчителі-реабілітологи та фізичні терапевти, ерготерапевти зможуть закріпляти практичні навички на спеціальному обладнанні, аби використовувати свої вміння і знання в майбутній професійній діяльності!  Більше інформації на https://us.bdpu.org.ua/u-bdpu-vidkryto-laboratoriiu-fizychnoi-reabilitatsii.html


ЗУПИНИМО СНІД, ПОКИ ВІН НЕ ЗУПИНИВ НАС !Жовтневими днями за ініціативи викладачів кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету відбулася інформаційно-освітня зустріч майбутніх вчителів біології, здоров’я людини, вчителів-реабілітологів з представниками Бердянського товариства Червоного Хреста України з проблеми ВІЛ/СНІДу. В програмі зустрічі були: лекція-бесіда, перегляд тематичного відеофільму, інтерактивні ігри, тренінги.


Тренінг для експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у Запоріжжі.На базі Запорізького національного університету «ЗНУ» в Запоріжжі
22-23 жовтня відбувся тренінг для підготовки експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм. У заході взяли участь і викладачі Бердянського державного педагогічного університету, які пройшли перший дистанційний відбір, серед них був і завідувач кафедри фізичного виховання, доцент Осіпов Віталій МиколайовичДводенний тренінг проводили представники Національного агенства – Катерина Сіріньок-Долгарьова та Наталя Краснікова.Під час тренінгу представники Національного агенства навчали майбутніх експертів:

 • аналізувати відомості про самооцінювання, які подають ЗВО;
 • планувати акредитаційний візит, виходячи з аналізу відомостей про самооцінювання;
 • ідентифікувати проблемні моменти (конфліктні ситуації), які можуть виникнути під час візиту експертів до ЗВО;
 • підсумовувати судження про освітню програму в звіті з акредитаційної експертизи і надавати оцінку відповідно до Критеріїв;
 • надавати консультації представникам ЗВО щодо покращення якості їх освітньої програми.

Тренінг проходив у формі аналізу звіту самооцінювання університету, симуляції візитів та зустрічей, розв’язання кейсів та підведення підсумків.

У подальшому, після сдачі іспитів майбутніми експертами, будуть формуватися команди з трьох осіб, серед яких має бути здобувач вищої освіти. Кожна команда здійснюватиме виїзний візит до відповідного ЗВО, де буде спілкуватися зі студентами та викладачами упродовж трьох днів та потім формуватиме звіт, який надсилатимуть в Національне агентство для прийняття остаточного рішення про акредитацію.


ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ !!

Міні-футбол є одним з популярних і улюблених видів спорту в студентів Бердянського державного педагогічного університету. Протягом багатьох років футбол входить в програму студентської спартакіади і є наймасовішим за кількістю учасників. На цьому тижні пройшли змагання серед жіночих збірних команд БДПУ. Місцем проведення турніру традиційно став міні-футбольний майданчик стадіону «Енергія». Головний суддя – старший викладач кафедри фізичного виховання БДПУ Григорій Некрасов.

Протягом двох днів, 22 та 23 жовтня, п’ять збірних команд факультетів Бердянського державного педагогічного університету боролися за право бути переможцем змагань. Кожна команда провела по декілька поєдинків. Результати матчів першості входили до заліку студентської спартакіади. За підсумками зіграних матчів, звання кращої команди першості БДПУ завоювала збірна факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини.

По завершенню змагань, кращі команди університету були нагороджені призами від співорганізаторів турніру – профспілкового комітету БДПУ.


У Запоріжжі 22-23 жовтня цього року відбувся тренінг Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) з підготовки експертів з акредитації освітніх програм у якому взяли участь викладачі Бердянського державного педагогічного університету. Серед них був і доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини Осіпов Віталій Миколайович.


Клінічна практика майбутніх реабілітологівНещодавно відбулася звітна конференція з клінічної практики у майбутніх фізичних реабілітологів. Метою конференції було підведення підсумків, якими студенти-практиканти засвідчували свою підготовленість до обраної  професії. Кожен здобувач вищої освіти звітував про результати власної практичної діяльності.Найбільш вражаючим був звіт практикантів, які відвідували КУ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Бердянської міської ради Запорізької області, адже майбутні реабілітологи мали можливість долучитися до роботи з дітьми з особливими потребами. На думку студентів, це, водночас, важкий та цікавий досвід, адже саме через турботу та допомогу таким дітям приходить розуміння важливості та цінності фізичної реабілітації.


БДПУ прийняв всесвітній челендж – «#Trashtag»Студенти та викладачі БДПУ кинули виклик сміттю: 20 квітня ц. р.  була проведена акція з ініціативи і підтримки ректорату університету в межах екологічного фестивалю «AzovGreenFest» та всесвітнього флешмобу з прибирання #Trashtag. Також дійство було приурочено до «Дня Землі», який відзначається 22 квітня.Акцію підтримали адміністрація Приазовського національного природного парку (ПНПП) та Бердянське відділення ПНПП, інспектори якого супроводжували та допомагали збирати сміття і вивозити з території регульованої рекреації, ландшафтного заказника місцевого значення «Оголовок Бердянської коси».Студенти факультету фізичного виховання та факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти, а також викладачі кафедри основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології разом із інспектором НППП протягом кількох годин «боролися зі сміттям» вздовж берегової смуги ландшафтного заказника.Підкріпившись смаколиками, які люб’язно надав профком університету (голова – Віталій Лола), розтягнувшись шеренгою, озброївшись робочими рукавицями та пакетами, активісти зібрали понад 600 літрів різноманітного сміття пройшовши лише 1 км. Серед відходів було виявлено багато скляних, металевих та  пластикових пляшок, поліетиленових пакетів, риболовних сіток та багато іншого. Саме такий спектр твердих побутових відходів завдає найбільшої шкоди навколишньому середовищу та живим істотам. Слід пам’ятати, що сміттю місце на смітнику, а смітника – на переробці!Також був влаштований невеличкий суботник із благоустрою університетської бази відпочинку, де студенти показали, як вони можуть працювати гуртом, підтримуючи бадьорий робочий дух,  допомагаючи один одному.Супроводжували студентів-активістів викладачі кафедри основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології факультету фізичного виховання Віталій Гнатюк та Ірина Расторгуєва, яка приєдналася до акції разом зі своєю сім’єю.БДПУ передає всесвітній челендж з прибирання сміття «#Trashtag» жителям Бердянська.


Вшанували пам’ять жертв Чорнобильської катастрофи

Студенти-першокурсники факультету фізичного виховання та викладачі кафедри основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології провели круглий стіл, присвячений річниці аварії на Чорнобильській атомній станції.

Згадуючи моторошні обставини однієї з наймасштабніших техногенних катастроф, студенти ще раз осмислили глибину відповідальності людини перед природою, обговорили наслідки аварії, з якими доведеться жити ще багатьом поколінням, зачитали спогади очевидців подій та ліквідаторів.

Особливої значущості в світлі пам’яті про Чорнобильську катастрофу набули доповіді студентів Бердянського державного педагогічного університету щодо проблем, із якими пов’язане використання ядерної енергії.


Наше здоров’я – в наших руках!

Безпека твоя, і його, і моя –  це запорука життя!

З нагоди Тижня охорони праці, приуроченого до Всесвітнього дня охорони праці, який відзначається в 2019 році під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці» викладачами кафедри основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології факультету фізичного виховання  було проведено низку заходів для здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету.

Під час заходів студенти мали змогу ознайомитись з правилами пожежної безпеки, розширити уявлення про охорону праці та безпеку життєдіяльності. За ініціативи студентів БДПУ було поширено тематичні, буклети, листівки, відеороліки з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Найактивнішими були студенти 1СОЗЛ групи (Цуканова Д., Ярмола Б., Стойловський Д., Сачко Є.), 3ФР групи (Примак Є., Романенко О., Глущенко О., Чірко Д.) 2СОЗЛ групи (Кравець К.) факультету фізичного виховання.  Під час кураторських годин під назвою «28 квітня – Всесвітній день охорони праці» обговорили актуальні проблеми вирішення професійних завдань з урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки дітей, персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА НАРАДА З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 227 «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ»11 – 13 квітня 2019 року викладачі кафедри основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології, факультету фізичного виховання БДПУ, взяли участь у «IV ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ З’ЇЗДІ  ФАХІВЦІВ ІЗ СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ» ( м. Дніпро).Важливим у заході було те, що учасниками навчально-методичної наради «Підготовка фахівців за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»» задекларовано свою готовність щодо активної і системної співпраці задля підвищення ефективності підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «227 Фізична терапія, ерготерапія».Цей масштабний захід окреслив нові ідеї щодо підготовки фізичних терапевтів, ерготерапевтів, обґрунтував пропозиції щодо застосування біомедичного підходу в фізичній реабілітації, підготував  наукове підґрунтя для подальших наукових пошуків. З’їзд згуртував фахівців навколо постановки та розв’язання актуальних проблем  сучасної фізичної реабілітації, спортивної медицини, лікувальної фізкультури. Учасники з’їзду висвітлили проблеми сучасного стану спортивної медицини, медико-біологічного забезпечення спортивної та оздоровчої діяльності, актуалізували перспективи розвитку нейрореабілітації, реабілітації в травматології; підкреслили проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів з лікувальної фізичної культури та фізичної реабілітації.


ВЧИТЕЛІ-РЕАБІЛІТОЛОГИ ПРОТИ КОРУ
На минулому тижні усі викладачі кафедри кафедри основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології, факультету фізичного виховання БДПУ, провели круглий стіл з майбутніми вчителями біології, основ здоров’я та вчителями-реабілітологами на тему «Профілактика кору».Також студентами було проведено цикл бесід, щодо профілактики кору зі здобувачами повної загальної середньої освіти міста Бердянська та Бердянського району.Слід зауважити, що «Кір» — інфекційна хвороба, яку спричинює вірус з роду Morbillivirus. Характеризується вираженою інтоксикацією, гарячкою, запальними явищами з боку дихальних шляхів, кон’юнктивітом, появою своєрідних білих плям на слизовій оболонці ротової порожнини (плями Копліка) і папульозно-плямистим висипом на шкірі. Це одне з найбільш заразних вірусних захворювань, його індекс контагіозності наближався до 100%. На кір хворіють як діти, так і дорослі.З початку 2019 року на кір в Україні захворіло понад 26 тис. людей — близько 11,8 тис. дорослих і 14,7 тис. дітей. Від початку епідемії, з грудня 2018 по квітень 2019, захворіло 37328 людей  — 17016 дорослих та 20312 дітей.Від ускладнень, викликаних хворобою, цього року загинуло 14 людей, а від початку епідемії — 36, серед них є і діти, зокрема немовлята.«Щеплення — єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності», — нагадують у Міністерстві охорони здоров’я.ЩО МОЖЕ ЗРОБИТИ КОЖЕН !?

 • перевірити свою карту щеплень: дві дози вакцини КПК захищають від кору упродовж усього життя, а у разі хвороби – значно зменшують ризик тяжких ускладнень;
 • якщо ви не пам’ятаєте, коли і які щеплення були зроблені вам чи вашій дитині і не збереглися медичні дані про щеплення, зверніться до свого лікаря – терапевта, педіатра чи сімейного лікаря. Перевірити наявність імунітету від кору, краснухи і паротиту можна за допомогою лабораторних аналізів. Перед вакцинацією лікар направить здати аналізи (на виявлення IgG до вірусу або інші) – це швидкий та простий спосіб з’ясувати чи маєте ви імунітет, щоб захиститися від захворювання.
 • якщо ви чи ваша дитина пропустили обидві або тільки  другу дозу вакцини КПК за Календарем щеплень, якнайшвидше зверніться до медичного закладу, щоб отримати щеплення. Вакцини КПК є доступними для усіх дітей і підлітків до 18 років, а також для дорослих із груп ризику: медиків, освітян, студентів, військових та інших.


ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ «РІДКІСНІ ПТАХИ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я»28 березня цього року у Бердянському краєзнавчому музеї з нагоди Міжнародного Дня птахів відбулося відкриття виставки «РІДКІСНІ ПТАХИ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я».Унікальні експонати з фондів музею, а саме опудала рідкісних видів птахів, були виготовлені у 50-х рр. минулого століття відомим краєзнавцем та письменником Олексієм Яковичем Огульчанським.На захід був запрошений кандидат біологічних наук, доцент кафедри основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології факультету фізичного виховання БДПУ Віталій Васильович Гнатюк, який розповів про основні антропогенні чинники впливу на клас птахи у м. Бердянську та запропонував основні шляхи вирішення екологічних проблем.Також цікавими й пізнавальними стали доповіді представників Приазовського національного природного парку, орнітолога Олени Анатоліївни Дядичевої та наукового співробітника Тетяни Анатоліївни Ярової, про основні роботи з наукових досліджень птахів Північного Приазов’я.Запрошені гості та відвідувачі з цікавістю заслухали доповідачів та ознайомились із експонатами виставки.


Енергозбереження – це просто!

Учора, 9 квітня, о 14.00 біля художнього музею ім. І. І. Бродського відбулося загальноміське дійство – еко-квест  «Енергозбереження – це просто!». Захід було проведено з метою привернення уваги мешканців Бердянська до екологічних проблем навколишнього середовища міста.

Ініціаторами вже кілька років поспіль виступили відділ сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради та  Перше Антикафе Бердянська «Час Є!».

За умовою участі у квесті необхідно було виготовити та принести із собою плакат за темою «Енергозбереження — це просто!», з чим наша команда «ЕКО-Life» впоралась на відмінно. Також наші активісти принесли із собою зібрані в навчальному закладі використані батарейки. І тут на допомогу нам прийшли студенти та викладачі кафедр майже з усього університету, які протягом року проводили і планують робити це й надалі (екологічну акцію по збору батарейок). Дякуємо за добру і корисну справу! Нагадуємо, що тара для здачі відпрацьованих батарейок буде і далі знаходитися у 5-му корпусі БДПУ на 1-му поверсі, біля кафедри основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології факультету фізичного виховання.

Команду зі студентів факультету фізичного виховання (1-СЗЛ, 2-СЗЛ, 31-ЗЛ, 32-ЗЛ групи) супроводжував доцент кафедри основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології, В. В. Гнатюк, який підтримував та підбадьорював активістів успішно виконувати завдання.

Після збору команд від навчальних закладів міста, проведення інструктажу, надання необхідної інформації та оголошення старту майже дві години учасники проходили еко-квест, що відбувся у центрі міста. Хлопці й дівчата виконували завдання з тем екології та енергозбереження.

Наша команда «ЕКО-Life» успішно виконала всі завдання та виборола «Подяку» відділу сім’ї, молоді та спорту Запорізького комітету Бердянської міської ради. Трішки виснажені, але з гарним настроєм учасники безкоштовно відвідали піцерію «Немо» і смачненько поласували піцою, захоплено обговорюючи квест.

Команди були нагороджені подарунками від спонсорів та подяками від відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради.

 

 

 

 

«Університетське Слово»
(за матеріалами та світлинами Віталія Гнатюка)