Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Новик Ольга Петрівна

професор кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

доктор філологічних наук

Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України
Грамота Верховної Ради України за заслуги перед українським народом
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України
Грамота Запорізької облдержадміністрації
Грамоти Бердянського державного педагогічного університету
Наукометрика

ORCID iD

0000000160390221

Google Scholar

gZcz69UAAAAJ&hl

Researcher iD

E28502019

Scopus iD

ResearchGate iD

Olha_Novyk

Біографія

Народилася 2 жовтня 1972 р. у с. Балочках Пологівського р-ну Запорізької обл. У 1994 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Вчитель початкових класів та української мови і літератури». Працювала вчителем української мови та літератури у ЗОШ № 2 м. Бердянська.

З 1996 р. працює у Бердянському державному педагогічному інституті ім. П. Д. Осипенко.

У липні 1998 р. навчалася в Першій літній літературознавчій школі «Сучасна літературознавча теорія та реінтерпретація української літератури» (Пуща-Водиця, Київ). Протягом 1998–2001 рр. навчалася в аспірантурі Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (спеціальність 10.01.01 – українська література). У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію «Проза Івана Леванди в контексті українського літературного бароко» (науковий керівник – докт. філол. наук, проф. Л. В. Ушкалов).

З 2001 р. – старший викладач кафедри української та зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко. 3 2002 р. – доцент кафедри української та зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного університету. У 2004 р. присуджено вчене звання доцента кафедри української та зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного університету. У 2006–2008 рр. – заступник директора Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету з навчально-методичної роботи.

У 2008–2011 р. навчалася в докторантурі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (спеціальність 10.01.01 – українська література). 8 лютого 2013 р. захистила докторську дисертацію «Барокові традиції в літературі українського романтизму» (науковий консультант – докт. філол. наук, проф. Л. В. Ушкалов). Цього ж року присуджено науковий ступінь доктора філологічних наук.

З жовтня 2011 р. – доцент кафедри української літератури та компаративістики та заступник директора Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету з навчально-методичної роботи. З вересня 2013 р. – професор і завідувач кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету. У 2015 р. присвоєно вчене звання професора.

Нагороджена почесними грамотами Бердянського державного педагогічного університету, почесною грамотою Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2007), почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2012), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2007), Грамотою Верховної ради України «За заслуги перед українським народом» (2015), Почесною грамотою Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України (2016), Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької  облдержадміністрації (2017), Подякою мера м. Бердянська (2017).

Викладає навчальні дисципліни: «Історія української літератури (Х–ХVІІІ ст.)», «Історія української літератури (перша половина ХІХ століття)», «Український романтизм», «Українське бароко», «Актуальні проблеми історії української літератури», «Українська дитяча література», «Методологія і методи філологічних досліджень (літературознавчих).

Список наукових праць

 

1997

 1. Новик О.П. Формування національної самосвідомості на уроках літератури рідного краю (на матеріалі творчості Василя Моруги). Управління процесом відродження і розвитку національної самосвідомості в загальноосвітній школі : методичні рекомендації / упор. В.С. Саприкін. Сімферополь, 1997. С. 29–30.
 2. НовикО.П. Поетичне слово Василя Моруги. Актуальні питання слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / редкол. : В.І. Жиляков та ін. Київ–Бердянськ, 1997. Вип. ІІІ. С. 166–170.

1999

 1. Новик О.П. Ідея гармонічної єдності та цілісності світу й людини у філософській ліриці Василя Моруги. Слобожанщина. 1999. № 3. С. 173–175.
 2. Новик О.П. Мотив гріха та покари в ораціях Івана Леванди. Молода нація. Київ : Смолоскип, 1999. С. 294–301.
 3. Новик О.П. Проза Івана Леванди в світлі курсів словесності Києво-Могилянської академії XVII–XVIII ст. Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / ред. кол. : Л.П. Іванова (гол. ред.) та ін. Київ : Знання, 1999. Вип. ІV : Лінгвістика і літературознавство. С. 54–58.

2000

 1. Новик О.П. Епістолярна спадщина Івана Леванди : зв’язки зі Слобожанщиною. Слобожанщина. 2000. № С. 184–192.
 2. Новик О. Історія міста Києва у творах Івана Леванди. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України. Київ, 2000. Вип. 1. С. 31–34.
 3. НовикО.П. Мотив швидкоплинності й марності людського життя у творах Івана Леванди. Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавство. Харків, 2000. Вип. 3 (27). С. 73–81.
 4. Новик О.П. Особливості рецепції Святого Письма у ранній творчості Івана Леванди. Біблія і культура. Чернівці : Рута, 2000. Вип. 2. С. 28–32.
 5. Новик О.П. Сюжет про воскресіння Лазаря в ораціях Івана Леванди. Мови й культура народів Приазов’я : сб. наук. пр. Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко (Філологічні науки). Бердянськ, 2000. Вип. 2. Ч. ІІ. С. 133–146.
 6. Новик О.П. Христологічні мотиви у творчості Івана Леванди. Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / редкол. : С.П. Денисова (відп. ред.) та ін. Київ : Знання, 2000. Вип.V : Лінгвістика і літературознавство. С. 133–138.

2001

 1. Новик О.П. Особливості прикрашання матерії у творах Івана Леванди. Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / редкол. : С.П. Денисова (відп. ред.) та ін. Київ : Знання України, 2001. Вип. VІ : Лінгвістика і літературознавство. С. 114–120.
 2. Новик О. Образ серця у творах Івана Леванди. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України. Київ: 2001. Вип. 2. С. 39–43.
 3. Новик О.П. Проза Івана Леванди в контексті українського літературного бароко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.01. Харків, 2001. 16 с.

2002

 1. Новик О.П. Барокові орації : творчість чи компіляція. Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / редкол. : В.О. Соболь (відп. ред.) та ін. Київ : Знання України, 2002. Вип. VІІ : Лінгвістика і літературознавство. С.229–240.

2003

 1. Новик О.П. Переосмислення питань науки та філософії у творах Івана Леванди. Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / редкол. : В. О. Соболь (відп. ред.) та ін. Київ : Знання України, 2003. Вип. VІІІ : Лінгвістика і літературознавство. С. 181–190.

2004

 1. Новик О.П. Використання оповідних елементів у проповідях другої половини 18 століття (на матеріалі творів Івана Леванди). Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / редкол.: В.О. Соболь (відп. ред.) та ін. Київ : Знання України, 2004. Вип. ІХ : Лінгвістика і літературознавство. С. 495–502.
 2. Новик О.П. «Не терпеть неправды». Листування Івана Леванди. Українська мова та література. 2004. № 20. С.30–33.
 3. Новик О. Іван Леванда : літературний портрет : монографія. Київ : Знання України, 2004. 179 с.

2006

 1. Ларіна Т. Е., НовикО. П., СпівакІ. Е. Курсова робота зі шкільного курсу літератури та методики її викладання : метод. рекомендації. Бердянськ : БДПУ, 2006. 43 с.
 2. Ларіна Т. Е., НовикО. П., СпівакІ. Е. Методика викладання літератури (української, російської та зарубіжної) : контрольні роботи : метод. розробки. Бердянськ : БДПУ, 2006. 39 с.
 3. Ларіна Т. Е., Новик О. П., Співак І. Е. Програма педагогічної практики з літератури та методичні рекомендації до неї : метод. розробки. Бердянськ : БДПУ, 2006. 37 с.
 4. Ларіна Т.Е., Новик О.П., Співак І.Е. Програми державного екзамену з методик викладання української та зарубіжної літератур для студентів спеціальності 6.030500 – «Українська література». Бердянськ : БДПУ, 2006. 35 с.

2007

 1. Новик О.П. Барокова орація як епічний жанр. Філологічні семінари. Київ : Київський університет, 2007. Вип. 10 : Теоретичні й методологічні проблеми літературознавства. Понятійний апарат сучасного літературознавства: «своє» і «чуже». С. 260–270.
 2. Новик О.П. Епістолярій Івана Леванди : українсько-російські зв’язки. Філологічні науки : зб. наук. пр. Суми : Сумський ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. Ч. 2. С. 192–198.
 3. Новик О.П. Барокова традиція використання оніричних елементів у поезії Тараса Шевченка. Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. Вип. ХІІ : Лінгвістика і літературознавство. С. 96–101.
 4. Ларіна Т. Е., НовикО. П., СпівакІ. Е. Шкільний курс літератури та методика її викладання (контрольні роботи та методичні рекомендації до їх написання для спеціальностей 6.030500, 7.030501 – «Українська мова та література», «Мова і література (російська)») : робочі матеріали. Бердянськ : БДПУ, 2007. 79 с.
 5. Новик О. П. Історія української літератури (давньої) : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 223 с.
 6. Журавльова С.С., Новик О.П. Сковородинівські читання. Бердянск деловой. 2007. № 93 (847). С. 5.
 7. Журавльова С.С., НовикО.П. Сковородинівські читання в Інституті філології БДПУ. Бердянские ведомости. 2007. № 51 (308). С. 25.

2008

 1. Новик О.П. Трансформація жанру молитви у творчості українських та російських поетів-романтиків. Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. Київ: Освіта України, 2008. Вип. ІІ. С. 162–168.
 2. Новик О. Традиція використання барокового мотиву гріха й покари у творчості українських поетів-романтиків. Слово і Час. 2008. № 2. С. 69–74.
 3. Новик О.П. Мариністичні образи в літературі бароко та українського романтизму. Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А.Зарва. Київ : Освіта України, 2008. Вип. ХV: Лінгвістика і літературознавство. С. 310–316.
 4. Новик О.П. Традиції курйозної поезії в акровіршах Леоніда Глібова. Українська мова та література. 2008. № 22–24. С. 50–51.
 5. Новик О.П. Барокова традиція героїзації козацтва в українській романтичній поезії. Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. Київ : Освіта України, 2008. Вип. ХVІ : Лінгвістика і літературознавство. С. 173–178.
 6. Новик О.П. Образ серця в поезії Олександра Афанасьєва-Чужбинського. Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. Вип. ХVІІІ: Лінгвістика і літературознавство. С. 203–210.
 7. Новик О.П. Барокова риторична традиція у молитвах романтиків. Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. Київ : Освіта України, 2008. Вип.ХIX : Лінгвістика і літературознавство. С. 83–91.
 8. Новик О.П. Проблема традиции барочной литературы в романтизме. Поэтика художественного текста : материалы Междунар. науч. заоч. конф. : в 2 т. / под ред. Е.В. Борисовой, М.П. Капрусовой. Борисоглебск, 2008. Т. 2 : Русская филология: вчера и сегодня. С. 258–265.
 9. Новик О.П. Барокова традиція використання оніричних елементів у творах українських романтиків. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. 2008. № 836. Вип. 54. С. 118–120.
 10. Полемічна література в контактно-генетичних зв’язках і типологічних сходженнях : програма наукових читань (Бердянськ, 11 грудня 2008 р.) / укл. : О.П. Новик, С.С. Журавльова. Бердянськ, 2008. 8 с.
 11. Новик О. Образ серця у барокових ораціях. Зб. навук. арт. VІІІ Міжнар. навук. канф. «Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай», прысвечанай 125-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа (1–3 лістапада 2008 р., Мінск). Мінск : БДУ, 2008. С. 175–179.

2009

 1. Новик О.П. «Для двох причин поважних..». Рецензія на кн. : Борисенко К. Г. Prosimetrum в українській літературі барокової доби : монографія. Донецьк : Норд-Прес, 2008. Літературна Україна. 2009. № 7 (19 лютого). С. 7.
 2. Новик О. Житіє, біографія, шкіци. Рецензія на кн. : Андрусяк Іван про Дмитра Туптала (святого Димитрія Ростовського), Григорія Квітку Основ’яненка, Тараса Шевченка, Ніла Хасевича, Олексу Довбуша. Київ : Грані-Т, 2008. 96 с. Інша література. URL:http://inlit.com.ua/node/3885 (дата звернення: 21.12.2019).
 3. Новик О. П. Проблема культурної парадигми простору у творчості українських романтиків (на матеріалі творів Олекси Стороженка). Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. Донецьк : Юго-Восток, 2009. Вип. ХХ : Лінгвістика і літературознавство. С. 96–106.
 4. НовикО. П. Чудо в бароко та в романтизмі. Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В.А. Зарва. Бердянськ : БДПУ, 2009. Вип. ХХІ : Лінгвістика і літературознавство. С. 430–436.
 5. Новик О. П. Феномен литературной традиции в истории культуры. Филология – искусствознание – культурология: новые водоразделы и перспективы взаимодействия : тезисы докл. и сообщ. междунар. науч. конф. / ред.-сост. Н. А. Кочеляева. Москва, 2009. С. 63.
 6. Новик О. Будівничий нації. Кілька штрихів до портрета Дмитра Чижевського. Літературна Україна. 2009. 30 квітня. С. 4.
 7. НовикО. П. Современные подходы к изучению литературной традиции в творчестве писателей-романтиков. Литература в контексте современности : сб. материалов ІV Междунар. науч.-метод. конф. (Челябинск, 12–13 мая 2009 р.) / отв.ред. Т. Н. Маркова. Челябинск : Энциклопедия, 2009. С. 70–74.
 8. Новик О. П. Творчість українських романтиків у дослідженнях Юрія Шевельова. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. 2009. №854. Вип. С. 19–23.
 9. Новик О. Вивчення творчості Семена Климовського на уроках української літератури. Українська мова і література в школі. 2009. № 6. С. 23–26.
 10. НовикО. П. Традиційність розкриття мотиву смерті у творах Юрія Федьковича. Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. Бердянськ : БДПУ, 2009. Вип. ХХІІ : Лінгвістика і літературознавство. С. 347–355.
 11. Новик О. П. Традиції українського бароко у творах Василя Наріжного. Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. Донецьк : Юго-Восток, 2009. Вип. ІV. С. 53–61.
 12. НовикО. Двійництво в баладах українських романтиків. Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. / редкол. : В. А. Просалова (відп. ред.) та ін. Донецьк : Норд-Прес, 2009. Вип. 13. C. 265–274.
 13. Новик О. П. Зеркало в украинской и русской балладе. Славянская филология: исследовательский и методический аспекты : материалы ІІ Междунар. науч. конф. (1–3 июля 2009 г) / под ред. Н. Б. Лебедевой. Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. Вып. 2. С. 90–94.
 14. НовикО. П. Традицієтворча роль барокової літератури. Studia methodologica : наук. зб. Тернопіль : ТНПУ ім. В Гнатюка, 2009. Вип. 29. С. 139–144.
 15. НовикО. П. Контекстуальні зв’язки як явище інтертекстуальності у текстах Левка Боровиковського. Мультикультуралізм у перспективі літературознавчої антропології : програма та анотації доповідей Міжнар. конф. (Чернівці, 22–23 жовтня 2009 р.). Чернівці, 2009. С. 44.
 16. Новик О. П. Текст в тексте у писателей-романтиков (проявление барочной традиции). Текст и контекст в литературоведении : сб. науч. ст. по материалам Междунар. науч. конф. ХІ Виноградовские чтения «Текст и контекст: лингвистический, литературоведческий и методический аспекты», посвященной 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя (12–14 ноября 2009 г.) / отв. ред. С. А. Джанумов. Москва : МГПУ; Ярославль : Ремдер, 2009. С. 224–228.
 17. Новик О. П. Барочно-романтическая образность поэзии Дмитрия Ознобишина. Седьмые ознобишенские чтения : сб. материалов междуар. науч.-практ. конф. (4–5 июля 2009 г.) / под ред. О. М. Буранка, В. Н. Шкунова. Инза–Самара : ПГСГА, 2009. Т. І. С. 52–55.
 18. Новик О. П. Феномен традиції в літературознавчому осмисленні. Мова і культура. Науковий журнал. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. Вип. 12, Т. II (127). С. 231–235.
 19. Дмитро Чижевський з погляду сучасності : програма міжвузівських наукових читань (Бердянськ, 17 грудня 2009 р.) / укл. : О.П. Новик, С.С. Журавльова. Бердянськ, 2009. 10 с.

2010

 1. Новик О. П. «Максим Гримач» Марка Вовчка як романтичне оповідання. Українська мова і література в школі. 2010. № 1. С. 21–24.
 2. Новик О. Герої барокової епохи у творах романтиків : формування традиції. Gente ukrainus, natione ukrainus (Літературні шляхи старожитньої України) : зб. наук. праць на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Корпанюка з нагоди його 60-річчя / упоряд. : В. М. Подрига, М. М. Малинка. Київ : Євшан-зілля, 2010. С. 224–233.
 3. Новик О. Традиційність мотиву ярмарку в творах українських романтиків. Актуальні проблеми філології : мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін : зб. ст. І Міжнар. наук.-практ. конф. (Маріуполь, 23 квітня 2010 р.) / за заг. ред. І. В. Соколової. Маріуполь, 2010. Т. ІІ : Літературознавство. Методика викладання філологічних дисциплін. С. 82–86.
 4. Новик О. П. Барокові мотиви та образи в поезії Амвросія Метлинського. Літературний процес : методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) / ред. кол. : О. Є. Бондарева та ін. Київ : Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. № 1–2. С.142–145.
 5. Новик О. П. Дім у творчості Левка Боровиковського. Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. 2010. №11(198) червень. Ч. І. С. 162–168.
 6. Новик О. Мотиви та образи творів Якова Щоголева : проявлення традиції. Слово і час. 2010. № 8. С.115–121.
 7. Новик О. П. Барокова книжність у творах письменників-романтиків : засвоєння традиції. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. № 910. Вип. 60. Ч.ІІ. С.90–95.
 8. НовикО.П. Традициеобразующая роль Барокко. 3nd International Symposium Contemporary Issues of Literary Criticism / editor Irma Ratiani. Tbilisi : Institute of Literature Press, 2010. P. 305–313.
 9. НовикО.П. Слобожанщина в романтической парадигме пространства произведений О. Стороженко. Литература Урала : история и современность : сб. ст. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. Вып. 5 : Национальные образы мира в региональной проекции. С. 69–75.
 10. Новик О.П. Барокові традиції в творах письменників «Руської трійці». Мова і культура. Науковий журнал. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. Вип. 13. Т. IV (140). С. 288–294.
 11. Новик О. Мотиви та образи Якова Щоголева : проявлення традиції. Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. / редкол. : В. А. Просалова (відп. ред.) та ін. Донецьк : Дон НУ, 2010. Вип. 14. С. 236–248.
 12. Новик О.П. «Тренос» Мелетія Смотрицького і творчість романтиків : проявлення традиції. Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ : БДПУ, 2010. Вип. ХХІІІ. Ч. ІІІ. С. 77–85.
 13. Новик О. Історична ретроспектива в повісті Тараса Шевченка «Близнецы». Волинь–Житомирщина : іст.-філол. зб. з регіональних проблем. 2010. № 21. С. 122–132.
 14. Новик О. Мотив ярмарки в произведениях украинских романтиков. Acta humanitarica universitatis saulensis. Mokslo darbai. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2010. T. 10 (2010). Turgus kultūroje. Sud. Džiulieta Maskuliūnienė. 150–158.

2011

 1. Новик О.П. Пути внедрения традиций славянских литератур в творчество украинских романтиков. Современная славистика и научное наследие С. Б. Бернштейна : тезисы докладов междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слависта д.ф.н., проф. С. Б. Бернштейна (15–17 марта 2011 г., г. Москва) / гл. ред. : А.Ф. Журавлев, Н. Е. Ананьина. Москва, 2011. С. 383–384.
 2. Новик О.П. Традиційні мотиви й образи в поезії Амвросія Метлинського. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія «Філологічні науки». 2011. Вип. 4.7. С. 68–72.
 3. Новик О. Тема смерті у творах Юрія Федьковича. Светът на словото : сб. в чест на проф. Николай Даскалов / отговорен редактор Ценка Иванова. Велико Търново : Ун-ко изд-во «Св. св. Кирил и Методий», 2011. С. 201–206.
 4. Новик О. Християнська традиція інтерпретації мотиву братовбивства у текстах українських романтиків. Переяславські Сковородинівські студії. 2011. Вип. 1. С. 71–76.
 5. Новик О. Простір повістей Тараса Шевченка як ретроспектива барокової доби. Зб. пр. Міжнар. (38-ї) наук. шевченківської конф. / відп. ред. В.Т. Поліщук. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2011. С. 92–104.
 6. Візуальна поезія від давнини до сучасності : програма літературно-наукових читань (Бердянськ, 25 лютого 2011 р.) / укл. : О.П. Новик, С.С. Журавльова. Бердянськ, 2011. 12 с.
 7. «Руська трійця» як феномен національно-культурного відродження початку ХІХ століття : програма наукових читань (Бердянськ, 20 травня 2011 р.) / укл. : О.П. Новик, С.С. Журавльова. Бердянськ, 2011. 10 с.
 8. НовикО. Неповторність повторного. Барокові традиції в літературі українського романтизму : монографія. Харків : Майдан, 2011. 366, [1] с.

2012

 1. Література у просторі культури : програма наукових читань (Бердянськ, 17 квітня 2012 р.) / укл.: О.П. Новик, С. С. Журавльова. Бердянськ, 2012. 12 с.
 2. Новик О. Трансформація традиційного сюжету в оповіданні Є. Гребінки «Мачеха і панночка». Зарубіжна література. 2012. № 11 (747). С. 8–11.
 3. НовикО.П. Історія української літератури. Курсові роботи з історії української літератури та методики її викладання: методичні рекомендації до написання та оформлення : навчальний посібник для студентів спеціальності «Українська мова і література» / упор. : С. С. Журавльова, Т. Е. Ларіна. Бердянськ, 2012. С. 25–58.
 4. Новик О.П. Актуальні проблеми історії української літератури. Курсові роботи з історії української літератури та методики її викладання: методичні рекомендації до написання та оформлення : навчальний посібник для студентів спеціальності «Українська мова і література» / упор. : С. С. Журавльова, Т. Е. Ларіна. Бердянськ, 2012. С. 58–65.
 5. Новик О. П. Барокові традиції в літературі українського романтизму : дис. … д-ра філол. наук : 10.01.01 / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2012. 424 с.

2013

 1. Новик О.П. Барокові традиції в літературі українського романтизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : 10.01.01. Київ, 2013. 32 с.
 2. Новик О. Джерела образу св. Параскеви у житії Дмитра Туптала. Матеріали ІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянськ, 16–17 травня 2013 р.): зб. тез / упор. : А.М. Сердюк, О. А. Сєнічева, Д. С. Ніколова. Бердянськ, 2013. С. 72–73.
 3. Новик О. Трансформація барокової метафори «світ-театр» у романтичному письменстві. Українська перспектива літературної творчості О. Петра Скарги : зб. ст. Харків : Акта, 2013. С. 127–136.
 4. Новик О. Художня своєрідність образності поезії Василя Моруги. Література рідного краю в навчальних закладах Запорізької області : посібник для вчителів і студентів-філологів / ред.-упор.: С.С. Журавльова, О. І. Харіна. Бердянськ, 2013. С. 45–51.
 5. Новик О.П. Козацтво у творах Данила Мордовця. Теорія і практика наукового дискурсу : філологія, лінгводидактика. Харків, 2013. С. 229–235.
 6. Новик О. П. Генеза художньої образності поезії Дмитра Ознобішина. Науковий вісник Миколаївського держ. ун-ту імені В.О.Сухомлинського. Серія «Філологічні науки». 2013. Вип. 4.12 (96). С. 167–170.
 7. Новик О. Імагологічний вимір простору Слобожанщини у творах Олекси Стороженка. Вісник Черкаського ун-ту. Серія : Філологічні науки. 2013. № 20 (273). С. 116–120.
 8. Новик О. Традицієтворча роль барокової літератури. Теорія літератури : концепції, інтерпретації : наук. зб. / ред. кол. : Л. В.Грицик (голова) та ін. Київ : Логос, 2013. С. 127–139.
 9. Новик О. П. Лесевич Володимир Вікторович. Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / ред. кол. : М. Г.Жулинський (голова) та ін. Київ, 2013. Т. 3 : І–Л. С. 738.
 10. Новик О. П. Художнє переосмислення образу Тараса Шевченка в оповіданні Івана Андрусяка «Нечиста сила». Наукові записки НаУКМА. 2013. Том 150 : Філологічні науки (Літературознавство). С. 52–55.

2014

 1. Новик О. П. Трансформація мотиву Memento mori у творах романтиків. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : зб. наук. ст. / гол. ред. В.А. Зарва. Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2014. Вип. І. С. 33–41.
 2. Новик О. Василь Моруга як популяризатор болгарського письменства. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (15–16 травня 2014 р.) : зб. тез / ред. В. І.Кірева та ін. Бердянськ : БДПУ, 2014. С. 122–123.
 3. Новик О. П. Елементи барокової риторики в українській романтичній прозі та драматургії ХІХ ст. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : зб. наук. ст. / гол. ред. В. А.Зарва. Бердянськ : ФО–П Ткачук О.В., 2014. Вип. ІІ. С. 68–78.
 4. НовикО. П. Особливості сюжетів народних казок, записаних Данилом Мордовцем. «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнар. наук. конф. (25–26 вересня 2014 р.) : зб. / ред.-упор. С. С. Журавльова. Бердянськ, 2014. С. 103–104.
 5. Новик О. П. Трансформація житійного жанру в повісті Григорія Квітки-Основ’яненка «Панна сотниковна». Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія : Філологія. 2014. №  Вип. 70. С. 147–152.
 6. Новик О. П. Романтичне переосмислення мотиву раю в поезії Михайла Петренка. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. Вип. 36. С. 190–193.
 7. Новик О. Новаторство образу Тараса Шевченка в оповіданні Івана Андрусяка «Нечиста сила». Актуальні тенденції викладання української літератури : матеріали Другого регіонального наук.-практ. семінару, присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка (26 березня 2014 р.) / ред. кол. : О.Д. Харлан (голова) та ін. Бердянськ, 2014. С. 21–23.
 8. Новик О. П. Художня інтерпретація біографії видатних історичних осіб у повістях Тараса Шевченка. Біографія як текст : матеріали ХІ Міжнар. поетикологічної конф. (16–17 жовтня 2014 р.). Чернівці : Чернівецький ун-т, 2014. С. 24–25.
 9. Новик О. Літописні сюжети у творчості Івана Леванди. Преподобний Нестор Печерський в історії української культури : зб. ст. Харків : Акта, 2014. С. 144–152.
 10. Новик О.П. Елементи казкового в оповіданні Євгена Гребінки «Мачеха и панночка». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2014. Вип. ІІІ. С. 317–323.
 11. НовикО. П. Мотив мовчання у поезії українського романтизму. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2014. Вип. ІV. С. 279–286.
 12. Новик О. Художнє переосмислення культурних погранич у творчості Олекси Стороженка. Fenomen pogranicz kulturowych: wspołczesne tendencje : zbiór prac naukowych. Piła, 2014. T. VI. S. 41–48.
 13. Новик О. Художня інтерпретація біографії видатних історичних осіб у повістях Тараса Шевченка. Studia methodologica. Тернопіль, 2014. Вип. С. 184–191.
 14. Новик О.П. Трансформація сюжету легенди про євшан-зілля в українській літературі. Літератури світу : поетика, ментальність і духовність : зб. наук. пр. Київ : НВП Інтерсервіс, 2014. Вип. 4. С. 202–211.
 15. Новик О. Традиція «книжності» в літературі українського романтизму. Теорія літератури : концепції, інтерпретації : наук. зб. / ред. кол. : Л. В.Грицик (гол.) та ін. Київ : Логос, 2014. С. 235–248.
 16. Новик О. Мотив братовбивства у творах українських романтиків. Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. пр. Херсон : ХДУ, 2014. Вип. LХIІ. С. 71–76.

2015

 1. НовикО. П. Гра з текстом у романі «Пентакль». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2015. Вип. V. С. 346–355.
 2. Новик О. Традиційність змалювання козацтва у творах Данила Мордовця. Літературний процес : Методологія. Імена. Тенденції : зб. наук. пр. (філологічні науки). 2015. № 5. С. 136–140.
 3. Новик О. «Подорож у пекло» («Ад») Агопа Мелконяна як фантастичне оповідання. Матеріали ІV Міжнар. наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22–23 травня 2015 р.) : зб. тез. Бердянськ : БДПУ, 2015. С. 86–88.
 4. Новик О. П. Час у романі Івана Білика «Меч Арея». «Над берегами вічної ріки» : темпоральний вимір літератури : матеріали Міжнар. наук. конф. (24–25 вересня 2015 р.) : зб. / ред.-упор. С. С.Журавльова. Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. С. 116–118.
 5. Новик О. Етнообрази у книзі Володимира Даниленка «Грози над Туровцем : родинні хроніки». Studia methodologica. Тернопіль, 2015. Вип. С. 128–133.
 6. Новик О. П. Часопростір роману Івана Білика «Меч Арея». Теорія літератури : концепції, інтерпретації : наук. зб. / ред. кол. : Л. В. Грицик (голова) та ін. Київ : Київ–Логос, 2015. С. 170–176.

2016

 1. Новик О. Образ корабля у проповідях українських барокових письменників. Слово. Символ. Ритуал: зб. на пошану архиєпископа Ігоря Ісіченка з нагоди його 60-річчя : Праці з історії української літератури / упор. і авт. перед. слова О. Матушек. Харків : Акта, 2016. С. 189–200.
 2. Новик О. П. «Путешествие в Ад» («Ад») Агопа Мелконяна как фантастический рассказ. Shirak historical and cultural heritage: modern issues of Armenology : 9thInternational Conference Gyumri, 24–25 September, 2016. Gyumri, 2016. С. 366–368.
 3. Новик О. П. Образ козака Мамая в українському романтизмі. Studia PolskoUkraińskie. Warszawа : Wydział Linwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. S. 145–159.
 4. Новик О. Етнотип українця у книзі Володимира Даниленка «Грози над Туровцем». Dialog der SprachenDialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. Діалог мов – діалог культур. Україна і світ : матеріали VII Міжнародної Інтернет-конференції з україністики. München : Universität der Ludwig-Maximilian, 2016. S.310–318.
 5. Novik O. Memory of the family in the legend about Yevsgan gerb. URL :http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/429-the-fifth-international-multidisciplinary-symposium-of-memory-studies-memory-of-conflicts-conflicts-of-memory (дата звернення: 25.12.2019).
 6. Новик О.П. Барокова література й український романтизм : літературознавча проекція. Жанр і стиль : еволюція і літературознавча проекція : колективна монографія / за заг. редакцією О. П. Новик. Бердянськ : Ф–ОП Ткачук О.В., 2016. С. 53–73.
 7. Новик О. Літописний сюжет про Бориса і Гліба та «Страшний звір» Євгена Гребінки : трансформація мотиву братовбивства. Святі Борис і Гліб у національній культурі та суспільній думці : досвід 1000-річної присутности в українській історії : зб. наук. ст. Харків : Акта, 2016. С. 118–123.
 8. Новик О. П. Правда і Кривда : від барокового сюжету до художніх знахідок Михайла Стельмаха. Мандруючи світами і віками : збірник на пошану Юрія Пелешенка. Київ–Дрогобич, 2016. С. 305–312.
 9. Новик О. П. Поетика наративу малої прози М. Костомарова. Українська література від давнини до сучасності : парадигми, напрямки, проблеми : до 105 річниці від дня народження М.Д. Бернштейна : матеріали міжвишівських наукових читань. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. С. 103–105.
 10. Новик О. П. Образність анімалістичного оповідання Дончо Цончева «Гілка». Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (м. Бердянськ, 19 – 20 травня 2016 р.) : збірник тез / відп. ред. О. П. Колінько. Бердянськ : БДПУ, 2016. С. 77–78.
 11. Новик О. П. «Дитя свого часу» : Климентій Зиновіїв в оцінці Івана Франка. Комунікативний дискурс : наукова рецепція і стратегії дослідження : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практ. конф., Київ, 07–08 квітня 2016 р. Київ : Міленіум, 2016. С.
 12. Новик О. П. Хронотоп дитячих повістей Івана Андрусяка. Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі : збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (26–27 травня 2016 р.) / ред.-упоряд. Н. Ю. Акулова. Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. С. 173–174.
 13. Новик О. П. Пригоди бурсаків : подорож через два століття. Мільйон історій : поетика пригод у літературі та медіа : зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 22–23 вересня 2016 р.) / гол. ред. О. П. Новик. Бердянськ : БДПУ, 2016. С. 121–122.
 14. Новик О. П. Поетика наративу малої прози Миколи Костомарова. Ліствиця Якова : збірник статей на пошану професора Леоніда Ушкалова з нагоди його шістдесятиліття / упорядник Н.Левченко, наук. редактор Р. Мельників. Харків : Майдан, 2016. С. 273–
 15. Новик О.П. Рецепція традиції : фольклоризм романтичної прози : рецензія на монографію Ж. О. Янковської «Фольклоризм української романтичної прози» (Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. 591 с.). Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки : зб. наук. ст. / гол. ред. Зарва В. А. Бердянськ : БДПУ, 2016. Вип. ХІ. С. 276–277.
 16. Новик. О. П. Образи жінок у творах Климентія Зиновіїва : тілесне й духовне. Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, sztuce, literaturze, języku : мonografia. Warszawa-Iwano-Frankiwsk: Katedra Ukrainistyki WLS Uniwersytet Warszawski, 2016. S. 17−23.
 17. Жанр і стиль : еволюція і літературознавча проекція : колективна монографія / за заг. ред. О. П. Новик. Бердянськ : Ф–ОП Ткачук О. В., 2016. 192с.

2017

 1. Новик О. П. Наратив та номеносфера малої прози Миколи Костомарова. Наукові праці КамʼянецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Камʼянець-Подільський: Аксіома, 2017. Вип. 45. С. 162–
 2. Новик О. П. Повість В. Таля «Незвичайні пригоди бурсаків» : минуле крізь призму революції. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. ст. / гол. ред. Зарва В. А. Бердянськ : БДПУ, 2017. Вип. ХІІ. С. 152–156.
 3. Новик О. П. Інтерпретація українського бароко у контексті європейської культури : рецензія на монографію В. Соболь «Українське бароко. Тексти і контексти» (Варшава, 2015. 382с.). Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. ст. / гол. ред. Зарва В. А. Бердянськ : БДПУ, 2017. Вип. ХІІ. С. 227–229.
 4. Новик О. П. Пригоди бурсаків : подорож через два століття (повісті В. Чапленка «Пиворіз» та В.Таля «Незвичайні пригоди бурсаків»). Слово і час. 2017. № 9. С. 61–68.
 5. Новик О. П. Данило Мордовець у літературному процесі ХІХ ст. : тексти і контексти. Теорія літератури : концепції, інтерпретації : наук. зб. / ред. кол. : Л. В. Грицик (голова) та ін. Київ : 2017. С. 186–191.
 6. Новик О. Філософія буття в оповіданні «Сліпа Вайша» Ґеорґі Ґосподінова. Матеріали VІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (18–19 травня 2017 р.): збірник тез / відп. ред. О. П. Колінько. Бердянськ : БДПУ, 2017. С. 69–70.
 7. Новик О. П. Складна простота барокового комічного у книзі Ганса Якоба Гріммельсгаузена «Сімпліцій Сімпліціссімус». Від смішного до великого : феномен комічного в літературі та культурі : зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 28–29 вересня 2017 р.) / гол. ред. О. П. Новик. Бердянськ, 2017. С. 98–99.
 8. Новик О. П. Природа як деталь поетики роману М. Краєвського «Кінець світу в Бреслау». Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Екоцентризм : культура і природа») : тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. С. 75–76.
 9. Новик О. Український романтизм: навчальний посібник. Бердянськ : БДПУ, 2017. 150 с.
 10. Новик О. П. Київські бурсаки у творах Тараса Шевченка, Івана Нечуя-Левицького, Василя Чапленка. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Святий Київ наш великий», присвяченої 170-річчю перебування ТарасаШевченка у Києві. Київ, 2017. С. 147–152.

2018

 1. Новик О. П. Бачення світу в оповіданні Петера Бонева «Життя в простому обчисленні». Троянди й виноград : феномени естетичного і прагматичного в літературі та культурі : зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 27–28 вересня 2018 р. / гол. ред. О. П. Новик. Бердянськ : БДПУ, 2018. С. 117–119.
 2. НовикО. П. Романістика діаспори крізь призму жанру і стилю : рецензія на монографію Лущій Світлани «Романістика української діаспори 1960-х–1980-х років : проблематика, жанрово-стильові парадигми» (Тернопіль, 2017). Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. 2017. Вип.  С. 185–186.
 3. Новик О. П. Культура Київської Русі крізь призму канону (Рецензія на монографію: Джиджора Є. В. Гімнографія Київської Русі ХІ – ХIII сторіч : структурне ціле канону мінейного циклу : монографія / за ред. О. В. Александрова. Одеса : Астропринт, 2018. 480 с.) // Текст. Контекст. Інтертекст. Науковий електронний журнал. 2018. Вип. 3. URL: http://text-intertext.in.ua/index.php?id=235 (дата звернення: 25.12.2019).
 4. Новик О. Переклад як осучаснення давньої літератури : рецензія на монографію Шмігера Тараса «Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти : давня українська література сучасними українською та англійською мовами». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки. : зб. наук. ст. / гол.ред. Зарва В. А. Бердянськ : БДПУ, 2018. Вип.  С. 215–221.

2019

 1. НовикО. Франсуа Війон – Віктор Домонтович : між новим і минулим. Художні феномени в історії світової літератури : перехід мови в письменництво («Міжкультурний діалог») : тези доповідей V Міжнародної наукової конференції. Харків, 2019. С. 64.
 2. Новик О. Франсуа Війон – Віктор Домонтович : між новим і минулим. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. ст. / гол. ред. Зарва В.А. Бердянськ : БДПУ, 2019, Вип. 18. С. 111–117.
 3. Новик О. Оригінальність традиційності : монографія. Бердянськ, БДПУ, 2019. 177 с
 4. Novyk O. Memory about Nogais in the artistic rethinking of Mykola Kostomarov. The Eighth International Multidisciplinary Symposium of Memory Studies : Collective Memory and Emotions (October 17th and 18th, 2019). URL:http://ri-urbanhistory.org.ua/images/tituls/Posters%202019/Novyk.pdf (дата звернення: 20.12.2019).
 5. Новик О. Людина і війна у романі Михайла Стельмаха «Правда й кривда». Україна у світових війнах та локальних конфліктах ХХ – на початку ХХІ ст. : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Харків, 20 листопада 2019 року. Харків :ХНУРЕ, 2019. С. 79–
 6. Новик О. Сюжет, парафраз, алюзія, образ, жанр : трансформація двох біблійних сюжетів у давньому письменстві : рецензія на монографію Оксани Савенко «Трансформації різдвяного та великоднього сюжетів в українській літературі ХІ–ХVIII ст.». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки. 2019. Вип. 1 С. 11–12.
 7. Новик О. Ще один штрих до характеристики полемічної традиції українських унійних письменників: рецензія на монографію Руслана Ткачука «Полемічна традиція унійних письменників кінця XVI–першої половини XVII ст. : доба і постаті, текст і прототекст, риторика і поетика». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки. 2019. Вип. 19. С. 9–10.
 8. Новик Ольга. Повсякденність у поетиці творів Миколи Костомарова. Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну: Колективна монографія / уп., науковий ред. Н.Левченко. Київ – Люблін – Харків: Майдан, 2020. С. 380-389.
 9. Новик О.П. Хронотоп дитячих повістей Івана Андрусяка. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31 (70) № 1 Ч. 3 2020. С. 196–200.
 10. Новик Ольга. Романтична поетика творів Михайла Мінчакевича в збірці “Син Русі”. Русин. 2020. Т. 60. С.154–160.
 11. Новик О. Бароковий текст як пам’ять культури. Художні феномени в історії та сучасності («Пам’ять та ідентичність»). Тези доповідей VI Міжнародної наукової конференції. Харків: ФОП Бровін О.В., 2020. С. 75–76.
 12. Новик О. Українські народні оповідання ХІХ ст: образ оповідача як носія національної ідентичності. Матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Національна ідентичність в мові та культурі», 02 – 03 квітня 2020. Київ : НАУ, 2020. С.77–79.
 13. Новик О. Життя крізь призму футболу: дискурс життя як змагання в сучасній українській прозі. «Citius, Altius, Fortius!»: феномен спорту в літературі та культурі»: [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 24–25 вересня 2020 р.] / [гол. ред. О. П. Новик]. Бердянськ : БДПУ, 2020. С. 115–117.