Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Харлан Ольга Дмитрівна

професор, завідувач кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

доктор філологічних наук

Знак «Відмінник освіти України»
Медаллю «За вагомий внесок у розвиток міста Бердянськ»
Знак «За наукові досягнення»
Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України
Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України
Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України
Грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
Наукометрика

ORCID iD

0000000157609085

Google Scholar

c4AAAAJ&h

Researcher iD

E15122019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 9 листопада 1964 р. в с. Іване-Золотому Заліщицького р-ну Тернопільської обл. У 1987 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю «Українська мова і література».

У 1987–1990 рр. за направленням працювала вчителем української мови та літератури ЗОШ № 4 м. Бердянська Запорізької обл. З 1990 р. працює в Бердянському державному педагогічному університеті: пройшла шлях від асистента до професора.

Протягом 1994–1997 рр. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (спеціальність 10.01.01 – українська література). У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію «Творчість Катрі Гриневичевої в контексті західноукраїнської літератури першої половини ХХ ст.» (науковий керівник – докт. філол. наук, проф. П. П. Хропко). У 2001 р. отримала вчене звання доцента.

З 2001 р. по 2005 р. – завідувач кафедри української та зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного університету.

У 2005–2008 рр. – докторант кафедри теорії літератури та компаративістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У січні 2009 р. відбувся захист докторської дисертації «Моделі катастрофізму в українській та польській прозі міжвоєнного десятиліття» (спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство; науковий консультант – докт. філол. наук, проф. О. Г. Астаф’єв).

У 2010–2013 рр. – професор, завідувач кафедри української літератури та компаративістики. У 2011 р. присвоєно вчене звання професора. З 2011 р. по 2014 р. – директор Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету. З 2014 р. – професор кафедри української літератури та компаративістики.

У 2013 р. стажувалася у Вищій школі інформатики і мистецтв в м. Лодзь (Польща) у рамках проекту «Сучасний університет – проектний підхід до організації праці за вимогами європейських кваліфікаційних рамок».

Нагороджена почесними грамотами Бердянського державного педагогічного університету, грамотою управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2004), почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2009), нагрудним знаком «За наукові досягнення» (2011), Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України (2012), Подякою міського голови м. Бердянська (2013), Почесною грамотою Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України (2014), медаллю «За вагомий внесок у розвиток міста Бердянськ» (2014), Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2017).

Викладає навчальні дисципліни: «Історія української літератури (1910–1930-ті рр.)», «Порівняльне літературознавство», «Інтермедіальні студії в компаративістиці», «Імагологічний аспект журналістики».

1993

 1. Осадчук О.Д. Особливості відображення епохи в повісті К. Гриневичевої «Шестикрилець» / О.Д. Осадчук // Дидактико-філологічна підготовка студентів для роботи у національній школі : зб. тез наук. повідомлень. – Бердянськ, 1993. – С. 17–18.

1995

 1. Харлан О.Д. Особливості творення образів у повісті Катрі Гриневичевої «Шоломи в сонці» / О.Д. Харлан // Поетика художнього твору. – Бердянськ, 1995. – С. 24–29.

1996

 1. Харлан О.Д. Полісемантичність епіфонеми в малій прозі Катрі Гриневичевої / О.Д. Харлан // Поетика художнього тексту. – Київ–Херсон, 1996. – С. 114–115.

1997

 1. Харлан О.Д. Катря Гриневичева у творчій спадщині Є.Маланюка / О.Д. Харлан // Євген Маланюк і література, історіософія, культурологія : у 2 ч. – Кіровоград, 1997. – ч. ІІ. – С. 68–72.
 2. Харлан О.Д. Її називали володаркою слова / О.Д. Харлан // Українська мова та література. – 1997. – № 20.
 3. Харлан О.Д. Дитяча тематика в творчості Катрі Гриневичевої / О.Д. Харлан // Початкова школа. – 1997. – № 11. – С. 17–20.
 4. Харлан О.Д. Творчість Катрі Гриневичевої в контексті західноукраїнської літератури першої половини XX століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / О. Д. Харлан. – К., 1997. – 16 с.
 5. Харлан О. Катря Гриневичева: життя і творчість : навч. посібник / Ольга Харлан. – К. : Міжнар. фінансова агенція, 1997. – 37 с.
 6. Харлан О. Історична проза Катрі Гриневичевої : навч. посібник / Ольга Харлан. – К. : Міжнар. фінансова агенція, 1997. – 50 с.

1999

 1. Харлан О.Д. Рецепція біблійних та апокрифічних образів у ранній творчості Катрі Гриневичевої / О.Д. Харлан // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : Л.П. Іванова (гол. ред.) та ін.]. – К. : Знання, 1999. – Вип. ІV : Лінгвістика і літературознавство. – С. 66–70.

2000

 1. Харлан О.Д. «Велесова книга»: поетико-функціональні особливості зооморфічної символіки / О.Д. Харлан // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : С.П. Денисова (відп. ред.) та ін.]. – К. : Знання, 2000. – Вип. V : Лінгвістика і літературознавство. – С. 127–132.
 2. Харлан О.Д. Біблійні мотиви та образи у збірці Катрі Гриневичевої «Непоборні» / О.Д. Харлан // Біблія та культура. – Чернівці : Рута, 2000. – Вип. 2. – С. 55–59.
 3. Харлан О. Катря Гриневичева: Літературний портрет : [монографія] / Ольга Харлан. – К. : Знання, 2000. – 168 с.

2001

 1. Харлан О.Д. Притча про блудного сина як сюжетотвірна основа «Автобіографії» Іллі Турчиновського / О.Д. Харлан // Біблія та культура. – Чернівці : Рута, 2001. – Вип. 3. – С. 42–47.
 2. Харлан О.Д. Універсальна картина світу у поезії Климентія Зіновіїва та Мацуо Басьо / О.Д. Харлан // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : С.П. Денисова (відп. ред.) та ін.]. – К. : Знання, 2001. – Вип. VІ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 121–127.
 3. Харлан О. Основні проблеми вивчення «Велесової книги» : [навч. посібник] / О. Харлан. – К. : Знання, 2001. – 109 с.

2002

 1. Харлан О.Д. Катастрофізм як тип художнього світосприйняття в українській та польській літературі міжвоєнного двадцятиліття / О.Д. Харлан // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : В.О. Соболь (відп. ред.) та ін.]. – К. : Знання України, 2002. – Вип. VІІ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 310–318.

2003

 1. Харлан О.Д. Катастрофічні візії світу в антиутопіях міжвоєнного двадцятиліття (на матеріалі творів С. І. Віткевича та В. Винниченка) / О.Д. Харлан // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : В.О. Соболь (відп. ред.) та ін.]. – К. : Знання України, 2003. – Вип. VІІІ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 305–310.
 2. Харлан О.Д. Дискурс катастрофізму в українській та польській літературі / О.Д. Харлан // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : В.О. Соболь (відп. ред.) та ін.]. – Вип. ІХ : Лінгвістика і літературознавство. – К. : Знання України, 2003. – С. 411–419.

2004

 1. Харлан О.Д. Катастрофізм українського інтелектуального роману міжвоєнного двадцятиліття / О.Д. Харлан // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Динаміка наукових досліджень–2004» (Дніпропетровськ, 21–30 червня 2004 р.). – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – Т. 23. – С. 35–38.
 2. Харлан О.Д. Катастрофізм текстуального простору повісті М. Хвильового «Санаторійна зона» / О.Д. Харлан // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2004. – № 632, вип. 42. – С. 380–383.

2005

 1. Харлан О.Д. Війна як моральна катастрофа людства (на матеріалі творів О.Турянського та Ю.Віттліна) / О.Д. Харлан // Київські полоністичні студії. – К., 2005. – Т. VІІ : «Українська школа» в літературі та культурі українсько-польського пограниччя. – С. 458–464.
 2. Харлан О.Д. Пейзаж як вияв катастрофічної свідомості (на матеріалі прози про першу світову війну) / О.Д. Харлан // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : В.О.Соболь (відп. ред.) та ін.]. – К. : Знання України, 2005. – Вип. Х : Лінгвістика і літературознавство. – С. 306–314.
 3. Харлан О.Д. Мала проза Валер’яна Підмогильного і Бруно Шульца: екзистенційний аспект катастрофізму / О.Д. Харлан // Українське літературно-мистецьке відродження 20-х років ХХ століття: Питання стилю, проблематики, поетики, мови : зб. праць Всеукр. наук. конф. (11–12 травня 2005 р.) / [редкол. : В.Т. Поліщук (відп. ред.) та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – С. 211–219.

2006

 1. Харлан О.Д. «Щоденник» Євгена Чикаленка 1918–1919 рр.: Україна крізь призму катастрофізму / О.Д. Харлан // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : В.О. Соболь (відп. ред.) та ін.]. – К.–Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – Вип. ХІ : Лінгвістика і літературознавство. – Ч. ІІ. – С. 193–200.
 2. Харлан О.Д. Українська та польська історична проза міжвоєнного двадцятиліття: коди катастрофізму / О.Д. Харлан // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : зб. наук. ст. Серія : Літературознавство. – Тернопіль, 2006. – Вип. 20. – С. 335–343.
 3. Харлан О.Д. Функції метаморфози у прозі М.Йогансена і В.Ґомбровича / О.Д. Харлан // філологічні семінари. – К. : Київський університет, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 278–284.

2007

 1. Харлан О.Д. Суїцидальні мотиви в українській прозі міжвоєнного двадцятиліття / О.Д. Харлан // Літературознавчі студії / [ред. Т.Ф. Семенюк]. – К. : Київський університет, 2007. – Вип. 19. – ч. 2. – С. 222–226.
 2. Харлан О. Перша світова війна в літературі: трансформація особистості / Ольга Харлан // Теорія літератури. Компаративістика. Художній діалог з історією / [ред. кол. : Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – К. : Київський університет, 2007. – С. 160–174.
 3. Харлан О.Д. Світоглядно-естетичні моделі катастрофізму: екзистенційний аспект (на матеріалі прози М.Йогансена та В.Ґомбровича) / О.Д. Харлан // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. філологічні науки. – 2007. –№ 2 (119). – С. 102–111.
 4. Харлан О.Д. Історіософські моделі катастрофізму у творчості Т.Шевченка та прозі міжвоєнного двадцятиліття / О.Д. Харлан // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. – К. : Київський університет, 2007. – Вип. 9. – С. 98–101.
 5. Харлан О.Д. Екзистенційна модель катастрофізму в українській та польській літературі міжвоєнного двадцятиліття (на матеріалі прози Валер’яна Підмогильного та Бруно Шульца) / О.Д. Харлан // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 1. – С. 51–54.
 6. Харлан О.Д. «Жанна-батальйонерка» Ґео Шкурупія як інваріант любовного роману / О.Д. Харлан // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст.]. / [відп. ред. В.А. Зарва]. – К.–Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – Вип. ХІІІ. – С. 121–129.
 7. Харлан О.Д. Провокативний дискурс роману Ю.Липи «Козаки в Московії» / О.Д. Харлан // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки : зб. наук. ст. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – С. 56–62.
 8. Харлан О.Д. Катастрофічні виміри української та польської історичної прози міжвоєнного двадцятиліття (на матеріалі творів К.Гриневичевої та Я.Івашкевича) / О.Д. Харлан // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. пр. / [редкол. : М.Х. Гуменний (відп. ред.) та ін.] – К. : Акцент, 2007. – Вип. 26 – С. 316–327.
 9. Харлан О.Д. Катастрофізм текстуального простору малої прози В.Підмогильного / О.Д. Харлан // Мова і культура. – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип. 9. – Т. ХІІ (100) : Актуальні проблеми сучасної філологічної науки. – С. 91–97.
 10. Харлан О.Д. Катастрофізм як філософське поняття та літературознавчий термін / О.Д. Харлан // Філологічні семінари. – К.: Київський університет, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: «своє» й «чуже». – С. 333–342.
 11. Харлан О.Д. Катастрофічні коди в українській та польській літературі міжвоєнного двадцятиліття / О.Д. Харлан // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : Пороги, 2007. – С. 550–560.
 12. Харлан О.Д. Катастрофічні виміри «Хроніки Гречок» В.Леонтовича / О.Д. Харлан // Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. / [редкол. : В.Ф. Погребенник (відп. ред.) та ін.]. – К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2007. – Вип. 11. – С. 191–202.
 13. Харлан О.Д. Катастрофізм як один із жанрових чинників щоденників міжвоєнного двадцятиліття / О.Д. Харлан // Філологічні науки : зб. наук. пр. / [відп. ред. В.В. Герман]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – Ч. 2. – С. 242–251.
 14. Харлан О.Д. Катастрофічні тенденції в романі Ернеста Юнгера «На Мармурових скелях» / О.Д. Харлан // Актуальні проблеми іноземної філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В.А. Зарва]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – Вип. 1 : Лінгвістика та літературознавство. – С. 286–294.
 15. Харлан О.Д. Катастрофізм художнього простору прози Ірини Вільде і Полі Гоявічинської / О.Д. Харлан // Київські полоністичні студії / [відп. ред. та упор. Р.П. Радишевський]. – К., 2007. – Т. ІХ : Європейський вимір української полоністики. – С. 402–409.

2008

 1. Харлан О.Д. Українська та польська література міжвоєнного двадцятиліття: катастрофічні ландшафти / О.Д. Харлан // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В.А. Зарва]. – Ніжин : Аспект–Поліграф, 2008. – Вип. ХVІ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 348–355.
 2. Харлан О. Чернівецький текст у циклі повістей Ірини Вільде «Метелики на шпильках» / Ольга Харлан // Слово і час. – 2008. – № 2. – С. 27–33.
 3. Харлан О.Д. Мала проза Бруно Шульца: у дзеркалі катастрофізму / О.Д. Харлан // Актуальні проблеми іноземної філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В.А. Зарва]. – К. : Освіта України, 2008. – Вип. ІІ : Лінгвістика та літературознавство. – С. 190–195.
 4. Харлан О.Д. Код Атлантиди в літературі / О.Д. Харлан // Українська мова та література. – 2008. – № 22–24. – С. 27–29.
 5. Харлан О.Д. Моделі технократичного катастрофізму у прозі М.Івченка та Я.Івашкевича / О.Д. Харлан // Філологічні студії : зб. наук. пр. / [гол. ред. В.С. Зубович]. – Луцьк : Твердиня, 2008. – № 1–2. – С. 194–205.
 6. Харлан О.Д. Моделі катастрофізму в українській та польській прозі міжвоєнного двадцятиліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» / О. Д. Харлан. – К., 2008. – 35 с.
 7. Харлан О. Дискурс катастрофізму в українській та польській прозі (1981–1939) : монографія / Ольга Харлан. – К. : Освіта України, 2008. – 305 с.
 8. Харлан О. Код Атлантиди в українській та польській прозі міжвоєнного двадцятиліття / Ольга Харлан // Зб. навук. арт. VІІІ Міжнар. навук. канф. «Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай», прысвечанай 125-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа (1–3 лістапада 2008 р., Мінск). – Мінск : БДУ, 2008. – С. 129–134.

2009

 1. Харлан О.Д. Міський текст в історичній ретроспективі (Зінаїда Тулуб «Людолови») / О.Д. Харлан // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В.А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток ЛТД, 2009. – Вип. ХХ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 106–115.
 2. Харлан О. Д. Розвиток жанру ретродетективу в сучасній європейській літературі / О. Д. Харлан // Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – Вип. ІV. – С. 79–87.
 3. Харлан О. Д. Повсякденність крізь призму вічності: один тиждень з життя Михайла Драй-Хмари / О. Д. Харлан // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Філологічні науки». – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2009. – Вип. 19. – С. 76–81.
 4. Харлан О. Д. Катастрофические тенденции в антиутопии 20-х годов ХХ века (В. Винниченко, С.-И. Виткевич) / О. Д. Харлан // Седьмые ознобишенские чтения : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (4–5 июля 2009 г.) / [под ред. О. М. Буранка, В. Н. Шкунова]. – Инза–Самара : ПГСГА, 2009. – Т. І. – С. 11–15.
 5. Харлан О.Д. Міжнародне співробітництво / О.Д. Харлан // Діяльність кафедри української та зарубіжної літератури Інституту філології (2008–2009 навчальний рік) / [відп. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – С. 113–116.
 6. Харлан О. Топос Аркадії в українській і польській прозі міжвоєнного двадцятиліття / Ольга Харлан // Україністика: минуле, сучасне, майбутнє : зб. ст. учасників міжнар. конф. (Брно, 19–20 листопада 2008 р.). – Брно, 2009. – С. 525–531.
 7. Харлан О.Д. Міський текст в українській прозі міжвоєнного двадцятиліття / О.Д. Харлан // Література у просторі культури : колект. монографія / О.Д. Харлан, Н.П. Анісімова, С.О. Філоненко, В.Є. Копиця ; [автор передм. О.Г. Астаф’єв]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – С. 10–42.

2010

 1. Харлан О. Д. Поетика повсякденності в «Щоденнику» Михайла Драй-Хмари / О. Д. Харлан // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 1. – С. 50–54.
 2. Харлан О. Жіноча персоносфера в українській і польській прозі міжвоєнного двадцятиліття / Ольга Харлан // Актуальні проблеми філології: мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін : зб. ст. І Міжнар. наук.-практ. конф. (Маріуполь, 23 квітня 2010 р.) / [за заг. ред. І. В. Соколової]. – Маріуполь, 2010. – Т. ІІ : Літературознавство. Методика викладання філологічних дисциплін. – С. 114–118.
 3. Діяльність кафедри української літератури та компаративістики (2009–2010 навчальний рік) / [відп. ред. О.Д.Харлан ; упор. С.С.Журавльова]. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – 140 с.
 4. Харлан О.Д. Історія розвитку кафедри української літератури та компаративістики / О.Д. Харлан // Діяльність кафедри української літератури та компаративістики (2009–2010 навчальний рік) / [відп. ред. О.Д.Харлан ; упор. С.С.Журавльова]. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – С. 5–7.
 5. Харлан О.Д. Навчально-методична робота / О.Д. Харлан // Діяльність кафедри української літератури та компаративістики (2009–2010 навчальний рік) / [відп. ред. О.Д.Харлан ; упор. С.С.Журавльова]. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – С. 117–119.
 6. Харлан О. Д. Інфернальний текст у творчості Кирила Транквіліона-Ставровецького та Миколи Хвильового / О. Д. Харлан // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. ХХІІІ. – Ч. ІІ. – С. 47–55.
 7. Харлан О. Д. Топос Аркадії в українській і польській прозі міжвоєнного двадцятиліття / О. Д. Харлан // Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. V. – Ч. 2. – С. 42–48.
 8. Харлан О. Богдан-Ігор Антонич: вишуканий зразок творчої досконалості / Ольга Харлан // Азовский вестник. – 2010. – № 39 (1022). – С. 3.
 9. Харлан О. Д. Ретро-детектив у сучасній європейській літературі: модифікації жанру / О. Д. Харлан // Наукові праці : наук.-метод. журнал. Сер. «Філологія. Літературознавство». – 2010. – т. 135. – Вип. 122. – С. 84–88.
 10. «Класична пластика, і контур строгий, і логіки залізна течія…» : програма наукових читань, присвячених 120-й річниці від дня народження Миколи Зерова (Бердянськ, 18 травня 2010 р.) / [укл. : О.Д. Харлан, С.С. Журавльова]. – Бердянськ, 2010. – 10 с.
 11. Харлан О. Українська і польська літератури міжвоєнного двадцятиліття: порівняльний аспект / Ольга Харлан // Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція : колективна монографія / О.Г. Астаф’єв, П.В. Михед, Є.К. Нахлік, О.М. Нахлік, Р.П. Радишевський, Л.І. Скупейко, О.Д. Харлан, Е.Д. Циховська ; [передм. О.В. Домащенко]. – Донецьк : Ноулідж (донецьке відділення), 2010. – С. 79–108.

2011

 1. Діяльність кафедри української літератури та компаративістики (2010 рік) / [відп. ред. О.Д. Харлан ; упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – 130 с.
 2. Харлан О.Д. Історія розвитку кафедри української літератури та компаративістики / О.Д.Харлан // Діяльність кафедри української літератури та компаративістики (2010 рік) / [відп. ред. О.Д. Харлан ; упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 5–8.
 3. Харлан О.Д. Навчально-методична робота викладачів кафедри української літератури та компаративістики / О.Д. Харлан // Діяльність кафедри української літератури та компаративістики (2010 рік) / [відп. ред. О.Д. Харлан ; упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 103–109.
 4. «На струнах вічності перебираю…» : програма літературно-наукових читань, присвячених 120-річниці від дня народження Павла Тичини (Бердянськ, 19 травня 2011 р.) / [укл. : О.Д. Харлан, С.С. Журавльова]. – Бердянськ, 2011. – 10 с.
 5. Харлан О.Д. Украинская и польская литературы межвоенного двадцатилетия: катастрофические ландшафты / О.Д. Харлан // Современная славистика и научное наследие С. Б. Бернштейна : тезисы докладов междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слависта д.ф.н., проф. С. Б. Бернштейна (15–17 марта 2011 г., г. Москва) / [гл. ред. : А.Ф. Журавлев, Н.Е. Ананьина]. – М., 2011. – С. 390–393.
 6. Харлан О.Д. Художній простір творів Ірини Вільде (цикл «Метелики на шпильках») і Полі Ґоявічинської (дилогія «Дівчата з Новолипок» і «Райська яблуня») / О.Д. Харлан // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія «Філологічні науки». – 2011. – Вип. 4.7. – С. 112–116.
 7. Харлан О.Д. Український роман 20–30-х років ХХ століття крізь призму авторської свідомості (Філатова О. Український роман 20–30-х років ХХ століття: типологія авторської свідомості : монографія. – Миколаїв : Іліон, 2010. – 485 с.) / О.Д. Харлан // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія «Філологічні науки». – 2011. – Вип. 4.7. – С. 120–121.
 8. Харлан О. Поетика повсякденного простору у прозі Марії Галич і Зоф’ї Налковської / Ольга Харлан // Київські полоністичні студії / [відп. ред. та упор. Р. П. Радишевський]. – К. : Університет «Україна», 2011. – Т. ХVІІІ. – С. 260–263.
 9. Творчість Трохима Зіньківського в контексті української літератури 70–90-х рр. ХІХ ст. : програма Всеукраїнської наукової конференції (Бердянськ, 21 жовтня 2011 р.) / [укл. С.С.Журавльова]. – Бердянськ, 2011. – 15 с.
 10. Харлан О. Топос Аркадії в українській і польській прозі міжвоєнного двадцятиліття / Ольга Харлан // Светът на словото : сб. в чест на проф. Николай Даскалов / [отговорен редактор Ценка Иванова]. – Велико Търново : Ун-ко изд-во «Св. св. Кирил и Методий», 2011. – С. 259–264.
 11. Харлан О. Homo ludens як персонаж прози міжвоєнного двадцятиліття (Майк Йогансен – Ілля Еренбург – Вітольд Ґомбрович) / Ольга Харлан // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2011. – № 6 (217). – Ч. ІІ. – С. 47–53.
 12. Харлан О. Історіософські моделі катастрофізму у творчості Тараса Шевченка та прозі міжвоєнного двадцятиліття / Ольга Харлан // Зб. пр. Міжнар. (38-ї) наук. шевченківської конф. / [відп. ред. В.Т. Поліщук]. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2011. – С. 249–254.
 13. Харлан О.Д. Катастрофізм як сюжетотвірна основа прози Валер’яна Підмогильного і Бруно Шульца / О.Д.Харлан // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : зб. наук. пр. / [ред. кол. : Н.І. Заверталюк (наук. ред.) та ін.]. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2011. – Вип. 12. – С. 139–151.
 14. Харлан О. Історичний міський текст у романі Зінаїди Тулуб «Людолови» / Ольга Харлан // Зб. пр. наук. читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб. – Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – С. 212–227.

2012

 1. Харлан О. Роман “18 % сірого” Захарі Карабашлієва: проблематика та художня своєрідність / Ольга Харлан // Матеріали Міжнар. наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (17–18 травня 2012 р.) : зб. тез / [упор. А.М.Сердюк та ін.]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 25–26.
 2. Харлан О.Д. Поетика повсякденності в «Щоденниках» Михайла Драй-Хмари / О.Д. Харлан // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХVІ. – Ч. 2. – С. 10–20.
 3. Харлан О. «Нова речевість» як стильова тенденція в літературі перших десятиріч ХХ ст. / Ольга Харлан // Зарубіжна література. – 2012. – № 11 (747). – С. 30–33.
 4. Харлан О. Чернівецький текст у циклі повістей Ірини Вільде «Метелики на шпильках» / Ольга Харлан // Студії з україністики. – К.–Дрогобич : Посвіт, 2012. – Вип. Х : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний зб. на пошану докт. філол. наук, проф. О. Астаф’єва. – С. 734–743.
 5. Харлан О.Д. Історія української літератури / Н.П. Анісімова, М.М. Богданова, С.С. Журавльова, О.П. Новик, О.Д. Харлан, В.М. Школа // Курсові роботи з історії української літератури та методики її викладання: методичні рекомендації до написання та оформлення : навчальний посібник для студентів спеціальності «Українська мова і література» / [упор. : С. С. Журавльова, Т. Е. Ларіна]. – Бердянськ, 2012. – С. 25–58.
 6. Харлан О.Д. Актуальні проблеми історії української літератури / Н.П. Анісімова, М.М. Богданова, С.С. Журавльова, О.П. Новик, О.Д. Харлан, В.М. Школа // Курсові роботи з історії української літератури та методики її викладання: методичні рекомендації до написання та оформлення : навчальний посібник для студентів спеціальності «Українська мова і література» / [упор. : С. С. Журавльова, Т. Е. Ларіна]. – Бердянськ, 2012. – С. 58–65.

2013

 1. Харлан О. Жанрові особливості творчості Георгі Господинова / Ольга Харлан // Матеріали ІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянськ, 16–17 травня 2013 р.) : зб. тез / [упор. : А.М. Сердюк, О.А. Сєнічева, Д.С. Ніколова]. – Бердянськ, 2013. – С. 81–83.
 2. Актуальні тенденції викладання української літератури : матеріали Першого регіонального наук.-практ. семінару (29 березня 2013 р.) / [ред. кол. : О.Д. Харлан (голова) та ін.]. – Бердянськ, 2013. – 98 с.
 3. Харлан О.Д. Новий погляд на малу прозу порубіжжя. Рецензія на монографію Олени Колінько «“Цілий світ у краплі води…”: компаративний дискурс української і російської новели кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (Бердянськ : БДПУ, 2012. – 326 с.) / О.Д. Харлан // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 1. – С. 532–535.
 4. Харлан О.Д. Наукова біографістика як відображення життєвої історії народу й людини. Рецензія на монографію: Ляшко С.М. Українські біографічні довідкові видання ХІХ–ХХ століття: історичні та теоретико-методологічні засади (Запоріжжя : Дике поле, 2010. – 288 с.) / О.Д. Харлан // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 4. – С. 516–518.
 5. Журавльова С., Харлан О. Програма навчальної дисципліни «Література рідного краю» для студентів спеціальності «Українська мова і література» / Світлана Журавльова, Ольга Харлан // Література рідного краю в навчальних закладах Запорізької області : посібник для вчителів і студентів-філологів / [ред.-упор. : С. С. Журавльова, О. І. Харіна]. – Бердянськ, 2013. – С. 23–31.
 6. Харлан О. Художній простір малої прози Віри Єніної / Ольга Харлан // Література рідного краю в навчальних закладах Запорізької області : посібник для вчителів і студентів-філологів / [ред.-упор. : С. С. Журавльова, О. І. Харіна]. – Бердянськ, 2013. – С. 51–56.
 7. Харлан О.Д. Радість поетичного слова / Ольга Дмитрівна Харлан // Хабаров Д. Смарагдове серце : поезії / Даніїл Хабаров. – Дрогобич : Юнеско-соціо, 2013. – С. 5–6.
 8. Харлан О. Жіноча персоносфера в українській і польській прозі міжвоєнного двадцятиліття / Ольга Харлан // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / [ред. кол. : Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – К. : Логос, 2013. – С. 170–175.
 9. Харлан О. Семіотика натюрморту в художньому тексті / Ольга Харлан // Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі:зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 травня 2013 р.) / [за заг. ред. І.В.Соколової]. – Маріуполь: МДУ, 2013. – С. 163.

2014

 1. Харлан О.Д. Катастрофічні тенденції в українській і польській літературі міжвоєнного двадцятиліття / О.Д. Харлан // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – Тернопіль, 2014. – Вип. 39. – С. 468–474.
 2. Харлан О.Д. Українська та польська література міжвоєнного двадцятиліття: катастрофічні ландшафти / О.Д. Харлан // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ: ФО–П Ткачук О.В., 2014. – Вип. І. – С. 192–200.
 3. Харлан О. Болгаристика на сторінках журналу «Всесвіт» (1980–1990-і рр.) / Ольга Харлан // Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (15–16 травня 2014 р.) : зб. тез / [ред. В.І. Кірева та ін.]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 151–153.
 4. Харлан О.Д. Фольклорні аспекти прози Катрі Гриневичевої / О.Д. Харлан // «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнар. наук. конф. (25–26 вересня 2014 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ, 2014. – С. 147–149.
 5. Актуальні тенденції викладання української літератури : матеріали Другого регіонального наук.-практ. семінару, присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка (26 березня 2014 р.) / [ред. кол. : О.Д. Харлан (голова) та ін.]. – Бердянськ, 2014. – 120 с.
 6. Харлан О. Рецепція Іншого в українській еміграційній прозі 1940–1960-х рр. / Ольга Харлан // Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» / herausgegeben von O. Novikova, P. Hilkes, U. Schweier. – Munchen – Berlin : Verlag Otto Sagner, 2014. – С. 447–452.
 7. Харлан О. Трагічна топографія Чужого (повість Віри Марської «Буря над Львовом») / Ольга Харлан // Fenomen pogranicz kulturowych: wspołczesne tendencje : zbiór prac naukowych. – Piła, 2014. – T. VI. – S. 85–92.
 8. Харлан О. «Геопоетика» як літературознавчий термін / Ольга Харлан // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / [ред. кол. : Л.В. Грицик (гол.) та ін.]. – К. : Логос, 2014. – С. 289–293.
 9. Харлан О. Ігрові стратегії художньої прози міжвоєнного двадцятиліття (Майк Йогансен – Вітольд Ґомбрович – Ілля Еренбург) / Ольга Харлан // Метаморфози в сучасній українській літературі / за ред. П. Олеховської, М. Замбжицької та К. Якубовської-Кравчик. – Варшава–Івано-Франківськ, 2014. – С. 289–297.

2015

 1. Харлан О.Д. Шевченко на усі часи. Рецензія на посібник Ольги Куцевол «Вивчення життя і творчості Великого Кобзаря через художню рецепцію літературної шевченкіани» (Вінниця, 2013. – 256 с.) // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2015. – Вип. V. – С. 398–406.
 2. Харлан О. Жанрова своєрідність твору Івана Давидкова «Човен Харона» / Ольга Харлан // Матеріали ІV Міжнар. наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22–23 травня 2015 р.) : [зб. тез]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 91–93.
 3. Харлан О. Тема молчаливого героя в литературе тоталитарного общества (на материале прозы Валерьяна Пидмогильного) / Ольга Харлан // Балканистичен форум. – 2015. – № 2. – С. 249–253.
 4. Харлан О. Шевченкове візантійство в компаративних студіях [Електронний ресурс] / Ольга Харлан // Золота пектораль. – Режим доступу : http://zolotapektoral.te.ua/shevchenkove-vizantijstvo-v-komparatyvnyh-studiyah.html#more-14249
 5. Харлан О.Д. Символіка часу в натюрморті: інтермедіальний аспект / О.Д. Харлан // «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури : матеріали Міжнар. наук. конф. (24–25 вересня 2015 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 162–164.
 6. Харлан О. Світ – чужий – інший у рецепції української еміграційної прози 1950–1960-х рр. / Ольга Харлан // Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету (15–17 жовтня 2015 р.). – Ізмаїл : РВВ ІДГУ СМИЛ, 2015. – Т. ІІ : Філологія. Мистецтвознавство. – С. 171–173.
 7. Харлан О. Чи існує історія української літератури Дмитра Донцова? [Колкутіна В. Історія української літератури в літературно-критичних студіях Дмитра Донцова : монографія] / Ольга Харлан // Слово і час. – 2015. – № 11. – С. 123–125.
 8. Kharlan O. Un breve panorama del cine ucraniano / Olga Kharlan // Once acercamientos al objeto cinematográfico / Raquel Gutiérrez Estupiñán Coordinadora. – Puebla, 2015. – P. 141–156.
 9. Харлан О. Чернишевський Микола Гаврилович / Ольга Харлан // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / ред. кол. : М.Г. Жулинський (голова) та ін. – К., 2015. – Т. 6 : Т–Я. – С. 745.
 10. Харлан О.Д. Поетика повсякденності в «Щоденнику» Михайла Драй-Хмари / Харлан Ольга // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / [ред. кол. : Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – К. : Логос, 2015. – С.258–267.

2016

 1. Harlan O. Ukrainian football clubs’ names as markers of cultural memory / O. Harlan // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/ 429-the-fifth-international-multidisciplinary-symposium-of-memory-studies-memory-of-conflicts-conflicts-of-memory
 2. Харлан О.Д. Актуальные вопросы современных украинско-армянских литературных связей на страницах журнала «Всесвіт» / О.Д. Харлан // Shirak historical and cultural heritage: modern issues of Armenology : 9th International Conference Gyumri, 24–25 September, 2016. – Gyumri, 2016. – С. 305–307.
 3. Харлан О. Особливості трактування топосу Аркадії в українській і польській прозі міжвоєнного двадцятиліття / Ольга Харлан // Один пояс – один путь: сборник статей Первого международного интернет-семинара «Язык. Литература. История. Культура. Проблемы изучения и преподавания» / [ред. кол. : Ли Ялинь (гл. ред.) и др.]. . – Ланьчжоу : Ланьчжоуский политехнический университет, 2016. – С. 263–271.
 4. Харлан О. Чи існує історія української літератури Дмитра Донцова? [Колкутіна В. Історія української літератури в літературно-критичних студіях Дмитра Донцова : монографія] / Ольга Харлан // Слово і час. – 2015. – № 11. – С. 123–125.
 5. Харлан О.Д. Міжмистецька трансформація жанрів: натюрморт / О.Д. Харлан // Волинь філологічна: текст і контекст. Аналіз та інтерпретація тексту: зб. наук. пр. / упоряд. Т. П. Левчук. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – Вип. 20. – С. 90–101.
 6. Харлан О.Д. Особливості хронотопу в натюрморті: інтермедіальний аспект / О.Д. Харлан // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О.В., 2016. – Вип. Х. – С. 246–253.
 7. Харлан О.Д. Міжмистецька трансформація жанрів у художньому тексті: натюрморт / О.Д. Харлан // Жанр і стиль: еволюція і літературознавча проекція : колективна монографія / [за заг. редакцією О.П. Новик]. – Бердянськ : Ф – ОП Ткачук О.В., 2016. – С. 97–109.
 8. Харлан О.Д. Поетика повсякденності в «Щоденнику» Михайла Драй-Хмари / Ольга Харлан // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості; ред.- кол.: Л.В. Грицик (голова) [та ін.]. – К. : Київ–Логос, 2015. – С. 258–267.
 9. Харлан О.Д. Homo ludens як персонаж прози міжвоєнного двадцятиліття / О.Д. Харлан // Українська література від давнини до сучасності: парадигми, напрямки, проблеми: до 105 річниці від дня народження М.Д. Бернштейна : матеріали міжвишівських наукових читань. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. – С. 154–156.
 10. Харлан О.Д. Творчість Фані Попової-Мутафової в контексті літератури міжвоєнного двадцятиліття / О.Д. Харлан // Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (м. Бердянськ, 19 – 20 травня 2016 р.) : [збірник тез] / [відп. ред. О.П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 100–101.
 11. Харлан О.Д. Особливості хронотопу в натюрморті / О.Д. Харлан // Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі : збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (26 – 27 травня 2016 р.) / [ред..-упоряд. Н.Ю. Акулова]. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. – С. 219–221.
 12. Харлан О.Д. Пригоди Амура в країні диктатури пролетаріату / О.Д. Харлан // Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа : [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 22 – 23 вересня 2016 р.)] / [гол. ред. О.П. Новик]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 173–174.

2017

 1. Харлан О.Д. Геопоетика в контексті сучасних літературознавчих досліджень. Наукові праці Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 45. Камʼянець-Подільський : Аксіома, 2017. С. 223 –227.
 2. Харлан О.Д. Актуальний і новаторський науковий проект : рецензія на: Султанівські читання : наук. зб. статей : /редколегія: І. Козлик (голова) й ін. [Електронне видання]. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. Зарва В.А.]. Бердянськ : БДПУ, 2017. Вип. ХІІ. С. 233–234.
 3. Харлан О. Геопоетика Поділля в малій прозі Михайла Стельмаха. Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ конференції, присвяченої 105-річчю від дня народження Михайла Стельмаха / гол. ред. О.М. Куцевол. Вінниця : Нілан – ЛТД, 2017. С. 47–51.
 4. Харлан О. Наталя Забіла: втрачений талант чи літературний успіх. Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. [ред. кол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. Київ : 2017. С. 286–291.
 5. Харлан, О. Д. Топографія свого–чужого у книзі Романа Гром’яка «Вертеп, або як я став народним депутатом СРСР і що з того вийшло…». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство.   Вип. 46. С. 55–62.
 6. Charlan O. Losy Natalii Zabiły na tle epoki radzieckiej. Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Środkowej wobec problemów literackich, społecznych i politycznych lat 1914-1945, red. G. Borkowska, I. Boruszkowska i K. Nadana-Sokołowska.Warszawa : Wydawnictwo IBL PAN, 2017. 411– 422.
 7. Харлан О. Imago et loci: пам’ять образу та місця в літературних легендах Фані Попової-Мутафової та Наталени Королевої. Матеріали VІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (18–19 травня 2017 р.) : [збірник тез] / [відп. ред. О. П. Колінько]. Бердянськ : БДПУ, 2017. С. 82–83.
 8. Харлан О.Д. Війна чи мир: трагізм співіснування людини і природи в романі Ольги Токарчук «Веди свій плуг понад кістками мертвих». Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Екоцентризм: культура і природа»): Тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. С. 108–109.
 9. Харлан О. «Віднайдені» тексти 1920-х років: чи зміниться уявлення про український літературний процес. Пасіонарність другрядного : матеріали ХІV Міжнародної літературознавчої конференції, 11–12 травня 2017 р. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. С. 34–37.
 10. Харлан О.Д. Місця пам’яті в романі Людмили Коваленко «Степові обрії». Актуальні тенденції викладання української літератури: матеріали П’ятого регіонального наук.-практ. семінару, присвяченого 190-річчю м.Бердянська та 85-річчю БДПУ (5 квітня 2017 р.] / [ред.кол.О. П. Новик (голова) та ін.]. Бердянськ : БДПУ., 2017. С. 60–63.

2018

 1. Харлан О.Д. Порівняльне літературознавство Навчальний посібник Бердянськ : БДПУ, 2018. 76 с.
 2. Харлан О.Д. Історія життя Наталі Забіли: зламана доля чи літературний успіх? Дивослово. 2018. № 6. С. 55–58.
 3. Харлан О.Д. Хресні та перехресні дороги Наталі Кобринської: рецензія на монографію Алли Швець «Жінка з хистом Аріадни: життєвий світ Наталі Кобринської у генераційному, світоглядному і творчому вимірах (Львів, 2018). Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. 2018. Вип. 15. С. 216–218.
 4. Харлан О.Д. Таємниця як (не)пам’ять у прозі про мистецтво (романи Євгенії Кононенко «Жертва забутого майстра» і Трейсі Шевальє «Дівчина з перловою сережкою»). Троянди й виноград: феномен естетичного і прагматичного в літературі та культурі: [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 27–28 вересня 2018 р.] / [гол. ред. О.П. Новик]. Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 165–166.

2019

 1. Харлан О.Д. Проблеми художності літератури в полемічному трактуванні (рецензія на монографію Левчук Т. Феномен літературності: монографія. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2018. – 368 с.). Вісник університету ім. Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». 2019. № 1 (17). С. 332–334.
 2. Харлан О.Д.. «Восьмий повірений» Ренато Баретича: антиутопія чи образ сучасного суспільства? // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («міжкультурний діалог»): тези доповідей V Міжнародної наукової конференції. – Харків.: ФОП Бровін О.В., 2019. – С. 94–95.
 3. Харлан О.Д. Дух «товариша Портянка»: сатиричне зображення «нового часу» в малій прозі Віктора Петрова. Віктор Петров-Домонтович: мапування творчості письменника: тези доповідей Міжнародної наукової конференції 6 – 7 червня 2019 р. Краків, 2019. С. 42.

2020

 1. Харлан О.Д. Сага про Buchenland: рецензія на «Букову землю» Марії Матіос. URL: http://litakcent.com/2019/12/23/saga-pro-buchenland-retsenziya-na-bukovu-zemlyu-mariyi-matios/ [дата доступу: 16.06.2020).]
 2. Харлан О.Д. Футбол як метафора: літературні контексти шкіряного м’яча. Матеріали науково-практичної конференції «Національна ідентичність в мові та культурі», 02 – 03 квітня 2020. Київ : НАУ, 2020. С. 92–96.
 3. Харлан О.Д. «Віднайдені» тексти і новий погляд на історію української літератури. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. Збірник наукових праць. Випуск 14. Кривий Ріг, 2020. С. 84–92.
 4. Харлан О. Форми і трансформації пам’яті у романістиці Бернгарда Шлінка. Художні феномени в історії та сучасності («Пам’ять та ідентичність). Тези доповідей VІ наукової Міжнародної наукової конференції. Харків : ФОП Бровін О.П., 2020. С. 109.
 5. Харлан О.Д. «Жіночий простір» української поезії міжвоєнних десятиліть: Ладя Могилянська. Актуальні тенденції викладання української літератури: матеріали Cьомого регіонального наук.-практ. семінару (26 березня 2019 р.) / [ред.кол.О. П. Новик (голова) та ін.].  Бердянськ : БДПУ., 2020. С. 82–85.
 6. Харлан О.Д. Компаративні візії екзистенційного дискурсу: рецензія на монографію Девдюк І. Ексистенційний дискурс в українській та британській прозі міжвоєнного періоду. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2020. 484 с. Золота пектораль. URL: https://zolotapektoral.te.ua/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b7%d1%96%d1%97-%d0%b5%d0%ba%d0%b7%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/ [дата доступу: 26.06.2020]