Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Філоненко Софія Олегівна

докторка філологічних наук, професорка

професорка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства
Бердянського державного педагогічного університету

Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» Міністерства освіти і науки України (2015 р.)
Медаль «За вагомий внесок у розвиток міста Бердянськ» (2015 р.)
Почесний знак «Відмінник освіти України» (2012 р.)
Почесна відзнака Президента України – медаль «25 років Незалежності України» (2016 р.)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за активну наукову роботу, публікацію монографії (18 травня 2007 р.)
Диплом голови обласної державної адміністрації (2007 р.)
Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
Наукометрика

ORCID iD

000000031023468X

Google Scholar

rgulAUAAAAJ&hl

Researcher iD

E30492019

Scopus iD

ResearchGate iD

Sofiya_Filonenko

Контактна інформація

Електронна скринька: sofil23@ukr.net

 

Кваліфікація

У 1997 р. закінчила факультет української та слов’янської філології Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Українська мова і література та народознавство», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури та народознавства.

Упродовж 1998–2002 рр. навчалася в аспірантурі при Дніпропетровському національному університеті за спеціальністю 10.01.01 – українська література. У 2003 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Концепція особистості жінки в українській прозі 90-х років ХХ століття (феміністичний аспект)» при Дніпропетровському національному університеті зі спеціальності 10.01.01 – українська література (науковий керівник – докторка філологічних наук, професорка Н. І.  Заверталюк). У 2006 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри української та зарубіжної літератури.

З 2008 р. до 2011 р. навчалася в докторантурі при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури. У 2013 р. захистила докторську дисертацію «Гендерний дискурс сучасної української масової літератури» за спеціальностями 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.01 – українська література» при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України (науковий консультант – докторка філологічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом теорії літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України  Т. І. Гундорова). У 2016 р. присвоєно вчене звання професорки кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури.

 

Досвід роботи

З 1997 року працювала старшим викладачем, доцентом, професором у Бердянському державного педагогічному інституті ім. П. Д. Осипенко (з 2003 року – університеті). Наразі обіймає посаду професора кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства БДПУ.

Упродовж 2002–2003 рр. виконувала обов’язки заступниці декана з виховної роботи філологічного факультету, заступниці директора з наукової роботи Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ (2007 р., 2011–2012 рр.).

У травні 2012 р. провела лекцію та науковий семінар з питань масової літератури для слухачів магістерської програми з журналістики в Українському католицькому університеті (м. Львів). У липні 2013 р. брала участь в організації та була лектором у Першій літній науковій школі «Порівняльні студії в літературознавстві: імагологічний аспект» (БДПУ).

У листопаді 2016 р. прочитала курс «Сучасна українська масова література: жанри і канони» для магістрантів і докторантів відділення україністики Українського вільного університету (м. Мюнхен, Німеччина).

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – масова література, популярні жанри, детективна проза, творчість Джейн Остін, гендерне літературознавство.

Авторка майже 170 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 3 одноосібних монографій, розділу в колективній монографії, 4 навчальних посібників, наукових статей.

Неодноразово виступала офіційною опоненткою дисертацій.

Виконує обов’язки заступниці голови спеціалізованої вченої ради К 18.092.02 Бердянського державного педагогічного університету зі спеціальностей 10.01.01 – українська література, 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

 

Інші види діяльності

У липні 1998 р. навчалася в Першій літній літературознавчій школі «Сучасна літературознавча теорія та реінтерпретація української літератури» (Пуща-Водиця, Київ). У 2002 р. стала лауреатом Першого конкурсу наукових робіт студентів та аспірантів з ґендерної проблематики Міністерства освіти і науки України. Нагороджена почесною грамотою Державного комітету у справах сім’ї та молоді.

Упродовж 2002–2003 рр. брала участь у програмі наукових семінарів «Впровадження інформаційних технологій до ґендерної освіти» Київського національного університету «КПІ». 24 жовтня 2003 р. отримала сертифікат від Канадсько-українського ґендерного фонду за успішно захищений проєкт «Інформаційна підтримка впровадження ґендерної освіти в Україні».

Брала участь в організації міжнародних наукових конференцій, які проводилися в Бердянському державному педагогічному університеті (2008– 2020 рр.).

Була експертом та членом журі у Всеукраїнському конкурсі «Коронація слова» (2012–2017 рр.).  Упродовж 2017–2020 рр. була обрана головою журі в номінації «Романи».

Членкиня журі літературного конкурсу телеканалу Еспресо ТВ «Еспресо. Вибір читачів» (2017–2020 рр.); журі літературного конкурсу історичних оповідань «Про Минуле» від сайту «ЛітАкцент» і видавництва «Темпора» (2018–2020 рр.); журі Літературної премії «Львів – місто літератури ЮНЕСКО» (2020 р.).

У червні 2015 р. пройшла наукове стажування в Університеті Гільдесгайма (Німеччина) в рамках проєкту TEMPUS IV «Підготовка педагогів і освіт­­ніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями».

У серпні–вересні 2020 р. перебувала на науково-педагогічному стажуванні «Педагогічна та психологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» за фахом «Психологічні та педагогічні науки» у Куявському університеті в місті Влоцлавек, Республіка Польща (дистанційний формат).

У листопаді 2020 р. пройшла методичний тренінг «Майстерність викладання online», що був організований ГО «Вище» за сприяння Саксонського центру дидактики вищої школи (Німеччина).

 

Основні публікації

 

 1. Філоненко С.О. Концепція особистості жінки в українській жіночій прозі 90‑х років ХХ століття: монографія. Київ–Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006.  158 с.
 2. Філоненко С.О. Масова література в Україні : дискурс / ґендер / жанр: монографія / наук. ред. Т. І. Гундорова. Донецьк: ЛАНДОН–ХХІ, 2011. 432 с.
 3. Філоненко С. Місія здійсненна: популярна література у дзеркалі критики: літературно-критичні статті. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні2017. 183 с.
 4. Філоненко С. О. 100 відтінків чорного: урбаністика в стилі нуар
  у сучасній масовій літературі. Інтерпретація художнього твору: автор – текст – контекст: колективна монографія / упоряд. С. О. Філоненко. Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2015. С. 253-264.
 5. Філоненко С.О. Усна народна творчість: навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 416 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 08.02.2008 р., лист № 1.4/18–Г–350).
 6. Філоненко С.О. Історія англійської літератури (Реалізм). Бердянськ: БДПУ, 2008.  128 с.
 7. Філоненко С.О. Історія англійської літератури (Сентименталізм. Романтизм).  Бердянськ: БДПУ, 2008. 144 с.
 8. Філоненко С.О. Детектив, пригоди, фантастика: популярні жанри літератури і масової культури: навчальний посібник. Бердянськ: БДПУ, 2020. 144 с.

 

Останні публікації

 

2016

 1. Філоненко С. О. «Ефект відкритої рани»: феномен Майдану в сучасній українській белетристиці. Літературознавчі студії. / ред. Г. Ф. Семенюк. Київ: ВЦ Київський університет, 2016. Вип. 47. С. 332–339.
 2. Філоненко С. Драугр, вовкулака, летючий змій: дискурс монструозного в сучасному українському детективі. Книжевна історія. Белград, Сербія. 2016–2017.  № 160. С. 123–138.

2017

 

 1. Філоненко С. Місія здійсненна: популярна література у дзеркалі критики: літературно-критичні статті. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні2017. 183 с.
 2. Філоненко С. О. Синематограф як атракція та атракціон: кіносюжети в сучасних ретро детективах. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологія: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. 12. С. 194–201.
 3. Філоненко С. О. Regency Love: Джейн Остін для iPhone ТА iPad. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологія: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. 13. С. 119–124.
 4. Філоненко С. О. Історія, аналітика, пророцтво: ренесанс шпигунського роману в сучасній українській масовій літературі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологія: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. 14. С. 149–154.

2018

 1. Філоненко С. О. Стіна і рів з крокодилами [рецензія на роман Андрія Цаплієнка «Стіна»]. 16.08.2018. Буквоїд.URL: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/08/16/ 093941.html
 2. Філоненко С. О. Сью Графтон: сірі ділянки правосуддя [рецензія на роман Сью Графтон «Екс»]. 24.08.2018. БуквоїдURL: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/08 /24/184407.html
 3. Філоненко С. О. Життя, смерть та інші технології [рецензія на роман Дена Брауна «Джерело»]. 28.08.2018. ЛітакцентURL: http://litakcent.com/2018/08/28/zhittya-smert-ta-inshi-tehnologiyi/

 

2019

 1. Філоненко С. О. Соціопатичний Шерлок, галюциногенний собака Баскервілів: адаптації класичного детективного сюжету для телебачення. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологія: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2019. Вип. 18. С. 65–72.
 2. Філоненко С. О. «Коронація слова»: 20 років популярної літератури. Коронація слова: науково-довідкове видання / керівник проекту Н. О. Струк. Київ: Світ Успіху, C. 38–43.
 3. Філоненко С. О. Джейн Остін, капітани і море: мариністичні образи в романах англійської письменниці. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологія: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2019. Вип. 18. С. 139–144.

2020

 1. Філоненко С. О. Детектив, пригоди, фантастика: популярні жанри літератури і масової культури: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2020. 144 с.
 2. Філоненко С. О. Роман Джейн Остін «Емма»: специфіка кіноадаптації. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Бердянськ, 12 травня 2020 р.) / упоряд.: В. В. Богдан, Б. А. Салюк, А. М. Сердюк. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 292–298.
 3. Філоненко С. О. «To Be Continued»: сіквели роману Джейн Остін «Гордість та упередження». Studia methodologica. Тернопіль-Кєльце, 2020. Вип. 50. С. 5–12.
 4. Філоненко С. О. Підготовка вчителя-філолога до викладання масової літератури в школі. Scientific and Pedagogic Internship «Pedagogical and Psychological Education as a Component of the Education System in Ukraine and the EU countrie»: Internship Proceedings, August 3–September 11, 2020. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. P. 237–240.
 5. Філоненко С. О. Перелицьована «Емма» у романі Джоан Айкен «Джейн Фейрфакс»: проблема вторинного тексту. Філологія та лінгвістика у сучасному світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28–29 серпня 2020 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. С. 177–181.
 6. Філоненко С. О. Масова література в школі: заборонений плід чи простір нових можливостей? Дивослово. № 10. Ч. 1. С. 35–42.
 7. Філоненко С. О. Масова література в школі: заборонений плід чи простір нових можливостей? Дивослово. № 11. Ч. 2. С. 37–44.
 8. Філоненко С. О. Злочини в стилі Регентства: Джейн Остін як приватний детектив у циклі романів Стефані Беррон. Кременецькі компаративні студії: науковий часопис / ред. Д. Чик, О. Пасічник. 2020. Вип. Х. С. 58–65.
 9. Філоненко С. О. Італійський нуар з українським корінням: роман «Приватна Венера» Джорджо Щербаненко. Італійська культура в становленні європейської цивілізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21 жовтня 2020 року). Маріуполь: МДУ, 2020. С. 130–133.
 10. Філоненко С. О. Діамантовий морок революції та війни: дилогія Володимира Кашина на тлі радянського детективу. Українська література: проблеми і перспективи: матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної Інтернет-конференції / укл. О. А. Огульчанська, В. Г. Зотова, Л. П. Копєйцева. Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2020. С. 185– 189.
 11. Філоненко С. О. Лемберг – Берлін – Венеція: шпигунські історії в ретродетективах Богдана Коломійчука. Література й історія: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (08–11 жовтня 2020 р.): у 2-х ч. / редкол.: Н. В. Горбач (відп. ред.), В. М. Ніколаєнко (ред.-упоряд.), І. М. Бакаленко (техн. ред.) та ін. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. Ч. 2. С. 135–138.

2021

 1. Філоненко С. О. «Райський сад» або «фатальна країна»? Образ Африки в пригодницьких романах Жуля Верна і Генрі Райдера Хаггарда. Художні феномени в історії та сучасності. Географічний простір і художній текст: тези доповідей VІІ Міжнар. наук. конф. Харків: ФОП Бровін О. В., 2021. С. 119–120.
 2. Філоненко С. О. «Так, я закоханий в Елізабет Беннет!»: фафік Аманди Грейндж за романом Джейн Остін «Гордість та упередження». Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: тези Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса, 2021. С. 16–21.
 3. Філоненко С. О. Танець як любовна гра: мотив балу в романах Джейн Остін. Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях: матер. Міжнар. наук. конф. (23–24.09.2021 р.) / ред. кол. О. П. Новик, О. Д. Харлан. Бердянськ: БДПУ, 2021. С. 176–179.
 4. Fiłonenko Sofija. Owsianka, frykas i tort weselny: obrazy gastronomiczne w powieści Jane Austen Emma. Nutrition – Health – EducationZdrowotne aspekty jedzenia w kulturze, literaturze i języku / Ed. Monika Michalska, Mariusz Brodnicki, Artur Bracki. K.: Talkom, 2021. P. 98–116.