Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Богданова Марина Миколаївна

кандидатка філологічних наук, доцентка

доцентка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства
Бердянського державного педагогічного університету

Знак «Відмінник освіти України»
Медаль «За вагомий внесок у розвиток міста Бердянськ»
Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
Грамота міського голови м. Бердянськ Запорізької обл.
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

ednLrMIAAAAJ

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Контактна інформація

Електронна скринька: mishukmarina36@gmail.com

 

Кваліфікація

У 1998 р. закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного університету  за спеціальністю «Українська мова і література та російська мова і література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури та російської мови і літератури.

Упродовж 2002–2006 рр. навчалася в аспірантурі при Запорізькому національному університеті за спеціальністю 10.01.01 – українська література. У 2008 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Жанрово-стильові особливості української історичної малої прози ХХ ст.» при Херсонському державному університеті зі спеціальності  10.01.01 – українська література (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор В. Ф. Шевченко). У 2010 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри української та зарубіжної літератури.

 

Досвід роботи

З 1998  року працює в Бердянському державному педагогічному університеті. Обіймала посади помічниці ректора, заступниці з виховної роботи директора Інституту філології, проректорки університету. Наразі працює на посаді доцентки кафедри української та зарубіжної літератури та порівняльного літературознавства.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – історична проза, феномен пам’яті в історичній прозі письменників української діаспори другої половини ХХ століття.

Авторка понад 50 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 2 навчальних посібників, співавтор 1 міжнародної колективної монографії, 2-х колективних монографій, наукових статей.

З 2015 р. – членкиня спеціалізованої вченої ради К 18.092.02 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 10.01.05 – порівняльне літературознавство; 10.01.01 – українська література Бердянського державного педагогічного університету.

Виступала офіційною опоненткою дисертацій.

З 2020 р. є членкинею методичної ради Бердянського державного педагогічного університету.

 

Інші види діяльності

Зі студентами БДПУ щорічно організовує Андріївські вечорниці з театральними виставами за мотивами творів М. Старицького, І. Франка, М. Гоголя.

 

Основні публікації

 1. Особливості української історичної прози ХХ століття: колективна монографія / Ганна Александрова, Марина Богданова, Юлія Мельнікова, Ірина Співак / авт. передм. і наук. ред. Ю.І. Ковалів. Донецьк: Юго-Восток, ЛТД, 2008. 225 с.
 1. Богданова М. М. Жанр історичної повісті на зламі сторіч: художній світ творів Богдана Лепкого «Крутіж», «Сотниківна». Жанр і стиль: еволюція і літературознавча проекція: колективна монографія / за заг. ред. О.П. Новик. Бердянськ: Ф–ОП Ткачук О. В., 2016. С. 110–125.
 2. Богданова М. Тема війни як травматична пам’ять в історичній повісті Олександра Лугового «В кігтях двоголового орла». Новітня слов’янська популярна література та культура. Категорія «свого-чужого» в сучасному світі в популярній літературі та культурі слов’янських країн: колективна монографія. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2019. С.121–133.
 3. Богданова М. История древнерусской литературы: учеб. пособие. Бердянск, 2008. 127 с.
 4. Богданова М. История русской литературы (древней): учеб. пособие. Запорожье: Интер-М, 2009. 204 с.
 5. Kharlan, O., Skhola, I., Saliuk, B., Bohdanova, M., &Melnikova, Y. Transformation of the Genre of Still Life in Painting and Literature. Journal of History Culture and Art Research. 2020. Vol. 9(3). Р. 246–256.  Web of Science.

 

 

Останні публікації

2016

 1. Богданова М. М. Жанр історичної повісті на зламі сторіч: художній світ творів Богдана Лепкого «Крутіж», «Сотниківна». Жанр і стиль: еволюція і літературознавча проекція: колективна монографія / за заг. ред. О. П. Новик. Бердянськ: Ф–ОП Ткачук О. В., 2016. С. 110–125.

2018

 1. Богданова М. М., Богданова М. І. Пошук людської екзистенції в малій прозі Михайла Могилянського. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Бердянськ: БДПУ, 2018. Вип. 15. С. 148–155.

2019

  1. Богданова М. «Специфіка культурної пам’яті в історичній повісті Володара Буженка «Іван Сулима». «Усі ріки течуть у море»: мариністика в літературі та культурі: матеріали Міжнародної наукової конференції. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 14–16.
  2. Богданова М. Інтерпретація подій Нової Січі у творі Василя Чапленка «Чорноморці, або кошовий Харко з усім товариством. Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («міжкультурний діалог»):тези доп. V Міжнародної наукової конференції. Харків: ФОП Бровін О. В., 2019. С. 17–19.
  3. Богданова М. Літературна версія колективної пам’яті в мемуарній прозі діаспори: етнопсихологічний аспект. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2019. Вип. 19. С. 13–21.
  4. Богданова М. Тема війни як травматична пам’ять в історичній повісті Олександра Лугового «В кігтях двоголового орла». Новітня слов’янська популярна література та культура. Категорія «свого-чужого» в сучасному світі в популярній літературі та культурі слов’янських країн: колективна монографія. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2019. С.121–133.

2020

 1. Kharlan, O., Skhola, I., Saliuk, B., Bohdanova, M., &Melnikova, Y. Transformation of the Genre of Still Life in Painting and Literature. Journal of History Culture and Art Research. 2020. Vol. 9(3). Р. 246–256. Web of Science.