Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Богданова Марина Миколаївна

доцент кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

кандидат філологічних наук

Знак «Відмінник освіти України»
Медаль «За вагомий внесок у розвиток міста Бердянськ»
Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
Грамота міського голови м. Бердянськ Запорізької обл.
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

ednLrMIAAAAJ

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 5 червня 1976 р. в с. Роздольному Каланчацького р-ну Херсонської обл. У 1998 р. закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Українська мова і література та російська мова і література».

З 1998 р. працює в Бердянському державному педагогічному інституті ім. П. Д. Осипенко помічником ректора, за сумісництвом – старшим викладачем кафедри української та зарубіжної літератури. З 2006 р. – старший викладач кафедри української та зарубіжної літератури.

У 2002–2006 рр. навчалася в аспірантурі Запорізького національного університету (спеціальність 10.01.01 – українська література). У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію «Жанрово-стильові особливості української історичної малої прози ХХ ст.» (науковий керівник – докт. філол. наук, проф. В. Ф. Шевченко).

З 2008 р. по 2009 р. працювала на посаді заступника директора Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету з виховної роботи. У 2009 р. – проректор університету з виховної роботи. З 2010 р. – доцент кафедри української літератури та компаративістики.

Нагороджена почесною грамотою Бердянського державного педагогічного університету, почесною грамотою Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2009), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2011), грамотою міського голови м. Бердянська (2009), медаллю «За вагомий внесок у розвиток міста Бердянськ» (2012), Подякою мера м. Бердянська (2016).

Викладає навчальні дисципліни: «Історія української літератури (1940–1950-ті рр.)», «Методика викладання української літератури у вищій школі», «Історія України в літературі», «Основи наукових досліджень».

2003

 1. Богданова М.М. Традиції і новаторство у зображенні історичної реальності в українському історичному оповіданні ХХ ст. / М.М. Богданова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : В. О. Соболь (відп. ред.) та ін.]. – К. : Знання України, 2003. – Вип. VІІІ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 369–376.
 2. Богданова М.М. Історична правда і художній домисел зображення ментальності персонажів в українському історичному оповіданні ХХ ст. / М.М. Богданова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. пр. / [редкол. : А.В. Козлов (відп. ред.) та ін.]. – К. : Твім інтер, 2003. – Вип. 16. – С. 484–494.

2004

 1. Богданова М.М. Жанрово-стильові особливості історичного оповідання В. Шевчука «Сота відьма» / М.М. Богданова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : В.О. Соболь (відп. ред.) та ін.]. – К. : Знання України, 2004. – Вип. ІХ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 424–430.
 2. Богданова М.М. Жанрові особливості історичної прози / М.М. Богданова // Вісник Запорізького держ. ун-ту. Філологічні науки. – 2004. – № 3. – С. 24–28.

2005

 1. Богданова М.М. Жанрові особливості історичного оповідання-легенди в українській літературі ХХ ст. / М.М. Богданова // Вісник Черкаського ун-ту. Серія : Філологічні науки. – 2005. – Вип. 76. – С. 77–85.
 2. Богданова М.М. Ґенеза українського історичного оповідання ХХ століття / М.М. Богданова // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. – К. : Видавничій Дім Дмитра Бурого, 2005. – Вип. 14. – С. 60–65.

2006

 1. Богданова М.М. Жанрово-стильові особливості історичного документально-белетристичного оповідання ХХ ст. / М.М. Богданова // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. філологічні науки. – 2006. – № 10 (105). – С. 172–182.
 2. Богданова М.М. Жанрові особливості українського історичного оповідання ХХ ст. про митців / М.М. Богданова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В.О. Соболь]. – К.–Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – Вип. ХІІ : Лінгвістика і літературознавство. – Ч. ІІ. – С. 382–388.
 3. Богданова М.М. Жанрова специфіка українського історичного оповідання-притчі / М.М. Богданова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : наук.-теор. зб. – Тернопіль : Астон, 2006. – С. 277–283.

2007

 1. Богданова М.М. Зображально-виражальні засоби української історичної малої прози ХХ століття / М.М. Богданова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. пр. / [ред. кол. : А.В. Козлов (відп. ред.) та ін.]. – К. : Інтер, 2007. – Вип. 28. – Ч. 1. – С. 369–376.
 2. Богданова М.М. Жанрово-стильові особливості української історичної малої прози ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / М.М. Богданова. – Херсон, 2007. – 18 с.

2008

 1. Богданова М.М. Українські історичні твори малої форми : тропи як лексико-семантичні виражальні засоби / М.М. Богданова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В.А.Зарва]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – Вип. ХVІ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 290–294.
 2. Богданова М. Жанрово-стильові особливості української історичної новели / Марина Богданова // Слово і час. – 2008. – № 2. – С. 44–48.
 3. Богданова М.М. Психологія історії. Стильові особливості оповідання Раїси Іванченко «Останній кошовий Січі Запорозької» / М.М. Богданова // Українська мова та література. – 2008. – №22–24. – С.52–53.
 4. Богданова М.М. Хронограф виховної роботи зі студентами / М.М. Богданова // Діяльність кафедри української та зарубіжної літератури (2007–2008 навчальний рік) / [відп. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2008. – С. 106–121.
 5. Богданова М. История древнерусской литературы : учеб. пособие / Марина Богданова. – Бердянск, 2008. – 127 с.
 6. Особливості української історичної прози ХХ століття : [монографія] / Ганна Александрова, Марина Богданова, Юлія Мельнікова, Ірина Співак ; [авт. передм. і наук. ред. Ю.І. Ковалів]. – Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2008. – 225 с.

2009

 1. Богданова М. М. Виховна робота / М. М. Богданова // Діяльність Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету (2008–2009 навчальний рік) / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – С.209–331.
 2. Богданова М. М. Дебют першокурсника / М. М. Богданова // Діяльність Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету (2008–2009 навчальний рік) / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – С.269–276.
 3. Богданова М. М., Тиховод Н. День студента / М. М. Богданова, Н. Тиховод // Діяльність Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету (2008–2009 навчальний рік) / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – С.276–279.
 4. Богданова М. М., Мельникова Ю. О. День студента / М. М. Богданова, Ю. О. Мельникова // Діяльність Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету (2008–2009 навчальний рік) / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – С.287–291.
 5. Богданова М. М. Випускний бал 2009 року / М. М. Богданова // Діяльність Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету (2008–2009 навчальний рік) / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – С.322–331.
 6. Богданова М.М. Українська історична мала проза ХХ століття: проблеми жанру та стилю / М.М. Богданова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – Вип. ХХ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 115–125.
 7. Богданова М. История русской литературы (древней) : учеб. пособие / Марина Богданова. – Запорожье : Интер-М, 2009. – 204 с.

2010

 1. Богданова М. М. Організація виховного процесу в БДПУ / М. М. Богданова // Азовский вестник. – 2010. – № 19. – С. 3.
 2. Богданова М. М. Організація виховного процесу в БДПУ (продовження) / М. М. Богданова // Азовский вестник. – 2010. – № 21. – С. 3.
 3. Богданова М. М. Дебют першокурсника / М. М. Богданова // Діяльність Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету (2009–2010 навчальний рік) : у 2 ч. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Донецьк : Ноулідж (донецьке відділення), 2010. – Ч. ІІ. – С. 240–247.
 4. Богданова М. М. Сценарій до ювілею Анісімової Ніни Павлівни / М. М. Богданова // Діяльність Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету (2009–2010 навчальний рік) : у 2 ч. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Донецьк : Ноулідж (донецьке відділення), 2010. – Ч. ІІ. – С. 247–251.
 5. Богданова М.М. Славетна історія – славетні люди / М. М. Богданова // Азовский вестник. – 2010. – № 22. – С. 3.

2011

 1. Богданова М.М. Різноманітність лексичних форм та засобів в українській історичній прозі ХХ ст. / М.М.Богданова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. ХХІV. – Ч. 4. – С. 73–78.
 2. Богданова М.М. Історичний підхід як провідний під час викладання давньоруської літератури / М.М.Богданова // Зб. наук. пр. Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2011. – № 4. – С. 36–42.

2012

 1. Богданова М. «Справа не в шляху, що ми обираємо; те, що усередині нас, примушує обирати шлях». Літературно-музична композиція за творами О. Генрі / Марина Богданова // Зарубіжна література. – 2012. – № 11 (747). – С. 46–49.
 2. Богданова М.М. Історія української літератури / Н.П. Анісімова, М.М. Богданова, С.С. Журавльова, О.П. Новик, О.Д. Харлан, В.М. Школа // Курсові роботи з історії української літератури та методики її викладання: методичні рекомендації до написання та оформлення : навчальний посібник для студентів спеціальності «Українська мова і література» / [упор. : С. С. Журавльова, Т. Е. Ларіна]. – Бердянськ, 2012. – С. 25–58.
 3. Богданова М.М. Актуальні проблеми історії української літератури / Н.П. Анісімова, М.М. Богданова, С.С. Журавльова, О.П. Новик, О.Д. Харлан, В.М. Школа // Курсові роботи з історії української літератури та методики її викладання: методичні рекомендації до написання та оформлення : навчальний посібник для студентів спеціальності «Українська мова і література» / [упор. : С. С. Журавльова, Т. Е. Ларіна]. – Бердянськ, 2012. – С. 58–65.

2013

 1. Богданова М. Жанрова своєрідність історичного оповідання «Останній кошовий Січі Запорозької» Раїси Іванченко / Марина Богданова // Література рідного краю в навчальних закладах Запорізької області : посібник для вчителів і студентів-філологів / [ред.-упор. : С. С. Журавльова, О. І. Харіна]. – Бердянськ, 2013. – С. 62–68.
 2. Богданова М. Специфіка моделювання образу головного героя Валентія Босаковського в історичній повісті Богдана Лепкого «Крутіж» / Марина Богданова // Рідний край. Альманах Полтавського нац. пед. ун-ту – 2013. – № 2 (29). – С. 102–106.

2014

 1. Богданова М.М. Специфіка інтерпретації доби Руїни в історичній повісті Богдана Лепкого «Крутіж» / М.М. Богданова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ: ФО–П Ткачук О.В., 2014. – Вип. І. – С. 51–60.
 2. Богданова М. Жанрові особливості роману «Розкидані по землі» Івана Нєнова / Марина Богданова // Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (15–16 травня 2014 р.) : зб. тез / [ред. В.І. Кірева та ін.]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 69–71.
 3. Богданова М.М. Жанрова специфіка повісті Богдана Лепкого «Сотниківна» / М.М. Богданова // «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнар. наук. конф. (25–26 вересня 2014 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ, 2014. – С. 28–29.
 4. Богданова М. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів-словесників на заняттях з історії української літератури / Марина Богданова // Актуальні тенденції викладання української літератури : матеріали Другого регіонального наук.-практ. семінару, присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка (26 березня 2014 р.) / [ред. кол. : О.Д. Харлан (голова) та ін.]. – Бердянськ, 2014. – С. 118–120.
 5. Богданова М.М. Художній світ історичної повісті Богдана Лепкого «Сотниківна» / М.М. Богданова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2014. – Вип. ІV. – С. 252–258.
 6. Богданова М.М. Ґенеза феномену цінностей і специфіка основних аксіологічних ідей / М.М. Богданова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. І.Т. Богданов]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 3. – С. 20–28.

2015

 1. Богданова М.М. Методологічні засади формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів-словесників у процесі професійної підготовки / М.М. Богданова // Розвиток соціально-гуманітарної освіти і науки в контексті вітчизняної вищої школи : матеіали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 26 грудня 2014 р.) : у 2 ч. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – Ч. 1. – С. 33–34.
 2. Богданова М. Класифікація ціннісних орієнтацій студентів-філологів у процесі професійної підготовки / Марина Богданова // Теоретична й дидактична філологія : зб. наук. пр. / [ред. кол. : М.П. Корпанюк (гол. ред.) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 3–11.
 3. Богданова М. Основні підходи до розуміння цінностей як філософської категорії / Марина Богданова // Актуальні тенденції викладання української літератури : матеріали Третього регіонального наук.-практ. семінару (25 березня 2015 р.) / [ред. кол. : О.П. Новик (голова) та ін.]. – Бердянськ, 2015. – С. 8–12.
 4. Богданова М. Шевирьов Степан Петрович / Марина Богданова // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / ред. кол. : М.Г. Жулинський (голова) та ін. – К., 2015. – Т. 6 : Т–Я. – С. 839.

2016

 1. Богданова М.М. Жанр історичної повісті на зламі сторіч: художній світ творів Богдана Лепкого «Крутіж», «Сотниківна» / М.М. Богданова // Жанр і стиль: еволюція і літературознавча проекція : колективна монографія / [за заг. редакцією О.П. Новик]. – Бердянськ : Ф – ОП Ткачук О.В., 2016. – С. 110–125.

2018

 1. Богданова М.М., Богданова М.І. Пошук людської екзистенції в малій прозі Михайла Могилянського. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2018. Вип. 15. С. 148–155.

2019

 1. Богданова М. «Специфіка культурної пам’яті в історичній повісті Володара Буженка «Іван Сулима». «Усі ріки течуть у море»: мариністика в літературі та культурі : матеріали Міжнародної наукової конференції. Бердянськ, БДПУ. 2019. С. 14–16.
 2. Богданова М. Інтерпретація подій Нової Січі у творі Василя Чапленка «Чорноморці, або кошовий Харко з усім товариством. Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («міжкультурний діалог»). Тези доповідей V Міжнародної наукової конференції. Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. С. 17–19.
 3. Богданова М. Літературна версія колективної пам’яті в мемуарній прозі діаспори: етнопсихологічний аспект. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки: [зб. наук. ст.]; [гол. ред. В.А.Зарва]. Випуск 19. Бердянськ : БДПУ, 2019. С. 13–21.
 4. Богданова М. Тема війни як травматична пам’ять в історичній повісті Олександра Лугового «В кігтях двоголового орла». Новітня слов’янська популярна література та культура. Категорія «свого-чужого» в сучасному світі в популярній літературі та культурі слов’янських країн. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2019. С.121–133.