Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Александрова Ганна Олександрівна

доцент кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

кандидат філологічних наук

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2016 р.)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012 р.)
Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2009 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000176872188

Google Scholar

ZG-U4QsAAAAJ

Researcher iD

0000

Scopus iD

ResearchGate iD

Anna_Aleksandrova

Біографія

Народилася 2 липня 1981 р. у місті Бердянську Запорізької області. У 2003 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Українська мова і література».

На кафедрі української та зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного університету працює з 2003 р.: спочатку старшим лаборантом, згодом асистентом, старшим викладачем, доцентом. У 2004 р. вступила до аспірантури при Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

22 січня 2009 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Поетика художньої прози В. Будзиновського» у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара зі спеціальності 10.01.01 – українська література (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор В.Ф. Погребенник). 10 листопада 2011 р. отримала вчене звання доцента кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури.

Із лютого 2009 р. по червень 2012 р. працювала заступником директора з виховної роботи Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ.

З травня 2016 р. учений секретар спеціалізованої вченої ради К 18.092.02 БДПУ.

Викладає навчальні дисципліни: «Історія зарубіжної літератури (античної)», «Історія зарубіжної літератури другої половини ХІХ–ХХ ст.», «Зарубіжна література ХХ–початку ХХІ ст.», «Історія болгарської літератури ХХ–початку ХХІ ст.», «Сучасна зарубіжна література».

Список наукових праць

 1. Александрова Г. О. Маскулінність як основний вияв поетики романів Ю. Андруховича / Г. О. Александрова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : В. О. Соболь (відп.ред.) та ін.]. – К. : Знання України, – Вип. 9: Лінгвістика і літературознавство.– С. 103–110.
 2. Александрова Г. О. Художнє вираження хронотопу в історичній повісті Вячеслава Будзиновського „Осаул Підкови” / Г. О. Александрова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. / [редкол. : М. Х. Гуменний (відп.ред.) та ін.]. – К. : Акцент, 2007. – Вип. 26. – С. 522–528.
 3. Александрова Г. О. Белетристика В. Будзиновського : від історичної романістики до історичних студій / Г. О. Александрова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Ніжин : ТОВ «Видавництво „Аспект-Поліграф”», 2007. – Вип. ХІІІ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 220–226.
 4. Александрова Г. О. Ідея державності в історичній прозі В. Будзиновського / Г. О. Александрова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / [редкол. : А. В. Козлов та ін.]. – К. : Твім інтер, 2007. – Вип.  – Ч. 2. – С. 324–333.
 5. Александрова Г. О. Соціально-побутові оповідання з життя галицької інтелігенції В. Будзиновського : аспект психологізму / Г. О. Александрова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – К. : Освіта України, 2008. – Вип. ХІХ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 55–63.
 6. Александрова Г. О. Особливості часових вимірів сюжету в історичних повістях В. Будзиновського / Г. О. Александрова // Вісник Харківського національного університету. Серія : Філологія. – Харків, 2009. – Вип. 58. – № 873. – С. 94–97.
 7. Александрова Г. О. Просторовий континуум історичної прози (на матеріалі повістей В. Будзиновського) / Г. О. Александрова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. ХХІІІ. – Ч. І. – С. 138–144.
 8. Александрова Г. О. Стильові домінанти малої прози В. Будзиновського / Г. О. Александрова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наукових праць / [за ред. М. І. Майстренко]. – Миколаїв : МДУ імені В. О. Сухомлинського, 2011. – Вип.  – С. 4–8.
 9. Александрова А. А. Историческая проза В. Будзыновского : временные измерения сюжета / А. А. Александрова // Современная славистика и научное наследие С. Б. Бернштейна : [сборник статей]. – М. : Институт славяноведения РАН, 2011. – С. 355–357.
 10. Бєлаш Г.О. Історія античної літератури : [навч. посіб.]. / Г. О. Бєлаш. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 238 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 06.02.2012 р., лист № 1/11–1382).
 11. Бєлаш Г.О. Відображення епохи визвольної боротьби у творчості І. Вазова та В. Будзиновського / Г. О. Бєлаш // Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (15–16 травня 2014 р.) : [збірник тез] / [В. І. Кірева, С. І. Корнієнко, А. М. Сердюк, О. А. Сєнічева, О. Б. Червенко]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 92–94.
 12. Бєлаш Г. Особливості художнього простору в історичній прозі В. Будзиновського / Г. О. Бєлаш // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. ІІ. – С. 101–108.
 13. Бєлаш Г. Історія зарубіжної літератури : [навчальна програма для студентів вищих навчальних закладів] / Ганна Бєлаш, Ольга Боговін. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 120 с.
 14. Бєлаш Г. Історія зарубіжної літератури : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Ганна Бєлаш. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 212 с.
 15. Бєлаш Г. Шляхи розвитку сучасної болгарської літератури / Ганна Бєлаш // Матеріали ІV Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22–23 травня 2015 р.): [збірник тез] / [ред. Колінько О. П., Корнієнко С. І., Сєнічева О. А., Цанов С. М., Червенко О. Б.]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 71–73.
 16. Бєлаш Г. Проблематика збірки Тібора Фішера «Ідіотам прохання не турбуватися» в контексті нового англійського роману / Ганна Бєлаш // Мова і соціум : етнокультурний аспект : матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених, (м. Бердянськ, 17–18 вересня 2015 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. О.П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 77–79.
 17. Бєлаш Г. Проблема співвідносності історичних реалі і художнього домислу в українській белетристиці кінця ХІХ – початку ХХ століть (на матеріалі повістей В. Будзиновського) / Ганна Бєлаш // Інтерпретація художнього твору : автор – текст – контекст : [упоряд. С.О. Філоненко ; авт. передм. О. Г. Астаф’єв]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. – С. 141–176.
 18. Александрова Г.О. Композиційні особливості збірки «Старопланински легенди» Йордана Йовкова / Г. О. Александрова // Матеріали V Міжнародного науково-практичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (м. Бердянськ, 19-20 травня 2016 р.) : [збірник тез] / [відп. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ, 2016. – С. 66–68.
 19. Александрова Г.О. Саморух В. Будзиновського : від політика до письменника / Г. О. Александрова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. XIV. – С. 101–107.
 20. Александрова Г. Історія зарубіжної літератури ХХ – початку ХХІ століть: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ганна Александрова. – Мелітополь, 2018. – 178 с.
 21. Александрова Г. Маргіналізація людської природи в романі Дж. Кудзее «Безчестя». Художні феномени в історії світової літератури: перехуд мови в письменництво («міжкультурний діалог»): тези доповідей V Міжнародної наукової конференції. Харків, 2019. С. 10.
 22. Александрова Ганна. Традиції історико-пригодницької белетристики в українській прозі кінця ХІХ  – початку ХХ ст. Актуальні тенденції викладання української літератури : матеріали Cьомого регіонального наук.-практ. семінару (26 березня 2019 р.) / [ред.кол.О. П. Новик (голова) та ін.].  Бердянськ : БДПУ., 2020.  С. 6–11.
 23. Методичні рекомендації до написання курсових робіт / Уклад. Г. О. Александрова, І. Е. Співак. Бердянськ : БДПУ, 2020. 59 с.