Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Олійник Еліна Вікторівна

Associate Professor

кандидат філологічних наук, доцент

Наукометрика

ORCID iD

0000000315136026

Google Scholar

M6eXPoAAAAJ&hl

Researcher iD

E30912019

Scopus iD

ResearchGate iD

Elina_Oliynik2

Олійник Еліна Вікторівна

кандидатка філологічних наук, доцентка,

доцентка кафедри української мови та славістики

Бердянського державного педагогічного університету

 

Контактна інформація

Електронна скринька: ev_olinik@bdpu.org.ua

 

Кваліфікація

Упродовж 1994–1998 рр.  навчалася у Запорізькому педагогічному училищі за спеціальністю «Початкове навчання», присвоєно кваліфікацію вчителя початкових класів. У 2001 р. закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту  ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Українська мова та література»,  присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури та методиста з виховної роботи. З 2003 р. до 2005 р. навчалася в аспірантурі при Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. У 2007 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Семантика та прагматика з’ясувальних складнопідрядних речень» при Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди  зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (науковий керівник – кандидатка філологічних наук, доцентка Р. О. Христіанінова). У 2010 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри української мови.

 

Досвід роботи

З 2002 р. працювала асистенткою кафедри української мови Бердянського державного педагогічного університету. У 2007 р. переведена на посаду старшої викладачки цієї ж кафедри.  З  2008 р. обіймала посаду доцентки кафедри української мови БДПУ. У 2012 р. переведена на посаду доцентки кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін. З 2017 р. у зв’язку з реорганізацією кафедри працює на посаді доцентки кафедри української мови та славістики Бердянського державного педагогічного університету.

 

Професійні та наукові інтереси
Основний напрям наукової діяльності – cинтаксис складнопідрядного речення.
Авторка понад 40 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 2-х монографій (одноосібної та колективної), 5-ти навчально-методичних посібників.

 

Нагороди

Нагороджена грамотами БДПУ (2008 р., 2011 р.), Почесною грамотою Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2009 р.), Подякою МОН України (2013 р.), Грамотою МОН України (2017 р.).

 

Інші види діяльності

Відповідальна за виховну роботу кафедри української мови та славістики, за випуск альманаха  студентських творів «Живі перлини». Виконує обов’язки кураторки академічної 2УМЛ групи факультету філології та соціальних комунікацій.

 

Основні публікації

 1. Олійник Е.В. Ділова українська мова: модульний курс: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2009. 116 с.
 2. Олійник Е.В. Семантика та прагматика з’ясувальних складнопідрядних речень: монографія. Донецьк: Юго-Восток, 2010. 136 с.
 3. Олійник Е.В., Школа Г. М. Сучасна українська літературна мова: морфологія: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2011. 225 с.
 4. Олійник Е. В. Сучасна українська літературна мова: морфеміка, словотвір: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2012. 135 с.
 5. Олійник Е. В. З’ясувальні складнопідрядні речення в газетному дискурсі. Мовні одиниці в газетному дискурсі початку ХХІ сторіччя: кол. моногр. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. С. 136–160.
 6. Олійник Е. В. Сучасна українська літературна мова: морфологія: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2017. 223 с.
 1. Oliynyk E. The Problem of Linguistic Integration: The Social and Linguistic Adaptation of Refugees in the Modern International SpaceJournal of History Culture and Art Research / H. Vusyk, E. Oliynyk, N. Pavlyk. 2019. Vol. 8 (3). P. 220–233. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Web of Science.
 1. Олійник Е. В. Сучасна українська мова: культура української мови: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2020. 230 с.

 

Останні публікації

2015

 1. Олійник Е. В. Функціонування з’ясувальних складнопідрядних речень інтелектуальної діяльності в мові преси. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: зб. наук. ст. Бердянськ: Ф–ОП Ткачук О. В., 2015. Вип. VIII. С. 45–51.

2016

 1. Олійник Е. В. Функціонування з’ясувальних конструкцій мовленнєвої діяльності в публіцистиці. Сучасна українська нація: мова, історія, культура: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Львів, 16 березня 2016 р.). Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016. С. 47–49.
 2. Олійник Е. В. З’ясувальні конструкції із синкретичним значенням у газетному дискурсі. Сучасні лінгвістичні парадигми: матеріали міжнар. наук. конф. (Бахмут, 18 квітня 2017 р.). Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2017. Вип. 4. С. 84–87.

2017

 1. Олійник Е. В. З’ясувальні складнопідрядні речення в газетному дискурсі. Мовні одиниці в газетному дискурсі початку ХХІ сторіччя: кол. моногр. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. С. 136–160.
 2. Олійник Е. В. Сучасна українська літературна мова: морфологія: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2017. 223 с.

2018

 1. Олійник Е. В. З’ясувальні висловлення-міркування в сучасній українській газетній публіцистиці. Nowoczesna nauka: teoria i  praktyka: мaterial IІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. Katowice: Nowanauka, 2018. S. 111–114.
 2. Олійник Е. В. Формально-семантичні можливості з’ясувальних складнопідрядних речень зі сполучником «щоб». Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи: матеріали. міжнар. наук.-практ. конф. (Маріуполь, 18–19 квіт. 2018 р.). Маріуполь: МДУ, 2018. С. 527–528.
 3. Олійник Е. В. Семантика з’ясувальних складнопідрядних речень буття та виявлення. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Бердянськ, 25–26 квіт. 2018 р.). Бердянськ: БДПУ, 2018. Ч. 2. С. 158–159.
 4. Олійник Е. В. З’ясувальні висловлення репрезентативного типу в сучасній газетній комунікації. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»: наук. журн. Острог: Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 2(70). С. 179–182.

2019

 1. Олійник Е. В. З’ясувальні конструкції зі значенням розумової діяльності в циклі новел Марини та Сергія Дяченків «Пентакль». Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: мaterіаli ІIІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. (Katowice, 30 kwiet. 2019 r.). Katowice: Nowanauka, 2019. S. 69–71.
 2. Oliynyk E. The Problem of Linguistic Integration: The Social and Linguistic Adaptation of Refugees in the Modern International SpaceJournal of History Culture and Art Research / H. Vusyk, E. Oliynyk, N. Pavlyk. 2019. Vol. 8 (3), P. 220–233. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Web of Science.
 3. Олійник Е. В. З’ясувальні висловлення нагадування та виправдання в мові сучасної газетної публіцистики. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Бердянськ, 25–26 квітня 2019 р.). Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 268–269.
 4. Олійник Е. В. Експліцитний модус у структурі з’ясувального складнопідрядного речення. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: серія «Філологія». Одеса, 2019. Вип. 38. Т. 1. С. 43–46.
 5. Олійник Е. В. Семантична організація з’ясувальних конструкцій у романі Василя Шкляра «Ключ». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2019. Вип. 18. С. 177–186.

2020

 1. Олійник Е., Павлик Н., Вусик Г. Теоретико-методологічне осмислення проблем міграційної політики щодо вимушено переміщених осіб у сучасному міжнародному просторі. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: серія «Філологічні науки». Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. Вип. 50. С. 20–26.
 2. Олійник Е. В. Сучасна українська мова: культура української мови: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2020. 230 с.
 3. Олійник Е. В. З’ясувальні складнопідрядні речення як засіб уведення чужого мовлення в науковому дискурсі. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць Харківського національного  університету ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2020. Вип. 53. С. 94–104.
 4. Олійник Е. В. З’ясувальні висловлення нагадування та виправдання в газетному стилі. Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали VІІI Міжнар. наук. інтернет-конф. (Бердянськ, 21–22 жовтня 2020 р.). Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 68–71.