Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Олійник Еліна Вікторівна

Associate Professor

кандидат філологічних наук, доцент

Наукометрика

ORCID iD

0000000315136026

Google Scholar

M6eXPoAAAAJ&hl

Researcher iD

E30912019

Scopus iD

ResearchGate iD

Elina_Oliynik2

Біографія

Контактна інформація
Електронна скринька: ev_olinik@bdpu.org.ua

 

Кваліфікація
З 1994 по 1998 рік  навчалася у Запорізькому педагогічному училищі за спеціальністю “Початкове навчання”. У 2001 році закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту  ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю “Українська мова та література” та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та методиста з виховної роботи.

У 2005 році закінчила аспірантуру Харківського національного університету ім. Г. С. Сковороди. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію “Семантика та прагматика з’ясувальних складнопідрядних речень” (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Христіанінова Р.О.).

 

Досвід роботи
З 2002 року працює на кафедрі української мови та славістики в Бердянському державному педагогічному університеті.

 

Професійні та наукові інтереси
Основний напрям наукової діяльності – cинтаксис складнопідрядного речення. Автор понад 30 публікацій, у тому числі 2 монографій (одноосібної та колективної), кількох навчально-методичних посібників.

 

Нагороди

Неодноразово нагороджувалася грамотами БДПУ, Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2009 р.), Подяка МОН України (2013 р.), Грамота МОН України (2017 р.).

 

Останні публікації

2015

Олійник Е. В. Функціонування з’ясувальних складнопідрядних речень інтелектуальної діяльності в мові преси. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: зб. наук. ст. Бердянськ: Ф–ОП Ткачук О. В., 2015. Вип. VIII. С. 45–51.

2016

Олійник Е. В. Функціонування з’ясувальних конструкцій мовленнєвої діяльності в публіцистиці. Сучасна українська нація: мова, історія, культура: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Львів, 16 бер. 2016 р.). Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016. С. 47–49.

Олійник Е. В. З’ясувальні конструкції із синкретичним значенням у газетному дискурсі. Сучасні лінгвістичні парадигми: матеріали міжнар.наук. конф. (Бахмут, 18 квіт. 2017 р.). Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2017. Вип. 4. С. 84–87.

2017

Олійник Е. В. З’ясувальні складнопідрядні речення в газетному дискурсі. Мовні одиниці в газетному дискурсі початку ХХІ сторіччя: кол. моногр. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. С. 136–160.

Олійник Е. В. Сучасна українська літературна мова: Морфологія: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2017. 223 с.

2018

Олійник Е. В. З’ясувальні висловлення-міркування в сучасній українській газетній публіцистиці. Nowoczesna nauka: teoria i  praktyka: мaterial IІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. Katowice: Nowa nauka, 2018. S. 111–114.

Олійник Е. В. Формально-семантичні можливості з’ясувальних складнопідрядних речень зі сполучником «щоб». Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи: матеріали. міжнар. наук.-практ. конф. (Маріуполь, 18-19 квіт. 2018 р.), Маріуполь: МДУ, 2018. С. 527–528.

Олійник Е. В. Семантика з’ясувальних складнопідрядних речень буття та виявлення. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Бердянськ, 25-26 квіт. 2018 р.). Бердянськ: БДПУ, 2018. Ч. 2. С. 158–159.

Олійник Е. В. З’ясувальні висловлення репрезентативного типу в сучасній газетній комунікації. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»: наук. журн. Острог: Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 2(70). С. 179–182.

2019

Олійник Е. В. З’ясувальні конструкції зі значенням розумової діяльності в циклі новел Марини та Сергія Дяченків «Пентакль». Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: мaterіаli ІIІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. (Katowice, 30 kwiet. 2019 r.). Katowice: Nowa nauka, 2019. S. 69–71.

Vusyk Н., Oliynyk Е., Pavlyk N. The Problem of Linguistic Integration: The Social and Linguistic Adaptation of Refugees in the Modern International SpaceJournal of History Culture and Art Research. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2019. Cilt 8, Sayı 3. Р. 220–233.

Олійник Е. В. З’ясувальні висловлення нагадування та виправдання в мові сучасної газетної публіцистики. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Бердянськ, 25-26 квіт. 2019 р.). Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 268–269.

Олійник Е. В. Експліцитний модус у структурі з’ясувального складнопідряного речення. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: серія «Філологія». Одеса, 2019. Вип. 38. Т.1. С.43–46.

Олійник Е.В. Семантична організація з’ясувальних конструкцій у романі Василя Шкляра “Ключˮ. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія «Філологічні науки». Бердянськ, 2019. Вип. 18. С. 177–186.

2020

Олійник Е., Павлик Н., Вусик Г. Теоретико-методологічне осмислення проблем міграційної політики щодо вимушено переміщених осіб у сучасному міжнародному просторі. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: серія «Філологічні науки». Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. Вип. 50. С. 20–26.

Олійник Е.В. Сучасна українська мова: Культура української мови: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2020. 230 с.

Олійник Е. В. З’ясувальні складнопідрядні речення як засіб уведення чужого мовлення в науковому дискурсі. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць Харківського національного  університету ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2020. Вип. 53. С. 94–104. (0,5 др. арк.)

Олійник Е. В. З’ясувальні висловлення нагадування та виправдання в газетному стилі. Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали VІІI Міжнар. наук. інтернет-конф. (Бердянськ, 21–22 жовт. 2020 р.). Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 68–71. (0,1 др. арк.)