Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Крижко Олена Анатоліївна

кандидатка філологічних наук, доцентка

доцентка кафедри української мови та славістики
Бердянського державного педагогічного університету

Грамота Бердянського державного педагогічного університету (1996 р., 1997 р., 1998 р., 1999 р., 2000 р., 2001 р., 2015 р.)
Грамота Запорізької обласної державної адміністрації (2004 р.)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2010 р.)
Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2010 р.)
Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2015 р.)
Почесні грамоти Департамента освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2016 р., 2017 р.)
Подяка міського голови м. Бердянськ (2017 р.)
Наукометрика

Google Scholar

3C408jAAAAAJ

Researcher iD

3452799

Scopus iD

57217991470

ResearchGate iD

Контактна інформація

Електронна скринька: ea_kryzhko@bdpu.org

 

Кваліфікація

У 1989 р. закінчила філологічний факультет Запорізького державного університету за спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури. Упродовж 1991–1994 р.р. навчалася у цільовій аспірантурі при Запорізькому державному університеті за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. 16 грудня 1997 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Розвиток семантики побутової лексики українських літописів кінця XVII – початку XVIII ст. (назви їжі, напоїв, продуктів харчування)» при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор І. С. Олійник). У 2001 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри української мови.

 

Досвід роботи

З 1989 р. працювала асистенткою кафедри української мови та літератури  Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко. У 1994 р. переведена на посаду старшої викладачки цієї ж кафедри. З 1999 р. обіймала посаду доцентки кафедри української мови Бердянського державного педагогічного університету. У 2012 р. переведена на посаду доцентки кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін. З 2017 р. у зв’язку з реорганізацією кафедри працює на посаді доцентки кафедри української мови та славістики Бердянського державного педагогічного університету.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – історична лексикологія української мови, етимологія, семантика, дискурс, дискурсивний аналіз.

Авторка понад 60 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 2-х монографій (одноосібної та колективної),  6 навчальних посібників (2-х – з грифом МОН), методичних рекомендацій, наукових статей.

 

Нагороди

Нагороджена грамотами Бердянського державного педагогічного університету (1996 р., 1997 р., 1998 р.,  1999 р., 2000 р., 2001 р., 2015 р.), Почесною грамотою Запорізької обласної державної адміністрації (2004 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2010 р.), Почесною грамотою Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2010 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2015 р.), Почесними грамотами Департамента освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2016 р., 2017 р.), Подякою міського голови м. Бердянськ (2017 р.).

 

Інші види діяльності

На кафедрі протягом багатьох років є відповідальною за науково-дослідну роботу здобувачів вищої освіти. Зокрема, керувала науковою роботою переможця  Всеукраїнського конкурсу наукових робіт (І місце, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2000 р.). Підготувала переможця  Всеукраїнської олімпіади (3 місце, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2000 р.) та здобувачів вищої освіти, які нагороджені почесними грамотами за високі результати з української мови у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2016 р.). У 2011 р. підготувала переможця Всеукраїнського конкурсу творчих робіт ім. Т. Шевченка (2 місце). Протягом 2015–2018 р.р. підготувала переможців ІІ туру ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика (І місце).

Упродовж багатьох років керує науковою проблемною групою здобувачів вищої освіти «Семантична структура номінативних одиниць української мови», результатами роботи якої є їх участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях, конкурсах наукових робіт; численні публікації тез, статей. За кращі наукові доповіді здобувачі вищої освіти нагороджені почесними грамотами.

Членкиня журі вузівського та обласного етапу Міжнародного конкурсу  з української мови імені П. Яцика.

З 2020 р. входить до складу Вченої ради факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.

З 2020 р. очолює Комітет з якості освіти факультету філології та соціальних комунікацій.

 

Основні публікації

  1. Крижко О. А. Розвиток семантики побутової лексики українських літописів кінця ХVІІ – початку ХVІІІ століття (назви їжі, напоїв, продуктів харчування): монографія. Київ: ТОВ «Міжнародна фінансова агенція», 1998. 169 с.
  2. Крижко О. А. Тестові та контрольні завдання до курсу історії української літературної мови: навч. посіб. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник 25.11.99, №2/217). Київ: Знання, 2000. 131 с.
  3. Крижко О. А. Основи лінгвокультурології: навч. посіб. Українська мова та методика її вивчення у вищій школі: навч.-метод. комплекс для магістрантів (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 23.06.2006, лист №14/18-Г-278). Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2007. С. 106–150.
  4. Крижко О. А. Основи лінгвокультурології. Кредитно-модульний курс: навч. посіб. для магістрантів спеціальності 8.030501 – українська мова та література. Бердянськ: БДПУ, 2011. 160 с.
  5. Крижко О. А. Основи лінгвокультурології. Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика: навч.-метод. комплекс / за заг. ред. Р. О. Христіанінової. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. С. 193–218.
  6. Крижко О. А. Культура наукової української мови. Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика: навч.-метод. комплекс / за заг. ред. Р. О. Христіанінової. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015.  С. 219–264.
  7. Крижко О. А. Дискурсологічна (стилістична) стратифікація української мови. Мовні одиниці в газетному дискурсі початку ХХІ сторіччя: колективна монографія / Р. О. Христіанінова, В. Ф. Загороднова, С. М. Глазова, О. А. Крижко, Е. В. Олійник, Н. В. Павлик, В. О. Юносова. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. С. 6–25.
  8. Крижко О. А. Методологія наукового філологічного дослідження (мовознавчого): навч. посіб. для магістрантів спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.01 Українська мова і література. Бердянськ: БДПУ, 2018. 293 с.
  9. Kryzhko О. National and Cultural Symbolism of Zoo-Anthropomorphic Creatures in Ukrainian Myphological Picture of the World. Res LOGOS. Klaipeda, 2019. Vol. 101. P. 159–167. Журнал включено до міжнародних наукометричних баз Web of science, Scopus.
  10. Kryzhko O. National and Cultural Specifics of Realization of Zoomorphic Images In Ukrainian Folk Genres. Res LOGOS. Klaipeda, 2021. Vol. 108. P. 166–176. Журнал включено до міжнародних наукометричних баз Web of science, Scopus.

 

Останні публікації

2015

1.Крижко О. А. Гіперо-гіпонімічні відношення зооморфних образів в українських казках про тварин. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: ФО–П Ткачук О. В., 2015. Вип. V. С. 77–86.

2. Крижко О. А. Терміни-зооніми у внутрішньомовному аспекті. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологічна»: зб. наук. пр. / укладачі: І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька.  Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип. 52. С. 145–147.

3. Крижко О. А. Основи лінгвокультурології. Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика: навч.-метод. комплекс / за заг. ред. Р. О. Христіанінової. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. С. 193–218.

4. Крижко О. А. Культура наукової української мови. Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика: навч.-метод. комплекс / за заг. ред. Р. О. Христіанінової. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015.  С. 219–264.

2016

5. Крижко О. А. Дефініції семантичної сутності зооморфного компонента у фразеологічних одиницях української мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологічна»: зб. наук. пр. / укладачі: І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016.  Вип. 60. С. 168–170.

6. Крижко О. А. Тваринний світ у контексті сучасної лінгвістики. Сучасна українська нація: мова, історія, культура: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 16 березня 2016 року з нагоди 15-річчя кафедри українознавства / Наукові редактори: проф. В. В. Чоп’як, проф. А. В. Магльований. Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016. С. 34–37.

2017

7. Крижко О. А. Поняття мотивації у сучасній лінгвістичній науці (словотвірний, номінативний, лінгвокогнітивний аспекти). Вісник Львівського університету: серія філологічна. Львів: Друкарня ЛНУ, 2017. Вип. 64. Ч. І. С. 267–276.

8. Крижко О. А. Особливості вживання паремійних зоосемізмів в українських казках про тварин. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20–21 квітня 2017 року): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2017. Ч. 2. С. 313–315.

9. Крижко О. А. Дискурсологічна (стилістична) стратифікація української мови. Мовні одиниці в газетному дискурсі початку ХХІ сторіччя: колективна монографія / Р. О. Христіанінова, В. Ф. Загороднова, С. М. Глазова, О. А. Крижко, Е. В. Олійник, Н. В. Павлик, В. О. Юносова. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. С. 6–25.

2018

10. Крыжко Е. А. Многоаспектность мотивации в современной лингвистической науке. Res Humanitariae. Klaipeda, 2018. Vol. 22. С. 140–158. ISSN 1822-7708. Литовська республіка.

11. Крижко О. А. Особливості терміна як основної одиниці терміносистеми. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25–26 квітня 2018 року): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2018. Ч. 2. С. 142–144.

12. Крижко О. А. Поняття терміносистеми у сучасній лінгвістичній науці. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки: зб. наук. ст. Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018. Вип. ХVІІ. С. 46–54.

13. Крижко О. А. Методологія наукового філологічного дослідження (мовознавчого): навч. посіб. для магістрантів спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.01 Українська мова і література. Бердянськ: БДПУ, 2018. 293 с.

2019

14. Крижко О. А. Денотативна і конотативна специфіка фразеологічних одиниць із зоонімним компонентом як знаків вторинної номінації. Південний архів: зб. наук. пр.: філологічні науки. Херсон: Херсонський державний університет, 2019. Вип. LХХVІІ. С. 22–25.

15. Крижко О. А. Невмотивовані зооніми як складові елементи наївної картини світу. Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка: серія «Філологічні науки». Мовознавство. Дрогобич, 2019. № 11. С. 72–76.

16. Крижко О. А. Семасіологічний та ономасіологічний підходи до вивчення термінів-зоонімів. Науковий вісник Херсонського університету: серія «Лінгвістика». Херсон, 2019, № 37. С. 84–89.

17. Kryzhko O. National and Cultural Symbolism of Zoo-Anthropomorphic Creatures in Ukrainian Myphological Picture of the World. Res LOGOS. Klaipeda, 2019. Vol. 101. P. 159–167. Журнал включено до міжнародних наукометричних баз Web of science, Scopus.

18. Крижко О. А. Образно-номінативна та оцінна характеристика фольклорних зоосемізмів української мови. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: філологічні науки. Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2019. Вип. 50. С. 80–85.

2020

19. Крижко О. А. Поняття дискурсу та дискурсивного аналізу в лінгвістиці. The I th International scientific and practical conference «TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE » (September 21–24, 2020). Frankfurt am Main, Germany 2020. Р. 310–316.

20. Крижко О. А. Поняття мотивації мовних одиниць  як співвідношення мовного знака та значення.  Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. пр. Філологічні науки. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020. № 2. С. 96–105.

2021

21. Крижко О. А. Форми семантичного перетворення зоонімного компонента у фразеологізмах української мови. The XIX International Science Conference «Applied and fundamental scientific research», April 08 – 09, 2021, Brussels, Belgium. P. 201–206.

22. Kryzhko O. National and Cultural Specifics of Realization of Zoomorphic Images In Ukrainian Folk Genres. Res LOGOS. Klaipeda, 2021. Vol. 108. P. 166–176. Журнал включено до міжнародних наукометричних баз Web of science, Scopus.