Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206
+380960007749

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Кафедра української мови та славістики

Кафедра української мови та славістики – молода кафедра, створена у червні 2017 р у зв’язку з реорганізацією факультету та злиттям двох кафедр – кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін та кафедри загального мовознавства та слов’янської філології. Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Глазова Світлана Миколаївна.

 

Науково-педагогічний склад кафедри

На кафедрі української мови та славістики працюють 9 викладачів, із них 2 доктори педагогічних наук (В. Ф. Загороднова, В. А. Нищета) та 7 кандидатів філологічних наук, доцентів (Г. Л. Вусик, С. М. Глазова, О. А. Крижко, В. М. Ліпич, Н. В. Павлик, О. А. Сопіна, В. О. Юносова).

 

старший лаборант (Д. Скуратовська).

 

Навчально-методична робота кафедри

Кафедра обслуговує факультет філології та соціальних комунікацій, факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв, факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти, факультет фізико-математичної, комп‘ютерної та технологічної освіти, факультет фізичного виховання, а також гуманітарно-економічний факультет. Кафедра готує високоосвічених спеціалістів з української мови, а також надає базові знання з окремих дисциплін.

 

Комплексна наукова тема кафедри

Викладачі кафедри працюють над комплексною темою «Лінгвостилістичні та лінгводидактичні дослідження мовного простору» (2021-2026 рр.).

 

Виховна робота

Для досягнення більшої ефективності виховного процесу викладачі кафедри дотримуються принципів науковості, гуманізації, демократизації, пріоритету проблемно-розвивальної освіти і творчої діяльності, єдності освіти і виховання та ін. Пріоритетним у виховній роботі є засвоєння світоглядних знань у цікавій та емоційній формі. Перевага надається тим прийомам і методам роботи зі студентами, які викликають у них посилену зацікавленість.

 

Викладачі кафедри є кураторами академічних груп.

 

Адреса: вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., 71112.
Тимчасово переміщено: 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66
E-mail: 
kaf_um@ukr.net