Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Кафедра української мови та славістики

 

На фото: зліва направо – доцент Ліпич Вікторія Миколаївна, доцент Глазова Світлана Миколаївна, доцент Павлик Неля Віленівна, професор Нищета Володимир Анатолійович, доцент Юносова Валентина Олександрівна, доцент Крижко Олена Анатоліївна, доцент Вусик Ганна Леонідівна.

 

Кафедра української мови та славістики – молода кафедра, створена у червні 2017 р у зв’язку з реорганізацією факультету та злиттям двох кафедр – кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін та кафедри загального мовознавства та слов’янської філології. Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Глазова Світлана Миколаївна.

 

Науково-педагогічний склад кафедри

На кафедрі української мови та славістики працюють 9 викладачів, із них 2 доктори педагогічних наук (В. Ф. Загороднова, В. А. Нищета) та 7 кандидатів філологічних наук, доцентів (Г. Л. Вусик, С. М. Глазова, О. А. Крижко, В. М. Ліпич, Н. В. Павлик, О. А. Сопіна, В. О. Юносова).

 

старший лаборант (Є. Кузьменко).

 

Навчально-методична робота кафедри

Кафедра обслуговує факультет філології та соціальних комунікацій, факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв, факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти, факультет фізико-математичної, комп‘ютерної та технологічної освіти, факультет фізичного виховання, а також гуманітарно-економічний факультет. Кафедра готує високоосвічених спеціалістів з української, російської, болгарської мов, а також надає базові знання з окремих дисциплін.

 

Комплексна наукова тема кафедри

Викладачі кафедри працюють над комплексною темою «Лінгвостилістичні та лінгводидактичні дослідження мовного простору» (2021-2026 рр.).

 

Виховна робота

Для досягнення більшої ефективності виховного процесу викладачі кафедри дотримуються принципів науковості, гуманізації, демократизації, пріоритету проблемно-розвивальної освіти і творчої діяльності, єдності освіти і виховання та ін. Пріоритетним у виховній роботі є засвоєння світоглядних знань у цікавій та емоційній формі. Перевага надається тим прийомам і методам роботи зі студентами, які викликають у них посилену зацікавленість.

 

Викладачі кафедри є кураторами академічних груп.

 

Адреса: вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., 71112.
Тимчасово переміщено: 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66
E-mail: 
kaf_um@ukr.net