Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Освітні програми

Освітньо-професійна програма «Журналістика» розроблена на основі стандарту вищої освіти за спеціальністю 061 Журналістика галузі знань 06 Журналістика для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України №864 від 20.06.2019 р.)

Гарант програми – кандидат філологічних наук, доцент, член Національної спілки журналістів України, завідувач кафедри соціальних комунікацій Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету Юлія Мельнікова.

Контактні дані: ua_melnikova@bdpu.org.ua

Метою освітньо-професійної програми «Журналістика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є підготовка конкурентоздатних медіафахівців, професіоналів із високим рівнем компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності, що ґрунтуються на кращих вітчизняних традиціях та інтегровані у світову освіту й науку.

 

 

 

Газетно-журнальні жанри 4 курс 8 семестр

Гендер для медіа 3 курс 5 семестр

Екстремальна журналістика 3 курс 6 семестр

Журналістська етика 1 курс 2 семестр

Журналістське розслідування 3 курс 5-6 семестри

Журналістський фах. Агенційна журналістика 1 курс.2 семестр

Журналістський фах. Газетно-журнальне виробництво. 2 курс 3-4 семестр

Журналістський фах. Радіовиробництво 3 курс. 5 семестр

Журналістський фах. Телевиробництво 3 курс. 6 семестр

Журналістський фах. Фотожурналістика 1 курс. 1 семестр

Ідіостиль журналіста 4 курс 7 семестр

Іміджелогія 4 курс 8 семестр

Історія журналістики 2-3 курси 4-6 семестри

Масова комунікація та інформація 2-3 курси 4-6 семестри

Медіадизайн 3 курс 6 семестр

Медіакритика 4 курс 8 семестр

Медіакультура магістратура 2 семестр

Медіаосвіта та медіаграмотність магістратура 1-3 семестр

Медіаправо 2-3 курси 4-5 семестр

Міжнародна журналістика 4 курс 7 семестр

Наскрізна програма практики 3-4 курс 6-8 семестри

Нові медіа 4 курс 7-8 семестр

Основи журналістики 1 курс 1 семестр

Практикум з радіовиробництва 4 курс 8 семестр

Практикум з телевиробництва 4 курс 8 семестр

Програма атестаційного екзамену з медіакомунікацій

Програма з методичних рекомендацій написання курсових робіт з журналістського фаху

Програма з методичних рекомендацій написання курсових робіт з МКТІ

Редагування для журналістів 1 курс 1 семестр

Редагування для журналістів 1 курс 2 семестр

Редагування для журналістів 2 курс

Редагування для журналістів 3 курс 5 семестр

Редагування для журналістів 3 курс 6 семестр

Редагування для журналістів 4 курс 7-8 семестр

Соціологія масової комунікації 3 курс 5 семестр

Теорія та методика журналістської творчості 1 курс 2 семестр

Техніка мовлення на радіо та телебаченні 1 курс. 1 семестр

Фактчек 4 курс 8 семестр

 

РП_НМ_22

НП Нові медіа 2020 (1)

НП МК 20

РП_Медіакритика_22

НП_ОНД

РП_ОНД

Силабус ОНД