Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Шульженко Анжеліка Сергіївна

кандидатка філологічних наук

старша викладачка кафедри соціальних комунікацій
Бердянського державного педагогічного університету

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2015 р.)
Подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.).
Наукометрика

Google Scholar

w-qa6rwAAAAJ&hl

Контактна інформація

Електронна скринька: denisova1108@gmail.com

 

Кваліфікація

У 2012 р. закінчила Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи ІІ ступеня, а у  2013 р. – магістратуру за спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури.

Упродовж 2014–2018 р.р. навчалася в аспірантурі при Бердянському державному педагогічному університеті за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. 07 липня 2020 року успішно захистила кандидатську дисертацію «Фразеологізми на позначення відчуттів людини в українській, англійській і французькій мовах: структурний та семантичний аспекти» при Донецькому національному університеті імені Василя Стуса зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство (науковий керівник – кандидатка філологічних наук, доцентка А. М. Сердюк).

 

Досвід роботи

Упродовж 2015-2016 рр. працювала асистенткою кафедри соціальних комунікацій. У 2019 р. переведена на посаду старшої викладачки цієї ж кафедри.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – стилістичне використання мовних одиниць,  історія зарубіжної та української журналістики.

Авторка 8 наукових праць.

 

Нагороди     

Нагороджена Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2015 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2018 р.).

 

Інші види діяльності

Входить до складу організаційного комітету міжнародних та всеукраїнських конференцій для молодих учених.

Виконує обов’язки куратора академічної групи  факультету філології та соціальних комунікацій.

 

Основні публікації

  1. Shulzhenko A. S. Structural and semantic modifications of phraseological units signifying humans feelings (on the material of english and french languages). Сolloquium-journal. Warszawa, 2019. № 22 (46). S. 27–31.
  2. Shulzhenko Anzhelika. Ideographical classification of phraseological units of thematic group «Exteroceptive feelings»: comparative aspect. Improving living standards: current opportunities and limitations: monograph. Editors: Wojciech Duczmal, Iryna Ostopolets. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole. Opole, 2020. Р. 552–561.

 

Останні публікації

2015

1. Денисова А. С. Семантика та структура фразеологізмів на позначення відчуттів людини. Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. пр.: філологічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. № 1.  С. 364–370.

2. Денисова А. С. Проблема дослідження класифікацій фразеологічних одиниць у лінгвістиці. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: філологічні науки: зб. наук. пр. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015. Вип. VI. C.13–21.

3. Денисова А. С. Явище варіантності та синонімії у фразеології. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. Вип. 40. С. 65–68.

2016

4. Денисова А. С. Фразеологічні словосполучення на позначення відчуттів людини в українській та англійській мовах (структурний аспект). Наукові записки: серія: філологічні науки. Кіровоград, 2016.  Вип.146.  С. 281–285.

5. Денисова А. Лінгвістичні методи дослідження фразеологічних одиниць на позначення відчуттів людини. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології: зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. В. А. Глущенка. Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2016. Вип. 3. С. 76–81.

2017

6. Денисова А. С. Ідеографічна класифікація фразеологізмів на позначення органічних відчуттів людини (голод / ситість) на матеріалі української, англійської та французької мов. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: філологічні науки: зб. наук. пр. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. ХІІI. C.15–20.

2019

7. Shulzhenko A. S. Structural and semantic modifications of phraseological units signifying humans feelings (on the material of english and french languages). Сolloquium-journal. Warszawa, 2019. № 22 (46). S. 27–31.

2020

8. Shulzhenko Anzhelika. Ideographical classification of phraseological units of thematic group «Exteroceptive feelings»: comparative aspect. Improving living standards: current opportunities and limitations: monograph. Editors: Wojciech Duczmal, Iryna Ostopolets. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole. Opole, 2020. Р. 552–561.

9. Шульженко А. С. Лінгвокультурний підхід до вивчення фразеологічних одиниць на позначення відчуттів людини. Світова наука: проблеми, перспективи, інновації: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (2 жовтня 2020 р.): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2020. С.71–73.

10. Шульженко А. С. Семантика фразеологічних одиниць на позначення відчуття смаку: зіставний аспект. Стратегії розвитку сучасної освіти і науки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (26 лютого 2021 р.): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 57–58.

2021

11. Шульженко А. С., Ліпич В. М. Семантичні особливості фразеологізмів на позначення змішаних відчуттів людини: зіставний аспект. Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 1. С. 201–206.