Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Шульженко Анжеліка Сергіївна

кандидат філологічних наук

старший викладач кафедри соціальних комунікацій

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2015 р.)
Подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.).
Наукометрика

Google Scholar

w-qa6rwAAAAJ&hl

Біографія

Контактна інформація

Телефон: +380506405321
Електронна скринька:  denisova1108@gmail.com

 

Кваліфікація

Закінчила Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету та отримала диплом з відзнакою. (2012 р.)

Закінчила магістратуру за спеціальністю “Філологія. Українська мова і література” (2013 р)

У 2014 році вступила до аспірантури Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство.

07 липня 2020 року успішно захистила кандидатську дисертацію «Фразеологізми на позначення відчуттів людини в українській, англійській і французькій мовах: структурний та семантичний аспекти» (науковий керівник – к.філол.н., доц. Алла Михайлівна Сердюк) зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство у спеціалізованій вченій раді К 11.051.14 Донецького національного університету імені Василя Стуса.

На підставі рішення Атестаційної колегії  Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2020 року присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

 

Досвід роботи

Досвід викладацької діяльності – 2 роки 4 місяці

 

Професійні та наукові інтереси

Викладацька та дослідницька діяльність зосереджена на стилістичному використанні мовних одиниць.

 

Інші види діяльності

Нагороджена почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2015 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2018 р.).

 

Останні публікації

  1. Денисова А. С. Семантика та структура фразеологізмів на позначення відчуттів людини /А. С. Денисова // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. – № 1. – С.364-370 (410 c.)
  2. Денисова А. С. Проблема дослідження класифікацій фразеологічних одиниць у лінгвістиці / А. С. Денисова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. пр.] / [гол. ред.В.А.Зарва]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2015. – Вип. VI. – 319 c. (C.13-21).
  3. Денисова А. С. Явище варіантності та синонімії у фразеології / А. С. Денисова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: Філологічні науки. Випуск 40. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – 216 с. (С.65-68).
  4. Денисова А. С. Фразеологічні словосполучення на позначення відчуттів людини в українській та англійській мовах (структурний аспект) / А. С. Денисова // Наукові записки. – Вип.146. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград, 2016. – 558 с. – С. 281-285.
  5. Денисова А. Лінгвістичні методи дослідження фразеологічних одиниць на позначення відчуттів людини / А. Денисова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : зб. наук. праць / [за заг. ред. проф. В. А. Глущенка]. – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2016. – Вип. 3. – С. –76-81.
  6. Денисова А.С. Ідеографічна класифікація фразеологізмів на позначення органічних відчуттів людини (голод / ситість) на матеріалі української, англійської та французької мов / А.С.Денисова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. пр.] / [гол. ред.В.А.Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. ХІІI. – 240 c. (C.15-20).
  7. Shulzhenko A.S. Structural and semantic modifications of phraseological units signifying human s feelings (on the material of english and french languages) / A.S.Shulzhenko // Сolloquium-journal №22 (46), 2019. – Warszawa, Polska. S.27-31 (Index Сореrnicus)
  8. Shulzhenko Anzhelika. Ideographical classification of phraseological units of thematic group “Exteroceptive feelings”: comparative aspect. Improving living standards: current opportunities and limitations. Monograph. Editors: Wojciech Duczmal, Iryna Ostopolets. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. Р. 552-561 https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/5_2021.pdf