Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Носко Анастасія Михайлівна

доцент кафедри соціальних комунікацій

кандидат наук із соціальних комунікацій

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
Подяка директора Інституту філології та соціальних комунікацій за підготовку переможця у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей “Журналістика” та “Зв’язки з громадськістю”
Грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету за сумлінну працю, громадську активність, досягнуті успіхи у професійній та педагогічній діяльності та з нагоди Днів науки
Наукометрика

ORCID iD

0000000164307886

Google Scholar

woQApygAAAAJ

Researcher iD

E29712019

Scopus iD

ResearchGate iD

Anastasiia_Nosko

Біографія

Контактна інформація

Телефон +3800999818202
Електронна скринька: nosko0902@gmail.com

 

Кваліфікація

Закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного університету та отримала диплом з відзнакою. Цього ж року вступила до магістратури на спеціальність 8.030501 «Філологія. Українська мова і література», яку закінчила у 2006 році та отримала диплом з відзнакою.

Закінчила аспірантуру ДЗ «Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» за спеціальністю 27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та редагування. (2012 р.)

Захистила кандидатську дисертацію «Соціокультурна модель авторського редагування письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття: епістолярна парадигма» (науковий керівник – Галич Валентина Миколаївна). (2013 р.)

Присуджено науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій зі спеціальності теорія та історія видавничої справи та редагування.

 

Досвід роботи

У квітні – серпні 2007 року працювала асистентом на кафедрі української та зарубіжної літератури.

З вересня 2010 року працює викладачем на кафедрі соціальних комунікацій Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету. З  2016 по 2019 роки була завідувачкою цієї ж кафедри.

 

Професійні та наукові інтереси

Викладацька та дослідницька діяльність зосереджена на авторському редагуванні та медіаосвіті. Член журі Обласного конкурсу Малої академії наук з журналістики (м. Запоріжжя).

Пройшла підвищення кваліфікації у Запорізькому національному університеті, тема: «Концептосфера українського Інтернет-сегменту»(2017 р)

 

Інші види діяльності

У квітні 2016 оголошено подяку директора Інституту філології та соціальних комунікацій за підготовку переможця у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей «Журналістика» та «Зв’язки з громадськістю». У лютому 2017 року оголошено подяку від Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. У травні 2018 року нагороджена грамотами ректора за публікацію одноосібної монографії та за активну участь у міжнародній діяльності БДПУ.

 1. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2020 р., Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка»
 2. Воркшоп «Визначення потреб українських факультетів/кафедр журналістики», м. Київ (організатор – «DW Academie», ГО «Український інститут медіа та комунікації»), 9–10 березня 2020 р.
 3. Тренінг для тренерів з медіаграмотності, 1-3 березня 2019 р., м. Дніпро (організатор – Академія української преси, Академія Deutsche Welle)
 4. Тренінг «Методологія викладання журналістики конфлікту» (м. Київ, ГО «Український інститут медіа та комунікацій»), 3-4 жовтня 2019 р.
 5. Міжрегіональний навчальний семінар “Фактчек як інструмент протидії маніпуляції та фейкам. Методика впровадження в навчання”, 20-21 квітня 2018 року, (оранізатор – Запорізький національний університет, Асоціація міжнародних справ (Чехія), Міністерство закордонних справ Республіки Чехія)
 6. VІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція молодих учених «Мова і соціум: етнокультурний аспект», 18-19 жовтня 2018 року, Бердянський державний педагогічний університет.
 7. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Мас-медіа України на зламі епох: реалії та перспективи розвитку”, 20-21 березня 2018 р., ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ).

 

Останні публікації

 1. Носко А. М. Авторське редагування у професійній підготовці журналістів. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20–21 квітня 2017 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2017. Ч. 1. С.149–150.
 2. Носко А. М. Цензурні утиски як причина саморедагування творів письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття. Регіональні ЗМІ України : історія, сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали інтернет-конференції / відп. Ред.. Галич А. О. Старобільськ : Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2017. С. 82–88.
 3. Носко А. М. Юзабіліті сайтів про Болгарію: рецепція українських користувачів. Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (19–20 травня 2016 р.) : [збірник тез] / [ред. Колінько О. П., Корнієнко С. І., Сєнічева О. А., Цанов С. М., Червенко О. Б.]. Бердянськ : БДПУ, 2016. С. 188–190.
 4. Носко А. М. Складові архітектоніки інтернет-версії газети (на прикладі болгарського видання «Сега»). Матеріали ІV Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22-23 травня 2015 р.): [збірник тез] / [ред. Колінько О. П., Корнієнко С. І., Сєнічева О. А., Цанов С. М., Червенко О. Б.]. Бердянськ: БДПУ, 2015. С.179–181.
 5. Носко А. М. Формування іміджу засобами соціальних мереж. Медіакартина світу : формування особистості під впливом медіа : міжрегіональна студентська конференція, 14–15 травня 2015 р. : тези доповідей. Бердянськ : БДПУ, 2015. С. 157–159.
 6. Носко А. М. Процес авторського редагування; мотивація діяльності, аспекти аналізу власного тексту. Соціальні комунікації: теорія, історія, регіональний дискурс: науковий збірник / Ред. кол.: В. М. Галич (гол. ред.), К. М. Ульянова (заст. гол. ред), О. С. Куцевська, Ю. Є. Соловйова, Н. Є. Манич. Передм. К. М. Ульянової. Рівне: О. Зень, 2015. С. 117–126.
 7. Носко А. М. Прагматичний аспект авторського редагування перекладів творів художньої літератури. Матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції «Мова, право, міжкультурна комунікація: проблеми сьогодення та пошуки шляхів їх вирішення» (26 листопада 2015 року) : [збірник тез]. Київ : Академія адвокатури України, 2015. С. 42–43.
 8. Концептосфера українського інтернет-сегменту. Медіакультура в контексті міждисциплінарних досліджень : колективна монографія / за загал. наук. ред. В.В. Березенко, М. А. Лепського, О. О. Семенець ; відп. ред. К. Г. Сіріньок-Долгарьова. Запоріжжя : Кераміст, 2017. С. 128 –163 (309 с.)
 9. Носко А. Соціокультурна модель авторського редагування письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття: епістолярна парадигма : монографія. Бердянськ : БДПУ, 2017. 197 с.