Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Мельнікова Юлія Олександрівна

кандидатка філологічних наук, доцентка

доцентка кафедри соціальних комунікацій
завідувачка кафедри соціальних комунікацій
Бердянського державного педагогічного університету

Нагрудний знак «Відмінник освіти України»
Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (2016 р.)
Почесна грамота Національної спілки журналістів України за підготовку журналістських кадрів для ЗМІ Бердянська і півдня Запорізької області та з нагоди Дня журналіста
Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди Дня працівників освіти (2007 р.)
Грамота Управління освіти і науки України Запорізької облдержадміністрації за сумлінну роботу, громадську активність та досягнуті успіхи у професійній діяльності (26 січня 2006 р.)
Почесна медаль мера за вагомий внесок у розвиток міста
Наукометрика

ORCID iD

0000000176152068

Google Scholar

YUUCjJIAAAAJ

Researcher iD

E30172019

Scopus iD

ResearchGate iD

Контактна інформація

Електронна скринька: melnichka07@gmail.com

 

Кваліфікація

У 1999 р. закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури.  У 2004 р. – за спеціальністю «Мова і література (російська та англійська)», присвоєно кваліфікацію вчителя російської мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи.

Упродовж 1999–2003 р.р. навчалася в аспірантурі при Бердянському державному педагогічному університеті за спеціальністю 10.01.01 – українська література. У 2007 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Романічна проблематика християнського міфу «Quidest Veritas?» («Що є істина?») Наталени Королеви» при Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 10.01.01 – українська література (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Ю. І. Ковалів). У 2010 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри української та зарубіжної літератури.

З 2006 р. до 2008 р. навчалася в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Журналістика», присвоєно кваліфікацію бакалавра журналістики, фахівця з видавничої справи та редагування.

Упродовж  2011–2012 р.р. навчалася  в магістратурі при Запорізькому національному технічному університеті за спеціальністю «Журналістика», присвоєно кваліфікацію журналіста, редактора, викладача університетів та вищих навчальних закладів.

 

Досвід роботи

З 1994 р. працювала старшим лаборантом кафедри української та зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко. У 2001 р. переведена на посаду старшої викладачки. З січня 2008 р. обіймала посаду доцентки цієї ж кафедри.   З липня 2008 р. переведена на посаду доцентки кафедри журналістики. З лютого по жовтень 2008 р. виконувала обов’язки заступника директора з виховної роботи Інституту філології, а з вересня 2009 р. – завідувачки кафедри соціальних комунікацій.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – соціально відповідальна журналістика в Україні, взаємодія регіональних ЗМІ з громадою.

Авторка понад 20 наукових і навчально-методичних праць, зокрема монографій, навчальних посібників, методичних рекомендацій, наукових статей.

У 2010 р. вступила до Національної спілки журналістів України (членський квиток № 23773).

Гарантка освітньо-професійної програми «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 061 Журналістика, галузі знань 06 Журналістика.

 

Нагороди

Нагороджена  грамотою Управління освіти і науки України Запорізької обласної державної адміністрації (2006 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007 р.), Почесною медаллю мера за вагомий внесок у розвиток міста (2013 р.), Почесною грамотою Національної спілки журналістів України (2015 р.), нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» (2016 р.).

 

Інші види діяльності

З 2019 р. виконує обов’язки редакторки газети «Університетське слово».

Брала участь у міжуніверситетському науково-практичному круглому столі «Реалізація політики попередження і боротьби з сексуальними домаганнями та дискримінацією в університеті: кроки вдосконалення за участю викладачів та викладачок журналістики», 12 травня 2020 р., Київ, Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Центр прав людини ZMINA, проєкт «Права людини для України».

У 2020 р. пройшла підвищення кваліфікації при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, тема: «Академія з прав людини для викладачів та викладачок журналістики».

 

Основні публікації

  1. Kharlan, O., Shkola, I., Saliuk, B., Bohdanova, M., & Melnikova, Y. Transformation of the Genre of Still Life in Painting and Literature. Journal of History Culture and Art  Research, 2020. Vol. 9 (3). P. 246–256. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of science.

 

Останні публікації

2015

1. Мельнікова Ю. О. Вивчили можливості, дослідили потреби. Журналіст України. 2015. № 5 (396). С. 33–35.

2016

2. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт бакалавра за напрямком підготовки 6.030301 «Журналістика» / Р. М. Вербовий, А. М. Носко, Ю. О. Мельнікова. Бердянськ: БДПУ, 2016. 62 с.

2020

3. Мельнікова Ю. Права людини і громада: формування актуальної та пріоритетної медіатеми. Права людини та мас-медіа в Україні: зб. конспектів лекцій: тексти / Авт. кол. за ред. І. Виртосу, К. Шендеровського. Київ: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. Ч. 2. С. 236–249.

4.  Мельнікова Ю. Громадянське медіа Бердянська: розробка концепції. Актуальні проблеми медіапростору: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 09 квітня 2020 р.). Київ: Інститут журналістики, 2020. С.181–189.

5. Мельнікова Ю., Тонких Н. Травматична пам’ять про гендерно обумовлене насильство у медіа. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р.) / редкол.: В. Л. Погребна, В. М. Попович, Н. В. Островська, Т. О. Серга та ін. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 185–187.

6. Kharlan, O., Shkola, I., Saliuk, B., Bohdanova, M., & Melnikova, Y. Transformation of the Genre of Still Life in Painting and Literature. Journal of History Culture and Art  Research, 2020. Vol. 9 (3). P. 246–256. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of science.

2021

7. Tkachenko, O. H., Sydorenko, O. P., Melnicova, I. O., Myronets, N. R. & Smus A. H.  The media image of Ukraine: An European view. Linguistics and Culture Review. 2021 5(S4). P. 203–217.

8. Мельнікова Ю. О. Нові медіа: навч.-метод. комплекс для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Журналістика». Бердянськ: БДПУ, 2021. 56 с.