Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Навчання

На кафедрі викладаються такі дисципліни:

Освітній ступінь: бакалавр

Спеціальність: 035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) перша – англійська)

Спеціалізація: німецька мова

Перша іноземна мова (англійська)

Практична граматика англійської мови

Вступ до германської філології

Теоретична фонетика англійської мови

Теоретична граматика англійської мови

Історія англійської мови

Лексикологія англійської мови

Стилістика англійської мови

Теорія та практика перекладу з англійської мови

Методика навчання іноземних мов

Література Англії та США

Корективний фонетичний курс англійської мови

Латинська мова

Країнознавство Великобританії і США

Друга іноземна мова (німецька)

Корективний фонетичний курс німецької мови

Історія та теорія німецької мови

Навчальна практика зі спеціальності (Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська))

Виробнича практика зі спеціальності (Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська))

Виробнича практика зі спеціалізації (німецька мова)

 

Освітній ступінь: бакалавр

Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Спеціалізація: болгарська мова

Перша іноземна мова (англійська)

Практична граматика англійської мови

Теоретична граматика англійської мови

Історія англійської мови

Лексикологія англійської мови

Стилістика англійської мови

Методика навчання іноземних мов

Корективний фонетичний курс англійської мови

Вступ до мовознавства

Теоретична фонетика англійської мови

Вступ до літературознавства

Латинська мова

Вступ до германської філології

Країнознавство Великобританії і США

Навчальна практика зі спеціальності (Середня освіта (Мова і література (англійська))

Виробнича практика зі спеціальності (Середня освіта (Мова і література (англійська))

 

Освітній ступінь: магістр

Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Методологія наукового мовознавчого дослідження

Перша іноземна мова (англійська)

Сучасні технології викладання іноземних мов

Аналітичне читання з англійської мови

Англомовне академічне письмо

Актуальні проблеми германського мовознавства

Лінгвокраїнознавство англомовних країн

Виробнича практика зі спеціальності (Середня освіта (Мова і література (англійська))

 

Освітній ступінь: бакалавр

Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література)

Спеціалізація: англійська мова

Англійська мова

Корективний фонетичний курс англійської мови

Практична граматика англійської мови

Країнознавство Великобританії і США

Методика навчання англійської мови

Виробнича практика за спеціальності (англійська мова)

 

Освітній ступінь: магістр

Спеціальність: 035 Філологія (українська мова та література)

Спеціалізація: англійська мова

Англійська мова

Лінгвокраїнознавство Великобританії і США

Сучасні технології навчання англійської мови