Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Нагай Ірина Давидівна

старший викладач кафедри іноземних мов і методики викладання

Почесна грамота Всесвітньої Ради греків зарубіжжя та Державного Комітету у справах національностей і релігій (2010)
Почесна грамота Корпусу Миру США в Україні (2005)
Почесні грамоти Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2003, 2006, 2008)
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

0000

Researcher iD

F-9428-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія
Народилася 16 квітня 1962 р. у м. Бердянську Запорізької обл. У 1984 р. закінчила
Ярославський державний педагогічний інститут ім. К. Д. Ушинського (спеціальність
«Математика та іноземна мова»). З 1993 р. по 2012 р. працювала старшим викладачем
кафедри іноземних мов Азовського регіонального інституту управління Запорізького
національного технічного університету.
З березня 2012 р. працює на кафедрі іноземних мов і методики викладання Бердянського
державного педагогічного університету.
У 2004 р. проходила стажування з організації дистанціного навчання в Мідлсекс Комьюніті
Коледж (Лоуел, США).
З 2014 по 2019 рр.навчалася в аспірантурі Бердянського державного педагогічного
університету (спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Тема дослідження:
«Рецепція образу Греції в українській та англійській літературі ХІХ–ХХ ст.». Науковий керівник
– докт. філол. наук, проф. О.П. Колінько).
Викладає навчальні дисципліни: Іноземна мова для спеціальностей: 073 Менеджмент,072
Фінанси, банківська справа та страхування, 081 Право, 051 Економіка, 014 Середня освіта.
(Історія), 032 Історія та археологія.
Публікації

2013

1. Нагай І.Д. Distance learning as one of the ways of Business Communications skills mastering by
young specialists / І.Д Нагай // Proceedings of the 2 nd  International scientific Conference
«Development of Scientific thoughts in the 21 st  Programs and Perspectives». – Рига, Латвія, 2013. –
С.147

2015

1. Нагай І.Д. Художня рецепція як літературознавче поняття / І.Д. Нагай // Збірник наукових праць
«Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету» за матеріалами
Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні германістика та романістика: мова в контексті
культури», БДПУ, Бердянськ, 2015. – 112 с. – С. 56-58
2. Нагай І.Д. Receptional Literary Adaptaion Aspect / І.Д. Нагай // Збірка статей 3-ї Міжнародної
наукової конференції ″Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and
Pharmacy. – Ополє, Польща, 2015. – С.117
2016

1. Нагай І.Д. Лірична та епічна традиційна творчість греків-урумів / І.Д. Нагай // матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції ″Мова і соціум: етнокультурний аспект″. – БДПУ,
Бердянськ, 2016р. – С. 98-100.
2. Нагай І.Д. Літературна спадщина греків Приазов’я: до історії питання : стаття / Збірник
наукових праць Львівського національного університету імені Івана Франка, вісник Львівського
університету, випуск 24, част.1. – Львівський національний університет ім.. Івана Франка,
Львів, 2016. – С. 216-222.
3. Нагай І.Д. Становлення рецептивного підходу : тези / Збірка тез І Міжнародної науково-
практичної конференції ″Людина в мовномупросторі: історична спадщина, проблеми,
перспективи розвитку  – БДПУ, Бердянськ, 2016р. – С.170-173.

2017

1. Нагай І.Д. Рецепція як предмет теоретичної та естетичної рефлексії. / І.Д. Нагай // Збірник
наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, випуск
45. – Кам’янець-Подільський національний університету ім. Івана Огієнка, Кам’янець-
Подільськ, 2017. – С.154-160

2018

1. Нагай І.Д. Ethnocultural Heritage: Azov Sea Greeks Literary / І.Д. Нагай //  матеріали ІІ
Міжнародної наукової конференції ″Problems And Prospects Of Territories’ Socio-Economic
Development. – Ополє, Польща, 2018. – С. 123.
2. Нагай І.Д. Comparative Study As A Method Of Studying Literature: Its Formation And Topical Issues
/ І.Д. Нагай // матеріали 6-Ї Міжнародної Наукової Конференції ″Modern Problems of

Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy. – Ополє, Польща, 2018. – С. 63-
65.

2019

1. Нагай І.Д. Лирическое и эпическое традиционное творчество приазовских греков-урумов
/ Language and Society, Vol.1, Национален филологически колегиум ″Слово и общество″, 2019,
Болгарія, Шумен: Університетське видавництво Єпіскоп Костянтин Преславський. – С. 163-173.
2. Нагай І.Д. З історії фольклору греків Приазов’я″ / Збірник наукових праць ″Теоретичні і
прикладні проблеми сучасної філології″ Донбаського державного педагогічного університету,
випуск 8, част. ІІ, Словянськ, 2019, с. 147-154;
3. Нагай І.Д. З історії фольклору північного Приазов’я″, Збірник наукових праць ″Наукові
записки Бердянського державного педагогічного університету″, випуск №18, Бердянськ: БДПУ,
2019, с.118-127;

2020

1. Нагай І.Д. Етнокультурна спадщина греків північного Приазов’я / матеріали Міжнародної
наукової конференції ″МОВА І КУЛЬТУРА″ імені проф. Сергія Бураго, випуск №22, т.5 , Києв,
2020, с. 332-336;
2. Нагай І.Д. Літературні доробки греків Приазов’я / Збірка тез ІІІ Міжнародної науково-
практичної конференції ″Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми,
перспективи розвитку, БДПУ, Бердянськ, 2020р, С.250-253.