Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Ходикіна Ірина Василівна

кандидатка економічних наук

викладачка кафедри іноземних мов і методики викладання
Бердянського державного педагогічного університету

Наукометрика

Контактна інформація

Електронна скринька: azovmastberdyansk@gmail.com

 

Кваліфікація

У 1996 році закінчила Запорізький державний університет, факультет романо-германської філології за спеціальністю «Німецька філологія»,  присвоєно кваліфікацію філолога, викладача німецької мови і літератури, викладача англійської мови.
У тому ж році закінчила Запорізьку державну інженерну академію вечірнє відділення факультету післядипломної освіти за спеціальністю менеджмент у виробничій сфері та отримала кваліфікацію менеджера-економіста.

Упродовж 2011–2015 р.р. навчалася в аспірантурі при Запорізькій державній інженерній академії за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). У 2016 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Вибір напрямів розвитку системи управління персоналом промислового підприємства» при Запорізькому класичному приватному  університеті (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Коваленко О. В.).

 

Досвід роботи

У 1996 р. почала працювати  викладачкою кафедри іноземної мови Бердянського державного педагогічного інституту імені П. Д. Осипенко. Потім змінила напрям діяльності та  працювала на одному із промислових підприємств міста Бердянська, поєднуючи у своїй роботі обидві здобуті освіти та отримані кваліфікації менеджера-економіста та перекладача. За період роботи в такому форматі пройшла шлях від нижчої ланки до керівника підприємства. Працювала у відділі експорту менеджером, заступницею начальника відділу, заступницею начальника Департаменту зі збуту продукції та заступницею голови правління з перспективного розвитку підприємства.  З 2021 р. повернулася до викладацької діяльності. Наразі обіймає посаду викладачки німецької мови  кафедри іноземних мов і методики викладання факультету філології та соціальних комунікацій.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – застосування новаторських підходів в управлінні персоналом промислового підприємства (стратегічне планування, методи і оцінки ефективності систем управління персоналом, способи впровадження новаторських методик та інше)

Авторка понад 15 наукових праць, зокрема співавторка колективної монографії .

 

 Інші види діяльності

Під час роботи на промисловому підприємстві вивчала новаторські методи управління під час ділових подорожей на підприємства Німеччини, Бельгії, Нідерландів. Двічі вигравала Всеукраїнський конкурс молодих фахівців, що працюють у виробничій сфері та володіють іноземними мовами, проходила стажування за кордоном: 2000–2001 р.р. 3-х місячне стажування у Німеччині за програмою Карла Дуйсбурга і в компанії «SIRONA» (частина корпорації SIEMENS), у 2009 р.р. – 3-х місячне стажування за програмою «InWent» та в  компанії «ROWE». Аудитор у системі ІСО управління якістю за стандартом ІСО 9001:2000 (ДСТУ ISO 9001 – 2001). Має більше 20 сертифікатів та нагород, посвідчень про закінчення різноманітних  навчальних курсів, тренінгів з метою підвищення кваліфікації та професійної освіти.

Основні публікації

  1. Hodykina I. Motivation, Personalent wicklung und Firmen kulturs chaffenin Unternehmen – Schmiers toffenerzeuger in der Ukraine. Europaeische Fachhochschule. European Applied Sciences. № 6. S.107–109.
  2. Hodykina I.Economics of sustainable development: methodological approaches and practical solutions. Collective monograph by general edition of O. Kendiukhov. Kyiv: Centre of educational literature, 2016. P. 156–

 

Останні публікації

2015

  1. Ходикіна І. В. Управління персоналом в умовах банкрутства. Проблеми економічного розвитку у сучасних умовах: тези доповідей учасників ХХ науково-практичної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Запоріжжя: ЗДІА, 2015. С. 204.
  2. Ходикіна І. В., Коваленко О. В. Стратегічне планування персоналу. Економіка і менеджмент. Перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ: Видавець: Біла К. О., 2015. С. 59–62.
  3. Ходикіна І. В. Трудові відносини в сучасних умовах стратегічного управління персоналом. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали ІV Міжнар. наук.–практ. конф. Одеса, 2015,  С. 259.
  4. Hodykina I. Motivation, Personalent wicklung und Firmen kulturs chaffenin Unternehmen – Schmiers toffenerzeuger in der Ukraine. Europaeische Fachhochschule. European Applied Sciences. 2015. № 6. S.107–109.

2016

  1. Hodykina I.Economics of sustainable development: methodological approaches and practical solutions. Collective monograph by general edition of O. Kendiukhov. Kyiv: Centre of educational literature, 2016. P. 156–