Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Герасименко Юлія Андріївна

кандидатка філологічних наук

старша викладачка кафедри іноземних мов і методики викладання
Бердянського державного педагогічного університету

Наукометрика

Google Scholar

jVK8UjgAAAAJ&hl

Researcher iD

D-9497-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Yuliia-Herasymenko-3

Контактна інформація

Електронна скринька:yulianekhaichuk99@gmail.com

 

Кваліфікація

У 2013 р. закінчила Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури. Упродовж 2015–2018 р.р. навчалася в аспірантурі при Бердянському державному педагогічному університеті за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. 6 березня 2019 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Рецепція української історії в західноєвропейській прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття» при Бердянському державному педагогічному університеті зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство (науковий керівник – докторка філологічних наук, професорка О. Д. Харлан).

 

У 2021 р. закінчила магістратуру факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Середня освіта (англійська мова і література)», присвоєно кваліфікацію вчителя англійської мови і літератури.

 

Досвід роботи

З лютого 2020 р. працює на посаді викладачки кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету. У вересні 2021 р. переведена на посаду старшої викладачки кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету.

З листопада 2021 року обіймає посаду заступниці декана факультету філології та соціальних комунікацій з наукової роботи та міжнародної діяльності.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – імагологія, міжкультурна комунікація.

Авторка понад 20 наукових праць.

 

Нагороди

Нагороджена грамотами БДПУ (2018 р., 2019 р.), Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2016 р.), Дипломом Запорізької обласної державної адміністрації (2019 р.).

 

Інші види діяльності

Виконувала обов’язки технічної редакторки і коректорки збірника наукових статей студентів «Філологічні студії» (2012–2017 рр.), збірників наукових статей «Чоловік і маскулінність у площині тексту» (2014 р.), «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки» (2014–2017 рр.), «Тіло як вистава: мистецькі проекції» (2015 р.).

З 2016 р. членкиня Ради молодих учених Бердянського державного педагогічного університету. Переможниця обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі «Філологічні науки» (2019 р.).

 

Основні публікації

 1. Герасименко Ю. А. Традиція змалювання образу Роксолани та його переосмислення в романі Алена Паріса «Останній сон Сулеймана». Spheres of Culture. Lublin, 2017. Vol. XVI. P. 376–383.
 2. Herasymenko Yu. The Image of Ukrainian Ruler in the Novel «Mazeppa, Hetman of Ukraine» Irene Stetsyk. Perspective scientific research: proceedings of IV International scientific conference, Morrisville, 30 Mar 2017. Morrisville, 2017. P. 114–117.
 3. Bardus I., Herasymenko Y., Nalyvaiko O., Rozumna T., Vaseiko Y., Pozdniakova V. Organization of Foreign Languages Blended Learning in COVID-19 Conditions by Means of Mobile. Revista Românească pentru Educaţie Multi dimensională. 2021. Vol. 13. Issue 2. P. 268–287. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science.

 

Останні публікації

2015

 1. Герасименко Ю. А. Еволюція поглядів на роль видатних особистостей в історичному процесі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Бердянськ, 2015. Вип. VIІ. С. 204–213.
 2. Герасименко Ю. А. Конструювання історичної пам’яті у творах зарубіжних письменників про Україну (на матеріалі роману Режіни Дефорж «Анна Київська»). «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Бердянськ, 24–25 вересня 2015 р.). Бердянськ, 2015. С. 112–114.

2016

 1. Герасименко Ю. А. Образ українського правителя очима зарубіжних письменників (на матеріалі роману «Мазепа, гетьман України» Ірен Стецик). Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля: серія «Філологічні науки». Дніпропетровськ, 2016. № 2 (12). С. 74–78.
 2. Герасименко Ю. А. Пригоди мисливців за скарбами Полуботка (на матеріалі роману «Спадок» Анни Шевченко). Мільйон історій. Поетика пригод у літературі та медіа: зб. наук. матер. конф. (м. Бердянськ, 22–23 вересня 2016 р.). Бердянськ, 2016. C. 116–117.
 3. Герасименко Ю. А. Образ Київської Русі в романі Режіни Дефорж «Анна Київська». Південний архів. Філологічні науки. Херсон, 2017. № 70. С. 135–138.
 4. Герасименко Ю. А. Особливості інтерпретації образу Павла Полуботка в романі «Спадок» Анни Шевченко. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Бердянськ, 2017. Вип. XІV. С. 155–162.
 5. Герасименко Ю. А. Традиція змалювання образу Роксолани та його переосмислення в романі Алена Паріса «Останній сон Сулеймана». Spheres of Culture. Lublin, 2017. Vol. XVI. P. 376–383.
 6. Герасименко Ю. А. Часопросторова організація роману «Мазепа, гетьман України» Ірен Стецик. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Філологічні науки. Ніжин, 2017. Кн. 2. С. 91–97.
 7. Herasymenko Yu. The Image of Ukrainian Ruler in the Novel «Mazeppa, Hetman of Ukraine» Irene Stetsyk. Perspective scientific research: proceedings of IV International scientific conference, Morrisville, 30 Mar 2017. Morrisville, 2017. P. 114–117.

2018

 1. Герасименко Ю. А. Тілесні коди в романі Р. Дефорж «Анна Київська». Троянди й виноград: феномени естетичного і прагматичного в літературі та культурі: зб. наук. матер. конф. (м. Бердянськ, 27–28 верес. 2018 р.). Бердянськ, 2018. С. 40–42.

2020

 1. Герасименко Ю. А. Україна як образ і міф у романі Анни Шевченко «Спадок». Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Бердянськ, 12 травня 2020 р.) / упоряд.: В. В. Богдан, Б. А. Салюк, А. М. Сердюк. Бердянськ:: БДПУ, 2020. С. 212–216.

2021

 1. Bardus I., Herasymenko Y., Nalyvaiko O., Rozumna T., Vaseiko Y., Pozdniakova V. Organization of Foreign Languages Blended Learning in COVID-19 Conditions by Means of Mobile. Revista Românească pentru Educaţie Multi dimensională. 2021. Vol. 13. Issue 2. P. 268–287. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science.